Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΚΝ-ΣΘΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΦΜ : 099165551

Ημ/νία:

13/07/2011

Αριθμ.Πρωτ. 8.741

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α.Των άρθρων 21 και 22α του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (ΦΕΚ 247/Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) β.Του Νόμου . γ.Του Π.Δ 113/2010 *ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες* (ΦΕΚ 194/Α) 2.Την αριθ. 1/2011 απόφαση του περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς να υπογράφουν <<με εντολή ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Αθανασόπουλος>> 2.Την ανάγκη για Συμμετοχή σε προγραμματική σύμβαση με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α για την υλοποίηση της πράξης "αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων". 4.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εικοσιεπτά χιλιάδες τριακόσια εικοσιπέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά 27.325,18 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, "Συμμετοχή σε προγραμματική σύμβαση με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα .Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α για την υλοποίηση της πράξης: << Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων >>" Κ.Α.Ε. 70-6162.005 οικ. έτος 2011 για την Συμμετοχή σε προγραμματική σύμβαση με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α για την υλοποίηση της πράξης "αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δήμου Νότιας Κυνουρίας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ύψουςεικοσιεπτά χιλιάδες τριακόσια εικοσιπέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (27.325,18) € είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης του Δήμου Νότιας

Καταχωρήθηκε με α/α Α/404 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη : € 0,00 Ο Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών

Τροχάνης Κων/νος

Κοινοποίηση: Ελεγκτικό Συνέδριο

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A."

Με εντολή Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Δημήτριος Αθανασόπουλος

Σύμβαση  

Μεταφορά προϊόντων αποψίλωση ΔΕ Κοσμά

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you