Page 1

ΑΔΑ: Β49ΞΩΚΝ-ΟΧ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Λεωνίδιο 9/5/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 5818

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ -----------------------------------------------Ταχυδρομική Διεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 192 / 2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υπ’ όψιν 1.Τις διατάξεις : α. του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 β. της παρ.2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 2. Την αριθμ.27319/2002 ΚΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 945/24-7-2002/τ.Β’) που αφορά απευθείας προμήθεια ή δαπάνη η οποία κατ’ είδος δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των 15.000,00 €. 3. Την σύμφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ 4. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου, χρήσης 2012, υπάρχει γραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 10-7135.007 , με τίτλο «Προμήθεια καταμετρητή και ανιχνευτή χαρτονομισμάτων» ύψους 300,00 € . 5. Την 28/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. , του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2012, για προμήθεια καταμετρητή και ανιχνευτή χαρτονομισμάτων . 6. Την υπ.αριθμ. 3/2012 τεχνική περιγραφή της προμήθειας 7. Την από 9/3/2012 γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια καταμετρητή και ανιχνευτή χαρτονομισμάτων . 8.

Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια καταμετρητή και ανιχνευτή

χαρτονομισμάτων.


ΑΔΑ: Β49ΞΩΚΝ-ΟΧ1

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Την διενέργεια προμήθειας με απευθείας ανάθεση των παρακάτω ειδών με τις παρακάτω τιμές : Περιγραφή Είδους Καταμετρητής και ανιχνευτής χαρτονομισμάτων

Μον. Μετρ. τεμ.

Ποσότητα 1

Τιμή Μονάδος 243,90 €

Αξία 243,90 €

243,90 € ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α 23% Γενικό Σύνολο

56,10 € 300,00 €

Β. Αποδεχόμαστε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και αναθέτουμε την προμήθεια των ανωτέρω ειδών στην επιχείρηση με στοιχεία : Α.Φ.Μ. : 099164751 Επωνυμία : Electro Κυνουρία Ε.Π.Ε. Διεύθυνση : Λεωνίδιο , Τ.Κ. 22300 Γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά μέσα στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο (άρθρο 29 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ). Δ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των υλικών, με χρηματικό ένταλμα που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Ο Δήμαρχος

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 192/2012  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 192/2012  

απευθείας ανάθεση της προμήθειας καταμετρητή και ανιχνευτή χαρτονομισμάτων