Page 1

ΑΔΑ: Β4ΛΕΩΚΝ-Λ7Τ

Λεωνίδιο 14-05-2012 Αριθ. Πρωτ. 6133

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ------------------

ΠΡΟΣ : Τον κ. Χαράλαµπο Ηλ. Ζαρόκωστα Υπάλληλο ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας ΄Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 2346/95 «περί δαπανών κινήσεως κ.λ.π.» ΦΕΚ 220/95. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2685/99 «κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 35Α/99. 3. Την απόφαση Υπ. Οικονοµικών 2/54866/0022/99, ΦΕΚ Β 1583. 4. Την ανάγκη µεταφοράς Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής του ∆ήµου µας στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νοµού Αρκαδίας για έλεγχο και έγκρισή τους. ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ Την µετάβαση του Ζαρόκωστα Χαράλαµπου του Ηλία, υπαλλήλου της οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, µε βαθµό Α΄, του κλάδου ∆Ε, στην Τρίπολη την 16/05/2012 για µεταφορά και παραλαβή Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής στην υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Αρκαδίας. Η προκαλούµενη δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού Κ.Α. 10-6422 *Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων* και υπάρχει σχετική πίστωση. Μέσο µετακίνησης : Ι.Χ. αυτοκίνητο ΤΡΕ 1143 ∆ικαιούµενες ηµέρες : (60) Πραγµατοποιηθείσες : (14) (µέχρι την υπογραφή της παρούσας) Υπόλοιπο : (45) Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Ιωάννης Ηλ. Μαρνέρης

Β4ΛΕΩΚΝ-Λ7Τ-signed  
Β4ΛΕΩΚΝ-Λ7Τ-signed  

ΑΔΑ: Β4ΛΕΩΚΝ-Λ7Τ ΠΡΟΣ : Τον κ. Χαράλαµπο Ηλ. Ζαρόκωστα Υπάλληλο ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Λεωνίδιο 14-05-2012 Αριθ. Πρωτ. 6133 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣ...