Page 1

ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚΝ-ΚΒΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 26/17-10-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12316/12-10-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι (20) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1.Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 15. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 19. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 20. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1.Μάρκος Νικόλαος 5.Μωριάτης Χρήστος 9.Κυρίος Μιχαήλ 2.Τσιγκάρης Μιχαήλ 6.Κουβούσης Παναγιώτης 10.Γολεγός Παναγιώτης 3.Γεροντακης Ευάγγελος 7.Τσεµπελή Αικατερίνη 4.Λάτσης ∆ηµήτριος 8.Χελιώτης Θεόδωρος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚΝ-ΚΒΟ

Αριθµός Απόφασης 323/2011 Θέµα 15ο: "Επί αιτήσεως Αθλητικής Ενώσεως τέως ∆ήµου Μαρίου σχετικά µε επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών ". Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διατάξεως εξέθεσε ότι: Η Αθλητική Ένωση τέως ∆ήµου Μαρίου µε την 23/8-9-2011 αίτηση προς το ∆ήµος µας ζητά επιχορήγηση προκειµένου να καλύψει τις λειτουργικές του δαπάνες. Ο Πρόεδρος συνεχίζονταν την εισήγησή του τόνισε ότι ο Σύλλογος έχει ανάγκη την συγκεκριµένη επιχορήγηση, προκειµένου να καλύψει έξοδα του (προµήθεια αθλητικών στολών, µετακινήσεις της οµάδας σύµφωνα µε το αγωνιστικό πρόγραµµα, συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ) ώστε να υλοποιήσουν τον στόχο τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το ποσό της χρηµατικής επιχορήγησης, µε βάση τα παραπάνω καθώς και την αίτησή της, ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 €. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/06 µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, είναι δυνατή η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου συµπεριλαµβανοµένων και των αθλητικών σωµατείων - συλλόγων, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου. Η απόφαση λαµβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό για το σκοπό αυτό, που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του. Στον Κ.Α. 00.6734.001 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία» του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011 υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 16.000 €, για το σκοπό αυτό και παρακαλούµε για την έγκριση της επιχορήγησης της Αθλητική Ένωση τέως ∆ήµου Μαρίου και την ψήφιση της ανάλογης πίστωσης. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις ισχύουσες διατάξεις µετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει οµόφωνα 1) Εγκρίνει την επιχορήγηση της Αθλητικής Ένωσης τέως ∆ήµου Μαρίου , η οποία δραστηριοποιείται στην ∆ηµοτική Ενότητα Λεωνιδίου, µε το ποσό των 2.000 € προκειµένου να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας του. 2) Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6734.001 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία» του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011. 3) Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο κάθε περαιτέρω ενέργεια. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 323/2011  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 323/2011  

Επί αιτήσεως Αθλητικής Ενώσεως τέως Δήμου Μαρίου σχετικά με επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών .