Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΩΚΝ-3ΔΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Λεωνίδιο 26/7/2011 Αριθµ.Πρωτ: (9238)

Α Π Ο Φ Α Σ Η 233/2011 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α) του Ν. 3200/55 ΄΄ περί διοικητικής αποκέντρωσης ΄΄ όπου τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα , β) του Β.∆. της 28-6-55 ΄΄ περί εξαιρέσεως από της κατά το άρθρο 1 του Ν. 3200/55 ΄΄ περί αρµοδιότητος των Νοµαρχών αντικειµένων τινών αρµοδιότητος του Υπουργείου Οικονοµικών ΄΄, γ) του Ν.∆. 532/70 περί συµπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης και του Β.∆. 704/70 που εκδόθηκε σ’ εκτέλεση αυτού, δ) του Α.Ν 2344/1940 περί αιγιαλού ε) του Α.Ν 263/68 περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων περί δηµοσίων κτηµάτων , στ) του Α.Ν. 263/68 περί αντικαταστάσεως τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί δηµοσίων κτηµάτων Νοµοθεσίας και άλλω τινών διατάξεων (ΦΕΚ 301/10-10-1997), Ζ) της ∆. .1003/1137/7-3-1985 και τη ∆. 2618/425/ΠΟΛ 152/18-5-1987 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών ΄΄ περί παραχωρήσεως απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας ΄΄, η) το άρθρο 13 του Α.Ν 1540/1938. 2. Τις διατάξεις της παρ. 1&2 του άρθρου 60 του από 11/12 Νοεµβρίου 1929 ∆/τος . 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.∆ 551/1988(ΦΕΚ 259/1988 τ.Α΄) ΄΄ περί Οργανισµού Νοµαρχιών΄΄ ( Οργάνωση Οικονοµικών Υπηρεσιών ) και τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2388/96. 4. Την υπ’ αριθµ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών ΄΄ Παραχώρησης απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας στον ∆ήµο Λεωνιδίου και Τυρού΄΄. 5. Την υπ΄αριθµ.98/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας µε την οποία καθορίστηκαν οι χώροι µεταβίβασης δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης και καθορισµού τµηµάτων για τους έχοντες το δικαίωµα της χρήσης µετά από τη δηµοπράτησή τους. 6. Το από 20-5-2011 Πρακτικό διενέργειας της ∆ηµοπρασίας για την εκµίσθωση τµηµάτων χώρων αιγιαλού. 7. Την υπ΄αριθµ.65/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας µε την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση τµηµάτων χώρων αιγιαλού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Χορηγούµε άδεια απλής χρήση αιγιαλού στον Γεώργιο Λαλουδάκη του Τριαντάφυλλου έκτασης (70,00) τ.µ. στην Τ.Κ Τυρού και συγκεκριµένα στην ειδική τοποθεσία *Μικρό Τηγάνι - Αριστερά* για την τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλώστρων. Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται ως εξής: Α. Πρώτη περίοδος (από 1/6 έως 31/10/2011). Β. ∆εύτερη περίοδος (από 1/6 έως 31/10/2012).


ΑΔΑ: 4ΑΣΤΩΚΝ-3ΔΟ

Η παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού ισχύει µε τους παρακάτω όρους : Aνακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Για λόγους Εθνικής ανάγκης, άµυνας και ασφάλειας της χώρας. β) Για λόγους κατασκευής ∆ηµοσίων και Λιµενικών έργων. γ) Οποτεδήποτε για λόγους παραβιάσεως των όρων της χορήγησης αυτής και των ισχυουσών διατάξεων περί αιγιαλού και παραλίας. 2) Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούνται να συµµορφώνεται πάντα στις υποδείξεις των αρµόδιων Υπηρεσιών και να επιµελείται της καθαριότητας των χώρων του αιγιαλού. 3) Απαγορεύεται η παραπέρα µίσθωση σε τρίτους. 4) Η παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού θα είναι απλή, δεν θα αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτού, δεν θα περιφράσσεται και θα εξασφαλίζεται από πλευρά υγιεινής, αισθητικής και ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος. 5) ∆εν επιτρέπεται η διέλευση τροχοφόρων και η δηµιουργία εγκαταστάσεων πάνω στον αιγιαλό, που είναι δυνατόν να αναιρούν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του. 6.Η παρούσα απέχει θέση µισθωτηρίου και χορηγείται µετά την καταβολή του µισθώµατος εξόφλησης της πρώτης περιόδου από τον ενδιαφερόµενο. Η καταβολή του µισθώµατος για την εξόφληση της δεύτερης περιόδου θα γίνει εντός του µηνός Μαϊου 2012. 7) Η υπηρεσία µας δεν ευθύνεται για τυχόν άρνηση χορήγησης σχετικής άδειας από άλλες Υπηρεσίες. 8) Οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την πιστή εφαρµογή των όρων που αναγράφονται σ’ αυτές.

Με εντολή ∆ηµάρχου Ο Αντιδήµαρχος

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1). Ενδιαφερόµενο. 2) Λιµενικό σταθµό Λεωνιδίου 3) Αστυνοµικό Τµήµα Λεωνιδίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 233/2011  

Χορήγηση άδειας απλής χρήσης αιγειαλού έκτασης (70,00) τ.µ. στην Τ.Κ Τυρού και συγκεκριµένα στην ειδική τοποθεσία *Μικρό Τηγάνι - Αριστερά*...