Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΚΝ-ΣΕ0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ΢ΟΤ ΝΟΜΟ΢ ΑΡΚΑΔΙΑ΢

Λεωνίδιο 17-8-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 10082

ΔΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ -----------------------------------------------Σαχυδρομική Διεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας ΢ΤΜΒΑ΢Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ΢ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΢ήμερα την Σετάρτη 17/8/2011 και ώρα 13:00 στο δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου μεταξύ των: Μαρνέρη Ιωάννη, Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου και του Δημητρόπουλου Ι., νόμιμου εκπροσώπου της Αφοί Ι.Δημητρόπουλοι. Ο.Ε, ΢τάδιο Αρκαδίας με Α.Υ.Μ. : 091789639 , Δ.Ο.Τ. : Σρίπολης, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια κάδων απορριμμάτων με την υπ’ αριθμό 280/2011 απόφαση του Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 1) Ο Δήμαρχος αναθέτει στον Προμηθευτή, για λογαριασμό του Δήμου, την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 2.200.00 ευρώ : Πεπιγπαθή Είδοςρ

Μον. Μεηπ.

Ποζόηηηα

Τιμή Μονάδορ

ηεμ.

5

200,00

1000,00

Αξία

τεμ.

10

36,00

360,00

τεμ.

15

28,50

427,50

Κάδος πλαστικός 770 lt Κάδος πλαστικός 240 lt Καπάκι κάδου 1.787,50 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α 19% ζηπογγςλοποίηζη Γενικό Σύνολο

411,12 1,38 2.200,00

2) Η παράδοση των παραπάνω θα γίνει ως εξής: Σόπος Παράδοσης: Δήμος Νότιας Κυνουρίας Φρόνος Παράδοσης: Εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 3) Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών πρέπει να είναι αυτές που εγκρίθηκαν και περιγράφονται στην 275/2011 απόφαση του Δημάρχου.


ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΚΝ-ΣΕ0

4) Εάν ο προμηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΣΑ, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις που αναγράφονται στο αρ. 35 παρ. 5-6 του ΕΚΠΟΣΑ. 5) Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 40 του ΕΚΠΟΣΑ 6) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, όπως ορίζει το άρθρο 36 ΕΚΠΟΣΑ. 7) Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και του ΕΚΠΟΣΑ καθώς και όπως ορίζεται στους όρους της απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του προμηθευτή. 8) Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο 5 ημερών από την παράδοση των υλικών. Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου. Η οριστική παραλαβή θα γίνει μέσα σε χρόνο 10 ημερών από την παράδοση των υλικών. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής καλείται να παρίσταται εφ’ όσον το επιθυμεί ο προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΣΑ. 9) Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Υ.Π.Α με το οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

10) Οι όροι των 275/2011 και 280/2011 αποφάσεων του δημάρχου, τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα, αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα.


ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΚΝ-ΣΕ0

ΟΙ ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ΢

ΜΑΡΝΕΡΗ΢ ΙΩΑΝΝΗ΢

Ο ΠΑΡΟΦΟ΢

ΑΥΟΙ Ι. ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΙ Ο.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ