Page 1

ΑΔΑ: 457ΚΩΚΝ-7Υ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 28/10-11-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 13233/4-112011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι (20) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 14. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 15. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 19. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 20. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Τσουκάτος Σπυρίδων 6. Κουβούσης Παναγιώτης 2. Κουτσουµπός Παν. 3 Τσεµπελή Αικατερίνη 4 Σωτηρόπουλος Μιχαήλ. 5. Γεροντάκης Ευάγγελος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 457ΚΩΚΝ-7Υ4 Αριθµός Αποφάσεως 367/2011 Θέµα 11 : Περί αναπροσαρµογής του τέλους υδρεύσεως ∆ήµου Λεωνιδίου από 1/1/2012 και εφεξής. ο

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στο Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ο οποίος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέµα και εξέθεσε ότι: Για τις παρεχόµενες από το ∆ήµο µας υπηρεσίες υδρεύσεως σε όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και για την αντιµετώπιση των δαπανών ηλεκτρικού ρεύµατος για την άντληση , συντήρηση δικτύου, εργασίες επεκτάσεως κ.λ.π. είναι απαραίτητο να αναπροσαρµόσουµε το τέλος υδρεύσεως που θα ισχύσει σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας για το έτος 2012 και εφεξής. H Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ` αριθµ 151/2011 απόφαση της εισηγήθηκε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την αναπροσαρµογή του τέλους αυτού ως εξής: Α. Για τους δηµότες που έχουν κτίσµατα εντός και εκτός οικισµού, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου, στη Τοπική Κοινότητα Κοσµά, και στις Τοπικές Κοινότητες Τυρού, Σαπουνακαιϊκων, Πέρα Μελάνων, Πραγµατευτής, Πουλίθρων, Πελετών, Τσιταλίων, Πηγαδίου, Αγίου Βασιλείου. Καθορίζει Πάγιο τέλος 8,00€ ανά τετράµηνο Καθορίζει τις τιµές στα τιµολόγια ύδρευσης ως εξής: Για 4µηνιαία κατανάλωση από 1-50µ3 τιµή 0,45/µ3 3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 51-100µ τιµή 1,10/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 101-150µ3 τιµή 2,10/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 151-300µ3 τιµή 3,50/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 301-1.000µ3 τιµή 5,00/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 1.001-άνω τιµή 6,00/µ3 Β. Για τους δηµότες που έχουν κτίσµατα εντός και εκτός οικισµού, στις Τοπικές Κοινότητες Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρί, Πλατανακίου. Καθορίζει ετήσιο πάγιο τέλος 50,00€ Γ. Για τους δηµότες που έχουν κτίσµατα εντός και εκτός οικισµού στην Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου (υπάρχουν 165 παροχές χωρίς υδρόµετρα, που πρέπει να τοποθετήσουν αντιδρούν κακώς στην τοποθέτηση παρά τον κανονισµό λειτουργίας). Καθορίζει ετήσιο πάγιο τέλος 60,00€ Στις κτηνοτροφικές µονάδες καθορίζει ετήσιο πάγιο τέλος 35,00€ ∆. Για εργοστάσια, ελαιοτριβεία, υδροκαλλιέργειες (λόγω της µεγάλης κατανάλωσης τους) τιµή 0,70/µ3 Επίσης πρέπει να ορίσουµε τέλη και για τις εξής περιπτώσεις σε ολόκληρο το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας: Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής 50,00€ Τέλος επανασύνδεσης 50,00€ Με νεότερη της διαβούλευση και µε εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής δόθηκε η εξής πρόταση : Πάγιο τέλος 8,00€ ανά τετράµηνο Κλιµακωτό Τιµολόγιο ύδρευσης ως εξής: Για 4µηνιαία κατανάλωση από 1-50µ3 τιµή 0,45/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 51-100µ3 τιµή 0,90/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 101-150µ3 τιµή 1,10/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 151-200µ3 τιµή 1,80/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 201-300µ3 τιµή 3,10/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 301-500µ3 τιµή 5,00/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 501-1000µ3 τιµή 10,00/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 1.001-άνω τιµή 20,00/µ3 Ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Τυρού κ. Τριανταφύλλου Ιωάννης κατέθεσε την εξής πρόταση: Πάγιο τέλος 8,00€ ανά τετράµηνο Κλιµακωτό Τιµολόγιο ύδρευσης ως εξής:


ΑΔΑ: 457ΚΩΚΝ-7Υ4 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 1-50µ3 τιµή 3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 51-100µ τιµή Για 4µηνιαία κατανάλωση από 101-150µ3 τιµή Για 4µηνιαία κατανάλωση από 151-200µ3 τιµή Για 4µηνιαία κατανάλωση από 201-300µ3 τιµή Για 4µηνιαία κατανάλωση από 301-500µ3 τιµή Για 4µηνιαία κατανάλωση από 501-1000µ3 τιµή Για 4µηνιαία κατανάλωση από 1.001-άνω τιµή

0,60/µ3 0,95/µ3 1,10/µ3 1,30/µ3 2,00/µ3 5,00/µ3 10,00/µ3 20,00/µ3

Έφερε παραδείγµατα σχετικά µε το κόστος που θα που θα υποστούν οι πολίτες µε το τιµολόγιο της Οικονοµικής Επιτροπής και τόνισε ότι κατανοεί την χρήσης ενιαίου τιµολογίου στο νέο καλλικρατικό ∆ήµο. Με την ανωτέρω εισήγηση και πρόταση του Αντιδηµάρχου συµφωνεί και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Τυρού Σωτηρόπουλος Μιχαήλ ο οποίος και τόνισε την σηµασία της εφαρµογής του ανωτέρω τιµολογίου. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σαλάκος Βασίλειος τόνισε ότι δύο ανωτέρω προτάσεις βρίσκονται κοντά και κατέθεσε την εξής πρόταση: Για 4µηνιαία κατανάλωση από 1-50µ3 τιµή 0,50/µ3 3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 51-100µ τιµή 0,95/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 101-150µ3 τιµή 1,10/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 151-200µ3 τιµή 1,30/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 201-300µ3 τιµή 2,00/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 301-500µ3 τιµή 5,00/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 501-1000µ3 τιµή 10,00/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 1.001-άνω τιµή 20,00/µ3 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ρουσάλης Ιωάννης εξέφρασε την εξής πρόταση : 1.Να γίνεται η καταµέτρηση σωστά στην ώρα που πρέπει και οι λογαριασµοί να αποστέλλονται γρήγορα. 2.Να µην µπει η υδροκαλλιέργεια στην ύδρευση , γιατί θα δηµιουργηθούν µεγάλα προβλήµατα. 3. Το τιµολόγιο να διαµορφωθεί : Για 4µηνιαία κατανάλωση από 1-50µ3 τιµή 0,45/µ3 3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 51-100µ τιµή είναι µεγάλη η διαφορά και πρέπει να το δούµε Για 4µηνιαία κατανάλωση από 101-150µ3 τιµή πρέπει να το δούµε λόγω ξενοδοχείων Για 4µηνιαία κατανάλωση από 151-200µ3 τιµή πρέπει να το δούµε Για 4µηνιαία κατανάλωση από 201-300µ3 τιµή πρέπει να το δούµε Για 4µηνιαία κατανάλωση από 301-500µ3 τιµή 15,00/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 501-1000µ3 τιµή 30,00/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 1.001-άνω τιµή 100,00/µ3

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει για το έτος 2012 και εφεξής τα τέλη υδρεύσεως ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα ως εξής: 1. Για τους δηµότες που έχουν κτίσµατα εντός και εκτός οικισµού, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου, στη Τοπική Κοινότητα Κοσµά, και στις Τοπικές Κοινότητες Τυρού, Σαπουνακαιϊκων, Πέρα Μελάνων, Πραγµατευτής, Πουλίθρων, Πελετών, Τσιταλίων, Πηγαδίου, Αγίου Βασιλείου. Καθορίζει Πάγιο τέλος 8,00€ ανά τετράµηνο


ΑΔΑ: 457ΚΩΚΝ-7Υ4 Καθορίζει κλιµακωτά τις τιµές στα τιµολόγια ύδρευσης ως εξής: Για 4µηνιαία κατανάλωση από 1-50µ3 τιµή 0,45/µ3 3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 51-100µ τιµή 0,90/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 101-150µ3 τιµή 1,10/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 151-200µ3 τιµή 1,80/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 201-300µ3 τιµή 3,10/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 301-500µ3 τιµή 5,00/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 501-1000µ3 τιµή 10,00/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 1.001-άνω τιµή 20,00/µ3 2. Για τους δηµότες που έχουν κτίσµατα εντός και εκτός οικισµού, στις Τοπικές Κοινότητες Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρί, Πλατανακίου. Καθορίζει ετήσιο πάγιο τέλος 50,00€ 3. Για τους δηµότες που έχουν κτίσµατα εντός και εκτός οικισµού στην Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου (υπάρχουν 165 παροχές χωρίς υδρόµετρα, που πρέπει να τοποθετήσουν αντιδρούν κακώς στην τοποθέτηση παρά τον κανονισµό λειτουργίας). Καθορίζει ετήσιο πάγιο τέλος 60,00€ 4. Για εργοστάσια, ελαιοτριβεία, γηροκοµείο, κέντρο υγείας, υδροκαλλιέργειες (λόγω της µεγάλης κατανάλωσης τους) τιµή 0,70€/µ3 5. Στις κτηνοτροφικές µονάδες καθορίζει ετήσιο πάγιο τέλος 35,00€ 6. Μεταφορά νερού µε τη υδροφόρα του ∆ήµου µας 60 €/ Βυτίο Μεταφορά νερού µε ιδιωτικό βυτίο 0,70 €/µ3 (Από υδραγωγείο του ∆ήµου) Επίσης πρέπει να ορίσουµε τέλη και για τις εξής περιπτώσεις σε ολόκληρο το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας: Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής 50,00€ Τέλος επανασύνδεσης 50,00€ Το τέλος προστίµου για λαθραία υδροληψία θα καθορίζεται ανά περίπτωση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Σύµφωνα µε το άρθρο 202 του Ν. 3463/06 καθορίζουµε την µείωση των τελών(µετά από αίτηση και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών) κατά 30% σε πολύτεκνες οικογένειες(4τέκνα και άνω), εκ των οποίων τουλάχιστον 2 ανήλικα τέκνα και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή µέλη της οικογένειας τους είναι Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν. Μειοψηφούντων, ως προς το 1 τµήµα της παρούσης , των ∆ηµοτικών Συµβούλων Τριανταφύλλου Ιωάννη, Ντουζένη Μαρίας, Φιλιππακόπουλου Παναγιώτη, Τσουκάτου Αντώνη, Σαλάκου Βασιλείου, Ξερακιά Χρήστου οι οποίοι ψηφίσουν την εισήγηση - πρόταση του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Τυρού κ. Τριανταφύλλου Ιωάννη, η οποία αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσης. Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου Ρουσάλη Ιωάννη ο οποίος τόνισε ότι ψηφίζει την πρότασή του η οποία αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης. Παρών ψήφισε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Πήλιουρας Ηλίας. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχτηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος Τ.Υ.

Ακριβές αντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

Τα Μέλη Τ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 367/2011  

Περί καθορισμού τελών & ορίων δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012 και εφεξής και του τυχόν περισσεύματος βοσκής Δήμου Νότιας Κυνουρίας.