Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΚΝ-62Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ: ( 9110 ) (21η) Ιουλίου 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Θέµα: ∆ιάθεση πίστωσης για την δαπάνη των ταχυδροµικών τελών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ( 224/2011)

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη, α) τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας οικονοµικού έτους (2011), β) το άρθρο 12 παρ. 16β Π.∆ 186/1992 γ) τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 158 «∆απάνες» του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «∆.Κ.Κ» όπως ισχύει,

∆ιαθέτουµε πίστωση 9.800,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε 00-6221 του προϋπολογισµού έτους 2011 για την αντιµετώπιση της δαπάνης των ταχυδροµικών τελών.

Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Ηλ. Μαρνέρης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 224/2011  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 224/2011  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ