Page 1

ΑΔΑ: Β464ΩΚΝ-ΩΔΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Λεωνίδιο 30/4/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 5377

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ -----------------------------------------------Ταχυδρομική Διεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας Θέμα: Έγκριση περιγραφής και απευθείας ανάθεσης της σύμβασης εργασίας «Συντήρηση χλοοτάπητα του Δημοτικού Γυμναστηρίου Δ.Ε Λεωνιδίου» προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ. Α Π Ο Φ Α Σ Η 170 /2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006. 2) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 3) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια. 4) Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 6) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980. 7) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2012. 8) Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου, απαιτείται η συντήρηση του χλοοτάπητα του Δημοτικού Γυμναστηρίου στη Δ.Ε Λεωνιδίου, η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.


ΑΔΑ: Β464ΩΚΝ-ΩΔΡ

9) Την 32/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η ανάληψη υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης και διατίθεται η οικεία πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2012 (Κ.Α.Ε. 15-6262.001) με τίτλο «Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Γυμναστηρίου Δ.Ε Λεωνιδίου» . ΑΠΟΦΑΣΙΖΟ ΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε

την 1/2012 περιγραφή της διαχειριζόμενης την σχετική

πίστωση οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την εργασία με τίτλο «Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Γυμναστηρίου Δ.Ε Λεωνιδίου» / προϋπολογισμού δαπάνης 24.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α.), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Β. Αναθέτουμε απευθείας την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας συντήρησης χλοοτάπητα Δημοτικού Γυμναστηρίου Δ.Ε Λεωνιδίου στον Βερβεσό Ευστράτιο του Σπύρου, έναντι του ποσού των 24.600,00 ευρώ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%). Γ. Η σχετική σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας. Δ. Οι εργασίες από το συγκεκριμένο πάροχο θα εκτελούνται περιοδικά και εφόσον προκύπτει αναγκαιότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ε.

Η

πληρωμή

της

συμβατικής

αξίας

ποσού

24.600,00

ευρώ

(περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), θα γίνεται τμηματικά μέσα στο έτος 2012, με την έκδοση των αντίστοιχων ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο Δήμαρχος

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 170/2012  

Έγκριση περιγραφής και απευθείας ανάθεσης της σύμβασης εργασίας «Συντήρηση χλοοτάπητα του Δημοτικού Γυμναστηρίου Δ.Ε Λεωνιδίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 170/2012  

Έγκριση περιγραφής και απευθείας ανάθεσης της σύμβασης εργασίας «Συντήρηση χλοοτάπητα του Δημοτικού Γυμναστηρίου Δ.Ε Λεωνιδίου»