Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΚΝ-126

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 20-7-2011 Αριθµ. Πρωτ.: 9003

------------------------------------------------

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας

Θέµα: Α%ευθείας ανάθεση για την %αροχή υ%ηρεσιών α%ό τη διαδικτυακή βάση %ληροφοριών και εφαρµογών ΟΤΑ µε το διακριτικό τίτλο «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 216 / 2011 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υ%όψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 2. τις διατάξεις της %αρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 3. τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 4. την υ%' αριθ.35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) α%όφαση Υ%. Οικονοµικών 5. τις διατάξεις του άρθρου 1 %αρ.5 Π∆ 28/80 και της υ%’ αριθµ. 29113/00, ΦΕΚ-1111 Β’ α%όφασης του Υ%ουργού ΥΠΕΣ∆∆Α σύµφωνα µε τις ο%οίες δεν συντάσσονται µελέτες γενικά για υ%ηρεσίες αξίας µέχρι 2.934,70€ 6. την υ%αριθµ.159/2011 α%όφαση του δηµοτικού συµβουλίου µε την ο%οία α%οφασίσθηκε η εγγραφή του ∆ήµου ως συνδροµητής στη Νοµική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» 7. την ανάγκη του ∆ήµου για την %αροχή των ανωτέρω υ%ηρεσιών. 8. την %ίστωση του %ροϋ%ολογισµού 2011 του ∆ήµου µε τίτλο «Συνδροµές σε εφηµερίδες, %εριοδικά και ηλεκτρονικά µέσα» %ου έχει αναληφθεί νόµιµα σε βάρος του ΚΑ 00-6451 9. Την έγκριση ανάληψης υ%οχρέωσης και τη διάθεση %ίστωσης α%ό την Οικονοµική Ε%ιτρο%ή (αριθ. α%οφ. 98/2011.) 10. την %ροσφορά της εταιρίας Νοµική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», %ου αφορά ειδική διαδικτυακή εφαρµογή, η ο%οία σήµερα θεωρείται µια α%ό τις %ληρέστερες Τρά%εζες Νοµικών Πληροφοριών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1.

Τη σύναψη σύµβασης µε α%ευθείας ανάθεση για την α%όκτηση κωδικού %ρόσβασης του ∆ήµου στην Νοµική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», %οσού 1350,00€ συν Φ.Π.Α. 23%, (1660,50€ µε ΦΠΑ)µε την εταιρία Νοµική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ µε το διακριτικό τίτλο «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», %ου εδρεύει στην οδό η%είρου 13, Αθήνα, ΑΦΜ 095506715, ∆ΟΥ ΙΑ’ Αθηνών.


ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΚΝ-126 2. 3.

4.

5.

Η σύµβαση έχει διάρκεια ενός έτους και αρχίζει α%ό την ηµεροµηνία υ%ογραφή της. Η εφαρµογή %εριλαµβάνει : · Α%εριόριστο αριθµό ωρών %ρόσβασης στο WEB-SITE ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΠΛΗΡΗΣ τρά%εζα για ένα (1) έτος µε τη δυνατότητα ταυτόχρονης %ρόσβασης α%ό τρείς διαφορετικούς (3)χρήστες, Παρουσίαση-ενηµέρωση για τη χρήση της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, Υ%οστήριξη για τη λειτουργία της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ τηλεφωνικά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ∆ΗΜΩΝ και Α%εριόριστο αριθµό ωρών %ρόσβασης στο «WEB-SITE ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ» µε τη δυνατότητα ταυτόχρονης %ρόσβασης α%ό τρείς διαφορετικούς (3)χρήστες. Οι υ%ηρεσίες %αρέχονται µέσω της χρησιµο%οίησης διαδικτυακής εφαρµογής (λογισµικού), η ο%οία %αρέχεται µέσω του ίντερνετ. Η αµοιβή καταβάλλεται µε την %αράδοση του κωδικού %ρόσβασης %ου «ξεκλειδώνει» την εφαρµογή, α%ό την εταιρία στο ∆ήµο και αφορά ακριβώς την α%όκτηση του κωδικού αυτού. Η %αροχή της υ%ηρεσίας συνίσταται ουσιαστικά στη δυνατότητα χρησιµο%οίησης της εφαρµογής (λογισµικού), και ισχύει για ένα έτος. Με την %αράδοση των κωδικών αρµόδια ε%ιτρο%ή καλείται να δια%ιστώσει εάν οι κωδικοί λειτουργούν κανονικά και εξασφαλίζουν την %ρόσβαση σε όλες τις Θεµατικές Ενότητες της εφαρµογής.

Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Μαρνέρης

Απόφαση Δημάρχου 216/2011  
Απόφαση Δημάρχου 216/2011  

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από τη διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ με το διακριτικό τίτλο «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ