Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΚΝ-126

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 20-7-2011 Αριθµ. Πρωτ.: 9003

------------------------------------------------

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας

Θέµα: Α%ευθείας ανάθεση για την %αροχή υ%ηρεσιών α%ό τη διαδικτυακή βάση %ληροφοριών και εφαρµογών ΟΤΑ µε το διακριτικό τίτλο «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 216 / 2011 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υ%όψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 2. τις διατάξεις της %αρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 3. τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 4. την υ%' αριθ.35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) α%όφαση Υ%. Οικονοµικών 5. τις διατάξεις του άρθρου 1 %αρ.5 Π∆ 28/80 και της υ%’ αριθµ. 29113/00, ΦΕΚ-1111 Β’ α%όφασης του Υ%ουργού ΥΠΕΣ∆∆Α σύµφωνα µε τις ο%οίες δεν συντάσσονται µελέτες γενικά για υ%ηρεσίες αξίας µέχρι 2.934,70€ 6. την υ%αριθµ.159/2011 α%όφαση του δηµοτικού συµβουλίου µε την ο%οία α%οφασίσθηκε η εγγραφή του ∆ήµου ως συνδροµητής στη Νοµική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» 7. την ανάγκη του ∆ήµου για την %αροχή των ανωτέρω υ%ηρεσιών. 8. την %ίστωση του %ροϋ%ολογισµού 2011 του ∆ήµου µε τίτλο «Συνδροµές σε εφηµερίδες, %εριοδικά και ηλεκτρονικά µέσα» %ου έχει αναληφθεί νόµιµα σε βάρος του ΚΑ 00-6451 9. Την έγκριση ανάληψης υ%οχρέωσης και τη διάθεση %ίστωσης α%ό την Οικονοµική Ε%ιτρο%ή (αριθ. α%οφ. 98/2011.) 10. την %ροσφορά της εταιρίας Νοµική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», %ου αφορά ειδική διαδικτυακή εφαρµογή, η ο%οία σήµερα θεωρείται µια α%ό τις %ληρέστερες Τρά%εζες Νοµικών Πληροφοριών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1.

Τη σύναψη σύµβασης µε α%ευθείας ανάθεση για την α%όκτηση κωδικού %ρόσβασης του ∆ήµου στην Νοµική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», %οσού 1350,00€ συν Φ.Π.Α. 23%, (1660,50€ µε ΦΠΑ)µε την εταιρία Νοµική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ µε το διακριτικό τίτλο «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», %ου εδρεύει στην οδό η%είρου 13, Αθήνα, ΑΦΜ 095506715, ∆ΟΥ ΙΑ’ Αθηνών.


ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΚΝ-126 2. 3.

4.

5.

Η σύµβαση έχει διάρκεια ενός έτους και αρχίζει α%ό την ηµεροµηνία υ%ογραφή της. Η εφαρµογή %εριλαµβάνει : · Α%εριόριστο αριθµό ωρών %ρόσβασης στο WEB-SITE ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΠΛΗΡΗΣ τρά%εζα για ένα (1) έτος µε τη δυνατότητα ταυτόχρονης %ρόσβασης α%ό τρείς διαφορετικούς (3)χρήστες, Παρουσίαση-ενηµέρωση για τη χρήση της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, Υ%οστήριξη για τη λειτουργία της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ τηλεφωνικά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ∆ΗΜΩΝ και Α%εριόριστο αριθµό ωρών %ρόσβασης στο «WEB-SITE ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ» µε τη δυνατότητα ταυτόχρονης %ρόσβασης α%ό τρείς διαφορετικούς (3)χρήστες. Οι υ%ηρεσίες %αρέχονται µέσω της χρησιµο%οίησης διαδικτυακής εφαρµογής (λογισµικού), η ο%οία %αρέχεται µέσω του ίντερνετ. Η αµοιβή καταβάλλεται µε την %αράδοση του κωδικού %ρόσβασης %ου «ξεκλειδώνει» την εφαρµογή, α%ό την εταιρία στο ∆ήµο και αφορά ακριβώς την α%όκτηση του κωδικού αυτού. Η %αροχή της υ%ηρεσίας συνίσταται ουσιαστικά στη δυνατότητα χρησιµο%οίησης της εφαρµογής (λογισµικού), και ισχύει για ένα έτος. Με την %αράδοση των κωδικών αρµόδια ε%ιτρο%ή καλείται να δια%ιστώσει εάν οι κωδικοί λειτουργούν κανονικά και εξασφαλίζουν την %ρόσβαση σε όλες τις Θεµατικές Ενότητες της εφαρµογής.

Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Μαρνέρης

Απόφαση Δημάρχου 216/2011  

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από τη διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ με το διακριτικό τίτλο «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you