Page 1

ΑΔΑ: 4Α81ΩΚΝ-ΓΧΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΦΜ : 099165551

Ημ/νία:

29/08/2011

Αριθμ.Πρωτ. 10.560

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α.Των άρθρων 21 και 22α του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (ΦΕΚ 247/Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) β.Του Νόμου . γ.Του Π.Δ 113/2010 *ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες* (ΦΕΚ 194/Α) 2.Την αριθ. 1/2011 απόφαση του περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς να υπογράφουν <<με εντολή ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Αθανασόπουλος>> 2.Την ανάγκη για Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου (διοργάνωση εκδηλώσεων Αγίων αναργύρων ΔΕ Κοσμά). 4.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες ευρώ 2.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, "Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου [ Δ.Ε Λεωνιδίου,Τ.Κ. Τυρού, Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων, Δ.Ε. Κοσμά]" Κ.Α.Ε. 00-6434.001 οικ. έτος 2011 για την Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου (διοργάνωση εκδηλώσεων Αγίων αναργύρων ΔΕ Κοσμά)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Με εντολή Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ύψουςδύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00) € είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας - Κ.Α. 00-6434.001

Δημήτριος Αθανασόπουλος

Καταχωρήθηκε με α/α Α/522 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη : € 23.826,00 Ο Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών

Τροχάνης Κων/νος

Κοινοποίηση: Ελεγκτικό Συνέδριο

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A."

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 522/2011  

Πολιτιστικές εκδηλώσεις (διοργάνωση εκδήλωσης Αγ. Αναργύρων ΔΕ Κοσμά).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 522/2011  

Πολιτιστικές εκδηλώσεις (διοργάνωση εκδήλωσης Αγ. Αναργύρων ΔΕ Κοσμά).