Page 1

ΑΔΑ: Β4ΛΔΩΚΝ-1Θ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ημ/νία:

05/06/2012

Αριθμ.Πρωτ. 7.207

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α.Των άρθρων 21 και 22α του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (ΦΕΚ 247/Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) β.Του Νόμου . γ.Του Π.Δ 113/2010 *ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες* (ΦΕΚ 194/Α) 2.Την αριθ. 1/2011 απόφαση του περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς να υπογράφουν <<με εντολή ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Αθανασόπουλος>> 2.Την ανάγκη για Φορολογικά πρόστιμα (τακτοποιήση αυθαιρέτων με το Ν. 4014/2011 κατασκευών στους οικισμούς Πελετά και Πραγματευτή). 4.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους χίλια ευρώ 1.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, "Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης" Κ.Α.Ε. 00-6821.000 οικ. έτος 2012 για την Φορολογικά πρόστιμα (τακτοποιήση αυθαιρέτων με το Ν. 4014/2011 κατασκευών στους οικισμούς Πελετά και Πραγματευτή)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Με εντολή Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ύψουςχίλια ευρώ (1.000,00) € είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας - Κ.Α. 00-6821.000

Δημήτριος Αθανασόπουλος

Καταχωρήθηκε με α/α Α/212 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη : € 4.900,00 Ο Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών

Τροχάνης Κων/νος

Κοινοποίηση: Ελεγκτικό Συνέδριο

ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 212/2012  

00-6821.000 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ύψουςχίλια ευρώ (1.000,00) € είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης του Δήμου...

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 212/2012  

00-6821.000 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ύψουςχίλια ευρώ (1.000,00) € είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης του Δήμου...

Advertisement