Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΚΝ-ΠΕΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 1/9/2011 Αριθ. Πρωτ:(10581)

Α Π Ο Φ Α Σ Η 299/2011 ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ)

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη του: α) Την υπ’ αριθµ. 824/1-8-1996 άδεια λειτουργίας κινητού καταστήµατος (κινητής καντίνας) χορηγηθείσα από τον τ. ∆ήµο Λεωνιδίου στον Ιωάννη Γολεγό του Αριστείδη για την εγκατάσταση και λειτουργία της στον οικισµό *Πλάκα* του ∆ήµου µας. β) Το υπ’ αριθµ. 958/18-7-2011 έγγραφο του ∆ασαρχείου Κυνουρίας στο οποίο αναφέρεται ότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.1534/22-2-2000 πράξη χαρακτηρισµού της υπηρεσίας τους η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη και επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10/2000 Απόφαση της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής επίλυσης δασικών αµφισβητήσεων, την υπ’ αριθµ. 46/2003 Απόφαση της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής επίλυσης δασικών αµφισβητήσεων και την αριθµ. 3744/2007 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, η θέση στην οποία έχει εγκατασταθεί σήµερα η κινητή καντίνα είναι δηµόσια δασική έκταση. γ) Τις διατάξεις του Ν. 2323 της 13ης/7/1995 ΦΕΚ 145 Α’. δ) Την Υπουργική Απόφαση Κ1/2113/6-9-95 ΦΕΚ 786 Β’/12-9-1995. ε) Την υπ’ αριθµ. 257/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας, στ) To άρθρο 1 και 5 του Π.∆ 254/2005. AΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α ν α κ α λ ο ύ µ ε την υπ’ αριθµ.824/1996 Άδεια λειτουργίας κινητού καταστήµατος (κινητής καντίνας), που είχε χορηγήσει ο τ. ∆ήµος Λεωνιδίου στον κ. Ιωάννη Γολεγό του Αριστείδη. Η προαναφερόµενη χορηγηθείσα άδεια δεν έχει ισχύ.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Η.ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ (Για τις κατά το νόµο ενέργειές του) 2. ∆. Ο.Υ Λεωνιδίου. (Για τις κατά το νόµο ενέργειές της)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 299/2011  

Ανάκληση άδειας κινητής καντίνας

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you