Page 1

Προτάσεις οργάνωσης κυκλοφορίας & στάθμευσης, οικισμού Πλάκας Κυκλοφοριακή οργάνωση (εποχιακά μέτρα) Δεδομένης της μικρής έκτασης του οικισμού και του εξαιρετικά περιορισμένου και στενού οδικού δικτύου, μοναδική δυνατή κυκλοφοριακή ρύθμιση για την περίοδο αιχμής (προτεινόμενο διάστημα: 15 Ιουνίου – 15 Σεπτεμβρίου), καθ’ όλο το 24ωρο ή τις ώρες αιχμής, είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος “εισόδου - εξόδου” για την προσπέλαση της παραλίας του οικισμού. Η περίοδος και το διάστημα εφαρμογής των ρυθμίσεων θα καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα προτείνεται, μονοδρόμηση της οδού που συνδέει την Επαρχιακή Οδό [Επ.Ο.] Λεωνιδίου – Πελετών με την παραλία, έως την οδό Λέοντος Χατζηγιάννη, με κατεύθυνση κυκλοφορίας προς το Μετεωρολογικό Σταθμό (διαδρομή εισόδου στον οικισμό). Η οδός από το Μετεωρολογικό Σταθμό ως την ΕΟ Λεωνιδίου – Πελετών (έξοδος από τον παραλία) προτείνεται να παραμείνει διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας. Οι προτάσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του οικισμού της Πλάκας απεικονίζονται στο σχέδιο Κ-Π2. Επισημαίνεται ότι:  Για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαιτείται τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (ρυθμιστικής και πληροφοριακής), τόσο στις οδούς του οικισμού, όσο και στην ΕΟ Λεωνιδίου – Πελετών. Η προτεινόμενη κατακόρυφη σήμανση απεικονίζεται στο σχέδιο Κ-Σ2.

Οργάνωση στάθμευσης Στάθμευση εκτός οδού Η διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός οδού θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας του οικισμού κατά την περίοδο αιχμής καθώς και στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους κινούμενους στην Επ.Ο.Λεωνιδίου – Πελετών. Προτείνεται:  Η διαμόρφωση (ισοπέδωση, ασφαλτόστρωση και φωτισμός) του χώρου που βρίσκεται βόρεια της εισόδου του οικισμού για τους προερχόμενους από Πούλιθρα (πλησίον Εισόδου), ώστε να περιοριστεί και ει δυνατόν να εξαλειφτεί η στάθμευση επί της επαρχιακής οδού.  Η αναζήτηση πρόσθετων διαθέσιμων χώρων στάθμευσης με εποχιακή μίσθωση.  Η σήμανση των υπαίθριων χώρων στάθμευσης είναι επίσης σημαντική, για την πληροφόρηση των επισκεπτών και την καθοδήγησή τους, γι’ αυτό προτείνεται η τοποθέτηση κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης (Π-31) με αναγραφόμενη την ένδειξη “ΔΩΡΕΑΝ / FREE”. Για την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, συνίσταται η οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης με οριζόντια σήμανση, όπου το υλικό επίστρωσης το επιτρέπει (άσφαλτος, τσιμέντο, κλπ.).

Στάθμευση επί της οδού Δεδομένου του περιορισμένου μήκους και του στενού πλάτους του οδικού δικτύου, η στάθμευση επί της οδού δεν είναι επιθυμητή και προτείνεται ο περιορισμός της στον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό. Για το λόγω αυτό, προτείνεται απαγόρευση της στάθμευσης, με τοποθέτηση πινακίδων Ρ-39 και κατασκευή κίτρινης διαγράμμισης, σε όλο το μήκος της προτεινόμενης μονοδρόμησης. Επισημαίνεται ότι οι πινακίδες που αφορούν στις ρυθμίσεις στάθμευσης τοποθετούνται στην αρχή των οδικών τμημάτων, στην κατεύθυνση κυκλοφορίας και ισχύουν καθ’ όλο το μήκος τους.

7


Επαρχιακή Οδός Λεωνιδίου – Πελετών Στη διασταύρωση της προτεινόμενης “εξόδου” του οικισμού στην Επ.Ο. Λεωνιδίου – Πελετών, για την επίταση της προσοχής των διερχόμενων και την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου οδικής ασφάλειας απαιτούνται οι ακόλουθες παρεμβάσεις και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας:  Τοποθέτηση πινακίδας αναγγελίας κινδύνου Κ-28 (α και δ) για την προειδοποίηση των οδηγών ως προς την επικείμενη διασταύρωση.  Τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-32, με αναγραφόμενο όριο ταχύτητας ίσο με 50 χλμ. / ώρα.  Τοποθέτηση μεταλλικών αντανακλαστήρων (“μάτια γάτας”) σε διπλό, διαγώνιο κάναβο πλευράς μήκους, 40 εκ. (πλάτος “σειράς”: 60 εκ.), και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Προτείνεται κατασκευή 4 τουλάχιστον σειρών, που θα απέχουν μεταξύ τους 2,50 μ. (προτεινόμενο ανάπτυγμα: 4 x 0,60 μ. + 3 x 2,50 μ. = 9,90 μ.). Η προτεινόμενη διάταξη μπορεί να αναπτυχθεί σε δύο θέσεις: 1) πλησίον των πινακίδων Ρ-32 και Κ-28 και 2) πριν τη διασταύρωση. Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων και η επίταση της προσοχής των οδηγών πλησίον της διασταύρωσης εξόδου του οικισμού.  Για τη βελτίωση της ορατότητας των προερχόμενων από τον οικισμό απαιτείται τοποθέτηση κατόπτρου ασφαλείας και μετακίνηση τυχόν εμποδίων (π.χ. κάδων απορριμμάτων, φυτών, κλπ.).  Οριοθέτηση κυκλοφοριακού χώρου με οριογραμμές πλευρικά (λευκή, συνεχής γραμμή), διαγράμμιση του άξονα για τον καθορισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας (μονή ή διπλή, λευκή συνεχής διαγράμμιση), διαμόρφωση γραμμών διακοπής πορείας και πιθανά “σταγόνας” για την διαμόρφωση του χώρου των στρεφουσών κινήσεων.  Τέλος, προτείνεται η τοποθέτηση κατευθυντήριας πληροφοριακής σήμανσης που αφορά στην προσπέλαση της παραλιακής ζώνης του οικισμού, και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Σχήμα 1 Ενδεικτική διάταξη μεταλλικών αντανακλαστήρων

Λεπτομέρεια Τοποθέτησης

8


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΠΛΑΚΑΣ, ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ & ΚΟΣΜΑ μελετητής

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πολιτικός μηχανικός τίτλος σχεδίου

αριθμός σχεδίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ

από / προς Λεωνίδιο

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Κ-Σ2

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ υπόμνημα

Οδός διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας Οδικό τμήμα ήπιας κυκλοφορίας Οδός μονής κατεύθυνσης κυκλοφορίας Οδικό τμήμα με δυνατότητα αποκλεισμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας Τοπική οδός Μονή κατεύθυνση κυκλοφορίας Διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας

Μεταλλικοί αντανακλαστήρες

κλίμακα

χρόνος μελέτης

ατζη γιάνν η

-

τος Χ

εγκρίσεις

Ο επιβλέπων

Λέον

ΚΑΝΕΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πολιτικός Μηχανικός

Μετεωρολογικός

K

Σταθμός

ΕΞΟΔΟΣ

υπογραφή - σφραγίδα

Parking

Parking

Parking

ΕΙΣΟΔΟΣ

από / προς Πούλιθρα

Νοέμβριος 2011 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Τρίπολης

kykloforiako-plaka  

Στάθμευση εκτός οδού Στάθμευση επί της οδού 7 Σχήμα 1 Ενδεικτική διάταξη μεταλλικών αντανακλαστήρων Λεπτομέρεια Τοποθέτησης 8 από / προς Λεω...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you