Page 1

Περίληψη διακήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Λεωνίδιο , 10/04/2013 Αριθµ. Πρωτοκ:4308

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικής φανερής προφορικής δηµοπρασίας για την υλοτοµία των ευκαλύπτων στη ∆.Κ. Λεωνιδίου. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει φανερή προφορική δηµοπρασία για την υλοτοµία των ευκαλύπτων όπως περιγράφεται παρακάτω: Για την κοπή από την ρίζα συνολικά εβδοµήντα πέντε (75) ευκαλύπτων στην ∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 29/04/2013, ηµέρα ∆ευτέρα ώρα 10:00π.µ. στο ∆ηµοτικό κατάστηµα στο Λεωνίδιο. Στην περίπτωση που αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί 15 µέρες αργότερα δηλ. στις 15 Μαΐου 2013 ηµέρα ∆ευτέρα, την ίδια ώρα, και στον ίδιο χώρο. Η τιµή εκκίνησης (ελάχιστο όριο προσφοράς), προσδιορίζεται στα πενήντα (50,00€) ανά δέντρο. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της τιµής εκκίνησης (ελάχιστο όριο προσφοράς), κατά τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον και κάθε επόµενη ανώτερη της προηγούµενης κατά τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον. Μαζί µε τη συµµετοχή τους οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συµµετοχής που ανέρχεται στο πόσο των τριακοσίων εβδοµήντα πέντε ευρώ (375,00€). Η διάρκεια της εργασίας ορίζεται στις σαράντα πέντε (45) ηµέρες, που αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία έχουν αναγνωρισµένοι επιχειρηµατίες ξυλέµποροι, ∆ασικοί Συνεταιρισµοί, εκτός ∆ηµοτικών Συµβούλων, ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:  Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των εκποιούµενων δένδρων και ότι παραιτείται πάσης αντιρρήσεως ως προς την ποιότητα και ποσότητα αυτών ή συνθηκών παραγωγής και των προδιαγραφών.


 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, που θα πρέπει να είναι σε ισχύ και από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδικήµατα σχετικά µε το αντικείµενο της δηµοπρασίας.  Βεβαίωση του ∆ασαρχείου ή ∆ασικής Υπηρεσίας από την οποία θα προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για παραβάσεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας.  Ασφαλιστική ενηµερότητα που να είναι σε ισχύ.  Φορολογική Ενηµερότητα που να είναι σε ισχύ.  Βεβαίωση από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου περί µη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του ΕΓΓΥΗΤΗ του.  Πρόσφατη βεβαίωση έναρξη επιτηδεύµατος από την αρµόδια εφορία. Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από τη Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής, ηµέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00 ∆ιεύθυνση Λεωνίδιο Τηλέφωνο 2757360201-204 FAX 2757023224.

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η.

ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Περίληψη διακήρυξης υλοτομίας ευκαλύπτων  

Περίληψη διακήρυξης υλοτομίας ευκαλύπτων