Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. Κώδικας: 22300 - Λεωνίδιο Πληροφορίες: Κανάκης ∆ηµήτριος Τηλέφωνο: 2757360203, Fax: 2757360214

Αριθµ. πρωτ. 299

Προς Τ___ κ. ____________________________ του _______________ ∆ηµοτικ___ Σύµβουλο ∆ηµοτική Ενότητα ___________ (Τ. Κοινότητα _______________ ) & Τ___ κ. __________________________________ του _______________ Πρόεδρο Τ.Σ _________________________ Τοπική Κοινότητα _________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ∆.Σ [΄Άρθρο 67 Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)] Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συµµετέχετε στην (2/2012) συνεδρίαση του Έκτακτου ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα (αίθουσα βιβλιοθήκης) στο Λεωνίδιο την (12η) Ιανουαρίου (2012), ηµέρα Πέµπτη και ώρα (18.30΄), µε ηµερήσια διάταξη την παρακάτω: Θέµα 1ο: Περί καθορισµού των θέσεων και των ειδικοτήτων του προγράµµατος της Κοινωνικής Εργασίας (εισηγητής Μαρνέρης Ιωάννης/ ∆ήµαρχος)

(11η Ιανουαρίου 2012) Ο Πρόεδρος του ∆.Σ

Παναγιώτης Ι. Γεωργίτσης.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 02/2011  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 02/2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 02/2011  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 02/2011