Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. Κώδικας: 22300 - Λεωνίδιο Πληροφορίες: Κανάκης ∆ηµήτριος Τηλέφωνο: 2757360203, Fax: 2757360214

Αριθµ. πρωτ. 1434

Προς Τ___ κ. ____________________________ του _______________ ∆ηµοτικ___ Σύµβουλο ∆ηµοτική Ενότητα ___________ (Τ. Κοινότητα _______________ ) & Τ___ κ. __________________________________ του _______________ Πρόεδρο Τ.Σ _________________________ Τοπική Κοινότητα _________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ∆.Σ [΄Άρθρο 67 Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)] Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συµµετέχετε στην (4/2012) συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα (αίθουσα βιβλιοθήκης) στο Λεωνίδιο την (13η) Φεβρουαρίου (2012), ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα (18.30΄), µε ηµερήσια διάταξη την παρακάτω: Θέµα 1ο: Περί της θεοµηνίας 6-2-2012 στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / ∆ήµαρχος). Θέµα 2ο: Επί εγγράφου Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Πελοπόννησος σχετικά µε την αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / ∆ήµαρχος). Θέµα 3ο: Επί εγγράφου ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας σχετικά µε το πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2012 και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος / Αντιδήµαρχος). Θέµα 4ο: Περί της συµµετοχής στη σύνθεση της Εκτελεστική Επιτροπής δύο(2) ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειοψηφίας που ορίζονται από αυτή, για την εξέταση της πειθαρχικής υπόθεσης τακτικών δηµοτικών υπαλλήλων.(Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / ∆ήµαρχος). Θέµα 5ο:Περί της αποδοχής της µελέτης «Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθµευσης των οικισµών Λεωνιδίου Πλάκας Πουλίθρων και Κοσµά (εισηγητής: ∆ολιανίτης Εµµανουήλ / Αντιδήµαρχος). Θέµα 6ο: Επί εγγράφου ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης Αρκαδίας σχετικά µε την υποβολή πρότασης για µεταβολή σχολικής µονάδας Α/θµιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2012-2013 (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / ∆ήµαρχος). Θέµα 7ο : Περί κατανοµής του ποσού των 13.878,61 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος / Αντιδήµαρχος). Θέµα 8°: Επί αιτήσεως ∆ηµοτικού Συµβούλου Νικολάου Βρεττάκη σχετικά µε τη πρόταση για παροχή βοήθειας σε φτωχούς και άπορους δηµότες. (εισηγητής: Νικολάος Βρεττάκης / ∆ηµοτικός Σύµβουλος). Θέµα 9°: Επί εγγράφου Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Κυνουρίας σχετικά µε την µε την επιβολή δηµοτικών τελών. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος / Αντιδήµαρχος)


Θέµα 10°: Περί παραιτήσεως και ορισµού νέου µέλους στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας λόγω παραιτήσεως.(εισηγητής:Γεωργίτσης Ηλίας/Πρόεδρος ΕΤΑ) Θέµα 11ο:Επί εγγράφου ∆/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής σχετικά µε την εφαρµογή προγράµµατος δακοκτονίας 2012.(Εισηγητής: Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος / Αντιδήµαρχος). Θέµα 12ο: Περί εγκρίσεως κανονισµού προµηθειών και υπηρεσιών ∆ήµου νότιας Κυνουρίας (εισηγητής Μαρνέρης Ιωάννης/ ∆ήµαρχος). Θέµα 13ο: Περί της συγκρότησης, για το έτος (2012), τριµελούς Επιτροπής υπαλλήλων µετά των αναπληρωτών τους, για την διενέργεια των διαγωνισµών προµηθειών Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους και την απευθείας ανάθεση αυτών. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος / Αντιδήµαρχος). Θέµα 14ο: Περί ενηµερώσεως σχετικά µε των εκτοκισµό λογαριασµών καταθέσεων όψεως ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος / Αντιδήµαρχος). Θέµα 15ο: Σχετικά µε τη µεταφορά προτοµής Κ. Ουράνη. (εισηγητής: ∆ολιανίτης Εµµανουήλ / Αντιδήµαρχος). Θέµα 16ο: Σχετικά µε την µετακίνηση προτοµής Γ. Σαραντάρη (εισηγητής: ∆ολιανίτης Εµµανουήλ / Αντιδήµαρχος). Θέµα 17ο: Επί αιτήσεως Πολυχρόνη Βασιλική σχετικά µε την παραχώρηση χώρου στο κλειστό γυµναστήριο για µαθήµατα χορού. (εισηγητής: Γεωργίτσης Παναγιώτης / Πρόεδρος ∆.Σ.).

(9η Φεβρουαρίου 2012) Ο Πρόεδρος του ∆.Σ

Παναγιώτης Ι. Γεωργίτσης.

ds04-2012-02-13  

Τ___ κ. ____________________________ του _______________ ∆ηµοτικ___ Σύµβουλο ∆ηµοτική Ενότητα ___________ (Τ. Κοινότητα _______________ ) ΠΡ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you