Issuu on Google+

Ιωάννης Μαρνέρης - IOANNIS MARNERIS Mayor of Notia Kynouria Δήμαρχος Δ. Νότιας Municipality Κυνουρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ΄αριθµ. 13/22-6-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η του µηνός Ιουνίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7311/17-62011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαοχτώ (18) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1.Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2.Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3.Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1.Τσουκάτος Σπυρίδων 2. Κυρίος Μιχαήλ 3. Λάτσης ∆ηµήτριος 4. Κουβούσης Παναγιώτης 5. Φακλής Γεώργιος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 169/2011 Θέµα 27o :Περί του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Παλαιοχωρίου – Α΄ Φάση» ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας / [Π.Α.Α 2007 – 2013, Μέτρο 322]. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα. έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο κ. Μαρνέρη Ιωάννη ο οποίος ανέφερε ότι : Ο πρώην ∆ήµος Λεωνιδίου µε την 3911/19-5-2005 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων είχε ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Αγροτική ΑνάπτυξηΑνασυγκρότηση της υπαίθρου 2000-2006» Μέτρο 7.5 µε το έργο Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. Παλαιοχωρίου ∆ήµου Λεωνιδίου. Με 8847/5-10-2007 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων είχε προεγκριθεί η δηµοπράτηση του ανωτέρω έργου. Με το 5062/10-7-2008 έγγραφο υπογράφηκε το συµφωνητικό µεταξύ του ∆ήµου και του αναδόχου Κ/Ξ Ε. ∆αφνιά –∆. Νταλάκας ποσού 203.271,24 €. Ήδη το έργο µε την 697/31-1-2001 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, έχει ενταχθεί το έργο στο µέτρο 322 του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013, µε νέο δικαιούχο των ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας. Θα πρέπει ο ανάδοχος του έργου να προβεί στις διαδικασίες κατασκευής του έργου, προκειµένου να µην χαθεί η χρηµατοδότηση από το Υπουργείο. Το ∆.Σ, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ` όψη του όλα τα ανωτέρω καθώς και την εισήγηση του ∆ηµάρχου.

Αποφασίζει οµόφωνα Εγκρίνει την συνέχιση του έργου και εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Νότιας Κυνουρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες(Υπουργείο, επιβλέπουσα υπηρεσία, ανάδοχο) προκειµένου να κατασκευαστεί το έργο. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ

Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 169/2011