Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 14-11-2011 Αριθµ. Πρωτ.: 13590

------------------------------------------------

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας ∆/νση.: ∆ιοικητικού Τµήµα: ∆ιοίκησης Γραφείο: Ανθρώ*ινου ∆υναµικού Πληροφορίες :Ρεντούλης Εµµανουήλ Τηλ. : 2757 3 60210 Fax : 2757 3 60214 Email: rentoulis@gmail.com Θέµα: Χορήγηση άδειας ανατροφής *αιδιού διάρκειας εννέα (9) µηνών αντί µειωµένου ωραρίου στην υ*άλληλο του ∆ήµου µας Σαραντάρη Ιωάννα-Μαργαρίτα του Παναγιώτη.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 413/2011 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υ*όψη: 1.

2.

Τις διατάξεις των *αρ. 2 και 3 του άρθρου 60 του Ν.3584/2007 ΦΕΚ 143Α «Περί κυρώσεως του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ*αλλήλων των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού» σχετικά µε τη δικαιούµενη α*ό τον γονέα / υ*άλληλο εννέα (9) µηνών άδεια µε α*οδοχές για ανατροφή *αιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του *ροβλε*όµενου µειωµένου ωραρίου και τον καθορισµό του γονέα *ου τη δικαιούται. Την µε αριθµό *ρωτ. 13572/14/11/2011 υ*οβληθείσα αίτηση της υ*αλλήλου του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, Σαραντάρη Ιωάννα-Μαργαρίτα του Παναγιώτη. Α*οφασιζουµε

1.

Χορηγούµε στην υ*άλληλο του ∆ήµου µας, Σαραντάρη Ιωάννα-Μαργαρίτα του Παναγιώτη άδεια ανατροφής *αιδιού µε α*οδοχές, διάρκειας εννέα (9) µηνών, α*ό 14-11-2011 έως 13-08-2011 αντί του µειωµένου ωραρίου.

Εσωτερική διανοµή: • ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού • Γραφείο Μισθοδοσίας Κοινο*οίηση: Ενδιαφερόµενο(η) Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Μαρνέρης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 413/2011  

Αοφασιζουµε 1. Χορηγούµε στην υάλληλο του ∆ήµου µας, Σαραντάρη Ιωάννα-Μαργαρίτα του Παναγιώτη άδεια ανατροφής αιδιού µε αοδοχές, διάρκειας ε...