Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 01-09-2011 Αριθµ. Πρωτ.: 10541

------------------------------------------------

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας ∆/νση.: ∆ιοικητικού Τµήµα: ∆ιοίκησης Γραφείο: Ανθρώ*ινου ∆υναµικού Πληροφορίες :Ρεντούλης Εµµανουήλ Τηλ. : 2757 3 60210 Fax : 2757 3 60214 Email: rentoulis@gmail.com

Α Π Ο Φ Α Σ Η 303/2011 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υ*όψη: 1. Τις διατάξεις αρ. 86 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 2. Τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56, του Ν. 3584/07. 3. Την υ*’ αριθµ. *ρωτ. 10686/01-09-2011 αίτηση του υ*αλλήλου του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Γεωργίτση ∆ηµήτριο του Κωνσταντίνου για την χορήγηση τµηµατικά κανονικής άδειας δέκα (10) ηµερών έτους 2011. Α*οφασιζουµε Χορηγούµε στον υ*άλληλο του ∆ήµου µας Γεωργίτση ∆ηµήτριο του Κωνσταντίνου κανονική άδεια δέκα (10) ηµερών έτους 2011 α*ό Πέµ*τη 01-09-2011 έως Τετάρτη 14-092011, την ε*οµένη εργάσιµη 15-09-2011 ηµέρα Πέµ*τη, *ρέ*ει να *αρουσιαστείτε στην υ*ηρεσία σας και να αναλάβετε τα καθήκοντα σας.

Εσωτερική διανοµή: • ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού Γραφείο Μισθοδοσίας • Κοινο*οίηση: Ενδιαφερόµενο(η) Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Μαρνέρης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 303/2011  

Χορήγηση άδειας σε υπάλληλο