Page 1

Digitally signed by IOANNIS MARNERIS DN: o=Elliniki Dimosia Dioikisi - Hellenic Public Administration, serialNumber=ERMIS-61905556, ou=DIMOS LEONIDIOU N. ARKADIAS, ou=MUNICIPALITY OF LEONIDIOY N. ARKADIAS, c=GR, email=i.marneris@notiakynouria.gov.gr, sn=MARNERIS, givenName=IOANNIS, ou=ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ, cn=IOANNIS MARNERIS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 15-7-2011 Αριθµ. Πρωτ.: 8901

------------------------------------------------

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας ∆/νση.: ∆ιοικητικού Τµήµα: ∆ιοίκησης Γραφείο: Ανθρώ+ινου ∆υναµικού Πληροφορίες :Ρεντούλης Εµµανουήλ Τηλ. : 2757 3 60210 Fax : 2757 3 60214 Email: rentoulis@gmail.com

Α Π Ο Φ Α Σ Η 205/2011 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υ+όψη: 1. Τις διατάξεις αρ. 86 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 2. Τις διατάξεις των άρθρων 57 +αρ. 6, του Ν. 3584 (ΦΕΚ 143. Τεύχος Α’/28-6-2007). 3. Την υ+’ αριθµ. +ρωτ. 8810/14-7-2011 αίτηση της υ+αλλήλου του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Κατσίγκρη Ιωάννα του Κωνσταντίνου, για την χορήγηση κανονικής άδειας δύο (2) ηµερών, συγκεκριµένα την 15η και 18η του µηνός Ιουλίου του έτους 2011. Α+οφασιζουµε Χορηγούµε στην υ+άλληλο του ∆ήµου µας Κατσίγκρη Ιωάννα του Κωνσταντίνου ∆Ε ∆ιοικητικού, κανονική άδεια δύο (2) ηµερών έτους 2011 µε α+οδοχές α+ό Παρασκευή 157-2011 έως ∆ευτέρα 18-7-2011, την ε+οµένη της ο+οίας, 19-7-2011 ηµέρα Τρίτη, +ρέ+ει να +αρουσιαστείτε στην υ+ηρεσία σας και να αναλάβετε τα καθήκοντα σας. Εσωτερική διανοµή: • ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού • Γραφείο Μισθοδοσίας Κοινο+οίηση: Ενδιαφερόµενο(η) Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Μαρνέρης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 205/2011  

Χορήγηση άδειας σε υπάλληλο

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you