Page 1

Digitally signed by IOANNIS MARNERIS DN: o=Elliniki Dimosia Dioikisi - Hellenic Public Administration, serialNumber=ERMIS-61905556, ou=DIMOS LEONIDIOU N. ARKADIAS, ou=MUNICIPALITY OF LEONIDIOY N. ARKADIAS, c=GR, email=i.marneris@notiakynouria.gov.gr, sn=MARNERIS, givenName=IOANNIS, ou=ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ, cn=IOANNIS MARNERIS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 14-7-2011 Αριθµ. Πρωτ.: 8836

------------------------------------------------

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας ∆/νση.: ∆ιοικητικού Τµήµα: ∆ιοίκησης Γραφείο: Ανθρώ+ινου ∆υναµικού Πληροφορίες :Ρεντούλης Εµµανουήλ Τηλ. : 2757 3 60210 Fax : 2757 3 60214 Email: rentoulis@gmail.com Θέµα: Εντολή µετακίνησης εκτός έδρας

Α Π Ο Φ Α Σ Η 202/2011 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υ+όψη: 1. 2. 3. 4.

Τις διατάξεις του Ν. 2346/95 "+ερί δα+ανών κινήσεως κλ+. ΦΕΚ-220 Α/95. Τις διατάξεις των άρθρων 57 +αρ. 6, του Ν. 3584 (ΦΕΚ 143. Τεύχος Α’/28-6-2007). Τις διατάξεις του Ν.2685/99 Tην Α+όφ. Υ+. Οικονοµ. 2/54866/0022/99, ΦΕΚ Β 1583 ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

Την µετάβαση του υ+αλλήλου του ∆ήµου µας Ρεντούλη Εµµανουήλ του Μιχαήλ µε βαθµό Γ’ του κλάδου ∆ιοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας ΤΕ 17 στο Ειρηνοδικείο Σ+άρτης Νοµού Λακωνίας. Αιτία µετακίνησης: κατάθεση φακέλου στην Α+οκεντρωµένη ∆ιοίκηση της Περιφέρειας Πελο+οννήσου, +αράδοση +αραδοσιακών στολών στον χορευτικό όµιλο Τρί+ολης. Ηµέρες εκτός έδρας: Μία (1) Ηµεροµηνία αναχώρησης: 14-7-2011 / ηµεροµηνία ε+ανόδου 14-7-2011. Μέσο µεταφοράς: Το υ+’ αριθµό κυκλοφορίας ΤΡΖ3323 αυτοκινήτου FIAT ιδιοκτησίας του. Η +ροκαλούµενη δα+άνη βαρύνει τις +ιστώσεις του Προϋ+ολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας ΚΑ 00-6422.001 και υ+άρχει σχετική +ίστωση. Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Μαρνέρης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 202/2011  

Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 202/2011  

Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας