Page 1

Ιωάννης Μαρνέρης Δήμαρχος Δ. Νότιας Κυνουρίας

IOANNIS MARNERIS Mayor of Notia Kynouria Municipality

Λεωνίδιο, 28-6-2011 Αριθµ. Πρωτ.: 8027 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας Πληροφορίες : Τροχάνης Κων/νος Τηλ. : 2757 3 60204 Fax : 2757 3 60214 Email: leonidio@otenet.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2011 (αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΘΕΜΑ: «Ορισµός αρµοδίων 4ροϊσταµένων για την υ4ογραφή εγγράφων µε Εντολή ∆ηµάρχου» Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υFόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 88 του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.Κ.(ΦΕΚ Α΄114/8.6.2006. 2. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας των υFηρεσιών. 3. Την ανάγκη αFλούστευσης των διαδικασιών µε σκοFό την ταχεία διεκFεραίωση των διοικητικών υFοθέσεων και την καλύτερη εξυFηρέτηση των Fολιτών. 4. Το γεγονός ότι αFό την έκδοση και εφαρµογή της Fαρούσας αFόφασης δεν Fροκαλείται δαFάνη εις βάρος του ∆ήµου. 5. Την 28/2011 ΑFόφαση µας. ΑFοφασιζουµε ΤροFοFοιούµε την 28/2011 ΑFόφαση µας και εξουσιοδοτούµε αFό 1η Ιουλίου 2011 τους υFάλληλους του ∆ήµου µας Τροχάνη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη ΠΕ1, Fροϊστάµενο των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υFηρεσιών, την Αλεξάνδρα Καµβύση του Χρήστου ∆Ε ∆ιοικητικού µε βαθµό Α’, και τον Καττή Θεόδωρο του Παναγιώτη ∆Ε ∆ιοικητικού µε βαθµό Α΄ να υFογράφουν «Με εντολή ∆ηµάρχου» Fάσης φύσεως ΠιστοFοιητικά, Βεβαιώσεις, Άδειες, Ακριβή αντίγραφα, Φωτοαντίγραφα, αFαντήσεις σε υFηρεσιακά έγγραφα και ερωτήµατα, αFουσιάζοντος του ∆ηµάρχου ή του αρµοδίου Αντιδηµάρχου. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 174/2011  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 174/2011  

Ορισμός υπαλλήλων με δικαίωμα υπογραφής "με εντολή δημάρχου"