Page 1

Ιωάννης Μαρνέρης Δήμαρχος Δ. Νότιας Κυνουρίας

IOANNIS MARNERIS Mayor of Notia Kynouria Municipality

Λεωνίδιο 27-6-2011 Αριθµ. Πρωτ.: 7979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2300 Λεωνίδιον Πληροφορίες : Τροχάνης Κων/νος Τηλ. : 2757 3 60204 Fax : 2757 3 60214 Email: leonidio@otenet.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2011 (αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΘΕΜΑ: «Ορισµός υ2αλλήλων για την τήρηση των 2ρακτικών συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Ε2ιτρο2ής, της Εκτελεστικής Ε2ιτρο2ής, της Ε2ιτρο2ής Τουριστικής Ανά2τυξης, της Ε2ιτρο2ής Αξιο2οίησης Περιουσίας του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και Πρακτικογράφων συνεδριάσεων συµβουλίων ∆ηµοτικής και Το2ικών Κοινοτήτων. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υ?όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010µε τις ο?οίες συστήθηκε ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 86 & 97 του Ν. 3463/2006. 4. Την υ?΄ αριθµό 2/19657/0022/28-5-2009 Κ.Υ.Α. των Υ?ουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 1085/05-06-2009). 5. Τα ε?ίσηµα ?ληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας α?ογραφής του έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε.Α. για το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας, σύµφωνα µε τα ο?οία ο ?ληθυσµός του ανέρχεται στους 9.001 κατοίκους. 6. Το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ?ραγµατο?οιούνται κατά κανόνα α?ογευµατινές ή βραδινές ώρες, δηλαδή ?έρα α?ό το κανονικό υ?οχρεωτικό ωράριο εργασίας των υ?αλλήλων και λειτουργίας των υ?ηρεσιών του ∆ήµου. Α?οφασιζει Α. Ορίζει τον υ?άλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας ∆ηµήτριο Κανάκη ΠΕ1 ∆ιοικητικών, ως υ?εύθυνο για την τήρηση των Πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, µε ανα?ληρωτή τον Τροχάνη Κων/νο ΠΕ1 ∆ιοικητικών. Β. Ορίζει τον υ?άλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Ηλία Πουλέτσο ∆Ε1 ∆ιοικητικών ως υ?εύθυνο για την τήρηση των Πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Ε?ιτρο?ής, µε ανα?ληρωτή τον Παναγιώτη Πολίτη ΤΕ ∆ιοικητικών.


Γ. Ορίζει τον υ?άλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Πολίτη Παναγιώτη ΤΕ1 ∆ιοικητικών, ως υ?εύθυνο για την τήρηση των Πρακτικών των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Ε?ιτρο?ής, µε ανα?ληρωτή τον Τροχάνη Κων/νο ΠΕ1 ∆ιοικητικών. ∆. Ορίζει τον υ?άλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Ιωάννη Καττή ∆Ε1 ∆ιοικητικών ως Πρακτικογράφο-Γραµµατειακή υ?οστήριξη στην Ε?ιτρο?ή Τουριστικής Ανά?τυξης, µε ανα?ληρωτή τον Παναγιώτη Πολίτη ΤΕ1 ∆ιοικητικών. Ε. Ορίζει τον υ?άλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Αγγελική Ανεζύρη ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού, για την τήρηση των Πρακτικών των συνεδριάσεων της Ε?ιτρο?ής Αξιο?οίησης ∆ηµοτικής Περιουσίας, µε ανα?ληρώτρια την Μαρία Λαλουδάκη ΠΕ1 ∆ιοικητικών. ΣΤ. Ορίζονται οι υ?άλληλοι του ∆ήµου µας ?ου θα τηρούν τα ?ρακτικά των συνεδριάσεων των συµβουλίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας και των Το?ικών Κοινοτήτων του ∆ήµου µας ως εξής: 1. ∆ηµοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου: ο ∆ηµ. Κανάκης µε ανα?ληρωτή τον Κων. Τροχάνη. 2. Το?ικής Κοινότητας Τυρού:ο Παναγιώτης Πολίτης 3. Το?ικής Κοινότητας Κοσµά: ο Εµµανουήλ Ρεντούλης 4. Το?ικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου: ο Κων/νος Τροχάνης 5. Το?ικής Κοινότητας Βλησιδιάς: ο Ιωάννης Καττής 6. Το?ικής Κοινότητας Κουνου?ιάς: ο Κων/νος Τροχάνης 7. Το?ικής Κοινότητας Μαρίου: ο Κων/νος Τροχάνης 8. Το?ικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου:ο ∆ηµήτριος Καρακίτσος 9. Το?ικής Κοινότητας Πελετών:ο Θεόδωρος Καττής 10.Το?ικής Κοινότητας Πέρα Μελάνων: Ο Παναγιώτης Πολίτης 11.Το?ικής Κοινότητας Πηγαδίου:ο Εµµανουήλ Ρεντούλης 12.Το?ικής Κοινότητας Πλατανακίου:ο ∆ηµήτριος Καρακίτσος 13.Το?ικής Κοινότητας Πουλίθρων:ο Ηλίας Πουλέτσος 14.Το?ικής Κοινότητας Πραγµατευτής:ο Χαράλαµ?ος Ζαρόκωστας 15.Το?ικής Κοινότητας Σα?ουνακαιϊκων:ο Παναγιώτης Πολίτης 16.Το?ικής Κοινότητας Τσιταλίων:ο ∆ηµήτριος Κανάκης Ζ. α. Καθιερώνει ανώτατο όριο υ?ερωριακής εργασίας για την τήρηση των ?ρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, τις τριάντα δύο (32) ώρες µηνιαίως. β. Για τους υ?αλλήλους του ∆ήµου µας ?ου τηρούν τα ?ρακτικά των συνεδριάσεων των Συµβουλίων της ∆ηµοτικής και των Το?ικών Κοινοτήτων, µέχρι δέκα τρεις (13) ώρες µηνιαίως. Κάθε ?ροηγούµενη σχετική Α?όφασή µας καταργείται. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 171/2011  

Ορισμός υπαλλήλων για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Εκτελεστικής Επιτροπής,...

Advertisement