Page 1

Ιωάννης Μαρνέρης Δήμαρχος Δ. Νότιας Κυνουρίας

IOANNIS MARNERIS Mayor of Notia Kynouria Municipality

Λεωνίδιο, 10-1-2011 Αριθµ. Πρωτ.: 192. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας Πληροφορίες : Εµµ. Ρεντούλης Τηλ. : 2757 3 60213 Fax : 2757 3 60214 Email: rentoulis@gmail.com

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2011 ΘΕΜΑ: «Ορισµό υ*αλλήλου»

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υFόψη: 1. Το άρθρο 86 «Αρµοδιότητες ∆ηµάρχου» του Ν.3463 (ΦΕΚ 114 Α’/8-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» Α*οφασίζουµε 2. Ορίζουµε τον υFάλληλο Ρεντούλη Εµµανουήλ του Μιχαήλ ΤΕ 17 ∆ιοικητικού Λογιστικού ως εκFρόσωFο του ∆ήµου µας για να συνεργαστεί µε την Οµάδα Εργασίας Νόµου (Ο.Ε.Ν.) στην οFοία συµµετέχουν στελέχη Τ.Ε.∆.Κ., ∆ήµων και ∆ιευθύνσεων ΤοFικής Αυτοδιοίκησης των Περιφερειών, για να διευκολύνει το έργο της.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ad-2011-010_signature  

Αοφασίζουµε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Λεωνίδιο,...

ad-2011-010_signature  

Αοφασίζουµε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Λεωνίδιο,...