Page 1

Ιωάννης Μαρνέρης - IOANNIS MARNERIS Mayor of Notia Δήμαρχος Δ. Νότιας Kynouria Municipality Κυνουρίας

Λεωνίδιο 7-1-2011 Αριθµός . Πρωτ.: 55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ------------------------------------------------

∆/νση.: ∆ιοικητικού Τµήµα: ∆ιοίκησης Γραφείο: Ανθρώπινου ∆υναµικού Πληροφορίες: Ρεντούλης Εµµανουήλ Τηλέφωνο : 2757 360213

ΠΡΟΣ: Τον υπάλληλο µας Χριστοδούλου Ιωάννη

ΑΠΟΦΑΣΗ

8/2011

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις αρ. 86 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 2. Τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Ν. 3584/07. 3. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 55/4-1-2011 αίτηση του υπαλλήλου του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας για την χορήγηση κανονικής άδειας πέντε (5) ηµερών έτους 2011, που θα έχει ως αφετηρία την 10η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2011. 4. Την µε αριθµ. 1/2011 απόφαση ∆ηµάρχου περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στους Αντιδηµάρχους Αποφασιζουµε Χορηγούµε σε σας κανονική άδεια έτους 2011 µε αποδοχές πέντε (5) ηµερών που να αρχίζει στις 10-1-2011 και να τελειώνει στις 14-1-2011 την εποµένη της οποίας πρέπει να παρουσιαστείτε στην υπηρεσία σας και να αναλάβετε τα καθήκοντα σας.

Εσωτερική διανοµή: • ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού • Γραφείο Μισθοδοσίας Κοινοποίηση: Ενδιαφερόµενο(η) Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Μαρνέρης

ad-2011-008_signature  

IOANNIS MARNERIS Mayor of Notia Kynouria Municipality Αποφασιζουµε Εσωτερική διανοµή: • ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού • Γραφείο Μισθοδοσίας Ο ∆ΗΜΑΡΧ...

ad-2011-008_signature  

IOANNIS MARNERIS Mayor of Notia Kynouria Municipality Αποφασιζουµε Εσωτερική διανοµή: • ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού • Γραφείο Μισθοδοσίας Ο ∆ΗΜΑΡΧ...