Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ NOTIAΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 08/08/2013 Αριθµ. Πρωτ. 10927

Πληροφορίες :Παναγιώτης Πολίτης Τηλέφωνο:2757360212 FAX:2757023224 Προς Τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (ως ο πίνακας αποδεκτών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Με την παρούσα, προσκαλείστε να συµµετέχετε στην 26η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στο Λεωνίδιο την 14η Αυγούστου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:30µ.µ. µε ηµερήσια διάταξη την παρακάτω: Θέµα 1ο:Κατακύρωση του αποτελέσµατος των πρακτικών φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού – παραλίας του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας όπου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και προέκυψε πλειοδότης στο διαγωνισµό που διεξαχθεί στις 05-08-2013. (ο προηγούµενος διαγωνισµός είχε προβεί άγονος). Θέµα 2ο:Κατακύρωση του αποτελέσµατος των πρακτικών φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού που διεξαχθεί στις 05-08-2013 για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού – παραλίας του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και όπου δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και προέκυψε εκ νέου άγονος. Θέµα 3ο:Περί εγκρίσεως του πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση κυλικείου στο χώρο του κλειστού Γυµναστηρίου Λεωνιδίου όπου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.

Θέµα 4ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 24.600,00€ µε τίτλο “Μελέτη άρδευσης Μαρίου” µετά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού στην νέα πίστωση του ΚΑΕ 25-7413.102 Θέµα 5ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 173.385,92€ µε τίτλο “Κέντρο προβολής της αγροτικής ιστορίας και των δρόµων της θάλασσας στην Α. Πελοπόννησο [Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα του Υπ. Ανάπτυξης Αντγωνιστικότητας και Ναυτιλίας” του ΚΑΕ 15-7326.004 (πληρωµή 5ου λογαριασµού).

Θέµα 6ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 15.669,86€ (πληρωµή 2ου λογαριασµού), µε τίτλο “Ανάπλαση και τσιµεντόστρωση κοινοτικών δρόµων Κοσµά (Τ.Κ. Κοσµά)” του ΚΑΕ 30-7323.012. Θέµα 7ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 6.000,00€ µε τίτλο ¨Επισκευή διαµερισµάτων Κληροδοτηµάτων ΤΚ Μαρίου¨ του Κ.Α.Ε 706261.001 του προϋπολογισµού, και την έγκριση της περιγραφής, για την απευθείας ανάθεση της εργασίας από το ∆ήµαρχο. Θέµα 8ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Σαπουνακαιϊκων ∆Ε Τυρού» του ΚΑΕ 25-7336.008, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται.


Θέµα 9ο:Ανάκληση – αποδέσµευση ποσού 10.000,00€ από το ΚΑΕ 70-7425.003, µε τίτλο «Οικοδοµική άδεια εργασιών συντήρησης στο σχολικό συγκρότηµα Λεωνιδίου» που έχει παρθεί µε την απόφαση αρ. 60/2013 της Οικονοµικής Επιτροπής. Θέµα 10ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 25.000,00€ µε τίτλο “16η Γιορτή Τσακώνικης Μελιτζάνας Λεωνιδίου” µετά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού στην νέα πίστωση του ΚΑΕ 00-6443.007. Θέµα 11ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 4.500,00€ µε τίτλο “1η Γιορτή Πουλίθρων” µετά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού στην νέα πίστωση του ΚΑΕ 00-6443.008. Θέµα 12ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 5.000,00€ µε τίτλο “Γιορτή θάλασσας, Ναυτικών και Αλιέων ∆.Ε Τυρού” µετά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού στην νέα πίστωση του ΚΑΕ 00-6443.009. Θέµα 13ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 1.500,00€ µε τίτλο “Εορταστική εκδήλωση 15 Αυγούστου ∆Ε Κοσµά” µετά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού στην νέα πίστωση του ΚΑΕ 00-6434.007.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Πρόσκληση oik 26  
Πρόσκληση oik 26