Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΤΑΧ. ∆ΝΣΗ : Λεωνίδιο Αρκαδίας 22300 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γολεγός Βασίλειος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2757360225 ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟΣ : 2757023224 - 2757360214 ΗΛ. ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ: v,golegos@notiakynoyria.gov.gr

ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ 13 Μαΐου 2013 ΠΡΩΤ. 5654 ΠΡΟΣ : ΚΕ∆Ε Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8 106 78 Αθήνα

ΘΕΜΑ : ∆ιαµαρτυρία για τον νόµο «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013». Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας εκφράζει την αντίθεση του στην υποπαράγραφο ΣΤ 12 του νόµου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013». Η εν λόγω διάταξη αναφέρει πως δεν εφαρµόζεται το καθεστώς της διαθεσιµότητας σε περίπτωση κατάργησης θέσεων για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, για το οποίο εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, προετοιµάζοντας ουσιαστικά το έδαφος για την κατάργηση των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων καθώς και των λοιπών ΝΠΙ∆ τα οποία δραστηριοποιούνται στον ∆ηµόσιο τοµέα και την άνευ όρων απόλυση του τακτικού προσωπικού τους. Με αυτό τον τρόπο θεωρούµε πως δροµολογείται η «µεταφορά» των υπηρεσιών κοινωνικής µέριµνας προς τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού (ΑµεΑ, ηλικιωµένοι, χρήζοντες κατ’ οίκον βοήθειας, άποροι κλπ), των υπηρεσιών προς τους εργαζόµενους γονείς (παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθµοί κλπ) και των λοιπών πολύτιµων υπηρεσιών που προσφέρουν τα ∆ηµόσια ΝΠΙ∆ στον ιδιωτικό τοµέα. Γεγονός που θα οδηγήσει στον αποκλεισµό µεγάλης µερίδας του πληθυσµού, από τις µέχρι πρότινος παρεχόµενες υπηρεσίες, καθώς δεν θα πληρούν κάποια από τα ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια (µεγιστοποίηση του κέρδους, ελαχιστοποίηση του µισθολογικού και λειτουργικού κόστους) τα οποία θα τεθούν από τις Εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν να αναπληρώσουν το κενό. Πρέπει επιτέλους να τεθεί ένα όριο στην προσπάθεια ισοπέδωσης του Κοινωνικού Κράτους στον βωµό της «Κρίσης» και της εξυγίανσης των δηµόσιων οικονοµικών δεικτών. Συµπερασµατικά, ο ∆ήµος θέλοντας να ενώσει την φωνή της µε εκείνη των λοιπών ∆ηµόσιων ΝΠΙ∆ που θα αντιδράσουν στην εν λόγω διάταξη, απευθύνει την παρούσα επιστολή προς την ΚΕ∆Ε, έτσι ώστε να γίνουν σε κεντρικό επίπεδο όλες οι ενέργειες που θα κριθούν αναγκαίες, προς τους αρµόδιους φορείς, για την κατάργηση της υποπαραγράφου ΣΤ 12 του νόµου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013», η οποία υπονοµεύει το µέλλον των ∆ηµοσίων ΝΠΙ∆. Ο ∆ήµαρχος Μαρνέρης Ιωάννης

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ