Page 1

Περίληψη διακήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Λεωνίδιο , 15/07/2013 Αριθµ. Πρωτοκ:ττ9780 Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση κυλικείου στο χώρο του κλειστού Γυµναστηρίου Λεωνιδίου. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Επαναπροκηρύσσει δηµοπρασία για την εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου (Κυλικείου) όπως περιγράφεται παρακάτω: Συνολική Έκταση: 22,84τ.µ. εντός του κλειστού Γυµναστηρίου Λεωνιδίου, αποτελούµενο από 16 τ.µ. ως κύριο χώρο, και 6,84 τ.µ. ως χώρο αποθήκης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 25/07/2013, ηµέρα Πέµπτη, και ώρα 14:00µ.µ. στο ∆ηµοτικό κατάστηµα στο Λεωνίδιο Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο µίσθωµα) ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€). Μαζί µε τη συµµετοχή τους οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συµµετοχής, που ανέρχεται στο πόσο των εκατό ευρώ (100,00€). Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, και µε δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών, µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εφόσον κριθεί αναγκαίο. Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί από τον µισθωτή, αποκλειστικά και µόνο για χρήση κυλικείου. Η εσωτερική διαρρύθµιση του χώρου θα βαρύνει αποκλειστικά τον µισθωτή, και θα γίνει σύµφωνα µε την Υγειονοµική ∆ιάταξη Α1β/8577/83 «Περί των όρων ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων». Ο µισθωτής υποχρεούται στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, και να τηρεί όλες τις διατάξεις της νοµοθεσίας σχετικά µε τη λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από τη Γραµµατεία ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Οικονοµικής Επιτροπής, ηµέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00 ∆ιεύθυνση Λεωνίδιο Τηλέφωνο 2757360203-212 FAX 2757023224. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι 24/07/2013. ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Η.

ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Τελευταία επαναληπτική περίληψη κυλικείου  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you