Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ NOTIAΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 27/06/2013 Αριθµ. Πρωτ. 8922

Πληροφορίες :Παναγιώτης Πολίτης Τηλέφωνο:2757360212 FAX:2757023224 Προς Τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (ως ο πίνακας αποδεκτών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Με την παρούσα, προσκαλείστε να συµµετέχετε στην 22η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στο Λεωνίδιο την 3η Ιουλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:30µ.µ. µε ηµερήσια διάταξη την παρακάτω: Θέµα 1ο:Περί καθορισµού των όρων του διαγωνισµού, για αγορά ακινήτου από το ∆ήµο εκτός οικισµού στη θέση ‘’Χερονήσι Αγ. Ιωάννη’’ στη ∆ηµοτική Ενότητα Λεωνιδίου. Θέµα 2ο:Έλεγχος επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών µειοδότη προς υπογραφή της σύµβασης έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 Κοσµά» το αποτέλεσµα του οποίου, εγκρίθηκε µε την 139/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Θέµα 3ο: Περί της σύνταξης της διακήρυξης και της κατάρτισης των όρων της δηµοπρασίας του έργου «Συνέχιση προστατευτικών τοιχίων Λάκκου» προϋπολογισµού 76.000,00€, βάσει της 43/2013 µελέτης. Θέµα 4ο:Περί εγκρίσεως του πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση κυλικείου στο χώρο του κλειστού Γυµναστηρίου Λεωνιδίου (προέβη άγονος). Θέµα 5ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Τυρού» του ΚΑΕ 25-7336.009, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται. Θέµα 6ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Αποκατάσταση ζηµιών στο Κεντρικό δρόµο και στη θέση Αλώνι Τ.Κ. Πηγαδίου» του ΚΑΕ 30-7333.037, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 6.500,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται. Θέµα 7ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Βελτίωση βατότητας δρόµου προς Μπουρνιά Τ.Κ. Πηγαδίου» του ΚΑΕ 30-7333.001, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται. Θέµα 8ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Αισθητική αναβάθµιση κοινόχρηστου χώρου στη θέση κάµπος Τ.Κ. Πηγαδίου» του ΚΑΕ 307336.016, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 6.900,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται. Θέµα 9ο: Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Κατασκευή πέτρινου τοιχείου προς Κατσιγιάννη Τ.Κ. Πηγαδίου» του ΚΑΕ 30-7321.001, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 6.900,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται.


Θέµα 10ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 450,00€ µε τίτλο «Συνδροµή στο Portal dimosprofile.gr (who is who) για τουριστική προβολή του ∆ήµου» µετά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού στο ΚΑΕ 00-6453.001.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Πρόσκληση 22ης  
Πρόσκληση 22ης