Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 7/6-4-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6η του µηνός Απριλίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 18:30µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4504/2-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαοχτώ (18) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 18. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 6. Γολεγό Παναγιώτης 1.Τσουκάτος Σπυρίδων 2. Κυρίος Μιχαήλ 7. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ. 3. Τσιγκάρης Μιχαήλ 8. Κουβούσης Παναγιώτης 4. Γεροντάκης Ευάγγελος 5. Ψαρολόγος Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


Αριθµός Απόφασης 70/2012 Θέµα 9ο: Περί αποφάσεως Τ.Κ. Τυρού σχετικά µε την αποδοχή δωρεάς σιδερένιων στύλων του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος Λάµπρου Σοφίας. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010), λόγω του ότι πρέπει να γίνει άµεσα η αποδοχή, ζητά την κατεπείγουσα συζήτηση του θέµατος. Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέµατος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο, ο οποίος εξέθεσε τα εξής : Στην 4/2012 απόφαση της Τ.Κ. Τυρού αναφέρονται τα εξής: Η ∆ηµότης µας Σοφία Λάµπρου του Αναστασίου είναι ιδιοκτήτρια του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στη θέση «Ζαρίτσι» και έχει πρόθεση να παραχωρήσει στο ∆ήµο µας τρείς (3) σιδερένιους στύλους φωτισµού που είναι συνδεδεµένες µε το κατάστηµα της και είχαν τοποθετηθεί λόγω επικίνδυνης στροφής στο συγκεκριµένο σηµείο. Το Τοπικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφάσισε: Να κάνει αποδεκτή τη δωρεά παραχώρηση των τριών σιδερένιων στύλων, και ζητεί την σύνδεση µε το ∆ηµοτικό φωτισµό (το κεντρικό, τον πάνω αριστερά και τον κάτω αριστερά) διότι λόγω επικινδυνότητας της στροφής είναι απαραίτητο να είναι φωτισµένος ο δρόµος στο συγκεκριµένο σηµείο. Θα πρέπει µε την απόφασή µας αυτή να προβούµε στην αποδοχή των φωτιστικών καθώς επίσης και τη σύνδεση τους µε το δηµοτικό φωτισµό. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω και είδε τις σχετικές διατάξεις Αποφασίζει

οµόφωνα

1. Εγκρίνει την 4/2012 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Τυρού. 2. Αποδέχεται τη δωρεά παραχώρηση των τριών σιδερένιων στύλων έµπροσθεν του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της κα Λάµπρου Σοφίας . 3. Να αποστείλουµε επιστολή στη ∆ΕΗ προκειµένου να συνδεθούν οι κολώνες (κεντρική, πάνω αριστερά και κάτω αριστερά), µε τον δηµοτικό φωτισµό.

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

70-2012  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρο...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you