Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 4/13-2-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 13η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:30µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1434/9-2-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαοχτώ (18) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 15. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 16. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 17. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 18. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Κουβούσης Παναγιώτης 5. Φακλής Γεώργιος 2. Μάρκος Νικόλαος 6. Κουτσουµπός Παναγιώτης 3. Κυρίος Μιχαήλ 4. Μωριάτης Χρήστος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


Αριθµός Απόφασης 40/2012 Θέµα 13ο: Επί αιτήσεως Πολυχρόνη Βασιλική σχετικά µε την παραχώρηση χώρου στο κλειστό γυµναστήριο για µαθήµατα χορού. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναφερόµενος στο ανωτέρω θέµα της ηµερήσια διάταξης εξέθεσε ότι: Στην από 537/17-1-2012 αίτησή της η κ. Πολυχρόνη Βασιλική αναφέρει τα εξής: Σας παρακαλώ πολύ όπως εγκρίνεται την παραχώρηση χώρου στο Κλειστό Γυµναστήριο ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και σε συνεργασία µε το ∆ήµο να παρέχω τις υπηρεσίες µου στην ειδικότητα µου ήτοι µαθήµατα χορού (µπαλέτο, ρθθµική γυµναστική, pilates κλπ) σε παιδιά και µεγάλους. ∆ιατίθεµαι να προσφέρω στο ∆ήµο ποσό(το οποίο εσείς θα αποφασίσετε) έναντι τιµήµατος ενοικίου, καθώς επίσης και να προσφέρω την συµµετοχή µου σε εκδηλώσεις για την ανάδειξη του ∆ήµου. Σας παρακαλώ να δείτε µε ευαισθησία το θέµα µου και µαζί να προσπαθήσουµε για την καλύτερη δυνατή λύση. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του αρµόδιο Αντιδηµάρχου και το σχετικό έγγραφο, έκαµε διαλογική συζήτηση και

αποφασίζει οµόφωνα

∆εν εγκρίνει την αίτηση της κ. Πολυχρόνης Βασιλικής λόγω νοµικού κωλύµατος

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχτηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος Τ.Υ.

Τα Μέλη Τ.Υ. Ακριβές αντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

40-2012  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 2. Κατσίκας Αλ...