Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ∆ΗΜΟΣ NOTIAΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 07/11/2013 Αριθµ. Πρωτ. 15065

Πληροφορίες : Παναγιώτης Πολίτης Τηλέφωνο:2757360212 Πρός Τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ως ο πίνακας αποδεκτών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Με την παρούσα, προσκαλείστε να συµµετέχετε στην 37η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στο Λεωνίδιο την 11η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα, και ώρα 14:30µ.µ. µε ηµερήσια διάταξη την παρακάτω: Θέµα 1ο:Επί αιτήµατος του «Αγροτικού Συνεταιρισµού Λεωνιδίου» για µείωση της τιµής ζώνης στα εκτός σχεδίου πόλης ακίνητα. Θέµα 2ο: Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 19.091,10€ µε τίτλο “Τσιµεντοστρώσεις δηµοτικών δρόµων ΤΚ Πουλίθρων” του ΚΑΕ 307323.016 (πληρωµή 1ου λογαριασµού) Θέµα 3ο: Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 6.605,26€ µε τίτλο “Οδοποιϊα Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. Τυρού” του ΚΑΕ 30-7333.004 (πληρωµή 3ου λογαριασµού) Θέµα 4ο: Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 30.750,00€ µε τίτλο “Μελέτη δρόµου Κοσµά Φυλάτικα Τ.Κ. Κοσµά” του ΚΑΕ 30-7413.002. Θέµα 5ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 996,30€ µε τίτλο ¨Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆.Ε. Τυρού¨ του Κ.Α.Ε 20-6262.103, και την έγκριση της περιγραφής, για την απευθείας ανάθεση της εργασίας από το ∆ήµαρχο. Θέµα 6ο:Περί του καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης δρόµου από ∆αφνώνα έως επαρχιακή οδό Λεωνιδίου – Πλάκας» του Κ.Α.Ε. 30-7323.164, βάσει της µελέτης 406/2013, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου Τρίπολης, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 10.650,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται. Θέµα 7ο: Περί του καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Κοσµά» του Κ.Α.Ε. 20-7336.011, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 7.200,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται. Θέµα 8ο: Περί του καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κοσµά» του Κ.Α.Ε. 25-7336.016, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

37_  
37_