Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 4/13-2-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 13η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:30µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1434/9-2-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαοχτώ (18) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 15. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 16. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 17. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 18. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Κουβούσης Παναγιώτης 5. Φακλής Γεώργιος 2. Μάρκος Νικόλαος 6. Κουτσουµπός Παναγιώτης 3. Κυρίος Μιχαήλ 4. Μωριάτης Χρήστος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


Αριθµός Απόφασης 29/2012 Θέµα 2ο: Περί ενηµερώσεων σχετικά µε το Ι.Κ.Α Λεωνιδίου. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010), ζητά την κατεπείγουσα συζήτηση του θέµατος προκειµένου να γίνει άµεσα η ενηµέρωση και η λήψη απόφασης για το ΙΚΑ Λέωνιδίου. Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέµατος. Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος µε την σειρά του εξέθεσε τα εξής : ∆ιάβασε : • την Y20/138/21-12-2Q11 απόφαση ∆ιοικητή ΙΚΑ για «Αναστολή λειτουργίας Παραρτήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λεωνιδίου» . • το έγγραφο που απέστειλε στους αρµόδιους Υπουργούς, ∆ιοικητή του ΙΚΑ, Βουλευτες, πολιτευτές του νοµού. • την 455/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου • την ανακοίνωση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προς τους επαγγελµατίες, εργοδότες, εργαζόµενους Λεωνιδίου ότι από 1-2-2012 θα εξυπηρετούνται από το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ Άστρους. • Τις ερωτήσεις βουλευτών στον αρµόδιο Υπουργό, για αναστολή της απόφασης του ∆ιοικητού ΙΚΑ. • Την 1/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε το ΙΚΑ. • Την επιστολή του ∆ιοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το νέο Οργανωτικό Μοντέλο του Ιδρύµατος . • Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης., άρθρο 1 παρ. 3 όπου αναφέρεται ότι ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας έχει χαρακτηριστεί ως ορεινός ∆ήµος • Την 85/148/ΕΟΚ που ορίζει το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας ως ορεινό ∆ήµο. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του ∆ηµάρχου, έκαµε διαλογική συζήτηση και

αποφασίζει οµόφωνα Αιτούµαστε την λειτουργία Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο µεγαλύτερο πληθυσµιακά οικισµό της Κυνουρίας, το Λεωνίδιο. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

29-2012  
29-2012  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 2. Κατσίκας Αλ...