Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ NOTIAΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Πληροφορίες : Ιωάννης Καττής Τηλέφωνο:2757360201 FAX:2757023224

Λεωνίδιο 28/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. 3679

Προς Τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (ως ο πίνακας αποδεκτών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Με την παρούσα, προσκαλείστε να συµµετέχετε στην 11η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στο Λεωνίδιο την 1η Απριλίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00µ.µ. µε ηµερήσια διάταξη την παρακάτω: Θέµα 1ο:Περί της έγκρισης διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 13.530,00€ µε τίτλο “Αµοιβές ορκωτών Λογιστών”, του ΚΑΕ 10-6142.002. Θέµα 2ο:Περί της έγκρισης διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 5.000,00€ µε τίτλο “έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων”, του ΚΑΕ 00-6463. Θέµα 3ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 4.059,00€ µε τίτλο “Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πουλίθρων” του ΚΑΕ 257413.004. (πληρωµή 2ου λογαριασµού). Θέµα 4ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 7.000,00€ µε τίτλο “Προµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος” του Κ.Α.Ε 10-7135.005 του προϋπολογισµού, και την έγκριση της περιγραφής της προµήθειας. Θέµα 5ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 4.980,00€ µε τίτλο “Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ∆Ε Λεωνιδίου” του Κ.Α.Ε 156262.009 του προϋπολογισµού, και την έγκριση της περιγραφής, για την απευθείας ανάθεση της εργασίας από το ∆ήµαρχο. Θέµα 6ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 3.000,00€ µε τίτλο “Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων” του Κ.Α.Ε 15-6263 του προϋπολογισµού, και την έγκριση της περιγραφής, για την απευθείας ανάθεση της εργασίας από το ∆ήµαρχο. Θέµα 7ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 15.000,00€ µε τίτλο “Αµοιβές παραµετροποίησης µηχανογραφικών υπηρεσιών” του Κ.Α.Ε 106142.001 του προϋπολογισµού, και την έγκριση της περιγραφής, για την απευθείας ανάθεση της εργασίας από το ∆ήµαρχο. Θέµα 8ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 24.200,00€ µε τίτλο “Αµοιβές µηχανογραφικών υπηρεσιών” του Κ.Α.Ε 10-6142.003 του προϋπολογισµού, και την έγκριση της περιγραφής, για την απευθείας ανάθεση της εργασίας από το ∆ήµαρχο. Θέµα 9ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 1.000,00€ µε τίτλο “Εργασία παρακολούθησης συστήµατος υδρεύσεως ∆ήµου για εξασθενές και ολικά χρώµια” του Κ.Α.Ε 25-6279.003 του προϋπολογισµού, και την έγκριση της περιγραφής, για την απευθείας ανάθεση της εργασίας από το ∆ήµαρχο. Θέµα 10ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 6.000,00€ µε τίτλο “Παρακολούθηση απολύµανσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης” του


Κ.Α.Ε 25-6279.002 του προϋπολογισµού, και την έγκριση της περιγραφής, για την απευθείας ανάθεση της εργασίας από το ∆ήµαρχο. Θέµα 11ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 2.900,00€ µε τίτλο “Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου και κόµβου σύζευξης” του Κ.Α.Ε 10-6264.004 του προϋπολογισµού, και την έγκριση της περιγραφής, για την απευθείας ανάθεση της εργασίας από το ∆ήµαρχο. Θέµα 12ο: Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, µετά από τις προτάσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας για πληρωµές τελών κυκλοφορίας (συν. 4) Αναλύονται ως ακολούθως:

α/α

K.A.E.

Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισµού εξόδων

1

30-6323

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

1.000,00€

2 3

25-6322 20-6323.001

2.000,00€ 1.000,00€

4

10-6321

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά Τέλη Κυκλοφορίας απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

ο

Ποσό

2.500,00€

Θέµα 13 : Περί καθορισµού των όρων της πλειοδοτικής, φανερής, δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του κλειστού γυµναστηρίου Λεωνιδίου, του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Θέµα 14ο: Ανάκληση – αποδέσµευση εν µέρει ποσού 2.452,50€ από το ΚΑΕ 406232.001, µε τίτλο “Μίσθωση κτιρίου για στέγαση Γραφείου Πολεοδοµίας” που έχει παρθεί µε την απόφαση 35/2013 της Οικονοµικής επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής  
11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής  

11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής