Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 9/30-4-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η του µηνός Απριλίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5262/26-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαπέντε (15) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, 1. Καρδάσης ∆ηµήτριος, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 4. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 5. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 15. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Κυρίος Μιχαήλ 2. Κουβούσης Παναγιώτης 3.Φακλής Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος κ. Καρδάσης ∆ηµήτριος λόγω δικαιολογηµένης απουσίας του Πρόεδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα :


Αριθµός Απόφασης 107/2012 Θέµα 10ο: Επί αιτήσεως Μάνου Ηλία για επανασύνδεση ρεύµατος. Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος µε την σειρά του εξέθεσε τα εξής : Με την 5224/25-4-2012 αίτησή του, ο κ. Μάνος Ηλίας αναφέρει τα εξής: Παρακαλώ όπως επανασυνδέσετε το ηλεκτρικό ρεύµα στον οικισµό Βασκίνας στο δηµοτικό σχολέιο όπου διαµένω µε την οικογένεια µου.(Η σύνδεση είναι αναγκαία για την µελέτη των παιδιών µου για το σχολείο). Αναλαµβάνω την ευθύνη για την πληρωµή των λογαριασµών κ την συντήρηση του χώρου του σχολείου.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω, έκαµε διαλογική συζήτηση και

αποφασίζει κατα

πλειοψηφία

Να µην γίνει επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Πήλιουρας Ηλίας ψηφίζει παρόν. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

107-2012  
107-2012  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, 2. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆...