Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. Κώδικας: 223 00 – Λεωνίδιο Πληροφορίες: Λιάκας Σ. Τηλέφωνο: 2757360203, Fax: 2757023224

Α.Π.

5075

Προς Τ___ κ. ____________________________ του _______________ ∆ηµοτικ___ Σύµβουλο ∆ηµοτική Ενότητα ___________ (Τοπική Κοινότητα _______________ ) & Τ___ κ. __________________________________ του _______________ Πρόεδρο Τ.Σ _________________________ ∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα _________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ∆.Σ [Άρθρο 67 Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)] Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συµµετέχετε στην (9/2013) συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (2η) Μαΐου (2013), ηµέρα Μεγάλη Πέµπτη και ώρα 17:00, µε ηµερήσια διάταξη την παρακάτω: Θέµα 1ο: Περί της επιλογής των υδρονοµέων άρδευσης έτους 2013. Θέµα 2ο: Περί αποδοχής του ποσού των 53.020,35 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, της σχετικής αναµορφώσεως του προϋπολογισµού και εγκρίσεως πιστώσεως για την εκτέλεση εργασιών, έργων, προµηθειών και της σχετικής τροποποιήσεως του τεχνικού προγράµµατος έργων, εργασιών και προµηθειών.

(26η) Απριλίου (2013)

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ Παναγιώτης Ι. Γεωργίτσης

-1-

9η Προσκληση Δ.Σ.  
9η Προσκληση Δ.Σ.  

9η Προσκληση Δ.Σ.