Page 1


Huisstijl richtlijnen


Indeling Typografie

Woordbeeld

19 Kleuren Kleurwaarden

Plekkenplan

23

Structuur van een document

Fotografie

15

Logo gebruik in een document

Kleur

7

Letter Lettergebruik in een document

33

Beeldgebruik in een document

5


6


Typografie

7


Letter overzicht ITC Franklin Gothic

abcdefgh ijklmnopqr stuvwxyz ABCDEFG HIJKLMNOP QRSTUVWX YZ 0123456 789 onderkast

kapitalen

cijfers

8


Letter gewichten

Typografie

ITC Franklin Gothic

Book book Italic Medium medium Italic Demi demi Italic Heavy heavy Italic 9


Letter gebruik in de opmaak

Pagina nummer

Broodtekst | Broodtekst

Book | book italic 8 pt 12 pt interlinie Kleur: zwart

Book | book italic 9 pt 12 pt interlinie Kleur: zwart

10


Typografie

Subtekst | Subtekst

Kop 1

Book | book italic 7 pt 12 pt interlinie Kleur: blauw

Demi 18 pt 14 pt interlinie Kleur: blauw

11


Kop 2

voor aanhaling

Demi 18 pt 14 pt interlinie Kleur: wit met blauw kader erachter

12

Kop 2B

voor de tekst van de

aanhaling

Demi 18 pt 14 pt interlinie Kleur: blauw


Typografie

Titel Demi 36 pt 14 pt interlinie Kleur: wit met blauw kader erachter

13


14


Woordbeeld & kleur

15


Woordbeeld 100%

5,8 cm

2,7 cm

16


Woordbeeld

Woordbeeld

100% - 25%

Logo gebruik Het logo dient altijd op 100% gebruikt te worden in de opmaak van een brief met de vaste plaats links boven. Als het logo kleiner gebruikt moet worden gaat de schaling met vaste stappen van 25%.

L=4,3cm * H=2,0cm

L=2,9cm * H=1,35cm

L=1,5cm * H=0,7cm

17


Kleuren

18


Kleurwaarde

Kleur

Blauw c=100

r= 32

m= 90

g= 59

y= 10

b= 127

k= 0

Grijs c=100

r= 176

m= 90

g= 177

y= 10

b= 179

k= 0

Zwart c=0

r= 0

m= 0

g= 0

y= 0

b= 0

k= 100

19


Woordbeeld blauw kleurwaarde

c=100

r= 32

m= 90

g= 59

y= 10

b= 127

k= 0

20


Woordbeeld

Kleur

grijs kleurwaarde

c= 0

r= 176

m= 0

g= 177

y= 0

b= 179

k= 40

21


22


Plekken plan

23


Pagina opmaak 1

plekkenplan

Voorbeeld 40%

Basis pagina

a4 | 21cm * 29,7cm 1 2 3 4 5 6

| | | | | |

24

Logo (vast) pagina nr aanduiding ruimte voor titel en correspondentie gegevens aanhalingen Broodtekst gegevens Duara (vast)


1

2

3

4 5

6 25


1

2

3 4

5 26


Pagina opmaak 2

plekkenplan

Voorbeeld 40%

Basis vervolg pagina

a4 | 21cm * 29,7cm 1 2 3 4 5

| | | | |

Logo (vast) pagina nr aanduiding aanhalingen of vragen Broodtekst gegevens Duara (vast)

27


28


Pagina opmaak

plekkenplan

Voorbeeld 40% met maten

29


Pagina opmaak Voorbeelden

30


plekkenplan

31


32


Fotografie

33


beeldgebruik Voor het gebruik van fotografie binnen de documenten die opgesteld gaan worden dienen alleen beelden die zwart - wit zijn gebruikt teworden. De beelden dienen binnen het gestelde kader, tekst verwerkings gebied geplaatst teworden

34


voorbeeld

fotografie

35


voorbeelden

36


fotografie

37


Colofon

Duara Foudation www.duara.org info@duara.org accountnumber: 57.25.65.607

KvK 24358494 The Netherlands

Grafisch ontwerp www.nothingfancy.nl 2010 mario@nothingfancy.nl


Identity Booklet  

Indentity booklet

Identity Booklet  

Indentity booklet

Advertisement