Page 1

Nostoon kuin nostoon


N o s t o k on e pa lv e l u AT Oy Nosto- ja elementtiasennuspalveluja tarjoava Nostokonepalvelu AT Oy toimii joustavasti ja rautaisella ammattitaidolla. Yli 20-vuotisen historian omaavan yrityksemme pääpaikka on Oulussa, sivutoimipiste löytyy Pyhäjoelta. Projektien toiminta-alue painottuu Ouluun ja sen lähiympäristöön, mutta Nostokonepalvelu-verkoston avulla palvelumme kattaa koko maan. Projekteja on myös muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Vuokraamme ajoneuvonostureita ja kurottajia päivittäin Oulussa ja lähialueilla. Meiltä löytyy juuri oikean kokoiset nosturit ja nostoapuvälineet juuri niin pitkäksi tai lyhyeksi aikaa kuin tarvitaan. Tarjoamme lisäksi teräsrunko- ja betonielementtiasennuksia ja olemme olleet mukana suunnittelemassa elementtiasennustyön ohjeita sekä standardeja turvallisen työsuorituksen takaamiseksi. Nostokonepalvelu AT noudattaa ISO 9001:2008 -sertifioitua laatujärjestelmää.

Yritys liittyi Nostokonepalvelu-yritysryhmään vuonna 2011. Nostokonepalvelu onkin nyt valtakunnan johtavia nostopalveluita, erikoiskuljetuksia, elementtiasennuksia ja projektipalveluja tarjoava yritysryhmä.


Nostopalvelut Tarjoamme asiakkaillemme nostopalveluratkaisut aina suunnittelusta toteutukseen asti. Vuokrattavan koneen mukana tulee aina ammattitaitoinen kuljettaja ja toimitusvarmuus on varmistettu laajalla sekä ajanmukaisella kalusto-valikoimalla. Sitoutunut ja osaava henkilökuntamme pitää huolen laadukkaasta palvelusta ja toiminnasta. Yrityksemme asiakastyytyväisyys onkin aina huippuluokkaa.

Meillä on käytössä 24/7 päivystävä ajojärjestely. Näin kyky reagoida asiakkaan pikaisiinkin tarpeisiin pidetään erityisen nopeana. Nostokonepalvelu AT kuuluu valtakunnalliseen Nostokonepalvelu-yritysryhmään, joten yritysryhmän vahvan taustatuen myötä kalustoa on saatavilla kautta maan.

Eleme nttiase nn ukset Yrityksemme tarjoaa elementtiasennustöitä ympäri Suomen. Suunnittelemme ja toteutamme muun muassa betonielementtien, liimapuurunkojen, teräsrunkojen, kevytelementtien, väestönsuojien ja kantavien rakenteiden asennuksia. Nostokonepalvelu AT on Betoniteollisuus ry:n suunnitteluryhmän jäsen.


Nostokalusto Ajoneuvonosturit: nostokyky 30–350 tn // tarvittavilla nostoapuvälineillä Kurottajat: ympäripyöriviä 21–26 m puomilla // kaikilla varusteilla Henkilönostimet: laaja valikoima erilaisia puominostimia ja saksilavoja Välitämme myös nostolava-autoja sekä nosturiautoja


asiakastyytyväisyys (2015) Toimituskyky (4,6) Toimitusvarmuus (4,5) Reagointikyky (4,8) Turvallisuus (4,1) Ympäristö (4,0) Asiakaspalvelu myynnissä (4,5) Asiakaspalvelu työmaalla (4,8) 1

2

3

4

5


L aatujärjestelmä Nostokonepalvelu-yritysryhmään kuuluvien yritysten yhteisenä tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava nostopalvelualan yritys. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yritysryhmämme yritykset toimivatkin edelläkävijöinä alaan liittyvissä työturvallisuus- ja ympäristöasioissa.

Nostokonepalvelu-yritysryhmä kehittää vahvoja kumppanuussuhteita ja on mukana suunnittelemassa ja kehittämässä asiakkaiden nostoihin ja kuljetuksiin liittyviä prosesseja sekä alan uusia standardeja. Tavoitteena on, että se mitä Nostokonepalvelussa tehdään tänään, on alan standardi huomenna.

Nostokonepalvelu AT Oy:n laatupolitiikkaan kuuluu nopea reagointi asiakkaan toiveisiin. Työssä saadut hyvät kokemukset siirretään suoraan käytäntöön toimintojen jatkuvan parantamisen takaamiseksi.

Nostokonepalvelu AT Oy:lle on myönnetty IQNet ja ISO 9001 DQS Gold -standardit.


WTF Design Oy | 2016

Nostokonepalvelu AT Oy

+358 40 522 4129 Kuutamotie 5, 90620 Oulu // Kommolantie 58, 86100 Pyhäjoki // oulu@nostokonepalvelu.fi // www.nostokonepalvelu.fi/oulu

Nostoon kuin nostoon!

Nostokonepalvelu AT Oy  

Nosto- ja elementtiasennuspalveluja tarjoava Nostokonepalvelu AT Oy toimii joustavasti ja rautaisella ammattitaidolla. Yli 20-vuotisen histo...

Nostokonepalvelu AT Oy  

Nosto- ja elementtiasennuspalveluja tarjoava Nostokonepalvelu AT Oy toimii joustavasti ja rautaisella ammattitaidolla. Yli 20-vuotisen histo...

Advertisement