Page 1

EWOLUCJA CZŁOWIEKA Historia ludzi rozpoczyna we wschodniej Afryce około 7mln lat temu. Wtedy to na skutek zmian geologicznych część kontynentu została odgrodzona od pozostałej przez wielki płaskowyż.Uniemożliwiał on normalne funkcjonowanie organizmów, ponieważ zaszły na tej części zmiany klimatyczne, co spodowało zanik lasów i powstawanie suchej i jałowej sawanny.Małpy żyjace po zachodniej części płaskowyżu rozwijały się bez przeszkód i ewoluowały w zyjące do dzisiaj szympanse i goryle. Natomiast osobniki żyjące po drugiej stronie tej naturalnej bariery musiały się przystosować do nowych,surviwalowych warunków życia. Pierwsze ślady organizmów człowiekowatych pojwaiły sięjuż po stutysiącach latach po powstaniu tegóż płaskowyżu.Nazywały się sahelantropy i stał on już na dwóch nogach.Później powsatały takie gatunki jak orrorin(6mln lat teamu) i ardipitek ( sprzed ok.4-6mln lat ).Około 4 milinów lat temu wraz z australopitekami linia rodowa człowieka stała się bardziej kompletna i lepiej poznana.Mieszkały one jednak w lasach i mieszkały na pozostałych drzewach.Miały one takie same mózgi jak małpy ok.400 cm sześciennych. Duża zmiana zaszła około 2,5 mln lat temu kiedy to pojawił się Homo habilis (człowiek zręczny).Jego wzrost wynosił 110 do ok. 135 cm, masa ok. 45 kg,pojemność mózgoczaszki do 750 cm³,twarzoczaszka wysunięta do przodu,wały nadoczodołowe,rozbudowana żuchwa, niskie czoło,drobne uzębienie bardzo podobne do człowieka zyjącego współcześnie.Nazwa ta pochodzi od tego,że to właśnie on jest uznawany za pierwszego twórcę narzędzi.Nie był on dobrym łowcą,ponieważ miał stosunkowo krótkie nogi, a na terenie,na którym żył były dużo lepiej przystosowani drapieżnicy. Kolejnym etapem rozwoju człowieka jest Homo erectus, czyli człowiek wyprostowany.Miał on już bardzo rozwinięty mózg i wzrost zbliżony do wzrostu ludzi współczesnych miał miał on około metr pięćdziesiąt.To on zerwał z życiem dotychczas żyjących poprzedników i wyszedł z lasu.Jego gatunek wywędrował z Afryki i doszedł do terenów dzisiejszej Rosji wschodniej.Było mu już dużo łatwiej polować-wytwarzał lepsze narzędzia.


Dobrze nam znany neandertalczyk występował na terenie Europy i Azji około od 250 do 24 tyś. lat temu.Był niższy niż człowiek rozumny,krępy, z dużym nosem,niskim czołem i posiadał masywne wały nadczołowe i duży mózg, który w niektórych przypadkach objętościowo był większy niż człowieka współczesnego.Wytwarzał on narzędzia,polował na duże zwierzęta np.mamuty,zamieszkiwał głównie jaskinie.Udowodniono nawet,że grzebał swoich zmarłych i opiekował się chorymi i strarymi.Jest on bezpośrednim poprzednikiem Homo sapiens. Nasza rasa pojawiła się ok 200 tys. lat temu, a w Europie ok.40 tys. lat-nazywano go kromaniończykiem.Żył on z neandertalczykiem-wspólnie przez kilkadziesiąt tysięcy lat,wspierali się ,jednak wszelkie próby współżycia seksualnego były nie możliwe.Pierwsi ludzie wytwarzali narzędzia z kości i drewna,odnaleziono także malowidła i rzeźby. Obecnie na Ziemi żyje tylko jeden gatunek -człowiek rozumny. Naukowcy spierają się na temat ewolucji człowieka w przyszłych latach.Jedni uważają, że powstanie nie długo gatunek super ludzi-bez włosów,wyrostka robaczkowego i kości ogonowej.Natomiast drudzy uważają,że człowiek jest już znakomicie przystosowany do panujących warunków i nie będzie ewoluował w następne formy ludzi.Jednak to tylko gdybanie.Pożyjemy-zobaczymy.Dziękuje za uwagę...

Ewolucja człowieka  

Mój referat z 3 gimnazjum

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you