Page 1

   

FOCUS PÅ NO nr. 139 Marts 2014


Fra redaktionen

Indhold:

Vi er allerede godt inde i det nye år og de lyse timer bliver fler og fler – fuglene er igen begyndt at give lyd fra sig, og så ved man, at vi virkelig går mod forår igen – så skønt. Håber i alle har det godt og trives her i lille No 

3 5 9 10 11 12 15 16 17 20

Med foråret kommer fester som feks. konfirmation og vi vil være lidt på forkant i år og ønsker alle jer konfirmander en dejlig dag/fest, og selvfølgelig også til alle jer andre som har noget at fejre  Husk at blive ved med at støtte Focus med stort som småt – det styrker sammenholdet her i byen, at vi har vores lille kvartalsblad til at informere om, hvad der rør sig her.  Vi håber at i alle må få et forrygende godt forår og så ses vi igen om 3 måneder.

Sogneforeningen Sidste borgermøde Generalforsamling Frivillig i No Kalender Udlejning af lokaler No siden sidst i billeder Kirken Aktivitetshuset Byfornyelse

Opfordring Alle borgere i No Sogn er meget velkomne til at sende en historie eller et billede om hvad der er sket i No siden sidst. Vi modtager den gerne til Focus så vi kan opretholde et spændende blad for alle

FOCUS udgives af No Sogneforening. Bladet udkommer 4 gange om året, omkring 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Er bladet ikke modtaget senest den 7. i udgivelsesmåneden, kan et eksemplar fås hos redaktionen. Udgivelsen finansieres med annoncer hovedsageligt fra sognets erhvervsdrivende, samt med tilskud fra foreninger m.v. I bladet optages stof af almen interesse for beboerne i No. 2 2

Der optages ikke indlæg af kommerciel eller agiterende art. Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 10. i måneden før udgivelsen. E-Mail focuspaano@gmail.com E-mail focuspaano@gmail.com Oplag: 295 stk. Bladet udsendes til til samtlige husstande I No Sogn. Konnie Schwartz Lene Mortensen Lotte Borch

97 33 28 90 03 33 32 60 97 33 08 08 30 26 81 77 87


Så har vi overtaget den gamle skole bygninger Endelig kan vi nu sige at de gamle skolebygninger er vores. Langt om længe kunne vi komme til at skrive under på skødet. Hvilket også betyder at vi er godt i gang med oprydningen indenfor. Klasse værelser og gangen er tømt og skal gøres rent til evt. udlejning eller så vi kan lukke gangen af for varmen. Aulaen og trappegangen er tømt og klar til at blive malet. Vi har garderobe liggende til at hænge op så er det klar til udlejning. Den gamle lære gang er endnu ikke helt tømt. Vi vil have nogle skoler ud og se om de kan bruge nogle af de skolebøger som der endnu er der. Vejret byder også snart på noget udenoms rengøring. Som I kan læse så får vi snart brug for nogle af de frivillige der var så søde at melde sig til at hjælpe da vi havde borgermøde. Det er begyndt at komme udlejninger ind i de nye lokaler, dog går der lidt tid inden vi kan lukke forsamlingshuset helt ned. Der er flere udlejninger i forsamlingshuset i maj måned, men derefter er det helt slut.

Hegnsklipning med Elkær hegnsav op i 6 meter højde og op til 8 km/t. Høster med Dronningborg med snitter. Ring og hør nærmer. Aage Nielsen Stampevej 9, No 6950 Ringkøbing Tlf: 23 45 04 85

Vi siger TAK til Ole Byskov som har gjort et stort stykke arbejde med udlejning af forsamlingshuset.

3

3


Forårs tilbud fra massage i No Vi har været så heldige at få Anni i praktik, de næste 8 uger. Anni er 32 år, og skal være med i de daglige rutiner. Vi har i denne uge haft fokus på voks og farvning af bryn og vipper. Så de næste 3 uger har vi lavet et godt tilbud til jer.

Vær opmærksom på at behandlingerne er træning. Ring på 30 26 81 87 og bestil en tid. Tilbuddene gælder hele marts. 2014.

4

Retning af bryn 95 kr. Nu 45 kr. Farvning af bryn 80 kr. Nu 40 kr. Farvning og retning af bryn 150 kr. Nu 75 kr. Farvning af vipper 85 kr. nu 45 kr. Farvning af bryn og vipper 150 kr. Nu 75. kr. Retning og farvning af bryn og vipper 199 kr. Nu 99 kr. Hårfjerning med voks: Bryn 95. kr. Nu 45 kr. Overlæbe eller hage 90 kr. Nu 45 kr. Overlæbe og hage 125 kr. Nu 65 kr. Hele ansigtet 325 kr. Nu 162 kr. Armhuler 140 kr. Nu 70 kr. Bikinilinje 150 kr. Nu 75 kr. Ben fra knæ og ned 125 kr. Nu 65 kr. Hele ben 350 kr. Nu 175 kr. Hele ben incl. Bikinilinje 425 kr. Nu 215 kr. Arme 250 kr. Nu 125 kr.


5


Sidste borgermøde. Først vil jeg gerne sige tak til alle dem der mødte op til vores sidste borgermøde. Det er rigtig dejligt at I møder op når vi planlægger et sådan møde. Vi har brug for at vide hvad I tænker og hvilke ønsker I har. TAK. Til dem der ikke havde mulighed for at komme så er her en kort fortælling om aftenen. Det startede så godt som det kunne…vi skulle finde flere borde og stole Derefter så dagsorden således ud: • Velkomst v/Anita • Baggrund • Forløb indtil nu • Fremtid/Skolen • Opbakning

prøve at komme af med det lån vi har hos kommunen. Dette er ikke muligt at komme af med, med mindre vi ved kommunens hjælp river bygningen ned. Vi er løbende blevet kontaktet af kurator for No Friskole, Vestjyske Bank og Alfred Berg om mulig interesse i skolen. Bestyrelsen gav Per bemyndigelse til at snakke med banken om muligheden af køb da vi jo vidste hvordan det ser ud med forsamlingshuset. For forsamlingshuset er ved at være nedslidt. Hvis vi skulle beholde den ville det koste utrolig meget at få lavet de ting der skal gøres indenfor de næste 2 år (ny gavl, nye skorsten, hulmurs isolering og nyt fyr). Forsamlingshuset er lejet ud, men meget til efterskoler hvilker slider meget på huset. Det er nok til at huset næsten kan løbe rundt, men der er ikke til vedligeholdelse.

• Budget for drift • Spørgsmål BAGGRUND: For vores møde var at vi nu var kommet så vidt at vi havde brug for at høre Jeres mening om det vi har gået og arbejdet på. Hvilken vej skulle vi gå? FORLØB INDTIL NU: Vi har haft mange møder både med DGI, kommunal politiker og almindelige bestyrelses møder. Vi har prøvet at finde ud af hvordan vi bedst kunne gøre for at få det bedste ud af forsamlingshuset og 6

6

FREMTID/SKOLEN: Vi har behov for et sted hvor der er plads til alle. Et samlingssted hvor de unge og ældre kan mødes. Vi mener at ”skolen” har disse muligheder. En del er klar til bare at tage i brug. Omklædnings lokaler, gymnastiksal og lokaler til klubben for sognets børn. Der skal laves nogle småting for at vi kan leje aula og gymnastiksal ud til fester. Lejligheden over skolen kan lejes ud og derved også give en fast indtægt hver måned. Vi vil gerne lave et sogne kontor hvor der er mulighed for at man kan komme og holde møde og lægge planer.


Vi har et ønske om at vi om nogle år kan bygge ud der hvor klasse fløjen er. Vi vil gerne have en form for multihal med køkken faciliteter og mulighed for at trække større fester til sognet. OPBAKNING: Vi har brug for sognets opbakning og til mødet var der rigtig mange der viste at de ville bakke op om projektet ved at udfylde en frivillig seddel (du kan nå det endnu, den er som midterside i bladet og kan afleveres i udfyldt stand til en i bestyrelsen). BUDGET: Per har ud fra de tal vi har fået fra skolen, NO U&G og forsamlingshuset prøvet at ligge et budget for fremtiden. Budgettet kan ses på vores hjemmeside www.no-sogn.dk

har brug for at alle tænker på hvad I godt kan tænke Jer at vi skal sætte i gang… Der kommer muligvis til at være ung ledere fra DGI til at lave aktiviteter med de mindste som ikke kan deltage. Vi har brug for meninger fra alle aldre til hvad vi skal lave i de nye lokaler og det er ikke plads vi mangler ET LILLE OPRÅB her til sidst. Det var dejligt med så mange fremmødte og vi sætter stor pris på dem der var og håber at I kommer igen, men vi mangler de helt unge…hvor er I? Hvor er børne familierne? Det er også Jeres fremtid!

Vi har besluttet sammen med banken at ud fra de tal så vil banken gerne hjælpe med finansiering og ud fra folks reaktion til mødet så har vi valgt at fortsætte med købet af skolen. SPØRGSMÅL: Efter en gang kaffe og kage så var ordet frit. Der var forskellige spørgsmål til budget og aktiviteter, men mest syntes vi i bestyrelsen at det var rigtigt positivt. NÆSTE BORGERMØDE: Vi har planer om at holde et møde igen når vi er kommet i gang. I samarbejde med DGI er vi ved at planlægge en dag hvor hele familien er velkommen. Vi 7

7


Lyt til din lokale radio 89,4 & 105,9 MHz

Læs mere på www.radioringkobing.dk

8


Generalforsamling.

No Sogneforening afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 25. marts kl. 19:00 i Aulaen.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

9

9


Frivillig i No Sæt X

_____ Ja tak, jeg vil gerne gøre en indsats som frivillig i No Sogneforening og dermed bakke op om de fælles aktiviteter som arrangeres og udbydes i sognet. _____ Nej tak, jeg ønsker ikke at deltage aktivt med frivilligt arbejde. Jeg vil helst deltage i: ______ Udvalgsarbejde, herunder planlægning m.v. (kræver bl.a. deltagelse i aftenmøder) ______ Praktisk arbejde i forbindelse med gennemførelse af opgaver, arrangementer m.v.

Navn:

_____________________________________________________________

E-mail:

_____________________________________________________________

Mobilnr.:

_____________________________________________________________

Dato 14/1-2014 ________________________________________________________________________________ Underskrift Kommentarer, forslag, ris, ros:

10

Oktober 2013


Lokalhistorisk Arkiv Vi fortsætter i det nye år, som sædvanlig med at holde åbent den første mandag i måneden fra 15.00 – 17.00. Første gang 3.marts samt 7. marts, 6. maj og 2. juni. Men vi åbner også gerne ved henvendelse til én af os i arkivet: Anders 97330056, Karen 97323336, Grethe og Johannes på 97330026. Vores arkiv er medlem af en landsdækkende forening, der hedder S.L.A. - hvilket står for Sammenslutning af lokalarkiver. Deres elektroniske arkiveringssystem kaldes for ”Arkibas. Kommunen betaler vores kontingent. Der er mange arkivalier registreret, men vi har problemer med at komme videre, derfor efterlyser vi én eller nogen, der kunne tænke sig at at hjælpe os. Helst én eller nogen, der er godt inde i og velbevandret i EDB. Skulle det have én eller andens interesse, ville vi være meget taknemmelige, hvis I ville henvende jer til én af os.

Kalender: 25/3 26/4 11/5 7/6 20-23/6 23/6

Revyhistorier For at lave en god revy er det nødvendigt af have nogle gode historier. Har i nogen, så kontakt endelig en af os inden i har glemt dem. 2464 6355 Kurt 6134 4797 Anna 2486 2996 Morten 2041 9678 Lise

Aktivitetshus Kalender: Generalforsamling i No Sogneforening Aulaen på Skolen - kl. 19.00 Bagagerumsmarked Konfirmation kl. 10.00 Pap/papirs indsamling Sognefest Sct. Hans

13/3

27/3 10/4 27/4 13/5

Klaus Flohr Kock – skov og landskabsingeniør kl. 14.00 Maleriudstilling kl. 13.30 Lissy Sørensen – hvidstensgruppen kl. 14.00 Udflugt til Videbæk kl. 13.00 Offentligt menighedsråds møde kl. 19.00 11

11


Udlejning af lokaler. Skal du/I have fest, familie komsammen eller andet så er det nu muligt at leje lokaler i vore nye bygninger. Til private arrangementer: Leje af aula:

1000,00 + 10,00 pr. kuvert

Leje af aula og gymnastiksal:

2000,00

+ 10,00 pr. kuvert Leje af lokaler til møder og generalforsamlinger: Leje af mødelokale mandag-torsdag:

100,00

Leje af aula mandag-torsdag:

300,00

Leje af lokaler til foredrag og lignende hvor der tages entre: Aula:

600,00

Gymnastiksal:

1200,00

Leje ud af huset: Borde:

30,00 pr.stk.

Stole:

5,00 pr. stk.

Bestik: Kaffe kander:

10,00 pr. kuvert. 5,00 pr. stk.

Leje af gymnastiksal: 1 time ugentlig 1/9-1/5:

Ønsker du/I at reservere en dato så kontakt: Anita Kristensen tlf: 40 36 24 17

12

12

700,00


13


14


Fra 1. advent gudstjeneste, hvor pigekoret fra Ringkøbing var ude og synge et par salmer. Derefter var der gløgg og æbleskiver i Aktivitetshuset. Wellness for kvinder blev afholdt i No forsamlingshus midt i januar. Man kunne få en make over af Anni, som i øjeblikket er i praktik hos Massage i No og Mette Markussen fra Videbæk gav en demonstration om Aloe Vera produkter. Udoveer det var der udstilling af smykker og der blev dyrket yoga, med Lotte Borch som instruktør.

Dagen sluttede af med spisning. Maden blev leveret af Anita fra Vedersø Sognegård.

15


Konfirmation Søndag 11.maj kl.10.00 konfirmeres følgende:

Gudstjenester 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03

10.30 ingen 9.00 Lone Hvejsel 10.30 ingen

06.04 13.04 17.04 18.04 20.04 21.04 27.04

9.00 ingen 19.00 Skærtorsdag, altergang 10.30 Langfredag 9.00 Påskedag 10.30 2.påskedag ingen

04.05 11.05 16.05 18.05 25.05 29.05

ingen 10.00 Konfirmation Bededag, ingen 10.30 Kurt Nielsen 9.00 14.00 Kr. Himmelfartsdag

01.06 ingen 08.06 9.00 Pinsedag 09.06 2.pinsedag, ingen

16

Niels Skytte Frederiksen, Konvalvej 9 Benjamin Gade Holm, Hjortmosevej 1 Steffan Larsen, Lybækvej 26B Patrick Pedersen, Lybækvej 16 Emil Schwartz, Novej 32 Stig Bundgaard Thomsen Novej 28 Konfirmation 2015 Finder sted i No kirke 3.maj kl.10.00 Offentligt menighedsrådsmøde 13.maj kl.19.00 i Aktivitetshuset


Torsdag den 13. marts kl. 14 Vi får besøg af skov og landskabsingeniør Klaus Flohr Kock. Klaus vil fortælle om skovene i Ringkøbing-Skjern kommune. Torsdag den 27. marts kl. 13.30-17.00 Maleriudstilling: LOF kursister viser Vinterens arbejder på en udstilling der også omfatter billeder af en lokal kunstner Lotte Andersen. Desuden vil der være udstilling med salg af gaveposer fra Firmaet RAINTREE ved Gitte Lauridsen og Lise Lauridsen. Poserne kommer fra Indien og er lavet af indiske aviser og kokos snor. Der er gratis adgang og der kan købes kaffe til 40 kr.

Torsdag den10. april kl. 14.00 Hvidstensgruppen ved Lissy Sørensen. Lissy fortæller om gruppen og efter en kaffepause vil der blive vist billeder og fortalt af Lissys familie der var med i gruppen (på CD og vist på storskærm) Torsdag den 24. april kl. 13.00 Vi slutter sæsonen med udflugt til Videbæk området. Vi besøger den nye kunstpavillon tegnet af den verdensberømte arkitekt Henning Larsen (her drikker vi kaffe). Derefter et besøg på enten lokalhistorisk arkiv eller egnsmuseet. Vi slutter hjemme med fællesspisning.

17

17


18


vestjyskBANK Ringkøbing

Et samarbejde til glæde for alle

vestjyskBANK har fokus på gensidig loyalitet I vestjyskBANK tror vi på det positive og ser mulighe-

den bank, vi ønsker at være. En bank, der har fo-

der, og vi ved, at økonomisk opbakning er nødvendig,

kus på, at det handler om mennesker - menneskers

hvis ideer skal blomstre, og sportslige og kulturelle

drømme og tryghed.

aktiviteter skal bestå.

Velkommen i vestjyskBANK!

Ved at være til stede i lokalsamfundet, kan vi være

www.vestjyskbank.dk/ringkoebing

Det handler om mennesker

vestjyskBANK · Torvet 2 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 99 75 32 00

19


N02020 Efter et halvt år i stilstand håber vi, at sogneforeningens køb af skolen, som nyt aktivitetssted, kan kickstarte sognet, så 2014 bliver et år fyldt med aktiviteter og nyt liv. For nu handler det om at se fremad. Vi vil i hvert fald gøre vores til at se positivt på de ønsker, vi ved, der er i sognet til nye aktiviteter. Så det er nu du skal komme frem med din idé – eller rettere idéer, for du har sikkert flere!!! Det vil være synd at sige, at tiden i udvalget bliver brugt på møder, for med Per og Esben i bestyrelsen er deres kalender godt fyldt op. Men det betyder ikke, at alt ligger stille. Snart kan vi (forhåbentlig) se det synlige resultat af et langt sejt træk, når byskiltene flytter ud på Novej. Det er lige nu op til kommunen, hvornår arbejdet sker. I den forbindelse har rideskolen på Borkvej henvendt sig. De er (også) udfordret af høj fart og ønsker en fartdæmpning på strækningen forbi rideskolen. Vi har foreslået, at kommunen kunne tage de 60 kilometer i timen-tavler, de tager ned på Novej, og så sætte dem op på Borkvej. Men det ville jo være for nemt… Men lad os se, hvad der sker i denne sag. Ellers tygger kommunen fortsat på Lyngsmoseprojektet. Og på cykelsti langs Novej. Desværre er der ikke nyt at fortælle i disse sager. Bortset fra at Per deltager i møder om sikker skolevej til Ringkøbing Skole. Men det er lidt med omvendt fortegn i forhold til vores ønsker. Men vi følger udviklingen. Vi overvejer i øjeblikket, hvordan vi kommer videre med naturstien langs den gamle bane. En af overvejelserne er at lave stien i etaper. Vi har året ud til at finde en løsning i forhold til at bruge tilskuddet fra LAG – Den Lokale AktionsGruppe. Første etape kunne være fra markvejen efter ”knækket” på Nobjergvej og til den lille skov hvor trinbrættet Nobjerg lå.

HVAD SKAL BARNET HEDDE? Dette er ikke en konkurrence, men vi efterlyser forslag til, hvad vores nye aktivitetssted (skolen) skal hedde. Send dit forslag til esben@midtiby.dk eller skriv dit forslag som en kommentar på indlægget om navn på vores Facebook-gruppe ”Os i No” hurtigst muligt!!!

 20

”I NO siger vi YES til udvikling”

Focus marts 2014  
Focus marts 2014  

Focus marts 2014. Udgiver: No Sogn.

Advertisement