__MAIN_TEXT__

Page 10

KO N TO R E T – FR A AR BEI DSPL ASS TIL MØTEPL ASS Digitalisering og mobilitet har gjort at arbeidet kan utføres hvor som helst. Standardiserte celleog landskapsløsninger er ikke tilpasset dagens behov. Organisasjonspsykolog Oddvar Skjæveland er forsker ved Høgskolen i Bergen og partner i Mellomrom Arkitekturpsykologi AS. Hans påstand er at vi må slutte å definere kontoret som arbeidsplass.

t

Stein Lauritsen

f

Kristin Støylen

­- Jeg liker å si at vi har gått fra jern og metall, til hjerne og mental, og til den relasjonelle digitale epoken, sier Oddvar Skjæveland. I førstnevnte handler det om produksjonslokaler som er nøye tilpasset den produksjonen som er der. I hjerne og mental snakker vi om kunnskapssamfunnet der man produserte i kontorer ved hjelp av pult, skrivemaskin, telefon og telefax. Den relasjonelle digitale epoken kjennetegnes ved at individet arbeider atskilt fra produksjonen. Når vi samles, er det for å dyrke relasjoner, avstemme utført arbeid og planlegge videre samhandlinger. Det handler om mentale prosesser. Ethvert fysisk arbeidsmiljø må skreddersys til brukerne og bruken. ­- Men alt nytt koster, og kostnader skal generere inntekter. -­ Helt riktig. Det du ser i all offentlig og privat virksomhet, er stadig økende krav til produktivitet. Disse produktivitetskravene er selve driveren i utviklingen, det være seg nybygging eller ombygging, selveide lokaler eller utleielokaler. Vår og andres forskning viser at det fysiske arbeidsmiljøet påvirker produktiviteten. Det fysiske arbeidsmiljøet er brukeravhengig, hvilket peker tilbake på organisasjon, kultur og struktur. Du kan ikke begynne med arkitekturen uten å ha oversikt over disse faktorene. Tilgjengelighetens arkitektur Under FutureTalks-konferansen tok Oddvar Skjæveland opp til diskusjon hvorfor vi oppsøker kontoret: - Helt grunnleggende, sier han. - Spør du mennesker i dag hvorfor de går på kontoret, svarer de ofte at det er for å møte andre. Jeg vil uttrykke det med litt andre ord: Vi går på kontoret for å være tilgjengelige for hverandre i en ellers mobil hverdag. Dagens arbeidsoppgaver er altfor komplekse til at alle kan gjøre alt. Det opprettes team og grupper der mennesker tildeles oppgaver i tråd med egen kompetanse og egne preferanser. Tilgjengelighetens arkitektur refererer til behovene i en typisk prosjektorganisasjon. Alt de har behov for skal være tilgjengelig innenfor et avgrenset område. -­Jeg legger merke til at det finnes små rom der man kan trekke seg tilbake. ­ - Alle har behov for å trekke seg tilbake innimellom. Dette behovet er det spesielt viktig å ta hensyn til i det moderne kontoret. Husk at ingen har faste plasser, ingen har arkivskap, ingen eier en dør. Alt er felles. Det var en som sa

10

N OR W E G I A N RO O M S ®

til meg at slike «se & hør» løsninger fungerer strålende, men ikke hele tiden. Det er også en konsekvens av «saktetrenden», som krever at effektivitet må balanseres mot ro og tilbaketrekning. Tverrfaglig samarbeid om nye standarder SMAP – Smarte, Attraktive og Produktive arbeidsplasser - er et bredt samarbeid der blant andre forskningsmiljøer, Statsbygg, representanter for byggebransjen, Standard Norge, utleiere av kontorbygg og kontormøbelleverandører deltar. Blant oppgavene er å utvikle en del standarder som kan utgjøre en verktøykasse ved utvikling av arbeidsplassarkitektur som er produktivitetsfremmende gjennom trivsel og effektivitet. Målet er å flytte fokus fra bygg til bruker. - Dette er et svært viktig samarbeid, sier Oddvar. V ­ ed å samle forskning fra mange områder, store eiendomsutviklere, byggeteknisk kompetanse, standardiseringskompetanse og leverandørindustri, legger vi til rette for gode rammer som det kan individualiseres innenfor. Løsninger, ikke kolleksjoner Oddvar Skjæveland har god kunnskap om leverandører av møbel- og interiørprodukter. Han mener at storparten har vært opptatt av rikholdige kolleksjoner, ganske enkelt fordi det er dette som har vært etterspurt. Dette endrer seg imidlertid raskt. Oddvar mener at møbelprodusentene må lære å forstå de nye arbeidsprosessene og de fysiske omgivelsene som disse prosessene krever. -­ Fora Form og Kinnarps er to leverandører som er flinke til å tenke helhetlige løsninger framfor kolleksjoner. De forstår arbeidsprosessene og er flinke til å utvikle nye tilpassede produkter med stor fleksibilitet. Det er også viktig å tenke materialer og kvalitet. Som en motvekt til alt det digitale, ønsker vi kvalitet vi kan ta i og kjenne på i de fysiske omgivelsene. ­- Så en god arbeidsplass er ingen tilfeldighet? - En god arbeidsplass bidrar til økt produktivitet gjennom brukertilpasset arkitektur som fremmer trivsel og effektivitet. Det er ingen tilfeldighet det heller.

Profile for Norwegian Rooms

Norwegian Rooms Magasin  

Norwegian Rooms Magasin  

Advertisement