Norwegian rooms

Page 1

04

18

22

Å gjøre en forskjell

Digital fremtid

Omdømmestrategi

Felles for oss alle, er at vi har et godt og solid norsk fotfeste.

Henger vi med i de raske endringene som skjer innenfor digital kommunikasjon og e-handel?

En nasjonal omdømmestrategi for møbel- og interiørbransjen er klar. Hva nå?

NORWEGIAN ROOMS Et magasin for deg som er interessert i norske ferdigvarer, internasjonale merkevarer og en innovativ fremtid

®


Rom for nye tanker T

KLYNGELEDER ODDBJØRN HATLØY Daglig leder Norwegian Rooms® AS

STYRELEDER JON-ERLEND ALSTAD Administrerende direktør, Ekornes Beds AS

STYREMEDLEMMER KRISTINE LANDMARK Administrerende direktør, Slettvoll Møbler AS LILLEVI E. ØGLÆND IVARSON

Oddbjørn Hatløy

Norwegian Rooms® er en næringsklynge for norske ferdigvareleverandører innenfor møbel- og interiør. Møbel- og interiørbransjen har med dette, for første gang, fått godkjent et prosjekt med offisiell status som næringsklynge, og med dette etablert visjoner og mål for å utvikle bedriftenes konkurransekraft på den internasjonale arenaen. Bransjen representerer den eneste betydelige industri i Norge uten naturbaserte komparative fortrinn eller skjerming! Næringsklyngen har fått tildelt Arena-status, som er en del av Norwegian Innovation Clusters. Programmet er eid og driftet av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Industriens geografiske tyngdepunkt ligger i Møre og Romsdal, og regionen er dermed det naturlige navet for klyngen. Møre og Romsdal Fylke støtter næringsklyngen i en 3-årsperiode fra 2013.

Bak initiativet til næringsklyngen Norwegian Rooms®, står 10 toneangivende norske ferdigvareleverandører, med internasjonale posisjoner eller potensial. Videre vekst i klyngen vil skje blant bedrifter som tilstreber det samme. Bedriftene i næringsklyngen har med dette initiativet fått en unik mulighet til å utvikle sin konkurransekraft, og etablere fellesprosjekter som gjør dem til sterkere internasjonale aktører. Møbel- og interiørindustrien er Norges viktigste ferdigvareindustri, og en betydelig næring målt både i antall sysselsatte og i omsetning. Norsk møbel- og interiørindustri består av om lag 400 bedrifter med cirka 11.000 ansatte, i hovedsak små og mellomstore aktører. Samlet produksjonsverdi er på på 17 mrd kr. Eksportandelen er på 35 %. Bransjen opplevde en sterk nedgang etter finanskrisen, men er nå i vekst.

Senior Vice President, HR & Organisation Development, Scandinavian Business Seating AS

Norwegian Rooms® skal bidra til å videreutvikle eksisterende, samt bygge flere JON DANIEL NESJE Administrerende direktør, Wonderland AS Styreleder i Norsk Industri, Møbel+Interiør MARIUS TORJUSEN

sterke og lønnsomme merkevarer på den internasjonale arenaen. Videre skal vi utvikle møbel og interiør til en livskraftig ferdigvareindustri, som et tydelig supplement til landets råvarebaserte økonomi.

Konserndirektør Merkevarer, Jøtul AS

OBSERVATØRER OSCAR KIPPERBERG Spesialrådgiver, Innovasjon Norge EGIL SUNDET Bransjesjef Norsk Industri Møbel+Interiør ØYVIND TVETEN Seniorrådgiver, Næringsavdelingen Møre og Romsdal Fylkeskommune

Norwegian Rooms ®

Rom for nye tanker 2


Aktiviteten i klyngen Næringsklyngens ulike fagfora organiseres med styringsgrupper, og er «idégrupper» for klyngens møteplass og aktivitet innenfor fagområdene de representerer. Medlemmene har, sammen med leder for styringsgruppen, et særlig ansvar for å utvikle strategisk innhold og prosesser i forumet. Følgende strategiske styringsgrupper er etablert i klyngen:

KOMMUNIKASJON OG PR: Denne styringsgruppen har ansvar for å etablere og utvikle klyngens merkeplattform, kommunikasjonsstrategi og omdømmetiltak. Dette betyr at de skal legge til rette for ulike former for kommunikasjonstiltak og omdømmeaktiviteter som bygger opp under klyngens visjon og mål.

MERKEVARE- OG INTERNASJONALISERING: Klyngens hovedmål er knyttet til å bygge en læringsarena for merkevarebygging og internasjonalisering i klyngen. I denne styringsgruppen er derfor klyngen bredt representert, med både små og store klyngebedrifter.

Effektmål for fagforumet: Være et viktig instrument for bransjens PR og omdømmebygging gjennom en omforent kommunikasjonsplan. Leder for styringsgruppen: Oddbjørn Hatløy, Norwegian Rooms AS

Effektmål for fagforumet: Klyngen skal gjennom kompetanseheving og bevisstgjøring innenfor kommersielle prosesser, bedre klyngebedriftenes konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt. Kompetansen skal hentes og deles mellom klyngebedriftene, samt hentes fra ledende fagmiljøer innenfor relevante fagområder.

Viktige leveranser hittil: Merkeplattform og visuell strategi for klyngen, utviklet klyngens webløsning, bidratt til bransjen nasjonale omdømmestrategi og gjennomført PR-aktivitet for klyngen.

Leder for styringsgruppen: Bjørn Sæther, Gagn Consulting AS

PRODUKT- OG PROSESSUTVIKLING: Et av de viktigste strategiske områdene for klyngen, er å bygge en læringsarena for produktog prosessinnovasjon. Denne styringsgruppen skal være en kilde for ny FoU-aktivitet, knyttet til produkt- og prosessutvikling spesielt. Effektmål for fagforumet: Klyngen skal bidra til at bedriftene får tilgang på kompetanse og verktøy innenfor innovasjonsprosesser, og være et utgangspunkt for de mest betydningsfulle FoU-prosjektene i bransjen. Leder for styringsgruppen: Håkon Raabe, SINTEF Raufoss Manufacturing. Viktige leveranser hittil: Gjennomført workshop i Idéutvikling, produktutvikling og merkevare, idéworkshop i FoU og arbeidet med tidlig faseaktivitet ift. FoU-prosjekter.

Viktige leveranser hittil: Igangsatt kompetanseprogram i salg (for selgere og salgssjefer) og et kompetanseprogram digital kommunikasjon og e-handel. 02

Rom for nye tanker

03

Aktivitet i klyngen

04

Å gjøre en forskjell

06

Nødvendige grep og store hårete mål

08

Hvordan bli en first mover?

Effektmål for fagforumet: Klyngen skal utvikle en åpen læringsarena, som skal gi den enkelte klyngebedrift mulighet til å utvikle en lønnsom, robust og fleksibel verdikjede.

10

Design som gir mening og verdi

12

Møbelkraft

15

NordicBuzz

Leder for styringsgruppen: Håvard Fanum, Gagn Consulting AS

16

Produktivitet

18

Digital kommunikasjon

20

Norske klassikere som merkevare

22

Omdømmestrategi

SUPPLY CHAIN & SOURCING: Å bygge en læringsarena for verdikjedens sourcing internt og eksternt i klyngen, er et strategisk forretningsområde som flere av klyngebedriftene har meldt inn som særlig viktig i perioden som kommer. Styringsgruppen iverksetter flere læringsområder knyttet til temaet i tiden som kommer.

Viktige leveranser hittil: Gjennomført workshop i utviklingsprosesser og sourcing, utviklet et kompetanseprogram i supply chain management og står bak klyngens Leverandørforum 2015.

Norwegian Rooms ®

Aktivitet 3Å gjøre en forskjell T

Jon-Erland Alstad

F

Jøtul

For første gang har vi i norsk møbel- og interiørindustri fått på plass en reell samarbeidsarena, hvor medarbeidere på ulike nivå og innenfor ulike faglige funksjoner, kan møtes for å utveksle erfaring og kunnskap. I tillegg initieres det kontakt med eksterne fagmiljøer for påfyll av kompetanse. For våre medarbeidere, har deltagelse i Norwegian Rooms® symbolisert utvikling og ny inspirasjon. Når flere går i samme retning, oppnås et fellesskap og en tilhørighet som gir både kraft og vilje! En klynge skal nettopp bidra til at bedrifter utvikler seg sterkere, sammen. Bak Norwegian Rooms® står toneangivende norske merkevarebedrifter, som i større og mindre grad har tatt vesentlige internasjonale posisjoner innenfor sine kategorier. Ferdigvareindustrien, som vi alle representerer, er utvilsomt det største og viktigste supplementet til råvareindustrien som norsk økonomi etter hvert har gjort seg svært avhengig av.

i klyngen, slik at en samarbeidskultur kan bidra til en sterkere FoU-innsats i bransjen, er kanskje en av de viktigste målsetningene for dette klyngesamarbeidet. Vi ser også frem til å samarbeide med nye medlemmer i klyngen. Vi har satt i gang en viktig rekrutteringsprosess, som vi håper tilfører klyngen nye spennende deltagere som vil være med på å trekke oss mot de målene vi har satt oss. Innovasjon Norge har engasjert seg i vår bransje gjennom flere tiår, og vært en viktig pådriver også for dette klyngesamarbeidet. Vi setter pris på dette, og ser frem til å utvikle klyngen videre, både nasjonalt og internasjonalt, sammen med virkemiddelapparatet.

Jon-Erland Alstad Styreleder NORWEGIAN ROOMS ®

I dette magasinet kan du lese mer hva klyngen vil være spesielt opptatt av fremover, og hvordan vi har til hensikt å jobbe sammen for å komme videre i forhold til de viktigste utfordringene bransjen står overfor.

Felles for oss alle, er at vi har et godt og solid norsk fotfeste – og mener at en næringsklynge som Norwegian Rooms® gir oss viktige bidrag til egen utvikling. Norwegian Rooms® har allerede satt i gang viktige prosjekter innenfor kompetanseutvikling, og vi har fått i gang samarbeid på FoU. Å utvikle tillit innad

For våre medarbeidere, har deltagelse i Norwegian Rooms® symbolisert utvikling og ny inspirasjon

Norwegian Rooms ®

Leder 5


Norwegian Rooms ®

Nødvendige grep 6


Brand & Service

Patent & Technology

Exrea Value Fabrication

R&D (Global Competition)

Marketing (Area Competition)

Nødvendige grep og store hårete mål Stein Lauritsen

F

Kristin Støylen

Smilekurven er i ferd med å bli en «snakkis» i bransjen. Men hva er det egentlig den sier? Og er den en mulighet eller er den er trussel. Vi tok en tur til Oscar Kipperberg i Innovasjon Norge, for en avklaring. – Smilekurven er først og fremst en illustrasjon som viser at verdiskapingen, og altså konkurransekraften, avhenger av at bedriften skaper differensiert kundeverdi, sier Oscar. – Design/innovasjon og branding er aktiviteter som gjør nettopp dette, mens produksjon blir en kostnadsfaktor som ikke skiller de enkelte leverandørene i markedet. Han er opptatt av å få fram at design ikke bare handler om form og farge, men også om funksjon og produksjonsvennlighet. – Produktene skal være attraktive og nyskapende, og de skal gjerne ha egenskaper som konkurrentene ikke har. Dette er ikke noe man gjør én gang. Det er en kontinuerlig prosess. En måte å drive bedriften på, om du vil, sier Oscar og fortsetter: – Branding handler om å bygge en markedsorientert kultur i bedriften, slik at den evner å gjøre nettopp dette. Branding handler imidlertid også om å ta en tydelig, unik og attraktiv posisjon hos målgruppene, en posisjon som gjør at bedriftens produkter blir valgt foran konkurrentenes. Produksjon ligger på bunnen av smilekurven. Er produksjon blitt mindre viktig? – Nei, men produksjon er ikke uten videre et konkurransefortrinn i et høykostland. Varene må produseres på den mest kostnadseffektive måten, slik at bedriften oppnår en margin som gjør det mulig å opptre offensivt i markedet. Her må bedriftene finne de løsningene som passer best.

Og så snakker du om å gjøre møbelbransjen til en «First Mover». Har du fått high-tech griller? – Det er riktig at First Mover ofte nevnes i high-tech sammenhenger, men egentlig handler det om å forandre verden ved å være først ute med nye ting eller nye handlemåter. Om vi ser bort fra IKEA, finnes det for eksempel få globale brands i møbelbransjen. Norske bedrifter har bevist at de kan tenke nytt og lage attraktive produkter og merkevarer, og bedriftene i Norwegian Rooms har en visjon om at de gjennom samarbeid og åpenhet kan øke sin konkurransekraft internasjonalt. De er opptatt av at de skal lære av hverandre i den omstillingsprosessen som må til. Tanken om å gjøre bransjen til en First Mover, er en naturlig fortsettelse av dette samarbeidet. – Vi samarbeider når vi kan, og konkurrerer når vi må. Det var Idar Ulstein som sa det, ved etableringen av den maritime klyngen. Noen år senere er klyngen blitt et kraftsenter som hele verden ser til. Oscar sier at det helt klart er en forskjell på offshore og møbel, men at man kan samarbeide seg sterke uansett hva man driver med: – Vi samarbeider om å bli bedre på innovasjon, design, produksjon og markedsføring, legger Oscar til. – Så skal noen begynne å snakke og skrive om den norske møbel- og interiørbransjen som gjør tingene på en helt annen måte. Klart det er mulig.

T

Vi samarbeider når vi kan, og konkurrerer når vi må

Norwegian Rooms ®

Nødvendige grep 7


Hvordan bli en first mover? T

Stein Lauritsen

F

Slettvoll AS

Hvordan kan norsk møbel- og interiørbransje bli en first mover? Hvor sentralt blir design og merkevarer i fremtiden? Hvilken rolle kan Norwegian RoomsŽ spille - og hvorfor?


Jon Daniel Nesje

Christian Lodgaard

Trygve Aasland

Kristine Landmark

Adm. dir. WONDERLAND AS

Svp product & branding,

Adm. dir. FORA FORM AS

Adm. dir. SLETTVOLL AS

SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING AS

– Vi må utfordre alle tradisjonelle gjøremåter, bli mer kundestyrt, og få en mer akademisk tilnærming til det vi driver med. Erfaringsbasert kunnskap er bra, men vi må få inn mer formalkompetanse i bransjen. Verden blir mer og mer kompleks. Tradisjonelt har vi forsøkt å se fem år fram i tiden med dagen i dag som referanse. Nå skal vi lese megatrender med 20 års horisont, og være proaktive.

– Vi driver i en kompetansekrevende næring der flere bedrifter har vist at det går an å få det til ute i verden med god fortjeneste – selv når produksjonen langt på vei foregår i Norge. Differensiering og kontinuerlig utvikling av verdikjeden er ryggraden i denne suksessen. For meg er det naturlig å bygge videre på det vi vet fungerer, også i betydningen å raskt tilpasse seg endringer.

– Du kan ikke selge high-end produkter uten. Du må beslutte hvem du skal være til for og hvilke opplevelser og merverdier du skal gi dem. Så må du leve dette ut og synliggjøre det i alle relevante kanaler.

– Mennesker blir mer og mer bevisste hva de vil omgi seg med, og vil ha substans i produktet. Design og branding er de viktigste hjelpemidlene vi har for å nå fram. De forhandlerne vi vil trenge for å selge high-end-produkter vil i mange tilfeller sette produktet i kontekst i en kuratrert utstilling. Vi får med andre ord ikke anledning til å komme inn med hele kolleksjonen. Dette forsterker ytterligere betydningen av identifiserende og historiefortellende elementer i både produkt og markedsføring.

– Norwegian Rooms® får oss til å snakke sammen og samarbeide. Det er helt nødvendig. Når vi først har begynt å lære av hverandre, håper jeg at vi også samler oss om å lære av andre bransjer. Selv om ikke alt er direkte overførbart, gir det viktige impulser. Som Arena-prosjekt, har vi krav på oss til å fokusere på FoU. Et slikt formalisert krav er viktig for oss, som bedrifter og som bransje.

– Norsk møbelindustri er en ganske stor industri. Jeg håper at Norwegian Rooms® vil bidra til at vi får vist fram det vi gjør i et kuratert utstillingsvindu. Og så vil jeg at klyngen skal hjelpe oss til å ta de siste stegene fra tradisjonell industri med håndverkspreg, til moderne leverandører av behovsrettede kundedrevne løsninger.

– Vi må samarbeide om å utvikle det beste av det beste. Snakke sammen og lære av hverandre og andre bransjer. Målet er at vi skal tenke smartere og lage bedre løsninger enn de som finnes fra før. På mange måter er møbelbransjen i Norge underutviklet når det gjelder prosess og effektivitet. Her ligger det et stort potensial for lønnsomhet, i tillegg til å utvikle innovative produkter for fremtiden. En First Mover må tenke utenfor boksen og være fremtidsrettet. Hvor er vi den dagen kundene kjøper en datafil og kjører ut stolen sin på en 3D-printer?

– Vi må prioritere utvikling og implementering av gode posisjonerende strategier på design, differensiering og branding. Samtidig må vi tenkte produktivitet og effektivitet i absolutt hele verdikjeden.

– Alt handler om design, supply-chain og «go-to-market». Supply-chain må man etter hvert forvente at alle klarer på en god måte, så det står og faller på valg av «riktig» design og å bygge en sterk merkevare. Våre produkter er stoler, pakket inn i godt funksjonelt design og en god historie. Vi er flinke i dag, men skal bli mye flinkere.

– Norwegian Rooms® er et viktig

– Samspill, læring, inspirasjon – og provokasjon. Det jeg sier om 3D-printing av stoler er ikke noe å flire av. Hvordan skal vi som produsenter forholde oss til designere som en dag selger direkte til kunden, utenom den tradisjonelle produsenten? Det vil ikke gjelde alle, men det vil påvirke hvordan vi må tenke i fremtiden. Å bruke Norwegian Rooms® som en arena for å diskutere slike reelle utfordringer, vil kunne forberede oss bedre for fremtiden.

Norwegian Rooms ®

First mover 9

– Det blir svært viktig, fordi man ellers vil bli usynlig. Jeg er av den oppfatning at norske verdier kan hjelpe oss. Skandinavisk og norsk er in. Vår «naturlige minimalisme» og våre ansvarlige holdninger slår an hos bevisste kunder som er opptatt av bærekraft, carbon footprints, materialbruk og så videre.

møtested og en katalysator. Kunnskapsdeling og dette at vi gjør ting sammen, gjør at klyngen fungerer som et spleiselag. Vi får gjort ting som vi neppe hadde klart på egenhånd. Og så er det viktig at vi pusher hverandre hele tiden. Alle vet hvor lett det er å forsvinne i umiddelbare utfordringer i egen bedrift. Norwegian Rooms® tvinger oss til å prioritere annerledes, og det er bra.


Design som gir mening og verdi T

Oddbjørn Hatløy

F

Scandinavian Business Seating AS

– Vi må bli mer opptatt av kundene, markedet og gode designløsninger, enn av produksjon. Det blir viktig i en verden der konkurransen blir hardere og endringene kommer raskere. Det sier Lars I. Røiri i Scandinavian Business Seating AS. Selskapet er en av ytterst få norske bedrifter som har lykkes internasjonalt med design som viktig strategisk differensiator de siste tiårene!

Scandinavian Business Seating AS er en internasjonal leverandør av kontorstoler og kantine- og konferansemøbler. Konsernet eier de skandinaviske merkevarene HÅG, RH og RBM. De er med i næringsklyngen Norwegian Rooms®. CEO Lars I. Røiri har meninger om design som differansiator: – Design er den viktigste faktoren for vår strategiske differensiering. Gjennom vår designfilosofi, er vi tydelige på de fire hjørnesteinene våre: Visuell design, Dynamisk ergonomi, Kvalitet og Miljø, sier Lars, og fortsetter: - Det er vesentlig å ha et design som gir mening og verdi til kundene i betydningen funksjon og form. Designfilosofien i en designbedrift gir innholdet til merkevaren. Vi har sterke og differensierte merkevarer med unike posisjoner. Men det er viktig ikke å sove i timen. Produktutviklingen pågår kontinuerlig. Det er helt nødvendig for å videreutvikle og styrke merkevareposisjonen. Å være ledende innen en nisje eller et marked, krever høy innovasjonsgrad. Vi investerer eksempelvis 5% av hver salgskrone i R&D, sier Lars Røiri.

DESIGN BLIR VIKTIGERE – Blir design mer viktig i fremtiden, når nye distribusjonsformer og e-handel vil endre omsetningen? – Design blir viktigere når informasjon flyter raskt og fritt i den digitale hverdagen. Kundene skanner hele markedet på kort tid, så du må ha et differensierende design som kommuniserer merverdi tydelig. Alternativet er at man ender opp som ”just another chair”. Det er en lite attraktiv posisjon, der du har kun pris som våpen. – Hvordan kan design gjenvinnes som internasjonal konkurransefaktor for norsk designindustri generelt? – Det kreves at bedriftsledelsen løfter design og designkompetanse opp på dagsorden, og at ledermøtene håndterer design som en strategisk driver. Design er ikke bare hvordan produktene ser ut, men et strategisk verktøy for å posisjonere deg i markedet. Det må lages en tydelig designfilosofi og beskrives en konsekvent prosess for utvikling av tjenester og produkter. Dette krever kompetanse og fokus over tid.

Norwegian Rooms ®

Å skape verdi 10

SKANDINAVISK DESIGN ER IN Sett i en internasjonal historisk sammeheng, er det kun de aller sterkeste norske merkevarene som har klart å befeste internasonale posisjoner. Noen få designere har også klart å slå gjennom med sine designavtrykk, men mange av disse er flere tiår gamle. Det siste er et trist faktum. – Hvordan har møbelbransjen tatt vare på sin egen posisjon gjennom bruk av design som sentralt strategisk verktøy, Lars? – Noen bedrifter har lykkes og blitt store ved hjelp av design. Som bransje vil jeg vel si at den over tid har vært flink til å ta frem gode designprodukter fra tid til annen. Men jeg vet at mange bedrifter er i stand til å løfte design opp som en viktig strategisk faktor. Med det mener jeg at de også har vilje til å investere i kompetanse og gode prosesser. – Hvordan vil møbelbransjen utvikle seg fremover i lys av endrede forutsetninger og krav til produktivitet og lønnsomhet?


– Møbelbransjen har gode muligheter til å utvikle seg. Skandinavisk Design er in i store deler av verden. Mange ser opp til vår livsstil og våre samfunnsmodeller. Vi har alle muligheter til å ta frem gode designprodukter. Norsk kompetanse på design og engineering er helt klart konkurransedyktig . Det som kreves er en bevisst fokusendring: - Vi må bli mer opptatt av kundene, markedet og gode designløsninger fremfor produksjon. Skal vi overleve skjerpet konkurranse og raskere endringer, må vi begrense oss til å gjøre det som vi gjør mest effektivt i Norge. Resten må outsources. Målet er ikke å gjøre alt selv, målet er å øke preferansen hos kundene og å utvikle lønnsom vekst. Det kan vi gjøre fra Norge! KOMPETANSE SOM KAN STYRE DESIGNPROSESSER Flere møbelbedrifter har utviklet samarbeid med designere i årenes løp. Men den tiden da designeren stod på døren med de gode idéene, den er ute. Nå legges føringene av strategisk styrte prosesser basert på merkevarene, altså bedriftene selv.

Fokuset på design handler med andre ord veldig mye om innarbeidelse av kultur og prosesser. – Hvordan vurderer du design som fag? Utdanner vi de riktige ressursene som bransjen trenger, eller føler du mangler i noen retning? – Vi må fokusere mer på kompetanse som kan styre designprosesser og produktutvikling, avslutter Lars I. Røiri. Scandinavian Business Seating har klare ambisjoner om fortsatt vekst og dermed befeste og styrke posisjonen som den ledende kontorstolspesialisten i Europa. Under mottoet «annerledes og bedre» arbeider de målrettet med nye innovative produkter og en offensiv markedsstrategi, inspirert av to klare hovedtrender i markedet – helse og miljø. Design som gir mening og verdi!

Norwegian Rooms ®

Å skape verdi 11

Lars I. Røiri Adm. dir. SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING AS


Møbelkraft T

Stein Lauritsen

F

Kristin Støylen

Prototypebygging, gjennomføring av FoU-prosjekter og uttesting av ideer sammen med designere. Dette er noen av tjenestene inspirasjons- og kompetansesenteret Møbelkraft har vil tilby norsk møbel- og leverandørindustri.

Synnøve Kjerstad daglig leder i Møbelkraft, i sofaprat med produktutviklingssjef Kjetil Klokk i Brunstad AS.

Norwegian Rooms ®

Møbelkraft 12


– Vi vil bistå bransjen i all nytenking. Alle bedrifter i møbelbransjen er velkommen til å kontakte oss for å drøfte sine ideer og behov. Vi vil også gjerne bidra til utviklingsprosjekter der flere aktører går sammen. Målet er å gjøre norske møbelbedrifter mer konkurransedyktige, sier Synnøve Kjerstad, daglig leder i Møbelkraft AS. Synnøve har bakgrunn fra Inventas i Trondheim. Der jobbet hun som industridesigner, og opparbeidet bred erfaring innen produktutvikling og design i en rekke bransjer.

– Jeg liker godt sitatet «Det er bedre å stille de gode spørsmålene enn å ha de rette svarene». All utvikling kommer av at man stiller spørsmål om hvordan ting kan løses på nye måter, i stedet for å være så opptatt av å ha selvfølgelige svar på kjente spørsmål. Man må våge å bevege seg utenfor komfortsonen, dersom man skal være en vinner i markedet, sier Synnøve. Møbelkraft skal være et industrinært tilbud som gir konkrete resultater. Derfor er senteret lokalisert i Sykkylven, hvor en rekke møbelprodusenter og leverandører holder til i nabolaget.

Norwegian Rooms ®

Møbelkraft 13


Selvstendige møbeldesignere jobber for isolert. Det er en av utfordringene i dag

DESIGN-CREATE-LIVE Utvikling av flere produserbare og salgbare produkter er ett av satsingsområdene til Møbelkraft.

FOU Til sist vil Møbelkraft kunne være med å identifisere, organisere og utføre FoU-aktivitet.

–Selvstendige møbeldesignere jobber for isolert. Det er en av utfordringene i dag. Derfor har vi et mål om å knytte desigere og industrien tettere sammen, ved å tilby et konsept hvor designerne kan benyttes i et tidligere stadium av produktviklingsprosessen enn hva tilfellet ofte er i dag. For å oppnå dette, kan vi tilby designere et industrinært opphold i perioder, med tilgang til verkstedfasiliteter og kompetanse innen produktutvikling og produksjon hos industrien. Vi kaller konseptet Design-Create-Live. Tilbudet retter seg mot designere som ønsker tett dialog med industrien om å utvikle produksjonsvennlige produkter, sier Synnøve.

– Vi vil hjelpe næringen med å tenke nytt. Samtidig vil vi jobbe for at utviklingsprosjekter ikke skal tas over driftsbudsjettet, slik det i for stor grad gjøres i dag. Man må løfte dette arbeide ut til å bli egne prosjekter, og gjerne nettverksprosjekter med flere aktører dersom ideen er egnet for det. I mange prosjekter vil vi være den naturlige gjennomføreren, eller prosjektlederen, ved at vi skal ha oversikt og kontakt med ulike leverandørbedrifter, møbelprodusenter, designmiljøer og akademia. Det sikrer nyttig innsikt i etableringen av gode prosjekter som også kan få støtte fra virkemiddelapparatet. Vi kan også sette sammen bedrifter som vi tror vi ha nytte av å samarbeide på prosjektnivå. Vi ønsker at bransjen skal oppleve verdiene av samarbeid på kryss og tvers i næringen, sier Synnøve.

Design-Create-Live vil gi et kreativt 24-timers miljø for både frittstående designere med ønske om å jobbe på egenhånd, og designere som ønsker opphold der de kan jobbe på prosjekt eller oppdrag for en kunde. Tilbudet er unikt i Europa. Som del av konseptet, vil også bedriftene få tilbud om rådgivning om hvordan de kan jobbe strategisk med design og designere – design management. INSPIRASJON Like viktig som det er å få økt kompetansenivå, er det å bli inspirert.

SAMARBEID OG HISTORIKK Initativene bak Møbelkraft og Norwegian Rooms® ble tatt for flere år siden. Norwegian Rooms® kom i gang som Arenaprosjekt i 2013, og Møbelkraft ble etablert som aksjeselskap med 55 aksjonærer i april 2014. Nå er begge tiltakene på plass og skal utfylle hverandre for å styrke møbelbransjen. Norwegian Rooms® som initiativtaker til store, viktige utviklingstiltak i bransjen, og Møbelkraft med fasiliteter og tilgang på kompetanse som aktørene i bransjen i felleskap kan benytte til å gjennomføre store og små utviklingsprosjekter.

– Møbelkraft tilbyr fasilitering av workshoper. Dette kan for eksempel være en kick-off der ansatte innen produktutvikling og marked jobber sammen med eksterne designere for gjøre forarbeidet til et nytt produkt eller kolleksjon. En annen mulighet er at man kan sette sammen kompetansegrupper bestående av representanter fra leverandører som kan bistå med sin faglige spisskompetanse i å løse en utfordring for møbelprodusenten. Slike konsepter kan vi også bistå med å finne prosjektfinansiering til, sier Synnøve. Møbelkraft vil også holde seminarer og fagsamlinger om ulike tema som er interessante for næringen. Dette i dialog med Norwegian Rooms®, for å få til et bredt tilbud til bransjen.

Synnøve Kjerstad Daglig leder, MØBELKRAFT

Norwegian Rooms ®

Møbelkraft 14


NordicBuzz SØKE R

Vi søker 100 unge gründere!

100 unge gründere Interiør og møbler Designhåndverk og living produkter Mote, accessories og smykker Søknadsfrist 18. mai

Illustrationer, artwork & industrielt design

NordicBuzz er et samarbeid mellom bl.a. det danske Innovationsnettverket Livsstil- Bolig & Beklædning, og Norwegian Rooms®. Nå ønsker vi å komme i kontakt med gründere som trenger hjelp til å løfte produkter og konsepter opp og ut. De som får bli med, får også treffe norske og nordiske gündere i samme fase. Her kan mye spennende skje. – Hva er NordicBuzz? – NordicBuzz er en event og et mentorprogram for entreprenører i de kreative næringene. En usedvanlig flott mulighet for kreative

gründere, sier Oddbjørn Hatløy, daglig leder i Norwegian Rooms®. – Deltakelse på den danske Formland-messen står sentralt. Her får 100 unge kreative gründere fra Finland, Sverige, Norge og Danmark vise produkter og/ eller konsepter. Hver deltaker får en kompetent mentor i forkant.

skal se til at deltakerne tenker nøye gjennom forberedelse, profesjonell fremtoning under messen, og oppfølging av kontakter i ettertid. I tillegg vil de bidra med gode råd og erfaringer. Jeg regner med dette blir et populært tiltak, så det er bare å få inn søknaden, sier Oddbjørn.

– Å vise seg fram er én ting. Hva med salg? – NordicBuzz legger vekt på matchmaking med tre grupper: Andre gründere, utstillere og profesjonelle innkjøpere. Innkjøperne er et av mentoreres fokusområder. Mentorenes

Praktiske opplysninger Nordic Buzz arrangeres fra 12.-16. august 2015. Selve utstillingen er fra 13.-16. august. NordicBuzz får et eget område på Formland-messen – et fellesareal for møter, networking, kunnskapsdeling og events. Hver av de 100 deltakerne får en stand på 6 kvadratmeter, gratis, i dette området. Deltakerne velges ut av et panel på bakgrunn av innkomne søknader. Søknadsfristen er 18. mai Søknadsskjema finne på http://innonetlifestyle.com/blog/ portfolio-type/nordic-buzz-new-creative-business/

Norwegian Rooms ®

Området vil være delt inn i følgende fire kategorier: Interiør og møbler Designhåndverk og living produkter Mote, accessories og smykker Illustrasjoner, artwork & industrielt design

Har du spørsmål, kan Norwegian Rooms® AS kontaktes. oddbjorn.hatloy@aakp.no +47 90 50 23 59

NordicBuzz 15


Vi har høye lønnskostnader, og må bruke ressursene der vi får mest igjen for dem

Norwegian Rooms ®

Produktivitet 16


Produktivitet T

Stein Lauritsen

F

Slettvoll AS

Etter flere år med god produktivitetsvekst i Norge, ser vi at veksten reduseres. Hva er det som skjer? Og hva kan vi i møbelbransjen gjøre med tanke på en lysere fremtid? Flere norske møbelbedrifter vet hva som skal til.

La starte med å se litt på hvorfor produktivitetsveksten faller. Bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri sier at situasjonen gjelder for Norge som land, men ikke nødvendigvis hele industrien som sådan. Ser vi på utviklingen i perioden 2000 til 2012, har vi hatt en betydelig økning i produksjonsverdi per årsverk. – Møbelbransjen er et relevant eksempel, sier han og fortsetter: – Vi har hatt noen høye lønnsoppgjør, men har ikke kunnet ta det igjen i høyere priser. Vi har altså økt omsetningen per ansatt, samtidig som marginene er blitt svekket. Det er blitt mer krevende å være leverandør i Norge med verdens høyeste timelønner. Da må to ting skje parallelt: Timebruken per produsert enhet må ned, og salgsprisen må opp. Vi må tilby produkter som kundene er villige til å betale mer for, og samtidig styrke oss på automatisering og sourcing. NORSKE INDUSTRIARBEIDERE ER EGENTLIG HØYPRODUKTIVE En som også kan mye om emnet er Håkon Raabe, Prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing AS. – Det er flere grunner til at produktivitetsveksten i Norge har falt. En er at vi ikke har vært tvunget til å gjøre noe med den, og så har vi fått den situasjonen som Egil beskriver. Andre peker på den økende arbeidsinnvandringen: Det er negativt for produktivitetsveksten dersom dårligere betalte og mindre produktive arbeidsinnvandrere erstatter høyproduktive og teknologibaserte løsninger. Vi ser også eksempler på at bedrifter som flagger ut, må bruke så mange egne ressurspersoner lokalt, at de like gjerne kunne automatisert hjemme, sier Håkon. Håkon har stor respekt for norsk arbeidskraft: – Jeg mener vi kan få enda mer ut av den norske arbeids- og samarbeidskulturen. En norsk operatør stopper arbeidet og går til lederen hvis det er feil på tegninger eller deler. Erfaringsbasert kunnskap og tette samarbeidsforhold, gjør også at spesifikasjonskravet til et stykke arbeid blir mindre. Operatøren skjønner hva ingeniøren har tenkt, og tar nødvendige detaljbeslutninger på egenhånd. Dette er produktivitet i praksis, og et konkurransefortrinn. Når vi snakker om high-end produkter, automatisering og sourcing, er dette konkurransefortrinnet betydelig, slår han fast. KAN SLETTVOLL OG EKORNES LØSE UTFORDRINGENE PÅ SAMME MÅTE? Den ene har korte serier og en relativt stor andel av manuelt arbeid, den andre har lange serier og høy automatiseringsgrad. Likevel: Kristine Landmark, administrerende direktør i Slettvoll og Olav Holst-Dyrnes, konsernsjef i Ekornes, vektlegger begge dette grunnleggende at produktivitet hentes i alle ledd, fra differensiering og produktutvikling, til innkjøp, produksjon, salg, distribusjon og kundeservice. – Dette er avgjørende for all norsk ferdigvareindustri, sier Olav. – Det er

Norwegian Rooms ®

umulig å konkurrere på pris alene når du produserer i Norge. Du må være god på hele verdikjeden, og ha gode differensierende tjenester rundt produktene. Være i front teknologisk på produkt, produksjon og tilhørende tjenesteyting. Kristine sier seg enig, og legger til at Slettvoll har valgt egne butikker som en del av sin differensiering. – Vår verdikjede strekker helt fra idéprosessen til folks stuer. Butikkene driver med spesifikke effektivitetskrav på linje med fabrikken, sier hun. – Det handler om effektiv ressursutnyttelse i alle ledd inklusive montering og utkjøring. Vi må aldri slutte å spørre hvor det er mer å hente. – Men vi kommer ikke utenom selve produksjonen. Selv Ekornes sourcer komponenter, og nå forsker dere på automatisering av sømarbeidet. – Sourcing og automatisering er grunnleggende, sier Olav. – Kristine har helt rett når hun sier at det som ikke er kjernekompetanse, eller har volum til automatisering, det må du sette ut. Å være god på hele verdikjeden, betyr blant annet at man ikke skal gjøre alt selv. Vi har høye lønnskostnader, og må bruke ressursene der vi får mest igjen for dem. Ellers må jeg si at jeg deler Håkons syn på den norske industriarbeideren, både når det gjelder egenskaper og potensial. HOVEDFOKUS FREMOVER – Jeg hører at Slettvoll skal snu opp ned på produksjonen. Kommer robotene til Stranda? – Våre produkter vil alltid kreve en større andel manuelt arbeid enn Ekornes-produktene, sier Kristine, – derfor er vår tilnærming ressursoptimalisering etter LEAN-prinsippet ut i fra våre forutsetninger. Vi slår ut vegger og endrer layout og linjer. Skrittene skal bli færre, og komponenter og halvfabrikata skal alltid være i bevegelse og tilstede. Ting skal gjøres riktig første gang. Vi planlegger i detalj og skal knipe inn mye. Omleggingen er faktisk vårt hovedfokus når det gjelder produktivitetsarbeidet i år. Olav forteller at Ekornes’ hovedfokus i produktivitetsarbeidet er fordelt på automatisering/robotisering og LEAN-basert flyt i fabrikkene, prosessforbedringer og smart produktutvikling, samt verdikjedeforbedringer i betydningen skaffe/lage. – Som du ser, så driver vi med det samme, men selvfølgelig med «lokale tilpasninger», sier han og avslutter slik: – De fleste norske ferdigvareprodusenter er små i en stor verden, og vi klarer ikke å utvikle all kompetanse i egne organisasjoner. Derfor har jeg tro på kompetanseklynger, som Norwegian Rooms®.

Produktivitet 17


eCommerse og digital kommunikasjon. Henger vi med? T

Oddbjørn Hatløy

Det snakkes mye om megatrender og konjunktursvingninger. Hva betyr dette i utfordringer og muligheter? Digitale plattformer har allerede gitt markedsplassen nye dimensjoner. Er eCommerce styrende for alt vi skal foreta oss fremover, og hvordan påvirker dettte norsk møbel- og interiørbransje. Vi har fått en vurdering fra to norske merkevareledere med internasjonalt fokus.

Kunden søker informasjon over internett raskere og mer presist enn noen gang. Det tar sekunder å avdekke alternativer og innhente priser. Kjøpsprosessen foregår allerede nå på kundens brett, PC og mobil. Dette gjør noe med hvordan merkevarer skal bygges videre, og det påvirker fokus og organisering. – Vi må være der kundene er! Tidligere gikk en typisk kjøpsprosess for møbel ut på å orientere seg i 2-3 butikker før man tok kjøpsbeslutningen. Nå tas den «shoppingrunden» på nettet hjemme. Er du ikke godt synlig med godt innhold der, har du allerede tapt, forklarer Runar Haugen i Ekornes. Han har ansvaret for markedsføringen av Stressless, en av Norges mest kjente merkevarer i utlandet. Runar forteller at Ekornes har stort fokus på digital markedsføring, og at de forbereder seg på at dette øker. – Vi må også forholde oss til store forskjeller rundt om i verden. I USA er halvparten

87% 84%

av markedsbudsjettet dedikert til digital kommunikasjon. Europa ligger litt etter, men trenden er klar og tydelig; mindre papir og mer digitalt! Han støttes av Marius Torjusen, som er ansvarlig for merkevaren Jøtul internasjonalt:

Runar. – I de største markedene har vi bl.a. egne Facebook-sider med lokal oppfølgning, for å komme rundt dette med tidssoner. Ekornes har ikke lagt opp til tilgjengelighet døgnet rundt, men skal svare innen et døgn.

- Vi bruker mye tid på digital kommunikasjon, og ser at vi har en ganske enestående mulighet til å kommunisere med konsumenten lenge før han møter opp i butikk. Det fine med peis, er at de fleste er nødt til å gjøre en del research innen de foretar et innkjøp. Med relevant innhold på nettet, påvirker vi konsumentens valg.

– Ekornes innehar sterke merkevareposisjoner verden rundt, hvilke utfordringer ser du nå som digitale kommunikasjonsflater overtar i større og større grad?

MERKEVARER I EN DIGITAL VIRKELIGHET Digitale kommunikasjonflater har også åpnet nye muligheter når det gjelder kundedialog. Det finnes eksempler på norske bedrifter som betjener kundesenteret 24/7. Sosiale medier har gjort at tilstedeværelse ikke bare forventes, det er et krav. – Sosiale medier har økende betydning, sier

- Merkevareposisjonen er summen av merkekjennskap og merkeinnhold. Det er i prinsippet ikke annerledes for digital kommunikasjon enn for tradisjonell markedsføring. Men digital reklame kjøpes på en helt annen måte enn tradisjonell reklame. Du må få tilstrekkelig synlighet, og samtidig optimalisere mediakjøpet mht kanaler som treffer målgruppen.

H AR DA GLI G TI LGA NG I NTE R N E T T: I LØPE T AV DE SI S TE 10 Å R E N E H A R DOBBE LT SÅ M ANGE NORDM ENN FÅ T T DA GLI G TI LGA NG TI L I NT ERNE T T

25-34 år

55-64 år

H AR E GE N SM A RT TE LE FON , OG VI BRU K ER DEN M ER OG M E R , OGSÅ TI L Å H A N DLE MED

5 0 % AV AL DERSGRU PPEN 2 5 -3 4 ÅR H A R N E T T H A N DL E T DE SIST E 6 M ÅNEDENE

Norwegian Rooms ®

Digital kommunikasjon 18


Marius Torjusen Merkevaredirektør JØTUL Runar Haugen Group marketing director EKORNES

Merkets innhold må ivaretas gjennom differensierende og posisjonerende innhold. Det gjelder å utnytte de interaktive mulighetene som digital kommunikasjon gir.– En sterk merkevareposisjon blir viktigere enn tidligere. Dette gjelder i alle fall for oss som selger dyre produkter. Ingen kjøper en stol til femten tusen uten å ha noe forhold til merket og dermed produktet. Merkets styrke bevises av alle de som kjøper biler til flere hundre tusen på nett. Usett. Det gjøre de fordi de kjenner merket og stoler på det de får.

beslutningskriteriene. Det har gitt oss et stabilt fundament. Vi vet hvordan og hva vi skal kommunisere for å tilfredsstille konsumenten. Utfordringen med digital kommunikasjon, slik jeg ser det, blir å være tydelig på hvem som er målgruppen. Eksempelvis ser vi at økningen i trafikk på mobile enheter har tvunget oss til å prioritere vesentlig hardere med tanke på innholdsstrategi. Da kan man oppleve at de målgruppne som prioriteres bort, opplever å ha fått et dårligere tilbud. Det er naturligvis uheldig.

VIKTIG Å KJENNE SINE MÅLGRUPPER Også Jøtul har forberedt seg på endringene som de digitale kommunikasjonsflatene har bidratt til. Marius forteller:

E-HANDEL – eCommerce og digital kommunikasjon henger sammen i en større virkelighet. I mange markeder etableres e-handelsstrategier. E-handel har ikke blitt en vesentlig del av omsetningen innenfor bransjen ennå. Hvordan ser dere på dette idag? – Vi har en klar strategi på å utvikle løsninger som gjør det mulig for konsumenten å bestille en Stressless på nett, men vi er også klar på at vi

– Vi har nylig laget helt nye markevarestrategier for alle våre brands. Her er digital kommunikasjon en sentral del. Før vi konkluderte, innhentet vi en mengde data for å kartlegge kundereisen og

skal gjøre dette sammen med forhandleren. Vi er avhengig av våre 2500 forhandlere verden over. De holder gode showroom der kunden kan se og prøve produktet i virkeligheten, og de håndterer lokal logistikk og after sales services. Sammen med forhandlerne skal vi lage en effektiv og god løsning for konsumenten, sier Runar Haugen. Han får støtte av Marius i Jøtul: - Vi selger i dag via et forhandlernettverk som har en spesialkompetanse på vår bransje. Det kommer vi også til å gjøre i fremtiden. Det betyr at en eventuell strategi rundt dette vil gå i retning av hvordan vi kan hjelpe forhandlerne til å selge flere av våre produkter. Vi har valgt å fokusere nettsiden vår på merkevarene og med konsumenten som målgruppe. Så får vi ha andre sider som dekker handelen og corporate funksjoner, avslutter han.

4 7 % AV BARN O G UN G E ER PÅ INSTA G R A M

15%

6 3 %H A R T I LGA NG TI L E G E T N E T TBR E T T

FORV ENT E T V EK ST I E-H ANDEL I NORGE

6 8 % AV BARN O G UN G E ER PÅ SN AP CH A T

5 4 % A V NE T TBE SØK, E R FRA M OBI L E LLE R

30%

N E T TBR E T T

AV NORSK NE T T H ANDEL ER FRA

6 0 % MENN / 9 0% UN G D O M

U T ENL ANDSK E BU T IK K ER

8 2 % K V INNE R E R PÅ FACEBO O K

Norwegian Rooms ®

Digital kommunikasjon 19

Alle tall fra TNS/Årsrapport internettbruk 2014


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Grete Prytz Kittelsen. Sølv og Emalje, J.Tostrup ca 1958

4. Fredrik Kayser ”Hertug” Skjenk, Viken Møbelfabrikk ca 1960

7. Benny Motzfeldt glassvase Plus / Norway Designs 1970-71

2. 1001 Lounge sofaSerien til Sven Ivar Dysthe i Fuglen Tokyo sine

5. Einar, Peppe og Halvor utenfor Fuglen Tokyo

8. Einar Kleppe Holthe ved bordet i det midterste rommet i

lokaler Med eit Torbjørn Afdah Bord

6. Birger Dahl S-30016 ”Birdy” Sønnico 1952

Fuglen Oslo

3. Fredrik Kayser ”Kryss-stolen” Gustav Bahus 1955

9. Fuglen Kaffe Brenneri i Tokyo, også med Norske ikoner, Scandia serien til Bratterud og eit Rasmus Solberg bord

Norwegian Rooms ®

Big in Japan 20


Norske klassikere som internasjonal merkevare T

Oddbjørn Hatløy

F

Kaffefuglen

Mange kaller 50-60-tallet for norsk designs gullalder. Svært mange møbel- og interiørbedrifter brukte flinke designere. Verden så på Norge med beundring, og vi var en del av begrepet skandinavisk design. Visst har norske bedrifter levert god design etter det, men ikke i samme skala. Einar Kleppe, CEO i Fuglen, har suksess med norsk retrointeriør i Oslo og Tokyo. Han mener at vi kan gjenerobre posisjonen. Om vi vil.

– Fuglen fremstår som en annerledes kommersiell suksess, nasjonalt og internasjonalt. Hvordan? – Fuglen er et helhetskonsept som spilles ut i en original kaffebar fra 1963, designet av Rastad & Relling i brutulistisk arkitektur. Kombinasjonen av norsk arkitekturhistorie og Fuglens konsept, gir en unik mulighet til å presentere skandinavisk vintageinteriør fra 50-og 60-tallet, med hovedvekt på norsk design. Oppmerksomheten har vært stor, sier Einar. Fuglen var opprinnelig en kaffebar på konkursens rand. Det å inkorporere en butikk med mid-century møbler i 2008, var et redningsprosjekt som har fungert så bra at de i 2010 la til en cocktailbar for å fullende tidsbildet. – Vi ble en kommunikatør for drikke, interiør og kultur, forteller Einar. – Oppmerksomheten var enorm. Ny nettside og logo fikk i 2011 Merket for god design. Med alt dette i bagasjen, et sterkt formidlingsønske og internasjonal interesse for informasjon om norsk 50- og 60-tallsdesign, åpnet vi Fuglen i Tokyo. Siden har vi drevet tverrfaglig formidling av kultur og norske designverdier. Tilstedeværelse på de internasjonale arenaene, og et blikk på handelsbroen til Japan, har gitt oss en svær relasjonsarena. – Norske designklassikere som internasjonal merkevare - hvordan er det mulig? – Vi har designere i verdensklasse, men oljen tok fokus. Kvaliteten og historien er der. Vi må ha en internasjonal profilering og tilstedeværelse, slik at andre ser kvalitene våre. Husk også at det internasjonale high-end markedet er mye større enn det norske. Norske designere er ettertraktet internasjonalt, og mange talenter forsvinner ut. I tillegg har vi i Norge en unik mulighet med en sterk økonomi, frihet i designtradisjon og naturlige råvarer. – Hva ser du som særnorsk i forhold til det internasjonale formspråket? – Vi er knyttet til skandinavisk design, og tilfører særnorsk lekenhet og uavhengighet. Pluss et sterkt fokus på materialitet og funksjonalitet. Fredrik Kayser sto for dette i sin tid. Hans lekenhet og frie tilnærming til form og funksjon, gjør ham til en av mine favoritter. Det er også fascinerende at han har så mange forskjellige utrykk i designet. – Hvilket (klassisk) produkt ser du har en særlig spennende fremtid? – De tingene som har kommet i nyproduksjon, nå slik som Kobobenken av Torbjørn Afdal, Scandia og Oval av Einar Barnes. Sistnevnte var lenge en ukjent skatt, mange trodde den var dansk. – Blir design viktigere med nye distribusjonsformer og e-handel? – Ja. Identitet, egenart og design gir både gjenkjennelse og anledning til å fortelle en historie. Og husk at et norsk ikon er et produkt som både er designet av en norsk designer og produsert av en norsk produsent.

Norwegian Rooms ®

– Hvordan kan design gjenvinnes som internasjonal konkurransefaktor for norsk designindustri generelt? – Jeg tror vi skal operere på to plan: Vi skal nyprodusere gamle modeller og gjenvinne etablert design, og så skal vi holde på de norske designtalentene. Det er stor internasjonel interesse for norske designere blant produsenter og media. Vi må holde på det norske. Det er vanskelig å konkurrere på noe som andre allerede er gode på. Det betyr at norske produsenter må sørge for at vi klarer å holde på de nye talentene. – Hvordan har møbelbransjen tatt vare på sin egen posisjon med design som sentralt strategisk verktøy? – Ikke veldig bra. Hadde den klart å kombinere kvalitetsprodukter med tiden, istedenfor å satse på masseproduksjonjon, kunne mye vært annerledes. Fra slutten av 70-tallet har det satset for mye på storskala industriproduksjon, og for lite på designproduksjon i mindre skala. Det er her vi kan tilføre noe, med høy kvalitet i materialbruk, designuttrykk og miljøfokus. Samtidig sliter små produsenter med å nå ut internasjonalt. Jeg tror på samarbeid mellom store og små bedrifter. Sammen kan man nå ut med kvalitetsprodukter med særegent norsk uttrykk. Det globale high-end markedet er vel det eneste som kan betale for norske designprodukter. Der gjelder tre ting: Ekte, ekte og ekte. – Hvordan vil møbelbransjen utvikle seg fremover i lys av endrede forutsetninger og krav til produktivitet og lønnsomhet? – Det er to nivåer. Vi ser et skifte når det kommer til kvalitet, bærekraft og miljø. Dette er viktige verdier når man skal konkurrere i et globalt marked. Vi må verne om de kjerneverdiene som har kjennetegnet norsk produksjon. Så må vi ha verdikjeder med få ledd, og bygge merkevaren rundt produksjonen og de verdiene som ligger hos produsenten. Dette er vårt fortrinn mot billig-kopier fra lavkostland. – Hva med design som fag? Utdanner vi de ressursene som bransjen trenger, eller mangler det noe? – Vi ser manglende produksjonsforståelse hos designerne. Produksjonsbedrifter må inn i udanningsløpet, slik at studentene får prøve seg. – Hvordan kan Norwegian Rooms®, som næringsklynge for møbel og interiørbransjen, spille en rolle for fremtidens design- og ferdigvareindustri? – Norwegian Rooms har en svært viktig rolle i å skape samarbeid mellom bedrifter. Det er også viktig at Noorwegian Rooms har et fokus på mindre produsenter som jobber innenfor high-end og spesial-produksjon. Disse tilfører viktige kvaliteter i den samlede produksjonen i Norge.

Big in Japan 21


Endelig en nasjonal omdømmestrategi T

Stein Lauritsen

«Altfor mange har alt for lenge snakket om møbelindustrien som en solnedgangsnæring. De har alle tatt feil, men holdningen har likevel vært skadelig for industrien. Et godt stykke på vei må vi selv ta ansvaret for at det har blitt sånn. Vi har ikke vært flinke nok til å fortelle verden rundt oss hvor stor og viktig vår industri er, og hva som skaper vår konkurransekraft.» Jan Glendrange, Rådgiver, Zynk.

EGI L SUN DE T

O DDB JØ RN H A TLØ Y

JA N G LEND RA N G E

Bra nsjesjef , N o rsk In d u stri

K l y nge l e de r, Nor w e gi an Rooms

Rådgi ve r, Z Y N K

virkemidler som gjør at norsk møbel- og interiørindustri kan forbli en livskraftig industri, bare mye større enn i dag. Hovedmålet med omdømmeprosjektet er å få våre omgivelser til å forstå at norsk møbelindustri er en fremtidsrettet vekstnæring. Vi er en av svært få industrier i landet som ikke er basert på naturgitte fortrinn, men som likevel er konkurransedyktig.

Vi representerer en bransje som må bygge et felles omdømme både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt fordi vi har behov for å bli mer synlig, Internasjonalt fordi vi trenger et sterkere fellesskap for å ta velfortjente posisjoner ute.

Møbel+ In teriø r

Møbel- og interiørbransjen samler 108 bedrifter med over 10 tusen ansatte. Den selger for 17 milliarder, hvorav 6,5 milliarder går til eksport, og er representert i alle norske hjem og offentlige miljøer. Problemet er at knapt noen vet det. Med en ny nasjonal omdømmestrategi på bordet, starter vi arbeidet med å vinne omgivelsenes hjerter og hjerner. Prosjektet ble etablert av bransjeforeningen Norsk Industri Møbel+Interiør og Norwegian Rooms® høsten 2014. Strategien og handlingsplanen presenteres på Møbel+Interiørkonferansen i april 2015. Ambisjonen med møbelindustriens omdømmeprosjekt dreier seg om å vinne omgivelsenes hjerter og hjerner. Vi vil at politikere, kunder, investorer, arbeidstakere og media skal forstå hva vi gjør, sette pris på det og støtte opp om oss. Vi ønsker at omgivelsene skal stole på oss, anbefale oss, kjøpe av oss, investere i oss og ha lyst til å jobbe hos oss. Og ikke minst ønsker vi at norske myndigheter skal skape rammebetingelser og

VI MÅ FORMIDLE DE GODE HISTORIENE Det er nok heller ikke så mange som er klar over den unike posisjonen flere av våre ledende merkevarer har internasjonalt. Stressless® er en av verdens mest kjente merkevarer innenfor møbel, og med et solid merkeinnhold som er bygget over flere tiår. Dette må vi, som nasjon, være mer stolte av. Oddbjørn Hatløy, daglig leder i Norwegian Rooms® påpeker: – Det er nettopp vår manglende evne til nettopp å formidle de sterke og gode merkevarehistoriene, og gjennom dette bidra til å gjøre bransjen møbelog interiør til en viktig aktør for fremtidens Norge.

Norwegian Rooms ®

Omdømme 22

BRED FORANKRING ØKER SLAGKRAFTEN Strategien er utarbeidet med bred deltakelse fra Møbel og Interiør, Norwegian Rooms® og rådgiver Jan Glendrange i Zync. Egil Sundet, leder i bransjeforeningen, er godt fornøyd med den brede forankringen strategien har fått. – Det har vært viktig å lage en strategi med tilhørende handlingsplan som svarer på de utfordringene vi har, samtidig som det hele skal være gjennomførbart med de ressursene vi har. Det har vi klart.


Vi trenger målrettede programmer på de områdene som skaper konkurransekraft i vår industri, nemlig design, merkevarebygging, eksport og erfaringsbasert innovasjon

25%

24%

6%

DA N SK E KSP ORT

SV ENSK EK SPORT

NORSK EKSP O RT

FE RD I GVA R E R

FERDIGVARER

FERDIGVA R E R

- Klyngen møter både virkemiddelapparat og andre myndigheter i mange sammenhenger, og er en budbringer av alt som gjelder utvikling av kompetanse og forskning i bransjen. Dette er viktige punkter i det å bevise at bransjen er unik, utvikler seg og er viktig for Norge. Vi har også kontakt med internasjonale klynger, internasjonale FoU-miljø i ulike prosjekter og norske høyskoler og universiteter. Alle disse er viktige bidragsytere for å utvikle bransjens omdømme. Klyngen kan nok også være en arena der ulike interesser til bransjen, naturlig kan møtes for strategiske diskusjoner for fremtiden, uten at det ligger andre motiv eller kommersielle interesser bak. Det kan nok være viktig.

og agere desto mer. – Omdømmestrategien vår skal nettopp bidra her. Det vi gjør er ikke bare viktig for bransjen, det er viktig for å bygge det nye Norge. Potensialet er enormt. Seks prosent av norsk eksport er ferdigvarer. Tilsvarende tall i Danmark er 25 prosent og i Sverige 24. Vi eksporterer ferdigvarer for 55 milliarder kroner i året. Danskene eksporterer for 165 milliarder og svenskene for 240 milliarder. Det sier alt om hvilket potensial norsk ferdigvareindustri, med møbler i spissen, har. I første omgang er målet at norske politikere og myndigheter ser at virkemiddelapparatets tilbud har en rekke hull som må tettes. Vi trenger målrettede programmer på de områdene som skaper konkurransekraft i vår industri, nemlig design, merkevarebygging, eksport og erfaringsbasert innovasjon.

Det som blir viktig, er at alle vi som er i bransjen bidrar med framsnakking og er stolte av det vi gjør. Vi skal snu omverdenens oppfatninger og komme i posisjon til å få politikere og virkemiddelapparat med på satsinger som videreutvikler bransjen. For å lykkes med dette, må vi, menneskene i og rundt bedriftene, fremsnakke hele bransjen. Først da vil omdømmestrategien kunne bidra til å snu inntrykket og hjelpe oss til å åpne dører i forhold til et samarbeid med politikere og virkemiddelapparatet om satsinger som bedriftene i bransjen kan ta del i. Dette vil styrke sentrale kompetanseområder, særlig innen design, merkevarebygging og internasjonalisering. Selv om dette er områder som bransjen allerede er best på, er mye ugjort. Blant annet må flere bedrifter på banen. KLYNGESAMRBEIDET NORWEGIAN ROOMS BLIR EN VIKTIG BIDRAGSYTER Oddbjørn Hatløy, daglig leder i Norwegian Rooms, er klar på at omdømmearbeidet blir en selvfølgelig del av hans og klyngens arbeid framover.

POTENSIALET ER ENORMT, BARE SE PÅ VÅRE NABOLAND Nettopp i disse dager går diskusjonen høyt om hva vi skal bedrive her til lands med lavere energipriser og kritiske holdninger til fossil energi. Jan Glendrange, rådgiver i Zynk, heller til den oppfatning av at vi rett og slett skal diskutere mindre

Norwegian Rooms ®

Omdømme 23

Resultatet vil ikke bare komme bedriftenes toppog bunnlinjer til gode, men hele landet.


brunstad.no

ekornes.com

Ekornes Beds AS svane.no

Fora Form AS foraform.no

Jøtul AS jotul.com

Hilding Anders Norway AS jensen.no

Scandinavian Business Seating AS sbseating.com

Slettvoll Møbler AS slettvoll.no

Svenheim Møbelindustri AS svenheim.no

Helland Møbler AS helland.no

Wonderland AS wonderlandbeds.com

Ålesund Kunnskapspark, Borgundveien 340, NO-6009 Ålesund post@norwegianrooms.no www.norwegianrooms.no Følg @NorwegianRooms på Twitter og Instagram.

Forsidefoto: Jonas Lindström/RBM Noor/Scandinavian Business Seating. Foto: Kristin Støylen

Ekornes ASA

ELLE mELLE

Brunstad AS