Page 1

Ważne informacje na temat bezpieczeństwa:

jak bezpieczne są Twoje narzędzia ŚCIERNE? – symbol bezpieczeństwa

1045_2011.12_Ulotka bezpieczeństwo-PL.indd 1

2012-01-12 10:47:35


W SKRÓCIE:

. Przepisy dotyczące

bezpieczeństwa produktów obowiązują od 12 grudnia 2003 roku.

. Wszystkie produkty, którymi

posługują się konsumenci, MUSZĄ w normalnych warunkach BYĆ BEZPIECZNE.

. Jeśli wytwarzasz, importujesz, dostarczasz narzędzia ścierne lub prowadzisz ich dystrybucję, albo posługujesz się nimi, TE PRZEPISY DOTYCZĄ CIEBIE.

. Kary za niedostosowanie się do przepisów: grzywna w wysokości do 100 000 złotych.

. Nadrukowanie numeru EN lub

ISO 9001/2 na produkcie nie stanowi dowodu zastosowania się do standardu.

POMYŚL: MASZ TYLKO JEDNO ŻYCIE

1045_2011.12_Ulotka bezpieczeństwo-PL.indd 2

Co oznacza termin „bezpieczny produkt”? Termin „bezpieczny produkt” oznacza każdy produkt, który nie stwarza zagrożenia dla konsumentów, zapewnia bezpieczeństwo, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. Uwzględnia wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Zagrożenia, związane z produktami ściernymi. Głównym zagrożeniem, jakie związane jest z produktami ściernymi, wynika z awarii mechanicznej w trakcie obracania się tarczy. Prędkość peryferyjna ściernic wynosi zwykle pomiędzy 35, a 100 metrów na sekundę. Fragment krążka ściernego, który ulegnie odłamaniu, będzie przemieszczać się z szybkością wystarczająco dużą, aby spowodować istotne obrażenia ciała. Specyfika pracy narzędziami ściernymi nie daje gwarancji całkowitego zabezpieczenia ściernic przed uszkodzeniem. Dla zachowania bezpieczeństwa pracy kluczowa jest siła z jaką pracuje się danym urządzeniem oraz staranne przestrzeganie zaleceń producenta.

Standardy europejskie. Trzy europejskie standardy definiują charakterystyczne cechy „bezpiecznych” narzędzi ściernych: Dla tarcz diamentowych – EN 13236-2001 Dla narzędzi do przecinania i szlifowania – EN 12413-1999 Dla narzędzi ściernych nasypowych – EN 13743-2002.

.. .

Ilustracja, pokazująca, co się dzieje, kiedy ściernica i tarcza diamentowa mają niewystarczające wartości siły mechanicznej.

2012-01-12 10:47:40


Możliwe wykroczenia. W przepisach wymienia się liczne możliwe wykroczenia; do głównych zaliczane są: 1. Oferowanie lub dostarczanie produktu, co do którego ma się świadomość, że jest on niebezpieczny; 2. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia władz nadzorczych o dostępnym na rynku produkcie, co do którego ma się świadomość, że stwarza on zagrożenia dla konsumentów. Zagwarantowanie bezpieczeństwa produktów, jakie są sprzedawane, jest obecnie obowiązkiem każdej firmy należącej do łańcucha dostaw. Kary za niedostosowanie się do przepisów obejmują grzywny w wysokości do 100 000 złotych.

Jak można zapewnić bezpieczeństwo produktu? Jedynym sposobem na zagwarantowanie bezpieczeństwa jest otrzymanie od producenta certyfikatu warunków użytkowania produktu. Obejmuje to przeprowadzenie niezależnego audytu zakładu produkcyjnego i testów siły mechanicznej na produkcie końcowym. Organizacja na Rzecz Bezpieczeństwa Produktów Ściernych ”OSA” (Organisation for Safety of Abrasives) jest instytucją certyfikacyjną, która specjalizuje się w narzędziach ściernych.

1045_2011.12_Ulotka bezpieczeństwo-PL.indd 3

Ściernice: sprawdź datę końcową dopuszczalnego okresu użycia produktu. Siła spoiwa ściernic do przecinania i szlifowania ulega zmniejszaniu się w miarę upływu czasu. Przestarzały dysk może ulec dezintegracji. Końcowa data „dopuszczalnego okresu użycia produktu” wyciśnięta jest na metalowej tuleji tarczy. Numer V wskazuje kwartał produkcji: V01 = pierwszy kwartał V04 = drugi kwartał V07 = trzeci kwartał V10 = czwarty kwartał Na przykładzie (po lewej stronie), metalowa tuleja nosi wyciśniętą datę V04/2009, wskazującą, że tarcza nie może być stosowana po końcu drugiego kwartału roku 2009.

Tarcze diamentowe: informacje o bezpiecznym użytkowaniu. 1. Marka. 2. Europejski standard ostrza EN 13236 i standard Organizacji na Rzecz Bezpieczeństwa Produktów Ściernych. 3. Maksymalna prędkość ostrza (obrotów na minutę/m/s). 4. Kierunek obrotu. 5. Średnica i wielkość otworu. 6. Numer SAP. 7. Numer seryjny.

2012-01-12 10:47:45


Dlaczego warto wybrać narzędzia ŚCIERNE firmy Saint-Gobain? Korzyści w zakresie bezpieczeństwa:

. . .

Wszystkie produkty firmy Saint-Gobain Abrasives są produkowane w zgodności z najwyższymi standardami międzynarodowymi. Wszystkie tnące i szlifujące tarcze obrotowe oraz laserowo spiekane tarcze diamentowe firmy Saint-Gobain Abrasives są certyfikowane przez OSA (Organizację na Rzecz Bezpieczeństwa Produktów Ściernych), w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i przydatności w trakcie ich użytkowania. Firma Saint-Gobain Abrasives zapewnia klientom lokalnie niezbędne wsparcie techniczne i pomoc w zakresie zapewniania bezpieczeństwa w celu zagwarantowania: - minimalizacji zagrożeń dla użytkowników - minimalizacji zagrożeń roszczeń / pozwów sądowych wobec Dystrybutorów materiałów ściernych.

Przewaga nad konkurentami: Importowanie od dostawców zagranicznych nigdy nie jest proste. Firma Saint-Gobain posiada ogromne doświadczenie w zakresie wytwarzania oraz dostarczania produktów z całego świata i oferuje: Udokumentowaną historię działalności jako dostawca. Zapasy w lokalnych magazynach dla osiągnięcia krótkich terminów dostawy. Niewielkie minimalne ilości zamówień w celu zmniejszenia zapasów magazynowych i zapewnienia, że produkty nie są przechowywane dłużej, niż jest to dozwolone.

W SKRÓCIE: Wszystkie tarcze do cięcia i szlifowania oraz laserowo spawane tarcze diamentowe firmy Saint-Gobain Abrasives są: certyfikowane przez OSA (Organizację na Rzecz Bezpieczeństwa Produktów Ściernych), dostarczane są z lokalnych zapasów magazynowych w celu zapewnienia krótkich terminów dostawy, dostępne w minimalnych wartościach zamówień.

. . .

POMYŚL:

MASZ TYLKO JEDNO ŻYCIE

. . .

jak bezpieczne są Twoje narzędzia ŚCIERNE?

1045_2011.12_Ulotka bezpieczeństwo-PL.indd 4

2012-01-12 10:47:47

Jak bezpieczne są Twoje narzędzia ścierne?  

Prędkość krawędzi pracującej ściernicy może dochodzić nawet do 360 km na godzinę. W takich warunkach odłamek rozerwanego narzędzia przeszywa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you