__MAIN_TEXT__

Page 1

ECO KATALOG 2018-2019

NÅR DER SKAL HANDLES ANSVARLIGT & BÆREDYGTIGT


Når der skal handles ansvarligt & bæredygtigt

Muligheden for at tage ansvar og fremme en bæredygtig fremtid. Den kan Northply i dag tilbyde inden for de fleste af vores kategorier af forbrugsvarer. Ansvarlighed og bæredygtighed er moderne og positivt ladede begreber, som det er let at fatte sympati for. Det er også meget brede begreber, som tolkes vidt forskelligt. I dette katalog giver vi vores definition og forklaring på tidens begreber, oplister markedets populære certificeringer og kaster lys over, hvilke miljømærker og -ikoner vi anvender samt deres betydning. Alt sammen for at give dig et oplyst grundlag, hvorfra du har muligheden for at træffe dit valg. Hvis bæredygtige alternativer giver mening for dig, så lad os gennemgå dit vareindkøb og identificere mulige bæredygtige alternativer. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere rådgivning og information herom. Dette katalog indeholder et udvalgt sortiment af varer og løsninger, som bl.a. tager hensyn til ansvarlig produktion, bæredygtighed i form af både genanvendelig og biologisk nedbrydelighed samt en reduceret anvendelse af naturlige resurser.

Kontakt Tag fat i din Northply salgskonsulent for yderligere information og rådgivning eller kontakt vores kundeservice på telefon 7199 4828. Så kan vi vurdere mulighederne og finde en løsning til dig. Vi vejleder også gerne med forslag til miljøorienterede tiltag, som f.eks. mindre transport, konsoliderede leverancer og lettere affaldshåndtering.

3


Symbolforklaring EU’s økologilogo, det fælles mærke for økologiske fødevarer . Når en fødevare er mærket med EU’s økologilogo, viser det, at varen er økologisk og er produceret samt kontrolleret efter retningslinjerne i EU’s økologiforordning. Det er obligatorisk at anvende EU’s økologilogo på mærkningen af økologiske fødevarer, der færdigpakkes indenfor EU.

Fairtrade er en international mærkningsordning, der arbejder for, at bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande får en mere fair indtægt og bedre arbejdsvilkår. Samtidig tages der hensyn til miljøet i produktionen. UTZ CERTIFIED er kaffe, der er dyrket og produceret på en ansvarlig og bæredygtig måde, hvor der er taget hensyn til både miljøet og til kaffebøndernes økonomiske og sociale vilkår.

N VA

EM ÆRK

E T

S

EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke. Licens til mærkning tildeles produkter, der opfylder en række kriterier og som er blandt de miljømæssigt bedste inden for den pågældende produktgruppe.

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Licens til mærkningen tildeles produkter, der opfylder en række kriterier. Alle indholdsstoffers livscyklus bliver analyseret ud fra, hvor meget de belaster miljøet i hele deres levetid. Produkter med Svanemærket er blandt de miljømæssigt bedste inden for den pågældende produktgruppe.

TM

FSC mærket Forest Stewardship Council® er en international ikke-statslig organisation, som arbejder for at udbrede miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt brug af verdens skove.

Den Blå Engel er et statsligt tysk miljømærke – udgangspunktet er en vugge-til-grav-vurdering og det sættes på produkter, der er mere miljøvenlige end andre sammenlignelige standardprodukter.

OK compost INDUSTRIAL er certificeret af TÜV AUSTRIA. Produkter med OK com­post INDUSTRIAL er garanteret biologisk nedbrydelige i et industrielt komposteringsanlæg. Dette gælder for alle komponenter, farver og tilsætningsstoffer.

Den Blå Krans er Astma-Allergi Danmarks deklarationsordning. Ordningen stiller krav om, at alle ingredienser fremgår af varedeklarationen på selve produktet. Alle indholdsstoffer er vurderet i forhold til allergirisiko både hver for sig og i sammenhæng. Parfume og høje koncentrationer af bestemte stoffer må ikke findes i produkter, der mærkes med Den Blå Krans.

OK compost HOME er certificeret af TÜV AUSTRIA. Den forholdsvis mindre affaldsvolumen i en havekompostbeholder betyder at temperaturen er lavere og mindre konstant end i et industrielt komposteringsanlæg. OK compost HOME sikrer fuldstændig bionedbrydelighed.

ECARF (Det Europæiske Center for Allergi Research Foundation) benyttes til allergivenlige produkter og serviceydelser. De certificerede produkter og tjenester er egnet til folk med allergi og intolerans. Mærket er en frivillig tjeneste, og tildeles på grundlag af opfyldelse af en række specifikke kvalitetskrav nedsat af ECARF. Cradle to Cradle konceptet er udviklet med inspiration fra naturen, hvor overskud af materiale fra den ene sæson indgår som næringsstoffer og basismateriale for den næste. De enkelte materialer skal enten kunne nedbrydes sikkert som biologisk næringsstof eller genanvendes i nye produkter.

Seedling-logoet tildeles af European Bioplastics til certificerede bioplastprodukter, der er i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 13432:2000. Ethvert produkt med Seedling-logoet er i overensstemmelse med kravene i EU’s emballagedirektiv 94/62/EC.

Udover gældende miljøsymboler har Northply en række egne symboler. De kan være med til at hjælpe dig med at identificere vores ”grønne” produkter. Symbolerne er ikke baseret på en certificering. De er udelukkende ment som vejledning.

le

d

Rainforest Alliance er en international nonprofit miljøorganisation, der arbejder for at skabe en bæredygtig fremtid for miljø, kaffebønder og lokalsamfund.

4

e

OEKO-TEX symbolet med tilnavnet TILTRO TIL TEKSTILER, sættes på tekstiler der lever op til de krav der er fastsat i standarden, som er langt mere omfattende end lovgivningen i Danmark og EU (REACH). Alle komponenter er undersøgt for sundheds- og miljøskadelige stoffer der kan være til fare for helbredet.

re cyc

bl

Glas- og gaffelsymbolet bruges for at vise, at produktet er egnet til fødevarekontakt. Symbolet kan være ledsaget af en præcisering af anvendelsesområderne.

PEFC er verdens største organisation for skovcertificering. PEFC er en international non-profit, ikkestatslig organisation, hvis arbejde er dedikeret til at fremme bæredygtig skovforvaltning i hele verden. Certificeringen stiller også krav til sporbarhed.

a renew

Produktet er fremstillet af helt eller delvist genvundet/recycled materiale, der kommer fra husholdninger og/eller resterende materiale fra industriproduktionen. Produktet er fremstillet af et råmateriale, der findes i naturen, som indgår i en normal miljømæssig cyklus såsom træ, papir, bambus eller palmeblade. Produktet er fremstillet af materialer, der kan komposteres og nedbrydes under samme vilkår som EN-13432.


Begrebsinformation Komposterbar

Komposterbare produkter kan nedbrydes i et industrielt komposteringsanlæg og opfylder de krav EU har fastlagt i forordning EN 13432. Forordningen stiller bl.a. krav om, hvor lang tid komposteringen må tage, og at der ikke må være rester af tungmetaller og lignende i den færdige kompost.

Bæredygtighed

Brugen af Jordens resurser på en afbalanceret måde, så vi ikke ødelægger vores livsgrundlag. En bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for også at opfylde deres.

Bionedbrydelig

Når produkter produceres af nedbrydeligt materiale og uden brug af skadelige kemikalier, giver det naturen mulighed for at absorbere disse og lade dem indgå i et biologisk kredsløb.

Cirkulær økonomi

En resurse skal forblive en resurse frem for at ende som affald. Allerede ved fabrikationen indtænkes produktets mulighed for at blive genanvendt. Genbrug af materialer og råvarer giver en uendelig livscyklus, hvor knappe resurser anvendes på en mere effektiv måde.

Carbon Footprint

Carbon Footprint er en betegnelse for den mængde af udledt CO2, som vi hver især er ansvarlige for gennem vores daglige energiforbrug. Fodaftrykket bruges som et billede på den påvirkning, som den enkeltes forbrug har på Jorden.

Genbrugsmateriale

Genbrug er processen med at adskille, indsamle, genfremstille eller omdanne brugte affaldsprodukter til nye materialer. Processen involverer en række trin for at producere nye produkter. Næsten alt, hvad vi ser omkring os, kan genbruges. Forskellige materialer kræver forskellige teknikker, når det skal genbruges. Genanvendelige materialer omfatter almindeligvis batterier, biologisk nedbrydeligt affald, tøj, elektronik, tøj, glas, metal, papir, plast og meget mere.

Genanvendelighed

Når eksempelvis glas fra en flaske bliver til nye glasflasker eller vinduer, taler man om genanvendelse. Papir, der genanvendes som genbrugspapir, er et andet typisk eksempel på genanvendelse. Andre genanvendelsestransformationer er mere overraskende. Eksempelvis kan plastflasker og -dunke blive til soveposefyld, fleecetrøjer, legetøj og isolering. Gamle cykler, pander, stoleben og andet metal kan omsmeltes til produktion af dåser, knive, alufolie og mange andre metalprodukter, mens madrester og andet bioaffald kan bruges til biogas og gødning.

CO2 neutral

Når et materiale er CO2-neutralt, betyder det, at materialet ikke danner mere CO2, når det afbrændes, end hvis det var blevet nedbrudt naturligt. Mængden af CO2 i atmosfæren stiger efter afbrænding af eksempelvis kul. Hvis man omvendt planter træer, som kan optage denne CO2 og omdanne den til O2, så opnås et neutralt CO2-udslip fra kulafbrændingen. Omvendt, kan man også sige, at en plante er CO2-neutral, hvis den før afbrænding absorberer lige så meget CO2, som den producerer, når den afbrændes.

CO2 negativ

Betyder at man trækker CO2 ud af atmosfæren i stedet for at tilføre CO. Træer, planter og verdenshavene trækker CO2 ud af atmosfæren, hvorimod olie, naturgas, dyr, mennesker og skovafbrænding udleder CO2.

Fornybar resurse

Fornybare resurser er naturresurser, der til stadighed kan dannes på ny. Planter og dyr er vigtige eksempler herpå.

5


Papir, pap og karton Papir, pap og karton er som udgangspunkt altid komposterbart. Også hvis der er indsat en plastrude, såfremt den også er lavet af et bionedbrydeligt materiale (fx bioplast). Papir, pap og karton er derfor rigtig gode materialer at anvende, når der tænkes bæredygtighed. Northply har et bredt udvalg af komposterbare papir-, pap- og kartonemballager. I dette afsnit finder du blot et udsnit af vores mange komposterbare produkter. Kontakt din Northply salgskonsulent, hvis der er behov for yderligere information.

“Papir, pap og karton er som udgangspunkt altid komposterbart” 6


116521

100057 104714-1

100059 116770

116771

3589-1

112970

115555

105644-1

115556

115558

115557

106785-1

105645-1

107060-1

POSER OG ÆSKER Betegnelse

Mærke

Indhold

116521

Burgerlomme, brun

renew

100057

Fransk Hotdog pose, brun

renew

bl

e

Varenr.

bl

e

a

a

a renew

100059

Flutespose, brun

renew

112970

Rudepose, brun, med rude af PLA

116771

Bærepose, brun

116770

Klodsbundspose, brun

3589-1

Burgerboks

115555

Takeaway æske, brun med bio coatning

renew

115556

Takeaway æske, brun med bio coatning

a renew

115557

Takeaway æske, brun med bio coatning

renew

115558

Takeaway æske, brun med bio coatning

bl

200 stk.

320 x 170 x 400 mm

200 stk.

bl

e

350 x 170 x 245 mm

e e bl

e bl

e bl bl

e

a

bl

le

e

rene

P378 C

P378 C

renew

P378 C

P378 C

P378 C

P378 C

e a

e

renew

d

le re cyc

bl

re cyc

wa

bl

le

rene

d

re cyc

a

e

105645-1 Pizzaæske, brun med ecobox logo

le

d

P378 C

re cyc

bl

P378 C

wa

rene

wa

500 stk.

27 l

120 x 120 x 82 mm

240 stk.

600 ml

113 x 90 x 65 mm

8 x 50 stk.

1.000 ml

150 x 120 x 65 mm

6 x 50 stk.

1.200 ml

195 x 140 x 45 mm

4 x 50 stk.

1.600 ml

195 x 140 x 63 mm

4 x 50 stk.

29 x 29 x 3 cm

100 stk.

30 x 30 x 3 cm

100 stk.

32 x 32 x 3 cm

100 stk.

40 x 40 x 3 cm

100 stk.

a

a

1.000 stk.

300 x 400 mm

17 l

bl

renew

P378 C

70/30 x 190 mm

250 stk.

bl bl

e bl

wa

1.000 stk.

1.000 stk.

e

rene

106785-1 Pizzaæske, brun med ecobox logo 107060-1 Pizzaæske, brun med ecobox logo

a

150 x 160 mm

100/70 x 270 mm

a

renew

Indhold pr. krt.

150 x 55 x 280 mm

a

e

renew

d

105644-1 Pizzaæske, brun med ecobox logo

e

104714-1 Burgerpapir greaseproof, brun

Størrelse

EMBALLAGE

7


112231

112232

112233

112234

KAFFEBÆGRE I RUSTIKT LOOK, UBLEGET KARTON, SINGLE WALL Varenr.

112231 112232 112233 112234

Betegnelse A A A A

Indhold

Højde

Diameter

Indhold pr. krt.

10 cl 25 cl 30 cl 40 cl

62 mm

62 mm

40 x 50 stk.

91 mm

80 mm

20 x 50 stk.

110 mm

90 mm

20 x 50 stk.

136 mm

90 mm

20 x 50 stk.

Kaffebægre, brun natur kraft Kaffebægre, brun natur kraft Kaffebægre, brun natur kraft Kaffebægre, brun natur kraft

A = Afgiftspligtigt produkt

116942

DRIKKEBÆGER MED SPIDS BUND Varenr. 116942

Betegnelse A Drikkebæger, konisk med spids bund, pap, hvid

106836

Højde

Indhold

Diameter

Indhold pr. krt.

86 mm

10 cl

67 mm

25 x 200 stk.

106837

KOPHOLDER BAKKER, PAP, NATUR Betegnelse

Mærke

106836

Kopholder bakke til 2 bægre

renew

106837

Kopholder bakke til 4 bægre

renew

bl

e

Varenr.

bl

e

a

a

Størrelse

Indhold pr. krt.

21 x 11 x 4 cm

20 x 90 stk.

21 x 21 x 4 cm

4 x 65 stk.

MANCHET

8

110886

Manchet til store kaffebæge 30 og 40 cl, pap, brun

BÆGRE

Mærke e

Betegnelse

bl

Varenr.

renew

a

Indhold pr. krt. 1.000 stk.

110886


KAFFEBÆGRE, BIONEDBRYDELIGE Varenr.

Betegnelse

Mærke

A Kaffebæger, assorteret

74982-1

A Kaffebæger, assorteret

rene

108136

A Kaffebæger, assorteret

renew

bl

e

74981-1

Indhold

a

TM

bl

e

renew

wa

bl

e

TM

a

TM

Højde

Diameter

Indhold pr. krt.

25 cl

90 mm

80 mm

20 x 80 stk.

30 cl

105 mm

90 mm

20 x 75 stk.

40 cl

130 mm

90 mm

20 x 50 stk.

A = Afgiftspligtigt produkt

112300

112301

112302

105215

116967

105216

116968

KAFFEBÆGRE MED GRØN TEKST, CATERSOURCE, BIONEDBRYDELIGE Varenr.

Betegnelse

Mærke

A Kaffebæger, bionedbrydelig pap/PLA

112301

A Kaffebæger, bionedbrydelig pap/PLA

renew

112302

A Kaffebæger, bionedbrydelig pap/PLA

renew

bl

e

112300

a

bl

e

renew

bl

e

a

a

Plastlåg højt, CPLA bionedbrydelig, hvid

renew

105216

Plastlåg højt, CPLA bionedbrydelig, hvid

renew

116967

Plastlåg højt, CPLA bionedbrydelig, sort

renew

116968

Plastlåg højt, CPLA bionedbrydelig, sort

a renew

Diameter

Indhold pr. krt.

25 cl

80 mm

20 x 50 stk.

30 cl

90 mm

20 x 50 stk.

40 cl

bl

e

105215

Indhold

bl

e

a

bl

e

a

bl

e

a

90 mm

20 x 50 stk.

80 mm

20 x 50 stk.

90 mm

20 x 50 stk.

80 mm

20 x 40 stk.

90 mm

16 x 50 stk.

A = Afgiftspligtigt produkt

Kaffebægrene er fremstillet af bionedbrydeligt pap. For at sikre tæthed er de beklædt på indersiden med en tynd plastbelægning lavet af PLA, som også er bionedbrydelig. Alle produkter lever op til alle danske krav og EU forordninger omkring produkter godkendt til kontakt med fødevarer. Bægrene kan forsynes med eget tryk. Kontakt din konsulent for mere information.

BÆGRE

9


117219

117220

117222

116051

117221

117223

116052

PAPBÆGRE, SOUP TO GO, BIONEDBRYDELIGE Varenr.

Betegnelse

Mærke

A Papbæger Soup To Go, brun kraft med CPLA

renew

117220

A Papbæger Soup To Go, brun kraft med CPLA

renew

116051

A Papbæger Soup To Go, brun kraft med CPLA

rene

117221

A Papbæger Soup To Go, brun kraft med CPLA

renew

bl

e

117219

bl

e

a

bl

e

a

bl

e

wa

117222

Paplåg up To Go, brun kraft med CPLA

rene

117223

Paplåg up To Go, brun kraft med CPLA

renew

116052

Paplåg up To Go, brun kraft med CPLA

a

Indhold

Diameter

Indhold pr. krt.

360 ml/ 12 oz

91 mm

500 stk.

480 ml/16 oz

98 mm

500 stk.

750 ml/26 oz

118 mm

375 stk.

950 ml/32 oz

118 mm

375 stk.

91 mm

500 stk.

98 mm

500 stk.

118 mm

375 stk.

bl

e

P378 C

wa

bl

e

P378 C

a

bl

e

P378 C

renew

a

P378 C

A = Afgiftspligtigt produkt

P378 C

P378 C

P378 C

7089

7091

7094

7093

7092

104216

102300

7095

7096

S-LINE LUKSUS KAGEÆSKER MED LÅG, BIONEDBRYDELIGE Ruderne er af 100% nedbrydelig PLA

10

Betegnelse

7089

Kageæske med rude af PLA

7091

Kageæske med rude af PLA

renew

7092

Kageæske med rude af PLA

renew

7093

Kageæske uden rude

renew

104216

Kageæske med rude af PLA

renew

7094

Kageæske uden rude

renew

7095

Kageæske uden rude

rene

102300

Kageæske med rude af PLA

renew

7096

Kageæske med rude af PLA

BÆGRE OG KAGEÆSKER

Mærke bl

e

Varenr.

a

bl

e

renew

bl

e

a

bl

e

a

bl

e

a

bl

e

a

bl

e

a

bl

e

wa

bl

e

a

rene

wa

Størrelse

Indhold pr. krt.

120 x 110 x 60 mm

300 stk.

190 x 190 x 50 mm

200 stk.

190 x 190 x 80 mm

100 stk.

230 x 230 x 80 mm

100 stk.

230 x 230 x 80 mm

100 stk.

250 x 250 x 80 mm

100 stk.

330 x 330 x 115 mm

80 stk.

330 x 330 x 115 mm

80 stk.

620 x 420 x 120 mm

25 stk.


110006

110007-1

110008-1

110009

PAPTALLERKENER, CATERSOURCE, BIONEDBRYDELIGE Betegnelse

Mærke e

A Pølsetallerken, Catersource, hvid, bionedbrydelig

bl

Varenr. 110006

renew

renew

110008-1 A Paptallerken rund, Catersource, hvid, bionedbrydelig

renew

150 mm

20 x 100 stk.

180 mm

10 x 100 stk.

230 mm

10 x 100 stk.

bl bl

e

a

a

e

A Paptallerken rund, Catersource, hvid, bionedbrydelig

bl

110009

rene

wa

Indhold pr. krt. 6 x 250 stk.

e

110007-1 A Paptallerken rund, Catersource, hvid, bionedbrydelig

a

Diameter 130 x 200 mm

P378 C

A = Afgiftspligtigt produkt P378 C

P378 C

P378 C

4276

117341

117342

117344

117343

117545

PAPTALLERKENER, BIONEDBRYDELIGE

260 mm

10 x 50 stk.

180 mm

20 x 50 stk.

260 mm

10 x 50 stk.

260 x 200 mm

10 x 50 stk.

Indhold

Indhold pr. krt.

30 ml/0.75 oz

20 x 250 stk.

bl

e bl

A Paptallerken oval, hvid, bagasse, bionedbrydelig

10 x 50 stk.

e

117545

117344

8 x 175 stk.

230 mm

wa

bl

117343

A Paptallerken oval, hvid, bagasse, bionedbrydelig Paptallerken dyb rund, 400 ml, hvid, bagasse, A bionedbrydelig A Paptallerken rund, 3-rum, hvid, bagasse, bionedbrydelig

rene

renew

renew

a

P378 C

a

P378 C

renew

a

P378 C

renew

a

A = Afgiftspligtigt produkt

Indhold pr. krt.

170 mm

a

e

117342

renew

bl

A Paptallerken rund, hvid, bagasse, bionedbrydelig

e

A Paptallerken Chinet lux, hvid, bionedbrydelig

117341

bl

4276

Diameter

e

Mærke

e

Betegnelse

bl

Varenr.

P378 C

P378 C

117077 P378 C

117078 117079 7064

117721

DRESSINGBÆGER Varenr.

Betegnelse

7064

Dressingbæger rund, papir plisseret, souffle, hvid

SUGERØR, BIONEDBRYDELIGE Se også PLA sugerør på side 16

Betegnelse

Mærke

117077

Sugerør papir uden knæk mini, sort

117078

Sugerør papir uden knæk, sort

rene

117079

Sugerør papir uden knæk, hvid med røde striber

renew

117721

Sugerør papir uden knæk, sort

bl

e

Varenr.

a

bl

e

renew

bl

e

wa

bl

e

a

rene

wa

Længde

Diameter

Indhold pr. krt.

120 mm

5 mm

16 x 250 stk.

197 mm

6 mm

16 x 250 stk.

197 mm

6 mm

16 x 250 stk.

230 mm

8 mm

12 x 250 stk.

BESPISNING 11


Bionedbrydelige og bæredygtige servietter Alle servietter af tissue er normalt komposterbare. Dunis sortiment er biologisk nedbrydeligt og komposterbart i overensstemmelse med EN 13432 og i henhold til en række nationale samt internationale standarder. SORTIMENT

Svanemærke

FSC mærke

Komposterbar

1-lags servietter 2-lags servietter 3-lags servietter Dunisoft servietter

P378 C

Dunilin servietter

P378 C

Duniletto bestikserviet 40 x 48 cm

P378 C

Duniletto slim bestikserviet 40 x 33 cm

P378 C

P378 C

P378 C

P378 C

111406

111403 111408 111407

ECOECHO® Varenr.

Betegnelse

111406 111408 111407

Mærke

Størrelse

Indhold pr. krt.

Serviet, 2-lags

24 x 24 cm

8 x 300 stk.

Serviet, 3-lags

33 x 33 cm

4 x 250 stk.

Serviet, 2-lags, 1/8 fold

40 x 40 cm

5 x 300 stk.

112428-1 Serviet, 3-lags, 1/8 fold

P378 C

40 x 40 cm

5 x 250 stk.

111403

Serviet, Dunisoft Airlaid

P378 C

20 x 20 cm

16 x 180 stk.

111404

Serviet, Dunisoft Airlaid

P378 C

40 x 40 cm

12 x 60 stk.

P378 C

12

111404

112428-1

SERVIETTER

P378 C

P378 C


TORK NATURSERVIETTER Varenr.

Betegnelse

114637

Serviet, 2-lags, natur

114638

Serviet, 2-lags, 1/8 fold

114639

Serviet, 2-lags, 1/8 fold

Mærke

105445-1 Serviet, 2-lags, N4 106650

P378 C

Serviet, 1 lag, N4

Størrelse

Indhold pr. krt.

33 x 32,5 cm

10 x 200 stk.

33 x 33 cm

10 x 200 stk.

39 x 39 cm

12 x 150 stk.

16,5 x 21,3 cm 8 x 5 x 200 stk.

P378 C

21,3 x 33 cm

8 x 1.125 stk. 114637

P378 C

114638 114639

P378 C

100% genbrugspapir P378 C

Ingen farvestoffer Ingen blegemidler 105445-1 106650

Cellofan af sukkerrør til emballagen

FSC og EU miljømærkecertificeret

Genanvendt pap

Biologisk nedbrydelig og komposterbar i overensstemmelse med EN 13432

DET MEST BÆREDYGTIGE VALG Vores udvalg af naturservietter er udviklet med henblik på mindst mulig miljøpåvirkning og bæredygtighed i fokus. Servietterne er 100% bionedbrydelige og dokumenteret certificerede iht. en række standarder.

SERVIETTER 13


PLA (Polylactic Acid) PLA er fremstillet af stivelse fra afgrøder som majs eller sukkerroer. PLA kan anvendes i stedet for traditionel plast. PLA kan komposteres efter EU normen EN13432. Glas baseret på PLA reducerer CO2-udslippet med op til 72% (NatureWorks). PLA tåler op til 40 graders varme, hvorefter det begynder at deformere. Der er derfor krav til opbevaring, ligesom det anbefales at begrænse lagertiden mest muligt. Til produkter der kræver varmebestandighed anvendes CPLA, som tåler højere temperaturer uden at deformere. Northply har et bredt udvalg af løsninger produceret af PLA/CPLA. I dette afsnit vises blot et udsnit af vores mange PLA/CPLA produkter. Kontakt din Northply salgkonsulent, hvis der er behov for yderligere information.

“PLA kan anvendes i stedet for traditionel plast” 14


107064

116772

100135

111978 106598

111977 74875

DRESSINGBÆGRE I PLA, BIONEDBRYDELIGE Betegnelse

Mærke

111977

Dressingbæger klar

116772

Dressingbæger klar

rene

111978

Plastlåg til bægre 60 og 120 ml, klar

renew

100135

Dressingbæger, rundt, klar

renew

107064

Låg til dressingbæger 60 ml

renew

74875

Dressingbæger, rundt, klar

renew

106598

Låg til dressingbæger 100 ml

renew

bl

e

Varenr.

a

bl

e

renew

bl

e

wa

bl

e

a

Størrelse

Indhold pr. krt.

60 ml

Ø70 x H26 mm

20 x 100 stk.

120 ml

Ø70 x H48 mm

20 x 100 stk.

60/120 ml

Ø70 mm

20 x 100 stk.

60 ml

Ø62 x H30 mm

12 x 250 stk.

Ø62 mm

12 x 250 stk.

100 ml

Ø74 x H35 mm

10 x 250 stk.

Ø74 mm

10 x 250 stk.

bl

e

a

Indhold

bl

e

a

bl

e

a

a

115649

116035

116036

116037

115647

PLASTBÆGRE I PLA, BIONEDBRYDELIGE Betegnelse

Mærke

116035

Plastbæger, firkantet hængslet låg, klar

renew

117097

Plastbæger, firkantet hængslet låg, klar

renew

116036

Plastbæger, firkantet hængslet låg, klar

renew

116037

Plastbæger, firkantet hængslet låg, klar

renew

115647

Plastbæger deli, rund, klar

renew

115649

Plastlåg deli til bægre, rund, klar

a renew

bl

e

Varenr.

bl

e

a

bl

e

a

bl

e

a

bl

e

a

bl

e

a

Indhold

Størrelse

Indhold pr. krt.

250 ml

126 x 117 x 43 mm

14 x 50 stk.

500 ml

135 x 125 x 56 mm

12 x 50 stk.

750 ml

188 x 143 x 52 mm

8 x 50 stk.

1.000 ml

188 x 143 x 67 mm

8 x 50 stk.

350 ml

Ø121 x 53 mm

20 x 50 stk.

Ø121 mm

20 x 50 stk.

DRESSING- OG PLASTBÆGRE 15


105654

105649

74853

SALATBAKKER MED LÅG I PLA, BIONEDBRYDELIGE Betegnelse

Mærke

105649

Salatbakke rund, klar

renew

74853

Salatbakke rund, klar

renew

105654

Plastlåg flad, klar

bl

e

Varenr.

bl

e

a

Størrelse

Indhold pr. krt.

700 ml

220 x 220 x 45 mm

270 stk.

900 ml

bl

e

a

Indhold

rene

111787

111788

111789

103663

wa

220 x 220 x 60 mm

270 stk.

220 x 220 x 15 mm

270 stk.

107252

BESTIK, BIONEDBRYDELIGE Varenr.

Betegnelse

118264

Mærke

A Kniv, hvid, CPLA

renew

111788

A Gaffel plast, hvid, CPLA

renew

111789

A Spiseske, hvid, CPLA

renew

103663

A Kaffeske, hvid, CPLA

renew

bl

e

111787

bl

e

a

bl

e

a

bl

e

a

a

A Bestiksæt 3/1 kniv og gaffel og serviet, beige, CPLA

renew

A Kniv, sort, CPLA

a renew

118265

A Gaffel, sort, CPLA

renew

118266

A Spiseske, sort, CPLA

118266

Indhold pr. krt.

168 mm

20 x 50 stk.

165 mm

20 x 50 stk.

165 mm

20 x 50 stk.

130 mm

20 x 50 stk.

170 mm

20 x 50 stk.

170 mm

20 x 50 stk.

170 mm

20 x 50 stk.

Størrelse

Indhold pr. krt.

6 x 210 mm

100 x 100 stk.

250 stk.

bl bl

e

bl

e

a

bl

e

a

rene

wa

890409-1

Størrelse

e

107252 118264

118265

A = Afgiftspligtigt produkt

SUGERØR PLA, BIONEDBRYDELIGE 890409-1 Sugerør uden knæk, klar, bionedbrydelig PLA

16

SALATBAKKER, BESTIK OG SUGERØR

Mærke e

Betegnelse

bl

Varenr.

renew

a


106144

86661

86662

86663

105217-1

GLAS TIL KOLDE DRIKKE (MAX 40o), PLA, BIONEDBRYDELIGE Varenr.

Betegnelse

Mærke

A Plastglas, 20 cl, BioWare

renew

86661

A Plastglas, 30 cl, BioWare

renew

86662

A Plastglas, 40 cl, BioWare

rene

86663

A Plastglas, 50 cl, BioWare

renew

bl bl

e

a

bl

e

a

bl

e

wa

a

Diameter

Indhold pr. krt.

240 mm

95 mm

70 mm

30 x 100 stk.

440 mm

110 mm

95 mm

16 x 70 stk.

525 mm

133 mm

95 mm

16 x 70 stk.

665 mm

164 mm

95 mm

16 x 60 stk.

95 mm

20 x 100 stk.

e

Låg, klart, hvælvet, med hul, til sugerør

Højde

bl

105217-1

e

106144

Til kant

renew

a

A = Afgiftspligtigt produkt

113574

AUTOMATBÆGER, CPLA, BIONEDBRYDELIGT Mærke

A Automatbæger, hvidt

e

113574

Betegnelse

bl

Varenr.

renew

a

Indhold

Højde

18 cl

90 mm

Indhold pr. krt. 30 x 100 stk.

A = Afgiftspligtigt produkt

103360

103361

117330

SPANDEPOSER, PLA, BIONEDBRYDELIGE

117330

A Bærepose t-shirt, 20 my

bl

a

e

renew

bl

Spandepose med stjernebund,14 my, grøn Spandepose med stjernebund,14 my, grøn

rene

wa

e

103360 103361

Mærke e

Betegnelse

bl

Varenr.

renew

a

Indhold

Størrelse

Indhold pr. krt.

35 l

600 x 740 mm

15 x 40 stk.

80 l

820 x 1.050 mm

12 x 20 stk.

300/(2 x 85) x 500 mm

16 x 50 stk.

A = Afgiftspligtigt produkt

GLAS, AUTOMATBÆGER OG POSER 17


RPET RPET er genanvendt plast, som har været anvendt til emballager, som f.eks. PET-flasker. Plasten sorteres, rengøres, granuleres og forarbejdes, hvorefter den kan genanvendes i nye produkter. Ved at erstatte almindelig PET med RPET reduceres CO2-udslippet med ca. 40%. RPET kan genbruges utallige gange til nye produkter uden at miste sine egenskaber. Northply har et bredt udvalg af produkter produceret af RPET. I dette afsnit ser du blot et udvalg af vores store sortiment af RPET produkter. Kontakt din Northply salgskonsulent, hvis der er behov for yderligere information.

“RPET kan genbruges utallige gange til nye produkter” 18


3604-1

3582

3538-1

3505-1

3541

106594

106597

115740 115740

115736

115738

109659-1

BAKKER OG BÆGRE, GENANVENDT PLAST

3582 3541 106594

d

re cyc

re cyc

re cyc

re cyc

le

le

le

le

Låg til bæger Bare Deli, rundt, R-PET, klar

re cyc

Bæger DeliGreen pot, rundt, R-PET, klar

re cyc

115738

Bæger DeliGreen pot, rundt, R-PET, klar

re cyc

Indhold

d d

le

d

le re cyc

le

d

re cyc

Indhold pr. krt. 16 x 50 stk.

370 ml 167 x 131 x 45 mm

12 x 50 stk.

500 ml 167 x 131 x 56 mm

12 x 50 stk.

760 ml 204 x 166 x 52 mm

6 x 50 stk.

1.000 ml 204 x 166 x 67 mm

6 x 50 stk.

237 ml/8oz

Ø118 x H45 mm

10 x 50 stk.

Ø118 mm

10 x 50 stk.

240 ml

Ø129 x 37 mm

504 stk.

550 ml

Ø129 x 81 mm

504 stk.

Ø129 x 16 mm

504 stk.

214 x 162 x 40 mm

300 stk.

le

le

Størrelse

250 ml 150 x 112 x 45 mm

d

106597

Låg til bæger DeliGreen pot, rundt, R-PET, klar Plastbakke med hængslet låg, firkantet, APET, 109659-1 klar, Graze box

le

d

re cyc

115736 115740

le

d

3505-1

re cyc

d

3538-1

Mærke

d

3604-1

Betegnelse Salatbakke med hængslet låg, oval, R-PET, klar Clearshow Salatbakke med hængslet låg, oval, R-PET, klar Clearshow Salatbakke med hængslet låg, oval, R-PET, klar Salatbakke med hængslet låg, oval, R-PET, klar Clearshow Salatbakke med hængslet låg, oval, R-PET, klar Clearshow Bæger Bare Deli, rundt, R-PET, klar

d

Varenr.

BAKKER OG BÆGRE 19


101041

101743-1

DRESSINGBÆGER, R-PET, GENANVENDT PLAST Betegnelse

Mærke

101041

Dressingbæger rund, R-PET, klar

le

d

Varenr.

re cyc

101743-1 Plastlåg til dressingbæger 2 oz, R-PET, klar

Indhold 60 ml/2 oz

d

le re cyc

100719

Størrelse

Indhold pr. krt.

Ø62 mm

10 x 250 stk.

Ø62 mm

20 x 125 stk.

87411-1

86189-1

100718

87410B

87480

87480B

101590-1

PLASTGLAS R-PET, GENANVENDT PLAST 100719

Betegnelse Indsatsskål Pulsar, fresh, klar

re cyc

100718

A Plastbæger Pulsar 25 cl, klar, luksus

re cy

87410B

A Glas Pulsar 30 cl, klar, kraftigt, luksus

re cyc

87480

A Glas Pulsar 40 cl, klar, kraftigt, luksus

re cy

87408B

A Glas Pulsar 50 cl, klar, kraftigt, luksus

re cyc

d d

le

d

cle

d

le

re cyc

86189-1

Låg uden hul, klar, hvælvet

re cyc

101590-1

Låg med ”X” til sugerør, klar, fladt

re cyc

le

d

Låg med hul til sugerør, klar, hvælvet

DRESSINGBÆGRE OG PLASTGLAS

le

cle

87411-1

A = Afgiftspligtigt produkt

20

Mærke d

Varenr.

d

le

d

le

Til kant

Højde

Diameter

Indhold pr. krt.

120 mm

26 mm

95 mm

24 x 100 stk.

285 mm

75 mm

95 mm

16 x 50 stk.

400 mm

105 mm

95 mm

16 × 50 stk.

525 mm

125 mm

95 mm

16 x 50 stk.

610 mm

150 mm

95 mm

16 x 50 stk.

95 mm

32 x 50 stk.

95 mm

32 x 50 stk.

95 mm

32 x 50 stk.


38050-2

101048

38005-1

38282

38016

38020

38090-1

38008

38035

110851

38039

110851

110849

88976

110850

BAKKER, PET, GENANVENDT PLAST Varenr.

Betegnelse

101048

Bakke 1-rum 2227-1E, APET, klar

38282

Bakke 1 rum 2227-1I, APET, klar

38016

38005-1

Bakke 1 rum 2227-1D, APET, klar Låg klar lavt 5227-4, APET til 2227 serien af bakker Låg klar højt 5227-2, APET til 2227 serien af bakker Bakke 1 rum 2171-1A, APET, klar

38020

Bakke 1 rum 2227-1F, APET, klar

re cyc

38008

Bakke 1 rum 2171-1F, APET, klar

re cyc

38035

Bakke 1/2GN 2325-1A, APET, klar

re cyc

38039

Bakke 1/2GN 2325-1B, APET,klar

le re cyc

110849

Plastbakke kageboks 1 rum, K2182-1F, APET, klar Plastlåg firkantet M65-4 til APET kagebokse K2182 Plastlåg til 1/2GN bakker, APET, klar

88976 110850 110851

Plastbakke kageboks 1 rum K2182-1G, APET, klar Plastlåg firkantet M65-4 til APET kagebokse K2182

d d

le

le

d

re cyc

le

d

re cyc

le

d

re cyc

le

d

re cyc

le

d

re cyc

d

le

d

d

le

d

le

le

d

re cyc

re cyc

le

d

110851

le

re cyc

le

d

38090-1

re cyc

re cyc

le

d

38050-2

Mærke

re cyc

Indhold

Størrelse

Indhold pr. krt.

1.035 ml 227 x 178 x 35 mm

396 stk.

1.965 ml 227 x 178 x 70 mm

270 stk.

1.415 ml 227 x 178 x 50 mm

228 stk.

231 x 183 x 18 mm

372 stk.

231 x 183 x 33 mm

324 stk.

500 ml 171 x 127 x 35 mm

840 stk.

1.660 ml 227 x 178 x 60 mm

210 stk.

660 ml 171 x 127 x 50 mm

768 stk.

3.350 ml 325 x 265 x 50 mm

120 stk.

5.100 ml 325 x 265 x 80 mm

80 stk.

640 ml 180 x 100 x 50 mm

608 stk.

180 x 100 x 10 mm

560 stk.

325 x 265 mm

110 stk.

895 ml 180 x 100 x 76 mm

544 stk.

180 x 100 x 10 mm

560 stk.

BAKKER 21


Bagasse/sukkerrør Bagasse er fibermateriale fremstillet af planterester fra bl.a. sukkerrør og majs. Bagasse er bionedbrydeligt og komposterbart, både ved hjemmekompostering og ved industriel kompostering. Produkter af bagasse tåler høje varmegrader og kan anvendes i microbølgeovn og i konventionelle ovne ved temperaturer op til 150 grader. Northply har et større udvalg af produkter produceret af bagasse. Kontakt din Northply salgskonsulent, hvis der er behov for yderligere information.

“Bagasse er bionedbrydeligt og komposterbart” 22


103410

116962

109114

BURGERBOKS OG LUNCHBOKSE, BIONEDBRYDELIGE Betegnelse

Mærke

103410

Burgerboks med hængslet låg, sukkerrør fibre, bagasse

renew

109114

Lunchboks, firkantet, 1 rum, hvid bagasse

renew

116962

Lunchboks med hængslet låg, bagasse fibre

bl bl

e

a

e

a

bl

rene

116001

110644

e

Varenr.

wa

Størrelse

Indhold pr. krt.

140 x 140 x 78 mm

4 x 125 stk.

236 x 231 x 81 mm

2 x 55 stk.

235 x 175 x 75 mm

2 x 125 stk.

116002

110645

116003

110646

38090-1

BESPISNINGSBAKKER TIL FORSEGLING, BIONEDBRYDELIGE Betegnelse

Mærke

116001

Bakke firkantet, pap

renew

renew

Indhold

Størrelse

Indhold pr. krt.

1 rum

227 x 178 x 45 mm

220 stk.

2 rum

227 x 178 x 45 mm

220 stk.

3 rum

227 x 178 x 45 mm

220 stk.

227 x 183 x 33 mm

372 stk.

P378 C

350 ml

130 x 130 x 59 mm

500 stk.

P378 C

500 ml

205 x 130 x 45 mm

500 stk.

P378 C

650 ml

205 x 130 x 56 mm

500 stk.

bl

e

Varenr.

a

Bakke firkantet, pap Bakke firkantet, pap

renew

38090-1

Låg til menubakker, klart

renew

110644

Bakke, kvadratisk

renew

110645

Bakke, firkantet

a renew

110646

Bakke, firkantet

bl

e

116002 116003

bl

e

a

bl

e

a

bl

e

a

bl

e

bl

e

a

renew

a

P378 C

P378 C

P378 C

P378 C

Lukkefilm NatureFlex 30 my

117164

Lukkefilm NatureFlex 30 my

e

116004

Mærke bl

Betegnelse

117164

renew

a

e

Varenr.

116004

bl

LUKKEFILM, BIONEDBRYDELIGE

rene

wa

Størrelse

Indhold pr. krt.

190 mm x 250 m

1 stk.

290 mm x 500 m

1 stk.

BOKSE, BAKKER OG LUKKEFILM 23


116501

108231

107671

108230

109135-1

109134

SKÅLE MED LØST LÅG, BIONEDBRYDELIGE 109134

Skål, brun, bagasse

109135-1 Plastlåg, rund, klar, R-PET

renew

re cyc

rene

re cyc

Plastlåg, firkantet, klar, R-PET

Ø154 x 56 mm

1.200 ml

Ø195 x 65 mm

900 ml

150 x 150 x 50 mm

bl

P378 C

renew

re cyc

12 x 40 stk. 4 x 40 stk. 4 x 40 stk.

d

108231

600 ml

le

e

Plastlåg, rund, klar, R-PET Skål, firkantet, bagasse

Indhold pr. krt. 9 x 40 stk.

wa

bl

116501

Størrelse

le

e

Skål, rund, bagasse

108230

a

Indhold

a

9 x 40 stk. 9 x 40 stk.

le

d

107671

e

Mærke bl

Betegnelse

d

Varenr.

P378 C

P378 C

109889

SKÅLE MED HÆNGSLET LÅG, BIONEDBRYDELIG Skål, bagasse, rund

Mærke e

Betegnelse

109889

bl

Varenr.

renew

a

Indhold

Størrelse

Indhold pr. krt.

750 ml

Ø185 x 70 mm

6 x 50 stk.

114654

114652

114653

SALATSKÅLE MED LØST LÅG, BIONEDBRYDELIGE

24

Betegnelse

114652

Bakke salatskål, brun bagasse

renew

114653

Bakke salatskål, brun bagasse

renew

114654

Låg til 114652 og 114653, brun bagasse

SKÅLE

Mærke bl

e

Varenr.

bl

e

a

bl

e

a

rene

wa

P378 C

P378 C

P378 C

Indhold

Størrelse

Indhold pr. krt.

600 ml

195 x 170 x 40 mm

4 x 125 stk.

900 ml

195 x 170 x 55 mm

4 x 125 stk.

195 x 170 mm

4 x 125 stk.


112252

112253

112254-1

117228

117229

117232

117230

117231

117233

SALATSKÅLE MED LØST LÅG, BIONEDBRYDELIGE Betegnelse

112252

Salatskål rund, brun bagasse

Mærke renew

112253

Salatskål rund, brun bagasse

renew

4 x 125 stk.

900 ml

Ø210 mm

2 x 125 stk.

Ø210 mm

4 x 125 stk.

480 ml

Ø150 mm x H45 mm

5 x 60 stk.

750 ml

Ø150 mm x H60 mm

5 x 50 stk.

Ø150 mm

6 x 50 stk.

900 ml

Ø185 mm x H49 mm

4 x 45 stk.

1.200 ml

Ø185 mm x H66 mm

4 x 40 stk.

Ø185 mm

6 x 50 stk.

bl bl

e

a

e

a

bl

renew

rene

a

wa

117229

Salatskål rund, brun bagasse

117232

Plastlåg til salatskåle Ø150 mm rund, PLA, klar

renew

117230

Salatskål rund, brun bagasse

renew

117231

Salatskål rund, brun bagasse

117233

Plastlåg til salatskåle Ø185 mm rund, PLA, klar

bl

e

P378 C

renew

a

bl

e

P378 C

bl

e

a

a

bl

e

P378 C

renew

a

bl

e

P378 C

renew

Indhold pr. krt.

Ø210 mm

bl

Salatskål rund, brun bagasse

Størrelse

600 ml

e

112254-1 Plastlåg til salatskål 600 og 900 ml, PLA, klar 117228

Indhold

e

Varenr.

a

P378 C

P378 C

114433

103570

109947 103571

TALLERKENER, FIRKANTEDE, BIONEDBRYDELIGE Varenr.

Betegnelse

Mærke

A Tallerken Karo, firkantet, sukkerrørsfibre

renew

103571

A Tallerken Dedra, firkantet

renew

109947

A Tallerken/fad med 3 rum, firkantet

renew

bl

e

103570

bl

e

a

bl

e

a

a

FAD WAVE, BIONEDBRYDELIGE A Fad Wave, firkantet, hvid bagasse sukkerrørsfibre

Mærke P378 C

P378 C

e

114433

Betegnelse

Indhold pr. krt. 10 x 50 stk.

220 x 220 x 20 mm

7 x 50 stk.

260 x 110 x 12 mm

450 stk.

P378 C

bl

Varenr.

Størrelse 200 x 200 x 15 mm

renew

a

Størrelse

Indhold pr. krt.

150 x 150 x 9 mm

10 x 50 stk.

A = Afgiftspligtigt produkt

SKÅLE, TALLERKENER OG FADE 25


Træ, bambus og palmeblade Bambus kommer primært fra Asien. Palmeblade primært fra Indien. Ved at skifte fra plastartikler til artikler af bambus eller palmeblade reduceres udslippet af CO2 til atmosfæren, og miljøbelastningen reduceres. Palmebladsprodukter er fortrinsvist lavet af Areca palmens blade. De store blade falder af palmetræerne flere gange om året, og bladene vaskes, presses og tørres og er meget velegnede til produktion af fade, tallerkener, skåle mv. Løsningerne i træ er baseret på fyrretræ, som er formpresset og kan bruges til alle typer fødevarer. Northply har et bredt udvalg af produkter produceret af træ, bambus og palmeblade. I dette afsnit ser du et udsnit af sortimentet. Vi har mange løsninger inden for denne type varer, så kontakt din Northply salgskonsulent, hvis du ikke finder det, du søger.

Northply har et bredt udvalg af produkter produceret af træ, bambus og palmeblade 26


891586-2

87182

87183

87184

116835

111526 891070 87192

102484-1

102507

102485

116443

BESTIK, BIONEDBRYDELIGE

891586-2 A Rørepind træ, bionedbrydelig 87182

e bl

A Rørepind træ, enkeltpakket i papir, bionedbrydelig

Mærke renew

renew

rene

87183

A Gaffel træ, bionedbrydelig

renew

87184

A Spiseske træ, bionedbrydelig

bl bl

e

wa

bl

e

a

Indhold pr. krt.

190 mm

10 x 1.000 stk.

140 mm

10 x 1.000 stk.

165 mm

50 x 100 stk.

160 mm

50 x 100 stk.

155 mm

50 x 100 stk.

65 mm

25 x 1.000 stk.

193 mm

24 x 100 par

e

rene

wa

Længde

bl

Tandstik træ, spids i begge ender, enkeltpakket i papir

a

e

A Kniv træ, bionedbrydelig

87192

a

e

111526

Betegnelse

bl

Varenr.

renew

A Spisepinde træ 2-pak, Chopstick mixed flowers

renew

116835

A Spisepinde træ 2-pak, i åben pose, grønt tryk

renew

a

bl

e

891070

bl

e

a

a

renew

102507

A Ske/isspade, birketræ, bionedbrydelig

renew

102485

A Gaffel til pommes frites, birketræ, bionedbrydelig

renew

116443

A Gaffel buffet, bambus

a renew

bl

e

102484-1 A Dessertske, birketræ, bionedbrydelig

30 x 100 par

110 mm

50 x 100 stk.

96 mm

100 × 100 stk.

85 mm

10 x 1.000 stk.

90 mm

20 x 100 stk.

bl

e

a

210 mm

bl

e

a

bl

e

a

A = Afgiftspligtigt produkt

Palmebladsprodukter er fortrinsvis lavet af Areca palmens blade. De store blade falder af palmetræerne flere gange om året, og bladene vaskes, presses og tørres og er meget velegnede til produktion af fade, tallerkener, skåle mv.

BESTIK 27


87136

37908

87132

104598-1

SKÅLE OG FADE, BIONEDBRYDELIGE Varenr.

Betegnelse

Mærke

A Skål, rund, bambus

37908

A Skål, rund, bambus

rene

87132

A Kræmmerhus, bambusblad

renew

bl

e

87136

a

bl

e

renew

bl

e

wa

a

bl

e

104598-1 A Fad, mini, firkantet let buet, bambus

rene

wa

Størrelse

Indhold pr. krt.

Ø55 mm

10 x 100 stk.

Ø70 x 25 mm

10 x 50 stk.

Ø70 x 130 mm

10 x 100 stk.

55 x 55 mm

20 x 100 stk.

A = Afgiftspligtigt produkt

87130

87131

104721

87156-2

104593

104604-1

104573

SPYD, KLEMMER M.M., BIONEDBRYDELIGE Betegnelse

Mærke

87130

Spyd, bånd, bambus

87131

Spyd, bånd, bambus

rene

104721

Spyd, bånd, bambus

renew

87156-2

Spyd, Golf, bambus

renew

104593

Spyd, Atami med rød markering, bambus

renew

bl

e

Varenr.

bl bl

e

wa

bl

e

a

bl

e

a

renew

104573

renew

a

bl

e

104604-1 A Klemme, mini, træ, natur

e

a

bl

A Ske, bambus

a

e

renew

a

Størrelse

Indhold pr. krt.

60 mm

10 x 200 stk.

90 mm

10 x 200 stk.

150 mm

2.000 stk.

150 mm

10 x 200 stk.

70 mm

2.000 stk.

25 mm

20 x 100 stk.

130 mm

1.000 stk.

A = Afgiftspligtigt produkt

Bambus kommer primært fra Asien og har været brugt tilbage i tiden til fremstilling af fade, tallerkener, skåle, spisepinde mv. Ved at skifte fra plastartikler til artikler af bambus eller palmeblade reduceres udslippet af CO2 til atmosfæren, og miljøbelastningen reduceres.

28

SKÅLE, FADE OG SPYD


112576

112577-1

112578

112579

SERVIETBOKSE I BAMBUS, BIONEDBRYDELIGE Varenr.

Betegnelse

112576

Størrelse

Indhold pr. krt.

Serviet boks i bambus

12 x 18 cm

2 stk.

112577-1 Serviet boks i bambus

18 x 18 cm

2 stk.

112578

Serviet boks i bambus

14 x 36 cm

2 stk.

112579

Serveringsbakke i bambus, stabelbare

15 x 30 cm

4 stk.

102383

87137 102486

102480

102481

BÅDE I TRÆ, BIONEDBRYDELIGE Varenr.

Betegnelse

Mærke

A Båd, bionedbrydelig, træ

renew

87137

A Båd, bionedbrydelig, træ

renew

102383

A Båd, bionedbrydelig, træ

rene

102480

A Båd, bionedbrydelig, træ

renew

102481

A Båd, bionedbrydelig, træ

bl

e

102486

bl

e

a

bl

e

a

bl

e

wa

a

bl

e

P378 C

renew

a

Størrelse

Indhold pr. krt.

80 x 45 x 20 mm

40 x 100 stk.

90 x 45 x 20 mm

10 x 100 stk.

110 x 70 x 20 mm

40 x 100 stk.

175 x 90 x 25 mm

20 x 100 stk.

245 x 120 x 25 mm

20 x 100 stk.

P378 C

A = Afgiftspligtigt produkt P378 C

P378 C

P378 C

100590-1

109879

102510

73777-1

FADE I TRÆ, BIONEDBRYDELIGE 100590-1 A Tallerken fad firkantet, palmeblad

Mærke e

Betegnelse

bl

Varenr.

renew

A Tallerken fad rektangulær, palmeblad

renew

102510

A Fad stort, palmeblad

renew

73777-1

A Fad rundt, palmeblad

a

bl

e

109879

bl

e

a

bl

e

a

renew

a

Størrelse

Indhold pr. krt.

24 x 24 cm

4 x 25 stk.

24 x 16 x 2.5 cm

4 x 25 stk.

41 x 28 x 2.5 cm

4 x 25 stk.

Ø24 cm

4 x 25 stk.

A = Afgiftspligtigt produkt

SERVIETBOKSE, BÅDE OG FADE 29


ECONATURAL

fra drikkekartoner til bæredygtighed EcoNatural er det innovative PAPER + DISPENSER-system, der giver nyt liv til drikkevarekartoner. Takket være en innovativ teknologi adskilles komponenterne i drikkevareemballager. Fra cellulosefibre skabes Fiberpack®, hvoraf der produceres papir, og fra aluminium og polyethylen fremstiller Al.Pe.® det nye råmateriale til fremstilling af dispensere. ECONATURAL serien består af mere end 20 varianter, og dækker de fleste aftørringsbehov. Northply lancerer nu ECONATURAL serien og vil løbende udvide sortimentet. Alle produkterne i ECONATURAL serien er FSC mærket og EU blomst mærket.

DID YOU KNOW? All EcoNatural products contribute to achieving real results for environmental sustainability. With 990 packs of EcoNatural z-folded handtowels (the amount that fits on a pallet), for example, you help Lucart to: P378 C recover

save

prevent

= 18 639

beverage cartons*

7

averaged sized trees**

487.1 Kg

of CO2e emissions***

* Considering cartons per 1 litre beverage. ** Source: United Nations Environment Programme, Report 2011: Towards a Green Economy. *** Source: European Union Life Cycle Database (ELCD).

“PAPER + DISPENSER-system, der giver nyt liv til drikkevarekartoner” 30


116053

117722

117408

118134

117406

117409

117407

116055

118132

118133

PAPIR Varenr.

Betegnelse

116053

Toiletpapir ECONATURAL 400, 44 meter, 2 lag, 6 ruller pr. pakke

117722

Toiletpapir ECONATURAL 2 lag, genbrug, 19,8 meter, 180 ark

117407

Toiletpapir Jumbo ECONATURAL 2-lag, 150 meter

118134

Toiletpapir Jumbo ECONATURAL 2 lag, 350 meter, gebrug

117408

Håndklæderulle ECONATURAL 2 lag, 112,5 meter pr. rulle, 20 cm bred

116055

Håndklæderulle ECONATURAL 2 lag, 70 meter pr. rulle, 22,8 cm bred

117406

Håndklædeark ECONATURAL Z-fold, 2 lag, 20 x 24 cm

117409

Dispenser ECONATURAL til z-fold håndklædeark, sort

118132 118133

Mærke

Indhold pr. krt. 5 pk. 12 x 10 rl. 12 rl. 6 rl.

P378 C

P378 C

P378 C

P378 C

6 rl. 12 rl. 15 x 200 ark 1 stk.

Dispenser ECONATURAL til flydende sæbe, indhold 0,55 l, sort

P378 C

1 stk.

Affaldsspand ECONATURAL 50 x 33 x 21,5 cm til væg eller gulv, sort

P378 C

1 stk.

P378 C

P378 C

P378 C

P378 C

PAPIR 31


Kemi & rekvisitter Også inden for MultiLines kemisortiment sker der store udviklinger omkring bæredygtighed samt resurseanvendelse. Vi forhandler bl.a. sortimentet fra tyske Tana-Chemie. Tana-Chemie er Cradle To Cradle certificeret i guldkategorien. Det betyder, at der er tænkt bæredygtighed ind i alle dele af produktionsprocessen. Emballagerne er fremstillet af 100% genbrugsplast. Flest mulige af råvarerne er vegetabilsk fremstillet, og der benyttes 100% alternativ energi til produktionen.

En anden producent med fokus på miljøbelastningen er Diversey med produktserien SURE (Safe + pURE). Denne serie er produceret af 100% biologisk nedbrydelige råvarer. Serien omfatter alle produkter til daglig rengøring, inklusiv håndsæbe.

Et væsentligt aspekt inden for bæredygtighed er minimering af emballagemængderne. Dette opnås ved at nytænke måden, produkterne emballeres på eller ved at koncentrere produktet, så der ikke skal bruges så mange enheder. Ved at reducere antallet af enheder bruges mindre plastik, ligesom der skal transporteres mindre mængder gods med lastvogne, hvilket reducerer CO2 udledningen fra transport. Ecolabs Apex blokke er et godt eksempel på anvendelse af mindre emballage og høj koncentration. Blokkene er emballeret i en tynd plastfolie, der minimerer plastforbruget, og samtidig er produkterne superkoncentrerede. Det samme er tilfældet med Ecolabs KitchenPro produkter, hvor superkoncentrerede produkter leveres i en let plasticpose. Begge systemer doseres via dispensere og doseringsanlæg, som sikrer, at der ikke forbruges mere produkt end nødvendigt.

Vores leverandør af håndhygiejne, Plum er leveringsdygtig i dispenserprodukter, som leveres i poser. Dette giver en langt mindre mængde affald end tilsvarende flasker.

Også inden for MultiLines eget mærke, Prime Source, er der udviklet løsninger, som reducerer emballagemængden og mindsker transportbelastningen. En række af produkterne har været igennem en optimering, hvor produktet er blevet mange gange mere koncentreret, hvorved vi har reduceret mængden af emballage.

Er du i tvivl om, hvorvidt et kemiprodukt er bæredygtigt, så kig efter et produkt med et af de certificerede miljømærker Blomsten eller Svanen. Disse mærker tildeles kun produkter inden for en given kategori, der lever op til en række skrappe krav til indholdsstoffer, effektivitet, emballage m.m. Inden for rengøringsområdet hører der naturligvis en stor mængde rekvisitter. Her er der også mulighed for at købe produkter, der er ansvarligt producerede og samtidig fokuserer på, at brugerne får de bedst mulige arbejdsbetingelser. 32


111080

111081

111088

111082

111083

111089

111084

111085

111090

111086

111091

111087

111937

TANA RENGØRING Varenr.

Betegnelse

111080 111081 111082

Glasrens, GLASS cleaner klar-til-brug uden parfume, grøn

111083

Kalkfjerner, SANET perfect sur med parfume, rød

111084

Sanitetsrengøring, sur SANET zitrotan med parfume, rød

111085

Toiletrens, sur WC mint med parfume, grøn

111086

Håndopvask, MANUDISH original uden parfume, grøn

111087 111088

Mærke

Indhold

Indhold pr. krt.

Vaskepleje uden voks, TAWIP vioclean med parfume, grøn

1l

10 fl x 1 l

Universalrengøring, TANET SR15 med parfume, blå

1l

10 fl x 1 l

750 ml

10 fl x 750 ml

1l

10 fl x 1 l

1l

10 fl x 1 l

750 ml

10 fl x 750 ml

1l

10 fl x 1 l

Skurecreme, CREAM cleaner med parfume, hvid

650 ml

10 fl x 650 ml

Grundrengøring, GREASE perfect uden parfume til køkkener, grøn

750 ml

10 fl x 750 ml

111089

Ovn- og grillrens, GREASE power klar-til-brug uden parfume, rød

750 ml

10 fl x 750 ml

111090

Sanitetsrengøring, SANET daily Quick & Easy med parfume, rød Universalrengøring, TANET interior Quick & Easy system med parfume, blå

325 ml

6 fl x 325 ml

325 ml

6 fl x 325 ml

5 ml

10 stk.

111091 111937

Doseringstop til TANA 1 l flasker, klar, plast

TANA RENGØRING 33


113555

116648

114994

115236

116649

115693

115582

117037

115793

117172

117173

TANA RENGØRING Varenr.

Betegnelse

113555

Universalrengøring, TANA Aroma Fresh Ocean kraftigt parfumeret, blå

114994

Skurecreme, CREAM lemon med parfume

115236

Glasrens, TANA GLASS cleaner uden parfume, grøn Vaskepleje uden voks, TAWIP Original med polymer med parfume uden farve Universalrengøring, TANET SR15 med parfume, stribefri, blå

115582 115693

Indhold

Indhold pr. krt.

5l

2 dnk x 5 l

650 ml

10 fl x 650 ml

5l

2 dnk x 5 l

1l

10 fl x 1 l

5l

2 dnk x 5 l

1l

10 fl x 1 l

116648

Universalrengøring, TANET Orange med parfume til gulve og overflader, orange Polishfjerner, Linax Complete til alle vandfaste gulve uden parfume

5l

2 dnk x 5 l

116649

Polish Longlife Complete, til alle gulve alkoholresistent uden parfume

5l

2 dnk x 5 l

117037

Toiletrens, sur WC lemon med parfume, gul Polish TANA Longlife Diamond, højglans og skridsikker uden farve og parfume Vaskepleje uden voks, vaskepolish TANA LongLife B250

750 ml

10 fl x 750 ml

5l

2 dnk x 5 l

5l

2 dnk x 5 l

115793

117172 117173

34

Mærke

TANA RENGØRING


109971

110395

110394

110392

110399

110393

110400

110401

110391

110402

110397

110398

DIVERSEY RENGØRING

110394 110399 110400 110391 110397 110398

e bl

e bl

e bl

a

bl

e

renew

a

bl

e

renew

a

e

renew

bl

110395

a

renew

a

e

110402

renew

bl

110401

a

renew

a

e

110393

renew

bl

110392

Afkalker flydende SURE Descaler plantebaseret til kaffemaskiner mm, uden parfume Grundrengøring SURE Cleaner&Degreaser plantebaseret, uden parfume Grundrengøring SURE Cleaner&Degreaser plantebaseret, uden parfume Gulvrengøring SURE FloorCleaner plantebaseret lavtskummende, uden parfume Gulvrengøring SURE FloorCleaner plantebaseret lavtskummende, uden parfume Håndopvask SURE Dishwash plantebaseret uden farve og parfume Håndsæbe flydende SURE Antibac Hand Wash antibakteriel med pumpe, med parfume Sanitetsrengøring og kalkfjerner sur SURE Washroom Cleaner&Descaler, uden parfume Sanitetsrengøring og kalkfjerner sur SURE Washroom Cleaner&Descaler, uden parfume Toiletrens sur SURE Toilet Cleaner plantebaseret, uden farve og parfume Universalrengøring SURE Interior&Surface Cleaner plantebaseret, uden parfume Universalrengøring SURE Interior&Surface Cleaner plantebaseret, uden parfume

Mærke

renew

a

e

109971

Betegnelse

bl

Varenr.

renew

a

Indhold

Indhold pr. krt.

5l

2 fl x 5 l

1l

6 fl

5l

2 fl x 5 l

1l

6 fl

5l

2 fl x 5 l

1l

6 fl

500 ml

6 fl

1l

6 fl

5l

2 fl x 5 l

750 ml

6 fl

1l

6 fl

5l

2 dnk x 5 l

DIVERSEY RENGØRING 35


105173

104999

105713

109895

109896

105172

103219

106627

103217

103218

106722

ECOLAB RENGØRING Varenr. 105173 104999 109896 105172 103219 105713 103217 106627 109895 103218 106722

36

Betegnelse Håndopvask Apex Manual Detergent koncentreret med farve og parfume, til dispenser Iblødsætning pulver Apex Presoak til bestik, hindrer rustdannelse, til dispenser Maskinopvask afspænding fast Apex Rinse HD, grøn Maskinopvask afspænding fast Apex Rinse koncentreret med farve, uden parfume Maskinopvask afspænding fast Solid Clear Dry Clean uden parfume, til Apex dispenser Maskinopvask pulver Apex Metal Protection uden klor, til aluminium mm Maskinopvask pulver Apex Power med klor, til blødt vand og kraftig besmudsning Maskinopvask pulver Apex Power NC uden klor, til blødt vand, med glasbeskytter Maskinopvask Pulver Apex Power Xtreme Maskinopvask pulver Apex Ultra med klor, til hårdt vand og kraftig besmudsning Maskinopvask pulver Apex Ultra NC, uden klor, til middelhårdt vand

ECOLAB RENGØRING

Mærke

Indhold

Indhold pr. krt.

1,36 kg

2 stk.

1,8 kg

3 stk.

1,1 kg

2 stk.

1,1 kg

2 stk.

1,1 kg

2 stk.

3,1 kg

4 stk.

3,1 kg

4 dnk.

3,1 kg

4 stk.

3 kg

4 dnk

3,1 kg

4 stk.

3 kg

4 stk.


105634

105635

105640-1

105636

105641-1

105637

105642

105638

110434

ECOLAB RENGØRING Varenr.

Betegnelse

Mærke

Ovn- og grillrengøring flydende KitchenPro Greaselift, højkoncentreret, rød Universalrengøring gulv KitchenPro Wash'nWalk 105635 højkoncentreret med enzym, grøn Håndopvask KitchenPro Manual højkoncentreret til køkken/ 105636 fødevareindustri Universalrengøring KitchenPro Duo højkoncentreret til køkken/ 105637 fødevareindustri, gul Rengøring-desinfektion sur KitchenPro Azides højkoncentreret til 105638 køkken 105640-1 Flaske bruseflaske KitchenPro Duo med tryk ekslusiv brusehoved 105634

Indhold

Indhold pr. krt.

2l

2x2l

2l

2x2l

2l

2x2l

2l

2x2l

2l

2x2l 6 stk.

105641-1 Flaske bruseflaske KitchenPro Azides med tryk ekslusiv brusehoved 105642 110434

14010

6 stk.

Sprayer brusehoved til KitchenPro og Greaselift RTU flasker, 3 stk. Gulvrengøring KitchenPro Floor højkoncentreret til køkkener/ fødevareproduktion

14011

14022

14822

16623-1

100 x 3 stk. 2l

2x2l

Indhold

Indhold pr. krt.

19586-1

PLUM RENGØRING Varenr.

Betegnelse

Mærke

14010

Cremesæbe Plum Nature uden farve og parfume

500 ml

12 x 500 ml

14011

Cremesæbe Plum Nature uden farve og parfume

1l

6x1l

14022

Hudcreme Handy Mild u parfume til CombiPlum dispenser

500 ml

12 x 500 l

14822

Cremesæbe Plum Mild uden farve og parfume

1l

6x1l

16623-1

Hånddesinfektion gel Plum 85% ethanol femett til CombiPlum disp.

1l

6x1l

19586-1

Hånddesinfektion flydende Plum 85% ethanol til CombiPlum disp.

1l

6x1l

ECOLAB OG PLUM RENGØRING 37


100530-1

100531-1

115956

100534-1

115957

100538-1

115958

100541-1

115964

115953

115954

115965

115955

115968

PRIME SOURCE RENGØRING Varenr.

Mærke

Indhold

Indhold pr. krt.

100530-1 Universalrengøring Prime Source Frisk med farve og parfume, blå

5l

3x5l

100531-1 Universalrengøring Prime Source Frisk med farve og parfume, blå

1l

12 x 1 l

100534-1 Vaskepleje med voks Prime Source Mild 26 uden farve/parfume

5l

3x5l

100538-1 Vaskepleje uden voks Prime Source Mild 20 uden farve og parfume

5l

3x5l

100541-1 Vaskepleje uden voks Prime Source Mild 20 uden farve og parfume

1l

12 x 1 l

115953

Grundrengøring Prime Source Mild 30 uden farve og parfume

1l

12 x 1 l

115954

Grundrengøring Prime Source Mild 30 uden farve og parfume

5l

3x5l

115955

Kalkfjerner Prime Source Mild 50 sur uden farve og parfume

1l

12 x 1 l

115956

Kalkfjerner Prime Source Mild 50 sur uden farve og parfume

5l

3x5l

1l

12 x 1 l

5l

3x5l

115957 115958

38

Betegnelse

Sanitetsrengøring Prime Source Mild 42 alkalisk uden farve og parfume Sanitetsrengøring Prime Source Mild 42 alkalisk uden farve og parfume

115964

Universalrengøring Prime Source Mild 14 uden farve og parfume

1l

12 x 1 l

115965

Universalrengøring Prime Source Mild 14 uden farve og parfume

5l

3x5l

115968

Vaskepulver Prime Source Mild højkoncentreret uden parfume

10 kg

10 kg/sæk

PRIME SOURCE RENGØRING


For eksempel giver 13 PET vandflasker (1,5 liter) en kasse med 5 stk. 20” (50 cm) Rondeller af genbrugsplast rondeller. TASKI Americo er et komplet sortiment af gulvrondeller, som opfylder alle krav til gulvrengøring og –vedligeholdelse. Til alle gulvtyper.

Miljøvenlige

TASKI Americo rondeller er udviklet med bæredy Alle rondeller opfylder de højeste kvalitetsstandarder og giver et fremragende rengøringsresultat samtidig genbrugsmaterialer og er designet til at udelukke med, at de giver uovertrufne driftsbesparelser. Uanset hvilken farve du vælger – så er de alle grønne

Reducering af energi og spildevand

TASKI Americo rondeller er lavet af 100% genbrugsfibre. For eksempel giver 13 PET vandflasker (1,5 liter) en kasse med 5 stk. 20” (50 cm) rondeller.

Produktionen af rondellerne foretages på helt ny Miljøvenlige TASKI Americo rondeller er udviklet med bæredygtighed for øje og er let biologisk nedenergieffektiviteten med mere end 30%. Med et brydelige. De er dermed designet til at udelukke behovet for at bruge stærke kemikalier. udledningen af spildevand med 83%. Reducering af energi og spildevand Produktionen af rondellerne foretages på helt nyt maskineri, hvilket øger energieffektiviteten med mere end 30%. Med et internt vandrensningsanlæg reduceres udledningen af spildevand med 83%.

Køb & kontakt Du kan købe rondellerne i webshoppen døgnet rundt. Kontakt din salgskonsulent eller vores kundeservice på telefonnummer 7199 4828, hvis du ønsker yderligere information.

RONDELLER 39


TASKI Americo rondeller

40

OPSKURING

Varenr.

Betegnelse

107393

Rondel TASKI Americo S-pad til TASKI Swingo XP 150 x 450 mm, rød

107394

Rondel TASKI Americo S-pad til TASKI Swingo XP 150 x 450 mm, grøn

109515

Rondel TASKI Americo Pad EURO 11 tommer 28 x 280 mm til rengøring, rød, 5 stk.

109516

Rondel TASKI Americo Pad EURO 13 tommer 28 x 330 mm til rengøring, rød, 5 stk.

109517

Rondel TASKI Americo Pad EURO 14 tommer 28 x 355 mm til rengøring, rød, 5 stk.

109518

Rondel TASKI Americo Pad EURO 15 tommer 28 x 380 mm til rengøring, rød, 5 stk.

109519

Rondel TASKI Americo Pad EURO 17 tommer 28 x 430 mm til rengøring, rød, 5 stk.

109520

Rondel TASKI Americo Pad EURO 20 tommer 28 x 500 mm til rengøring, rød, 5 stk.

112727

Rondel TASKI Americo Pad EURO 10 tommer 28 x 250 mm til rengøring, rød, 5 stk.

112728

Rondel TASKI Americo Pad EURO 11 tommer 28 x 280 mm til rengøring, grøn, 5 stk.

112729

Rondel TASKI Americo Pad EURO 12 tommer 28 x 300 mm til rengøring, rød, 5 stk.

112730

Rondel TASKI Americo Pad EURO 14 tommer 28 x 355 mm til rengøring, grøn, 5 stk.

SKURING

112731

Rondel TASKI Americo Pad EURO 14 tommer 28 x 355 mm til polering, hvid, 5 stk.

TASKI Americo Grøn rondel

112732

Rondel TASKI Americo Pad EURO 14 tommer 28 x 355 mm til opskuring, sort, 5 stk.

112733

Rondel TASKI Americo Pad EURO 17 tommer 28 x 430 mm til polering, hvid, 5 stk.

112734

Rondel TASKI Americo Pad EURO 17 tommer 28 x 430 mm til rengøring, grøn, 5 stk.

112735

Rondel TASKI Americo Pad EURO 17 tommer 28 x 430 mm til opskuring, brun, 5 stk.

112736

Rondel TASKI Americo Pad EURO 17 tommer 28 x 430 mm til opskuring, sort, 5 stk.

112737

Rondel TASKI Americo Pad EURO 18 tommer 28 x 460 mm til rengøring, rød, 5 stk.

113325

Rondel TASKI Americo Pad EURO 21 tommer 28 x 530 mm til polering, hvid, 5 stk.

113345

Rondel Taski Americo Pad Euro 11 tommer 28 x 280 mm til rengøring, sort, 5 stk.

113346

Rondel Taski Americo Pad Euro 13 tommer 28 x 330 mm til rengøring, grøn, 5 stk.

114559

Rondel TASKI Americo Pad EURO 10 tommer 28 x 250 mm til polering, hvid, 5 stk.

115587

Rondel TASKI Americo Pad EURO 21 tommer 28 x 530 mm til rengøring, rød, 5 stk.

115653

Rondel TASKI Americo Pad EURO 15 tommer 28 x 380 mm til rengøring, grøn, 5 stk.

116676

Rondel TASKI Americo Pad EURO 16 tommer 22 x 406 mm til rengøring, rød, 5 stk.

116677

Rondel TASKI Americo Pad EURO 18 tommer 28 x 460 mm til rengøring, grøn, 5 stk.

116865

Rondel TASKI Americo Pad EURO 20 tommer 28 x 500 mm til rengøring, grøn, 5 stk.

116992

Rondel TASKI Americo Pad EURO 27 tommer 28 x 700 mm til polering, hvid, 5 stk.

RONDELLER

TASKI Americo Dominator rondel • Ekstra aggressiv opskuringsrondel • Til de meget krævende opgaver • Hurtig fjernelse af mange polishlag • Anbefales til maskiner med op til 350 omdr./min

TASKI Americo Sort rondel • Meget aggressiv opskuringsrondel • Til vådopskuring • Fjerner effektivt snavs og gamle polishopbygninger • Anbefales til maskiner med op til 350 omdr./min

TASKI Americo Brun rondel • Aggressiv opskuringsrondel • Våd- eller tøropskuring • Fjerner effektivt voks, snavs og polishfilm • Anbefales til maskiner med op til 350 omdr./min

• Skurerondel til vådskuring eller topskuring • Fjerner effektivt snavs og slidmærker fra meget snavsede gulve • Anbefales til maskiner med op til 350 omdr./min

RENGØRING OG POLERING TASKI Americo Rød rondel • Vaskerondel til daglig rengøring og sprayrengøring • Fjerner let snavs og slidmærker og giver samtidig en høj glans • Anbefales til maskiner med op til 800 omdr./min

TASKI Americo Hvid rondel • Super poleringsrondel • Ekstra fin rondel til polering af rene, tørre gulve • Kan anvendes tør eller våd til at give et højglans “wet look” på nye polishgulve • Anbefales til maskiner med op til 3000 omdr./min

TASKI Americo Remover rondel • Fjerner effektivt sorte mærker, velegnet til bløde og hårde polishoverflader • Fjernelse af sorte mærker og genoprettelse af glans i en enkelt overkørsel • Anbefales til maskiner med op til 3000 omdr./min


TASKI Twister rondeller Miljøvenlig • 100% kemiske besparelser • 66% besparelser på rondelforbrug • 98% reduktion på forbrugsvægt • Reduceret transport og håndtering

100912

100913

100914

116993

116014

46210

TASKI TWISTER RONDELLER Varenr.

Betegnelse

Farve

Størrelse

Indhold pr. krt.

100912

Rondel TASKI Twister 20 tommer

Rød

20 x 520 mm

2 stk.

100913

Rondel TASKI Twister 20 tommer

Hvid

20 x 520 mm

2 stk.

100914

Rondel TASKI Twister 20 tommer

Gul

20 x 520 mm

2 stk.

116014

Rondel TASKI Twister 21 tommer Diamant

Grøn

530 mm

2 stk.

116993

Rondel TASKI Twister 14 tommer Diamant

Grøn

350 mm

2 stk.

46210

Rondel TASKI Twister 20 tommer

Grøn

20 x 520 mm

2 stk.

TASKI TWISTER DIAMANT RONDELLER

Farvernes anvendelse Twister rondelfarve

Rondel type

Kort beskrivelse

Produkt beskrivelse

Levetid m2

TASKI Twister Grøn standard rondellen anbefales til en bred vifte af gulve for at opnå en ren, skinnende og poleret overflade.

Standard rondel til daglig Levetid på op til 30.000 m2 under rengøring med lav til moderat optimale forhold. trafik

TASKI Twister HT Blå rondellen anbefales til områder med høj trafik for at opnå en meget blank poleret og ren overflade.

• retail miljø “Retail” rondel til daglig rengøring Levetid på op til • høj trafik 45.000 m2 under med høj trafik • daglig rengøring optimale forhold. (> 4000 besøgende pr dag) • ubehandlet hårde og elastiske gulve

TASKI Twister HT Pink rondellen anbefales til daglig rengøring i områder med særlig høj trafik for at opnå en meget glansfuld og ren overflade.

“Retail” rondel til daglig brug Levetid på op til 45.000 m2 under med høj trafik optimale forhold. (> 4000 besøgende pr dag)

• retail miljø • særlig høj trafik • daglig rengøring • ubehandlet hårde og elastiske gulve

TASKI Twister Lilla rondellen anbefales til miljøer, hvor en blød coating anvendes til beskyttelse af gulvet, og hvor der er stor efterspørgsel på glansfulde gulve. Speciel blanding af diamanter forlænger belægningens levetid mellem opskuring og forsegling.

“Retail” rondel til daglig Levetid på op til 60.000 m2 under rengøring i miljøer med blød optimale forhold. belægning.

• retail miljø • blød belægning • daglig rengøring • behandlet hårde og elastiske gulve • øger belægningens levetid

TASKI Twister Grå rondellen anbefales til miljøer, hvor en blød coating anvendes til beskyttelse af gulvet, og hvor der er stor efterspørgsel på glansfulde gulve. Speciel blanding af diamanter forlænger belægningens levetid mellem opskuring og forsegling.

Universel rondel til daglig Levetid på op til 60.000 m2 under high speed polering op til optimale forhold. 3000 omdr./min.

• retail miljø • blød belægning • daglig polering • behandlet hårde og elastiske gulve • øger belægningens levetid

Twister HT Orange rondellen anbefales til både daglig rengøring samt dybderengøring i områder med særlig høj trafik. Reducerer væsentligt behovet for periodisk gulvvedligeholdelse.

“Retail” rondel til daglig brug ved Levetid på op til 45.000 m2 under høj trafik optimale forhold. (> 4000 besøgende pr dag)

• retail miljø • særlig høj trafik • daglig dybderengøring • ubehandlet hårde og elastiske gulve

TASKI Twister Gul rondellen anbefales til dybderengøring af en bred vifte af gulve med lav trafik. Fjerner tillige små fine ridser. Gulvet efterlades med et rent blankt udseende.

Standard rondel til periodisk Levetid på op til 30.000 m2 under rengøring og vedligeholdelse af optimale forhold. gulve i miljøer med lav trafik

• lav trafik • dybderengøring • fjerner små fine ridser • hårde og elastiske gulve

TASKI Twister Hvid anbefales til dybderengøring af en bred vifte af gulve med lav trafik. Anbefales til beskadigede gulve eller brug efter slibning. Fjerner mindre ridser og misfarvning på sten.

Rondel til periodisk dybde Levetid på op til rengøring samt til genopretning af 15.000 m2 under misfarvede gulve og mindre ridser optimale forhold. i miljøer med lav trafik

• lav trafik • til beskadigede gulve eller brug efter slibning • fjerner mindre ridser og misfarvning • hårde og elastiske gulve

TASKI Twister Rød rondellen anbefales til dybderengøring og genopretning af meget slidte gulve. Fjerner effektivt ridser og de fleste pletter fra overflader som f.eks. Terrazzo.

Rondel til intens rengøring og Levetid på op til 10.000 m2 under renovering af gulve i miljøer optimale forhold. med høj trafik

• høj trafik • til intens rengøring og genopretning af ødelagte gulve • fjerner effektivt ridser og misfarvning • hårde og elastiske gulve

• all-round • moderat trafik • daglig rengøring • hårde og elastiske gulve

41


113347

113348

116017

116016

MICROFIBERKLUDE TASKI, SVANEMÆRKEDE Varenr.

Betegnelse

Farve

Indhold pr. krt.

113347

Klud microfiber TASKI MyMicro Cloth W1

Mærke

Rød

20 stk.

113348

Klud microfiber TASKI MyMicro Cloth W1

Blå

20 stk.

116017

Klud microfiber TASKI MyMicro Cloth W1

Gul

20 stk.

116016

Klud microfiber TASKI MyMicro Cloth W1

Grøn

20 stk.

14697

19820

14871 19821

19823

19018

19824

19019

19822

19017

MICROFIBERKLUDE 32 CM, STRIKKET, SVANEMÆRKEDE Varenr.

Betegnelse

Mærke

Farve

Størrelse

Indhold pr. krt.

19820

Klud microfiber, strikket

Blå

32 x 32 cm

400 stk.

19821

Klud microfiber, strikket

Rød

32 x 32 cm

400 stk.

19822

Klud microfiber, strikket

Grøn

32 x 32 cm

400 stk.

19823

Klud microfiber, strikket

Hvid

32 x 32 cm

400 stk.

19824

Klud microfiber, strikket

Gul

32 x 32 cm

400 stk.

Farve

Størrelse

Indhold pr. krt.

Blå

40 x 40 cm

300 stk.

MICROFIBERKLUDE 40 CM, STRIKKET, SVANEMÆRKEDE

42

Varenr.

Betegnelse

14697

Klud microfiber, strikket

14871

Klud microfiber, strikket

Rød

40 x 40 cm

300 stk.

19017

Klud microfiber, strikket

Grøn

40 x 40 cm

300 stk.

19018

Klud microfiber, strikket

Hvid

40 x 40 cm

300 stk.

19019

Klud microfiber, strikket

Gul

40 x 40 cm

300 stk.

MICROFIBERKLUDE

Mærke


106246

39811

MICROFIBERKLUDE TIL GLAS, SVANEMÆRKEDE Varenr.

Betegnelse

Mærke

106246

Klud microfiber Ultra Shine til glasrengøring

39811

Klud microfiber Pure Cleaning til glas/LCD-skærme

Farve

Størrelse

Indhold pr. krt.

Blå

40 x 40 cm

10 stk.

Grøn

40 x 40 cm

400 stk.

111075 111073

111074

111072

MICROFIBERKLUDE MICRONQUICK, SVANEMÆRKEDE Varenr.

Betegnelse

Farve

Størrelse

Indhold pr. krt.

111072

Klud MicronQuick, microfiber

Mærke

Blå

40 x 38 cm

20 pk x 5 stk.

111073

Klud MicronQuick, microfiber

Rød

40 x 38 cm

20 pk x 5 stk.

111074

Klud MicronQuick, microfiber

Gul

40 x 38 cm

20 pk x 5 stk.

111075

Klud MicronQuick, microfiber

Grøn

40 x 38 cm

20 pk x 5 stk.

107931

45564

MICROFIBERKLUD OG DISPENSER MICROROLL, SVANEMÆRKEDE Varenr.

Betegnelse

107931

Engangsklud MicroRoll, microfiber, 200 stk. pr. rulle

45564

Dispenser til MicroRoll også til Quick 'n' dry klude

Mærke

Størrelse 25 x 35 cm

Indhold pr. krt. 4 rl. 4 stk.

MICROFIBERKLUDE OG DISPENSER 43


113171

110360

111060

UNIVERSALKLUDE UDEN MICROPLAST Varenr.

Betegnelse

Farve

Størrelse

Indhold pr. krt.

110360

Universalklud uden microplast, 150 gr

Hvid

38 x 38 cm

20 x 20 stk.

113171

Universalklud uden microplast, 150 gr

Blå

38 x 38 cm

20 x 20 stk.

Farve

Størrelse

Indhold pr. krt.

Blå

40 x 40 cm

10 stk./ps.

MICROFIBERKLUD, VAFFELVÆVET, SVANEMÆRKET Varenr.

Betegnelse

Mærke

111060

Klud, microfiber, vaffelvævet

115537

116777

116778

116779

MICROFIBERKLUDE, ØKOTEX Varenr.

Betegnelse

Mærke

Farve

Størrelse

Blå

40 x 40 cm

Indhold pr. krt.

115537

Klud Neutral økotex, microfiber

116777

Klud Neutral økotex, microfiber

Blå

32 x 32 cm

8 pk x 25 stk.

116778

Klud Neutral økotex, microfiber

Gul

32 x 32 cm

8 pk x 25 stk.

116779

Klud Neutral økotex, microfiber

Rosa

32 x 32 cm

8 pk x 25 stk.

8 pk x 25 stk.

115507 115508 115509 115510 115511

ARBEJDSHANDSKER TEGERA, ØKOTEX

44

Varenr.

Betegnelse

115507

Mærke

Størrelse

Indhold pr. krt.

Arbejdshandske Tegera 8800 Infinity, PU coated

Str. 7

6 par

115508

Arbejdshandske Tegera 8800 Infinity, PU coated

Str. 8

6 par

115509

Arbejdshandske Tegera 8800 Infinity, PU coated

Str. 9

6 par

115510

Arbejdshandske Tegera 8800 Infinity, PU coated

Str. 10

6 par

115511

Arbejdshandske Tegera 8800 Infinity, PU coated

Str. 11

6 par

UNIVERSALKLUDE, MICROFIBERKLUDE, ØKOTEX KLUDE & HANDSKER


104888

14381

14384-1

14383-1

39797-2

MOPPER SWEP DUO, SVANEMÆRKEDE Varenr.

Betegnelse

Mærke

Farve

104888

Moppe Swep Duo MicroCombi

50 cm

30 stk.

14381

Moppe Swep Duo MicroTech

50 cm

25 stk.

14383-1

Moppe Swep Duo MicroPlus

35 cm

10 stk.

14384-1

Moppe Swep Duo MicroPlus

50 cm

30 stk.

39797-2

Moppe Swep Duo SafetyPlus

35 cm

10 stk.

Størrelse

Indhold pr. krt.

Grå

Størrelse

Indhold pr. krt.

Alle fås i flere størrelser

12807

891411

MOPPER VIKAN, SVANEMÆRKEDE Varenr.

Betegnelse

Mærke

12807

Moppe Ergoclean Damp 42, velcro, microfiber/PE/PA

25 cm

5 stk.

891411

Moppe Damp 43, velcro

60 cm

1 stk.

101626-2

101628-2

MOPPER JONMASTER ULTRA, SVANEMÆRKEDE Varenr.

Betegnelse

Mærke

Størrelse

Indhold pr. krt.

101626-2 Moppe Jonmaster Ultra, tør

60 cm

10 stk.

101628-2 Moppe Jonmaster Ultra, fugt

40 cm

10 stk.

MOPPER 45


14482

14483

14338

14957

107722

115654-1

13886

13880

13107

102795-1

13882-2

MOPPER, SVANEMÆRKEDE Varenr.

Betegnelse

Mærke

Farve

14482

Moppe microfiber med velcro

Blåstribet

25 cm

200 stk.

14483

Moppe microfiber med velcro

Hvid

30 cm

200 stk.

107722

Moppe Mikro Cleany velcro

Hvid

30 cm

115654-1 Moppe Mikro Vision Heavy Duty

Størrelse

Indhold pr. krt.

40 cm

25 x 5 stk.

14338

Moppe microfiber med velcro, til 13543

Blå

30 cm

200 stk.

13880

Moppe microfiber med velcro

Blå

40 cm

150 stk.

13886

Moppe microfiber med velcro

Blå

60 cm

125 stk.

14957

Moppe universal, velcro, opskårne løkker

40 cm

125 stk.

13107

Moppe universal, velcro, opskårne løkker

60 cm

100 stk.

30 cm

5 stk./pk.

40 cm

125 stk.

102795-1 Moppe vindue og glas, Ultra Fint 13882-2

Moppe industri, microfiber

46 MOPPER

Hvid


114663

114664

114665

114597

114666

114667

112668

112669

112670

AFFALDS- & PEDALSPANDE BRABANTIA MED INDERSPAND AF GENBRUGSPLAST Varenr.

Betegnelse

Farve

Indhold

Indhold pr. krt.

114663 114664

Affaldsspand Brabantia Newlcon vægmonteret

Hvid

3l

1 stk.

Affaldsspand Brabantia Newlcon vægmonteret

Mat sort

3l

1 stk.

114665

Affaldsspand Brabantia Newlcon FPP vægmonteret

Mat stål

3l

1 stk.

114597

Pedalspand Brabantia Newlcon i stål og plast

Hvid

3l

1 stk.

114666

Pedalspand Brabantia Newlcon

Mat sort

3l

1 stk.

114667

Pedalspand Brabantia Newlcon FPP

Mat stål

3l

1 stk.

112668

Pedalspand Brabantia Newlcon i stål og plast

Hvid

5l

1 stk.

112669

Pedalspand Brabantia Newlcon i stål og plast

Mat sort

5l

1 stk.

112670

Pedalspand Brabantia Newlcon fingerprint prof i stål og plast

Mat stål

5l

1 stk.

Brabantia er Cradle to cradle certificeret. Støtter the Ocean Cleanup

112671

112672

112673

112674

112675

112676

PEDALSPANDE BRABANTIA MED INDERSPAND AF GENBRUGSPLAST Varenr.

Betegnelse

Farve

Indhold

Indhold pr. krt.

112671

Pedalspand Brabantia Newlcon i stål og plast

Hvid

12 l

1 stk.

112672

Pedalspand Brabantia Newlcon i stål og plast

Mat sort

12 l

1 stk.

112673

Pedalspand Brabantia Newlcon fingerprint prof i stål og plast

Mat stål

12 l

1 stk.

112674

Pedalspand Brabantia Newlcon i stål og plast

Hvid

30 l

1 stk.

112675

Pedalspand Brabantia Newlcon i stål og plast

Mat sort

30 l

1 stk.

112676

Pedalspand Brabantia Newlcon fingerprint prof i stål og plast

Mat stål

30 l

1 stk.

Brabantia er Cradle to cradle certificeret. Støtter the Ocean Cleanup

PEDALSPANDE 47


116894

AFFALDSSPAND RUBÆK, GENBRUGSPLAST Varenr.

Betegnelse

116894

Affaldsspand Envoy 860, med svingtop, uden vægbeslag

Farve

Indhold pr. krt.

Granitgrå

1 stk.

116664

116665

116663

AFFALDSSPANDE AVEDØRE, GENBRUGSPLAST Varenr.

Betegnelse

116663

Affaldsspand Avedøre til sortering af affald

116664

Låg til affaldsspand Avedøre 15 liter

116665

Affaldsspand Avedøre colour dots

Farve

48

Betegnelse

117920

Vatpinde i papir og 100% organisk bomuld

AFFALDSSPANDE

Indhold pr. krt.

15 l

6 stk. 6 stk.

6 farver

VATPINDE Varenr.

Indhold

Indhold pr. krt. 24 x 200 stk.

6 stk.


Green Glove Handske God for hænderne Ny grøn handske fra Semperit, der er produceret med 17% mindre energiforbrug og deraf mindre CO2 udslip. Der er brugt 12% mindre vand og ingen blegemidler. Latex- og acceleratorfri. Æsken er produceret af 80% genbrugspapir, og resten er FSC certificeret papir.

117264 117265 117266 117267

GREEN GLOVE HANDSKE Varenr.

Betegnelse

Farve

Størrelse

Indhold pr. krt.

117264

Engangshandske nitril, Semperguard Greenglove uden pudder AQL 1.5

Grøn

Str. S

10 pk x 200 stk.

117265

Engangshandske nitril, Semperguard Greenglove uden pudder AQL 1.5

Grøn

Str. M

10 pk x 200 stk.

117266

Engangshandske nitril, Semperguard Greenglove uden pudder AQL 1.5

Grøn

Str. L

10 pk x 200 stk.

117267

Engangshandske nitril, Semperguard Greenglove uden pudder AQL 1.5

Grøn

Str. XL

10 pk x 180 stk.

Urinaler Bæredygtighed og lavere omkostninger Skylning af et urinal med drikkevand er spild af værdifulde resurser. Vand er for dyrt og vigtigt at spilde. Et konventionelt urinal kan bruge op til 150.000 liter vand om året. Med Uridans vandfrie urinal-løsninger kan du reducere dit miljømæssige fodaftryk og reducere dine omkostninger markant.

HANDSKER Aesthetics: A Labor of Love.OG URINALER 49 Functional and Sustainable with Unique Danish Design.


Bæredygtige affaldssække Bæredygtige affaldssække I 98% af de affaldssække, som Northply sælger, er råvaren regenerat. Der er minimum 96% regenerat i sækkene. Den plast, som anvendes til produktion af affaldssække og dermed regenerat, kommer fra to forskellige områder. Produktionsspild eller transportemballage Alt er af plasttyperne Lav Densitet Polyethylen (LDPE) eller Lineær Lav Densitet Polyethylen (LLDPE). Produktionsspildet er plast, som er blevet tilovers fra produktioner, hvor de anvender den rene plast, f.eks. kantafskær, plast med et forkert tryk, fejlproduktioner mm. Transportemballage er plast, som har været anvendt til emballering f.eks. i form af pallestrækfilm eller hættestrækfilm. Råvarerne kommer fra Danmark samt de omkringliggende lande såsom Tyskland, Sverige og Norge. Vi sorterer alt affald på vores lager, alt plast bliver sendt til genbrug.

6701

6602 6603

6712

6589

6710

6719

6612 6731

AFFALDSSÆKKE

50

Sæk, blå

6712

Sæk, hvid

6719

Sæk, grøn

6612

Sæk, blå

6731

Sæk, rød

AFFALDSSÆKKE

d

Sæk, hvid

6710

d

6589

cle

re cy

le

d

Sæk, transparent

le

re cyc

cle

d

6701

re cyc

re cy

le

d

Sæk, sort

re cyc

le

d

Sæk, sort

6603

re cyc

le

d

6602

Mærke

re cyc

le

d

Betegnelse

re cyc

le

d

Varenr.

re cyc

Indhold

Tykkelse

Størrelse

Indhold pr. krt.

100 l

45 my

70 x 110 cm

20 x 10 stk.

100 l

55 my

70 x 110 cm

20 x 10 stk.

100 l

55 my

70 x 110 cm

20 x 10 stk.

100 l

55 my

70 x 110 cm

10 x 10 stk.

40 l

55 my

55 x 80 cm

30 x 10 stk.

40 l

55 my

55 x 80 cm

30 x 10 stk.

60 l

55 my

55 x 103 cm

15 x 10 stk.

120 l

55 my

76 x 103 cm

15 x 10 stk.

120 l

55 my

76 x 103 cm

15 x 10 stk.


Gustav Zimmersvej 108, 9430 Vadum ¡ Tlf. +45 7199 4828 ¡ E-mail: kundeservice@northply.com

Profile for northply

ECO Katalog  

Dette katalog indeholder et udvalgt sortiment af varer og løsninger, som bl.a. tager hensyn til ansvarlig produktion, bæredygtighed i form a...

ECO Katalog  

Dette katalog indeholder et udvalgt sortiment af varer og løsninger, som bl.a. tager hensyn til ansvarlig produktion, bæredygtighed i form a...

Profile for northply
Advertisement