a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 49

Matrikkelopplysninger Kilde: ambita Infoland Type

Best. grunneiendom

Bruksnavn

Martikkelført

Ja

Antall teiger

1

Har festegrunn

Nei

Seksjonert

Nei

Areal

2637,9 m2

Arealkilde

Beregnet areal

Etableringsdato

07.05.1979

Skyld

Tinglyst

Ja

Landbruk

Arealmerknad

Nei

Næringsgruppe ved hjemmelsovergang til borettslaget, selgers omkostninger ved stiftelse av borettslaget, tinglysing av innskudd, fellesobligasjon og skjøte samt andelskapital til borettslaget.

Ikke tinglyst eierforhold Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten. Kulturminner Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten. I matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse. Grunnforurensing Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten. I matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Klage på vedtak i Matrikkelen Ingen klage registrert på matrikkelenheten. Reguleringsforhold Reguleringsplan vedtatt 16.06.2011 av Øygarden kommune med planID 20080010 og plannavn 272 RP Straume sentrum, S-e,S-a (35/433 m. fl.). Området er regulert som sentrumsformål med næring og tjenester på grunnplan og bolig i alle øvrige plan.

Andelskapital kr 5000.Tinglysingsgebyr hjemmelsoverføring. p.t. kr 430.Tinglysingsgebyr panterett kr 430.Attestgebyr kr. 172.Dokumentavgift kr 7 500.Selgers omkostninger kr 11 468.Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. Alminnelige løpende kostnader Faste alminnelige kostnader ved fast eiendom er blant annet: kommunale avgifter, strøm etter forbruk, egen innboforsikring og felleskostnader. Felleskostnader omfatter driftskostnad og kapitalkostnad. Driftskostnader Styret i borettslaget har ansvar for og plikt til å tilpasse de månedlige felleskostnadene til de reelle utgifter laget har og gjennom dette sørge for at borettslaget til enhver tid har en sunn økonomi. Flere faktorer påvirker størrelsen på driftskostnadene, bl.a. endringer i lønns-, pris- og avgiftsnivå på faste tjenester og produkt som borettslaget enten må ha eller selv velger å inngå avtaler om. Se prislisten som viser stipulert felleskostnad pr. måned pr. leilighet.

Økonomiske forhold

Driftskostnadene i prislisten er stipulerte. Kostnadene inkluderer forretningsførsel, strøm fellesarealer, service på heis, varmeanlegg, snøbrøyting, bygningsforsikring, grunnpakke tv/data, avsetning til ytre vedlikehold og generell drift av Borettslaget. Det vil være opp til borettslaget selv å bestemme endelig servicenivå og dermed også kostnadsnivå.

Se detaljer i egen prisliste som følger vedlagt.

I samsvar med krav i reguleringsplan til bærekraftige løsninger har boligene vannbasert oppvarming. Det er inngått avtale med Sartor Nærvarme AS om leveranse av varmt vann basert geoenergi.

Priser og kostnader Leilighetene koster fra kr 687 000 til kr 1 407 000. I tillegg overtas en andel av borettslagets fellesgjeld som utgjør fra kr 1 603 000 til kr 3 283 000, slik at totalpris inklusiv gjeld og omkostninger utgjør fra kr 2 315 000 til kr 4 715 000.

Omkostninger ved kjøpet I tillegg til kjøpesummen skal det betales kr 25 000.- i omkostninger pr enhet. Dette dekker dokumentavgift 49

Profile for Northern Visual AS

Grønamyra Salgsprospekt  

Grønamyra Salgsprospekt