Page 1

profilh책ndbok


FORORD

historien Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard inngikk januar 2010 et felles samarbeid gjennom stiftelsen av NordNorsk Reiseliv AS. Sammen skal vi styrke landsdelens attraktivitet som reisemål. Vi har lagt grunnlaget for en ny, felles markedsføring, med en tydelig plan for hva og hvordan Nord-Norge skal kommunisere.

Merkevaren Akkurat som menneskene i landsdelen er logoen formet av naturen, og dét på flere ulike måter. Den kan ses som en abstraksjon av nordlyset. Som en reise opp og fram. Eller som kontraster mellom det kalde og det varme. Noen vil se hint av det samiske. Andre vil se landsdelens geografiske utforming osv. Elementer av logoen lever videre i de øvrige delene av designet. I tråd med det nordnorske folkelynnet er det fargerikt og kraftfullt, med rette kanter som symboliserer direkthet. Konseptet er primært utviklet med henblikk på Norge, Norden og Europa, men skal også fungere på andre språk. Nord-Norge konkurrerer i kategorien naturbaserte opplevelser. Det er her vi har vår attraksjonskraft. Dette avspeiler seg i kundeløftet, som skal oppsummere det etterlatte inntrykket av all markedsføring av landsdelen. Kundeløftet lyder > Enter the world of natural wonders Dette refererer til fire bestemte opplevelsesområder ƒƒ Naturfenomener ƒƒ Det arktiske. ƒƒ Kyst & kystkultur ƒƒ Samisk kultur Det er også definert fire verdier, som beskriver personligheten til merkevaren, altså hvordan vi skal kommunisere budskapet. Verdiene er > Friskt, Overraskende, Trygt og Tidsriktig

forord

3


om manualen

verktøyet Designmanualen er et viktig verktøy for langsiktig merkevarebygging. Den bør distribueres til de som arbeider med kommunikasjon i Nord-Norge, og deles med samtlige samarbeidspartnere innen design og markedsføring. Manualens rolle er å gi alle som jobber med design og markedsføring av Nord-Norge et sett av verktøy og en god forståelse av den visuelle identiteten til merkevaren. Manualen presenterer et regelverk for hvordan profilv verktøyene skal brukes og gir samtidig en rekke eksempler på utvalgte, designede flater.

riktig bruk Eksemplene viser designet slik det er ment å fremstå fra designbyrået og er slik bilder på riktig bruk av den visuelle identiteten. Det vil alltid oppstå situasjoner der man må utvikle design på flater som ikke er dekket i denne manualen. I slike tilfeller er viktig å forholde seg til regelverket, men tilpasse designet slik at det passer flaten. Et designsystem er ikke 100% statisk og vil utvikle seg noe over tid. Eksemplene i denne manualen bør derfor både sees som inspirasjon til utvikling av design på nye flater samtidig som de er eksempler på riktig bruk av den visuelle identiteten. Se retningslinje neste side for mer informasjon.

om manualen

5


RETNINGSLINJER

Produksjoner NordNorsk Reiseliv AS (NNR) innehar intern kompetanse for utforming av alle type profilrelaterte produksjoner. Ansatte kan derfor henvende seg til designansvarlig for alle type produksjoner eller benytte ferdige maler ved bruk av ekstern bistand.

Ferdige designmaler Utlån av ferdige NNR originaler er mulig (.ai/.indd), noe som gjør det enklere for NNR og deres leverandører og samarbeidspartnere. Malers skal IKKE endres uten designers samtykke.

Bilder Når det gjelder bruk av bilder, skal disse være godkjent av NNR før bruk. Generelle NNR profilbilder er lagt ut i vår fotobank - foto.nordnorge.com - men skal godkjennes av NNR før bruk med hensyn til fokus på type tiltak og gjeldende marked.

mediebank Dagens fotobank vil i løpet av 2013 bli en komplett Mediebank for både foto, film, tekst og designmaler med tilhørende NNR profilbilder. Alt vil kunne lastes direkte ned. Beregnes klart til august 2013 - ta kontakt med designansvarlig før det er klart.

Annet Ved spørsmål, kontakt Merkevareansvarlig John-Steve Linløkken: john-steve@nordnorge.com Eller med Profilansvarlig Tore Schöning Olsen: tore@nordnorge.com

retningslinjer

7


1.1 verktøy profil ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

2.1 Annonser

Logo 12 Typografi 14 Farger 16 Elementer 18 Layout 20 2.2 Fokusområder 30 Bruk av bilder 32 Tekster 34

1.2 verktøy Kontor ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

8

Bruk av maler 38 Visittkort 39 2.3 Konvolutter 40 Brevark 41 Presentasjon 42

innhold

ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Story annonser 46 Informative 48 Generelle 49 Webannonser 50

Brosjyrer ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Reiseguide Innsalgsdokumentet Strategisk Markedsplan Årsmelding

54 56 58 59

Display ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Plakater 62 Roll-ups 63 Boards 64 Bannere 66


ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Jakke 70 Fleece 71 Skjorte 72 Piqué 73

3.2 Effekter ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

T-shirts 76 Give-aways 78 Verdibrev 79 Kalender 80

3.3 Interiør ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

4.1 Digitale formater ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Innhold

3.1 Bekledning

Besøksportal 94 Bransjenett 95 Fotobank 96 Regionsbank 97 Nyhetsbrev 98 Facebook 99

4.2 Co-branding ƒƒ Nivå 1 102 ƒƒ Nivå 2 104 ƒƒ Web 1 0 6

Skilt & Fasade 84 Miljø & Farger 86 Møbler 88 Veggbilder 90

innhold

9


PROFILverktøy

1.1


Logo Nord-Norsk Reiseliv har 2 ulike logoer. Det hvite feltet bak selve symbolet er en del av logoen og den skal derfor alltid fremstå med denne hvite bakgrunnen. Hvis logoen står på en hvit bakgrunn skal logo med skygge benyttes, slik at vi unngår at logoen ikke bare “henger” i luften. “Northern Norway” brukes i alle internasjonale marked, mens “Nord-Norge” skal brukes i Norge, Sverige og Danmark.

Den hvite rammen indikerer også minimumsavstander. Grå% versjonen skal kun brukes der det ikke er mulighet for full farge trykk (sort/hvitt trykk, faks ol.), med unntak av branding hvor logo med hensikt skal fremstå nedtonet som på feks profilklær. Logo kan også erstattes med sølv eller 100 % sort. Bruk av Co-branding logo er forklart i denne manualens siste kapittel som tar for seg alle de ulike nivåer innen Co-branding. Firmalogo skal benyttes hvor man ønsker å fremheve selve selskapet.

CO-BRAND LOGO

HOVEDLOGO

logostørrelse: - minimum 1,5 cm bredde

12

logo


firmalogo

negativ

50 % gr책

30 % gr책

co-brand logo

LOGO

hovedlogo

logoer

13


Typografi NordNorsk Reiseliv bruker Neo Sans som font i sin kommunikasjon. Erstatningsfont på feks web er Arial.

Generell Bruk av font

Brev- og presentasjonsmal

• Man skal ikke sette brødtekst og ingress i bold / fet tekst. Bruk farger for å fremheve tekst. • Tekst skal altid være venstrestilt eller satt i justify / full bredde.

Det finnes maler både med profilfonter og Arial som erstatningsfont. Alle maler har predefinerte settinger under Paragraph styles/stiler i de ulike dokumentene. Disse skal man benytte seg av så godt man kan.

• Overskrift skal minimum være satt til 2 pt større enn ingress eller evt brødtekst hvor man ikke har ingress. • Overskrifter og undertitler kan settes i ulike farger ihht profilfargene.

Web & Digitalt

• Ingress skal alltid settes til 2 pt større en brødteksten.

Web skal benytte Arial som erstatningsfont med følgende settinger:

• Brødtekst skal settes i sort eller grå (100% sort = regular font, 70% = medium font og 50% må settes med evt bold)

• Overskrifter i 24pt - bold - #007dc5

• Ingress/brødtekst skal aldri stå i kapitler (store bokstaver), bruk farger for å fremheve.

• Ingress i 16pt - normal - #000000

• Unngå orddelinger i overskrift

• Undertitler i 20pt - bold - #007dc5 • Brødtekst i 12pt - #000000

• Overskrift kan venstre- og høyrestilles. Profilfarger kan også benyttes til utheving av tekster i brødtekst. Da med tanke på linker, merknader etc. Denne skal settes i fargen blå #007dc5.

Små bokstaver Hvor det er behov for liten skrift må man forholde seg til følgende regler: Brødtekst setting ved under 8 pt font • minimum størrelse:

6 pt

• linjeavstand: • kniping (fast): • minimum font bredde:

14

typografi

+ 2 pt

+ 50 em 90%


Lorem ipsum dolor sit amet et, consect etur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

neo sans neo sans

Neo sans

neo sans

Lorem ipsum dolor sit adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore aliqua.

neo sans

neo sans

neo sans

neo sans

Neo Sans

neo sans

Lorem ipsum dolor sit amet consect etur do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

neo sans

TYPOGRAFI

Neo Sans

typografi

15


De resterende fargene brukes mer forsiktig, og skal støtte hovefargene. Ved valg av farger må man også ta hensyn til harmoni.

0 0 0 100

Pantone Process Black

C: M: Y: K:

farger

Fargene fra logoen brukes også generelt i profilen. Det er valgt ut tre hovedfarger, som er de største fargeboksene; - den nederst blå, - den midterste lilla, - den øverste orange. De brukes der det trengs, spesielt med tanke på økt synlighet. Også på typografi som støtte for sort.

PANTONE process black C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 70

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100

Profilfarger

PANTONE 2736

PANTONE 259

PANTONE 248

C: 100 M: 40 Y: 0 K: 0

C: 100 M: 65 Y: 0 K: 0

C: 100 M: 90 Y: 0 K: 0

C: 75 M: 100 Y: 0 K: 0

C: 50 M: 100 Y: 20 K: 0

100 40 0 0

PANTONE 2728

100 40 0 0

16

Pantone Pantone3005 2728

Pantone 2736

Pantone Pantone2728 259

Pantone 2736

Pantone 259

Pantone 248

C:C: M: M: Y:Y: K:K:

C: 100 M: 85 Y: 0 K: 0

C:C: 100 75 M: M: 100 100 Y:Y: 00 K:K: 00

C: 100 M: 85 Y: 0 K: 0

C: M: Y: K:

C: 50 M: 100 Y: 20 K: 0

farger

100 40 100 00 00

75 100 0 0

Pantone 27

C: M: Y: K:

C: 100 M: 85 Y: 0 K: 0

0 0 0 100

Pantone 2728

C: 100 M: 100 Y: 0 K: 0

Pantone ntone Process Black 3005

Pantone 3005

C: M: Y: K:

PANTONE 3005

PANTONE 220

PANTONE red 032

PANTONE 1655

C: 20 M: 100 Y: 50 K: 0

C: 10 M: 90 Y: 75 K: 0

C: 0 M: 75 Y: 100 K: 0

Pantone 220

Pantone Pantone248 Red 032

Pantone Pantone220 1655

Pantone Red 032

Pantone 1655

C: 20 M: 100 Y: 50 K: 0

C:C: 50 10 M: M: 100 90 Y:Y: 20 75 K:K: 00

C:C: 20 0 M: M: 100 75 Y:Y: 50 100 K:K: 00

C: M: Y: K:

C: M: Y: K:

10 90 75 0

0 75 100 0


elementer

Som en forlengelse av logoen er det laget et mønster som kan brukes på rene flater. Aldri på en bildeflate. Man kan bruke utsnitt av komposisjonene under og det er også lov å utelukke segmenter som eksemplene viser.

Logoelementet full komposisjon

topputsnitt

BUNNutsnitt

elementer

17


Layout / Logo Logoen står alltid på en hvit flate, med en gitt størrelse og den skal alltid stå øverst til venstre på en flate. Logo skal ikke settes på andre måter enn vist her, med unntak av digital presentasjon, brevmal og dokumentmal som har logo plassert i høyre hjørne.

MERK ƒƒ Andre større spesialformater som feks. boards og plakater, må vurderes ut i fra skjønn iht arena. Se eget kapittel, “Display”, for eksempler. ƒƒ Figurer merket med 10x21cm viser logoplassering på foldere hvor lommeformatet er ønskelig. ƒƒ 2-siders A4 eller A3 har samme logoplassering som 1-siders.

a4 a5 a5

18

layout / logo


LAYOUT / logo

a4 10x21cm

a3

10x21cm

layout / logo

19


Layout / Grid - a4 vertikalt format Her med utgangspunkt i A4. Ved å følge dette gir en konsistent identitet for hele merkevaren. Systemet er lagt opp slik at det er ganske fleksibelt. Det kan fungere på ulike type trykksaker med lite eller mye tekst, og kan lett overføres til andre formater. De forskjellige malene er navngitt for å indikere type bruk. Man kan tilpasse sidemalene til både 2 og 3 kolonners inndeling basert på ulike behov. Under “Brosjyrer” i denne manualen kan du se malene tatt i bruk.

produkter

Ved å sette opp en BASIC GRID på 28 bredder, 40 høyder og marger som vist under, vil enkelt kunne forholde seg til profilen. Den vil ivareta nødvendige avstander og i tillegg kan man støtte seg på 6 ulike eksempler på layout.

basic grid 28 X 40 rader 20

layout / grid v

bildesider m/evt tekstboks


bildebokser

listinger

Enkel bildeside

LAYOUT / grid v

tekstsider

layout / grid v

21


Layout / Grid - A4 horisontalt format Her med utgangspunkt i A4. Å følge dette gir en konsistent identitet for hele merkevaren. Systemet er lagt opp slik at det er ganske fleksibelt. Det kan fungere på ulike type trykksaker med lite eller mye tekst, og kan lett overføres til andre formater. De forskjellige malene er navngitt for å indikere type bruk. Man kan tilpasse sidemalene til både 3 og 4 kolonners inndeling basert på ulike behov. Under “Brosjyrer” i denne manualen kan du se malene tatt i bruk.

tekstsider

Ved å sette opp en BASIC GRID på 28 bredder, 40 høyder og marger som vist under, vil enkelt kunne forholde seg til profilen. Den vil ivareta nødvendige avstander og i tillegg kan man støtte seg på 6 ulike eksempler på layout.

tekstbokser basic grid 28 X 40 rader

listinger

22

layout / grid h


LAYOUT / grid h

bildebokser liste oppslag

bilde- / tekstside

bildesider m/evt tekstbokser

layout / grid h

23


Layout / Story 1 Her med utgangspunkt i liggende format, men i prinsippet gjelder de samme regelne for stående format. Å følge dette gir en konsistent identitet. Layout er lagt opp ganske fleksibel, slik at den kan fungere på forskjellig type trykksaker og formater. Oppslag er beskrevet under Layout / Story 2.

“It´s a different story...” tekstene kan også benyttes med Layout/Story 2 (se side 26), og motsatt. Men merk deg at Story 1 og 2 har ulik mal ihht tekst. I utgangspunktet skal Story 1 benyttes ved 1-siders oppslag og Story 2 ved 2-siders oppslag.

MERK ƒƒ Malen har ikke bestemte mål, så her må man tilpasse “Layout / Story” tekstlengde ihht valg av “Layout / Logo” med hensyn til valg av ønsket sideformat. ƒƒ “Layout / Logo” skal alltid dominere i størrelse, slik at “Layout / Story” blir sekundær. ƒƒ Layout skal ikke minst harmonere, slik at “Logo”, “Short Stories” og “temabilde” ikke kommer i konflikt med hverandre - grå flate viser til bildeflaten.

Font og farge settinger ƒƒ Bruk alltid Neo Sans for Story-tekster. Dette for at den skal skille seg fra Logo som benytter Calvert-font. ƒƒ Linjene skal settes i 50% K - alt annet i 100% K. ƒƒ Hovedtekst skal ha light tekst og leading lik tekstens høyde ƒƒ Domene skal ha tekst i medium. ƒƒ TAG i bunn skal alltid settes i 3 pt større font og i bold. Font settes med all caps + tracking 75pt . ƒƒ Det hvite feltet har også en egen skygge i normal 25 % opacity. Men skyggen justeres med hensyn til bilde/bakgrunn mht synlighet.

Merk Her finnes det ferdige maler. Ta kontakt med NNR designer.

24

layout / story 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturadip isicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ull anco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

IT’S A DIFFERENT STORY www.northernnorway.com


LAYOUT / story 1 layout / story 1

25


Layout / Story 2 Her med utgangspunkt i oppslag A4. Denne malen skal kun benyttes i 2 siders oppslag. Å følge dette gir en konsistent identitet. Layout er lagt opp ganske fleksibel, slik at den kan fungere på forskjellig type trykksaker og formater.

“Visste du at...” tekstene kan også benyttes med Layout/Story 1 (se forrige side), og motsatt. Men merk deg at 1 og 2 har ulik mal ihht tekst. I utgangspunktet skal Layout/Story 1 benyttes ved 1-siders oppslag og Layout/Story 2 ved 2-siders oppslag.

“Visste du at...” tekstene kan også benyttes med Layout/Story 1 (se forrige side), og motsatt. Men merk deg at 1 og 2 har ulik mal ihht tekst. Dvs at disse kan erstattes av hverandre mht tekst/layout. I utgangspunktet skal Story 1 benyttes ved 1-siders oppslag og Story 2 ved 2-siders oppslag.

MERK ƒƒ Malen kan justeres i høydeforhold imellom bunnlinje med ulike bilder og selve hovedbildet, avhengig av tekstens lengde. ƒƒ Malen benytter 1 hovedbilde + 3 bilder i bunn + tekst. Grå flater viser til de ulike bildeflatene.

Font og farge settinger ƒƒ Bruk alltid Neo Sans for Story-tekster. Dette for at den skal skille seg fra Logo som benytter Calvert-font. ƒƒ Hovedtekst skal ha light tekst og leading 2pt mer enn tekst ƒƒ Domene skal ha tekst i medium. ƒƒ TAG i top skal alltid settes i 3 pt større font og i bold. Font settes med all caps + tracking 75pt .

Merk Her finnes det ferdige maler. Ta kontakt med NNR designer. VISSTE DU AT... Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturadip isicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ull anco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. www.nordnorge.com

26

layout / story 2

VISSTE DU AT... Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturadip isicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ull anco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. www.nordnorge.com


LAYOUT / story 2

VISSTE DU AT... Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturadip isicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ull anco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. www.nordnorge.com

layout / story 2

27


Layout / Tittel Her med utgangspunkt i liggene A4. Å følge dette gir en konsistent identitet for hele merkevaren. Systemet er lagt opp slik at det er ganske fleksibelt, slik at det kan fungere på ulike type trykksaker og formater.

venstre side - bunn

Først velger man “Layout / Logo” hvor 2 tekstlinjer skal tilsvare bredden på logoen. Både 1, 2 og 3 tekstlinjer er tillat, men skal være i balanse med bildet.

TITLE HEADING

Tittel skal ikke settes på andre måter enn vist her, med unntak av digital presentasjon, brevmal og dokumentmal som har logo plassert i høyre hjørne.

TITLE HEADING 28

layout / tittel


layout / TITTEL

høyre side - topp

høyre side - bunn

TITLE HEADING TITLE HEADING

TITLE HEADING TITLE HEADING layout / tittel

29


Fokusområder Nord-Norges fokusområder: ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Naturfenomener & Lyset Det Arktiske Kyst & Kystkultur Det Samiske

Nord-Norge omfatter: ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Nordland Troms Finnmark Svalbard

Fokusområdene skal tilfredsstiller følgende kriterier: ƒƒ De skal differensiere Nord-Norge fra konkurrentene våre alene eller i fellesskap ƒƒ Et viktig “motiv” for mange for å reise til Nord-Norge ƒƒ Et fokusområde som kan stå alene (spydspiss) ƒƒ Er relevant for både Finnmark, Troms, Nordland og Svalbard

30

fokusområder

Naturfenomener & Lyset ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Landemerker, nordkapp Skiftende vær, kontraster Isbreer Malstrømmene Nasjonalparker Torghatten Fjell møter hav Vega verdensarv Lyngsalpene Viddene Skjærgård Nordlys Midnattssol

Det Arktiske ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Ekstremgeografi Polarnetter Flora og Fauna Isbjørn Polarhistorien Svalbard Snø og is Nordlys Midnattssol


ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Øyrikene, Lofoten, Senja Fiskekulturen Fiskeværene Handelsstedene Mytologi, sagn og eventyr Språket, humoren Matkultur Hurtigruten Vikinghistorien Litteraturen Malerne Sel og hval Musikken

FOKUSOMRÅDER

Kyst & Kystkultur

Det Samiske ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Historie og mytologi Levesett Tre stammers møte Sjøsamisk kultur Reindrift Joik Festivalene Duoddji Maten

fokusområder

31


Bruk av bilder Her viser vi et utvalg av bilder som viser hvordan Nord-Norge skal fremst책 med fokus p책 de mest grunnleggende verdier og produkter.

32

bruk av bilder

Se v책r fotobank foto.nordnorge.com for alle bilder som er tilgjengelig + v책re utvalgte profilbilder.


bruk av BILDER bruk av bilder

33


Bruk av tekster NordNorsk Reiseliv jobber med å få utformet ulike tekster til forskjellig bruk. Noen er allerede klare.

Her presenterer vi 2 ulike tekster: ƒƒ Våre 4 hovedområder ƒƒ Short short stories

I tillegg eksisterer det også andre tekster: ƒƒ 15 ulike “Visste du at...” - tekster (9 språk) ƒƒ 12 ulike regionstekster (9 språk) ƒƒ 3 ulike generelle tekster (Vinter, Sommer, Byliv & Kultur - 9 språk) Disse ble produsert til Reiseguiden Nord-Norge 2013. Vennligst ta kontakt med Merkevareansvarlig ved spørsmål relatert andre tekster.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Våre 4 hovedområder Naturfenomener og Lyset

Det arktiske

kyst og kystkultur

Det samiske

Her møter du fjell som stuper i hav og hav som slår opp på land. Susende vidder, buldrende malstrømmer og brakende isbreer. Midnattsol og nordlys. Vær som gjør at du bare må ut. Og vær som gjør at du bare må inn. Lyngsalpenes tinder og skjærgårdens øyer. Verdensarven Vega og mysteriet Trollhatten og endepunktet Nordkapp. I et lys som finnes bare her, og i nye farger for hver årstid.

Her møter du arktisk landskap, flora og fauna. Polarhistorie som går langt tilbake, polarforskning som er langt framme. Og isbjørn det er greit å ha litt langt unna. Bekmørke polarnetter og gåtefullt nordlys. Sommere i gyldenrød midnattsol. Gruvedrift, fiske og fangst. Fuglefjell med yrende liv og nysgjerrig sel som vil se.

Her møter du Lofotens øyrike, gamle handelssteder, ledige rorbuer og livlige fiskevær. Børing og rib, kajakk og Hurtigrute. Et fargerikt folk, med livsglede og fortellerglede. Vikinghistorie, skrøner og sagn. Musikk og litteratur, brukskunst og malekunst. Og matkultur fra havets kjøkken, skalldyr, fisk og hval.

Her møter du den samiske urbefolkningen, med sin unike historie, sin egne mytologi og sitt helt spesielle forhold til naturen. Nesten 100.000 reinsdyre, ved kysten om sommeren og på vidda om vinteren. De fargerike koftene, festivalene, den følelsesladde joiken - rettet til en person, til et dyr eller naturen. Det særegne språket og duodji, det samiske håndverket.

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

NATURAL WONDERS AND THE LIGHT

THE ARCTIC

COAST AND COASTAL CULTURE

THE SAMI CULTURE

Experience natural phenomena such as glaciers, tidal currents and spectacular weather. Add in the unique Northern Lights and magical colours, the golden rays of the Midnight Sun and the never-ending summer’s days.

Explore the Arctic landscape, and discover the history behind the daring polar expeditions, mining adventures and a culture based on hunting and fishing. Experience the abundance of wildlife; steep cliffs housing thousands of birds, polar bears and seals. Travel here and meet the people who live as far north as you can get.

Close your eyes, take a deep breath and picture the wide open coastal landscape, the white sandy beaches and the spectacular fjords and mountains that plunge straight into the sea. Add in the coastal culture with its authentic fishermen’s cottages, vibrant fishing villages and lively modern towns.

Picture the fascinating Sami culture and your encounter with the region’s indigenous people. Imagine the hospitable people of Northern Norway and their fantastic sense of humour.

34

tekster


TEKSTER

Short short stories - norsk og engelsk tekst 1

3

5

7

9

kulingen sto inn fra storhavet og bølgende slo helt opp på veien. vi satt inne hele kvelden med hver vår tekopp og så regnet piske mot ruta. neste morgen våknet vi til dette. ----------------------gale force winds were blasting in from the ocean and the waves were breaking on the road. we sat inside all night with a cup of tea, watching the rain beating against the window pane. next morning we woke up to this.

vi hadde ventet i over fire timer og skulle akkurat til å gi opp. plutselig var det der, og der, og der, og der. vi la oss på rygg i snøen og bare stirret. ingen sa noe. det var ingenting å si. ----------------------we had been waiting for over four hours and were just about to give up. suddenly, there it was. and there. and there. we lay on our backs in the snow, just staring. nobody said anything. there was nothing to say.

det var langt over midnatt da vi kom i land fra fisketuren. likevell var det unger ute å lekte overalt. vi spurte en av dem om når de pleide å legge seg. om høsten, svarte han. ----------------------it was late before we got back from our fishing trip. even so, there were children outside playing in the midnight sun. we asked one of them what time they went to bed. in the autumn, he replied.

og fem minutter senere satt vi inne på kjøkkenet hans og så på gamle bilder av fiskebåten han en gang eide. så gjestfri du er, sa jeg. eller bare litt selskapssyk, smilte ham. ----------------------and five minutes later we were sitting in his kitchen looking at old photos of the fishing boat he once owned. you are very hospitable, I said. or maybe just in need of company, he smiled.

JS - oversend tore pr mail

2

4

6

8

10

nordkapp, 71 grader nord. hadde stått der en liten evighet, vendt mot nordavinden, med lukkede øyne. nå måtte jeg til bilen, de andre ventet, eller måtte jeg det? jeg snudde meg å løp tilbake til kanten, måtte fylle lungene med luft fra nordpolen en siste gang før jeg kunne forlate dette merkelige stedet. ----------------------the north cape, 71 degrees north, had been standing there forever. facing the north wind, with eyes shut. had to get back to the car now, the others were waiting, or did I? I turned and ran back to the edge. just had to fill my lungs with air from the north pole one last time before I could leave this remarkable place.

varmen satt enda i kinnene etter den lange padleturen. forfriskelsen og følelsen av det klare vannet mot kroppen. tanken på ungene som snart ville komme oppglødde tilbake fra fisketur. og gleden over beslutningen vi alle hadde tatt natten før, om å bli her en uke til. ----------------------the warmth I could still feel in my cheeks after a long bout of kayak paddling. how refreshing the clear water felt against my skin. the thought of the kids who’d soon be returning all fired up from their fishing trip. and the delight in the decision we’d all made the night before, to stay here for another week.

vi spurte om hvordan de får laget unger i en overbefolket lavvo. ikke noe problem, svarte johann, som selv har fjorten søsken. vi fyller ungene med reinkjøtt. da sover de tungt i mange timer, og kysten er klar. ----------------------we asked them how they managed to make babies in an overpopulated lavvu tent. no problem, johan answered, himself one of fourteen brothers and sisters. we fill the kids with reindeer meat. It makes them sleep deeply for hours and then the coast is clear.

når du starter hver dag av ferien nord for polarsirkelen med å bade i sjøen, viser du at du har baller. men resten forminskes ganske kraftig. ----------------------when you start every day of your holiday north of the arctic circle by bathing in the sea, you show you’ve got balls. the rest, however, shrinks considerably.

JS - oversend tore pr mail

tekster

35


kontor

1.2


bruk av maler 38

I dette kapitlet tar vi for oss alle brukermaler og personlige verktøy. Det vil si maler og verktøy som benyttes av alle internt hos NNR i det daglige virke.

HUSK For å kunne ivareta vår egen profil til enhver tid, samt forsikre oss mot misbruk av dokumenter, skal alle dokumenter som utformes lagres i PDF før utsendelse. Dette er også et format som alle kan lese. Programvare kan lastes ned gratis til alle type PC’er.

Følgende er listet i dette kapittlet: ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Hvordan bestille visttkort ? Konvolutter og bruksområder Bruk av ulike brevmaler Bruk av presentasjons-mal Hva skal de ulike malene brukes til ?

bruk av maler


visittkort

Visittkortet büde forside og bakside hvor forsiden ivaretar kontaktinfo (internasjonal-versjon) og baksiden presenterer ulike temabilder ihht NNR´s merkevaren samt logo (internasjonal-logo). Format - 2 siders 5 cm x 8,5 cm ( full farge).

Bestilling Innhent fullstendig kontaktinfo som eksemplet viser for den eller de personer som bestillingen gjelder. Husk ĂĽ oppgi antall visittkort ihht behov.

Informasjonen sendes pr epost til, john-steve@nordnorge.com med kopi til tore@nordnorge.com.

Ansattes navn Stillingstittel navn@nordnorge.com +47 999 99 999

Northern Norway Tourist Board P.O.box 999, N-9000 City +47 901 77 500 post@nordnorge.com www.nordnorge.com

Bruk av maler

39


Vi har også en spesialutgave i marmorert papir og logo i sølv, som kan benyttes ved spesielle anledninger.

ƒƒ Det er kun regnskap som skal benytte C5-formatet ƒƒ Alle andre forsendelser skal benytte C4-formatet ƒƒ Ettikett / mottakers adresse skal settes i skriftretning som logo og adressefelt, ikke vertikalt slik som “pay-off” teksten.

C4

www.nordnorge.com

IT’S A DIFFERENT STORY

NordNorsk Reiseliv as Postboks 1163 NO-9506 Alta Norge

NordNorsk Reiseliv as Postboks 1163 NO-9506 Alta Norge www.nordnorge.com

konvolutter

NordNorsk Reiseliv as Postboks 1163 NO-9506 Alta Norge www.nordnorge.com

IT’S A DIFFERENT STORY

www.nordnorge.com

IT’S A DIFFERENT STORY

spesial / gavekonvolutt

NordNorsk Reiseliv as Postboks 1163 NO-9506 Alta Norge

40

Følgende regler gjelder:

C5

IT’S A DIFFERENT STORY

KONVOLUTTer

NNR har 2 ulike konvolutter som benyttes til ulike formål. Konvoluttene skal være tilgjengelig på alle NNR kontorer og skal være merket med bedriftens hovedadresse. Konvolutter kan bestilles internt hos designansvarlig.


Brevmal 2

Denne brevmalen (se eksempel) er den personlige brevmalen. Dvs. at nĂĽr man skal fatte et brev hvor mottaker skal kunne forholde seg til en bestemt ansatt i NNR som kontaktperson, skal denne malen benyttes. Her kan man ogsĂĽ opplyse om mottakers referanseperson.

Denne brevmalen er den generelle malen som kan benyttes av alle, i forbindelse med generelle henvendelser hvor man ikke nødvendigvis trenger ü opplyse om NNR kontaktperson eller referanseperson.

Felles

Personlig + avdeling

brevark

Brevmal 1

brevark

41


presentasjon Den nye presentasjonsmalen er satt i word og skal alltid lagres som PDF. Dette for å kunne ivareta NNRs profil til en hver tid.

Generelle regler: ƒƒ Man skal kun benytte enten vertikal eller horisontal overskrift. ƒƒ Man kan fritt benytte seg av alle malene i eksempel 3, eller bare velge 1 av fargene ƒƒ Man kan benytte både med og uten bilde eller en mix av alle malene.

forside - generell

42

presentasjon

forside - administrativ


presentasjon

tekstsider med bilde

tekstsider med bilde

presentasjon

43


annonser

2.1


story annonser

eksempel - story annonse 1

Story 1 og 2 annonser benyttes som ren merkevarebygging for NordNorge. Det er ikke utformet noen universale annonser her, men det er utviklet egne tekster som kan benyttes. Nye kan også utformes hvis man har behov som eksisterende tekster ikke ivaretar.

viktig Alle bestillinger av denne type annonser skal kun bestilles via NNRs merkevareansvarlig.

Slik gjør man: ƒƒ Finn ønsket bilde på foto.nordnorge.com - legg til handlekurv og send utvalg som lenke til designansvarlig - med samme ref. som infomail. ƒƒ Send så annen info pr mail iflg huskelisten under.

huskeliste ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Oppgi ønsket format/mondul - Story 1 eller 2 format Skal annonsen være liggende / stående? Skal annonsen ha utfall eller ikke (evt hvor mye)? Velg hvilken “Story” eller “Visste du at...” tekst? Norsk eller Engelsk versjon? Oppgi fotokreditering Frist for ferdigstilling

- IT’S A DIFFERENT STORY www.northernnorway.com

we asked them how they managed to make babies in an overpopulated lavvu tent. no problem, johan answered, himself one Photo: Jørn Tomter

of fourteen brothers and sisters. we fill the kids with reindeer meat. It makes them sleep deeply for hours and then the coast is clear.

- IT’S A DIFFERENT STORY www.northernnorway.com

Annonse-JS-Short-Story.indd 1

46

story annonser

13-05-11 11:07:32


Ole J Liodden / naturfokus / www.nordnorge.com

story

eksempel - story annonse 2

VISSTE DU AT... Lyngen Lodge / www.nordnorge.com

Kristin Folsland / www.visitnorway.com

Johan Wildhagen / www.nordnorge.com

Det er på høsten vi nordlendinger går mest i fjellet. Da spraker høstfargene på sitt beste, fisken biter i vatna og du får de beste bildene av dyr og fugler i den klare lufta. Her i nord mellom kyst og fjell, byr landskapet på alt fra frodige fuglefjell til et mangfoldig dyreliv. Bli med på tur i Nord-Norge! Les mer på nordnorge.com/patur

story annonser

47


informativ

informative annonser Informative annonser kan være alt fra kunngjøringer, ledig stilling etc. Disse annonsene vil kunne variere en del avhengig av formål. Men her viser vi eksempler hvor det er snakk om utlysning av en ledig stilling.

Slik gjør man:

ƒƒ Finn ønsket bilde på foto.nordnorge.com og ikke last ned bilde, men legg til handlekurv og send utvalg som lenke til designansvarlig - med samme ref. som infomail. Du er kanskje ikke oppvokst her, NordNorsk Reiseliv as jobber med markedsføring og utvikling av Nord-Norge som reisemål. Selskapet har avdelingskontor i Bodø, Tromsø og Alta. Arbeidet i organisasjonen inkluderer utstrakt teamarbeid på tvers av avdelingskontorene. men du kjenner følelsen av Nordƒ Hvis du allerede har bildet, bør det være minst 4-5 mb. Norge. Det åpneƒkystlandskapet Selskapet er en kompetansebedrift bestående av 17 årsverk. Budsjettert omsetning for 2011 er ca. 40 mill. med de hvite sandstrender langs ƒƒspektakulæret Send så annen info pr mail iflg huskelisten under. de utallige øyer. Et NordNorsk Reiseliv AS søker landskap der fjell stuper ned i hav. Kystkulturen, rorbuer og levende

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

huskelistefo r å l e d e a r b e i d e t m e d d e n v i d e re u t v i k l i n ge n av s e l s k a p e t . Vi s e r e t te r d e g s o m i n n e h a r Det spesielle lyset, fra blå timer

relevant ledererfaring, samt erfaring fra strategi- og forretningsutvikling. Du er en sterk ƒƒ Oppgi ønsket format/mondul relasjonsbygger som liker å gå foran, og som motiveres av å nå nye høyder gjennom fokus på muligheter i så vel markedet som i egen organisasjon. ƒƒ Skal annonsen være liggende/stående? Vil du lede laget vårt mot neste nivå? ƒƒ Oversend Viferdig tekstFERDIG korrekturlest evt både tilbyr en spennende jobb i et sterkt kompetansemiljø med engasjer te kollegaer og verdens beste produkt! Møte med de gjestfrie mennesker, Norsk og Engelsk. den frodige nordlendingen og den Les mer om stillingen på www.bedriftskompetanse.no. Spørsmål rettes til styreleder Hans Olav nordnorske humoren. sjene- fotokreditering ƒƒ Den Oppgi Karde, tlf. 901 51 981, eller Bedriftskompetanse as ved Linn Sollund-Walberg, tlf. 990 06 318. røse landsdelen er i sansene dine. Det vil bli utarbeidet søkerliste i samsvar med offentlighetens bestemmelser. Hvis du mener ƒƒ Frist for ferdigstilling nattssol og evige sommerdager. Spennende naturfenomener, isbreer, sterke tidevannsstrømmer og mye vær. Den samiske kulturen og møtet med det opprinnelige.

å ha grunnlag for å få søknaden unndratt offentlighet ber vi deg begrunne dette.

Søknadsfrist: 6. mai 2011

Du er kanskje ikke oppvokst her, men du kjenner følelsen av Nord-Norge. Det åpne kystlandskapet med de hvite sandstrender langs de utallige øyer. Et spektakulæret landskap der fjell stuper ned i hav. Kystkulturen, rorbuer og levende fiskevær. Det spesielle lyset, fra blå timer og flammende nordlys til midnattssol og evige sommerdager. Spennende naturfenomener, isbre-er, sterke tidevannsstrømmer og mye vær. Den samiske kulturen og møtet med det opprinnelige. Møte med de gjestfrie mennesker, den frodige nordlendingen og den nordnorske humoren. Den sjenerøse landsdelen er i sansene dine.

NordNorsk Reiseliv as jobber med markedsføring og utvikling av Nord-Norge som reisemål. Selskapet har avdelings-kontor i Bodø, Tromsø og Alta. Arbeidet i organisasjonen inkluderer utstrakt teamarbeid på tvers av avdelingskontorene. Selskapet er en kompetansebedrift bestående av totalt 17 årsverk. Budsjettert omsetning for 2011 er ca. 40 mill. NordNorsk Reiseliv AS søker

ADMINISTRERENDE DIREKTØR for å lede arbeidet med den videre utviklingen av selskapet. Vi ser etter deg som innehar relevant ledererfaring, samt erfaring fra strategi- og forretningsutvikling. Du er en sterk relasjonsbygger som liker å gå foran, og som motiveres av å nå nye høyder gjennom fokus på muligheter i så vel markedet som i egen organisasjon.

Vil du lede laget vårt mot neste nivå?

Vi tilbyr en spennende jobb i et sterkt kompetansemiljø med engasjerte kollegaer og verdens beste produkt! Les mer om stillingen på www.bedriftskompetanse.no. Spørsmål rettes til styreleder Hans Olav Karde, tlf. 901 51 981, eller Bedriftskompetanse as ved Linn Sollund-Walberg, tlf. 990 06 318. Det vil bli utarbeidet søkerliste i samsvar med offentlighetens bestemmelser. Hvis du mener å ha grunnlag for å få søknaden unndratt offentlighet ber vi deg begrunne dette.

Søknadsfrist: 6. mai 2011

48

informative annonser


generell

genrelle annonser Disse har fokus på ren markedsføring av hele landsdelen eller utvalgte regioner, temaområder, produktområder etc.

Slik gjør man: ƒƒ Finn ønsket bilde på foto.nordnorge.com - legg til handlekurv og send utvalg som lenke til designansvarlig med samme ref. som infomail. ƒƒ Send så annen info pr mail iflg huskelisten under.

huskeliste ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Oppgi ønsket format/mondul Skal annonsen være liggende/stående? Oversend ferdig tekst Oppgi fotokreditering Frist for ferdigstilling

Du er kanskje ikke oppvokst her, men du kjenner følelsen av Nord-Norge. Det åpne kystlandskapet med de hvite sandstrender langs de utallige øyer. Et spektakulært landskap der fjell stuper ned i hav. Kystkulturen, rorbuer og levende fiskevær. Det spesielle lyset, fra blå timer og flammende nordlys til midnattssol og evige sommerdager. Spennende naturfenomener, isbreer, sterke tidevannsstrømmer og mye vær.

THE NORTHERN LIGHTS

Den samiske kulturen og møtet med det opprinnelige. Møte med de gjestfrie mennesker, den frodige nordlendingen og den nordnorske humoren. Den

OPPLEV LOFOTEN

sjenerøse landsdelen er i sansene dine. Du er kanskje ikke oppvokst her, men du kjenner følelsen av Nord-Norge. Det åpne kystlandskapet med de hvite sandstrender langs de utallige øyer. Et spektakulært landskap der fjell stuper ned i hav. Kystkulturen, rorbuer og levende fiskevær. Det spesielle lyset, fra blå timer og flammende nordlys til midnattssol og evige sommerdager.

Spennende naturfenomener, isbreer,

Spennende naturfenomener, isbreer,

vær. Den samiske kulturen og møtet

sterke tidevannsstrømmer og mye

med det opprinnelige. Møte med de

sterke tidevannsstrømmer og mye vær.

gjestfrie

Den samiske kulturen og møtet med det

mennesker,

den

frodige

nordlendingen og den nordnorske

opprinnelige. Møte med de gjestfrie

humoren. Den sjenerøse landsdelen er

mennesker, den frodige nordlendingen

i sansene dine.

og den nordnorske humoren. Den sjenerøse landsdelen er i sansene dine.

Du er kanskje ikke oppvokst her, men

du kjenner følelsen av Nord-Norge.

www.nordnorge.com

Det åpne kystlandskapet med de hvite

sandstrender langs de utallige øyer. Et

spektakulært landskap der fjell stuper

ned i hav. Kystkulturen, rorbuer og

levende fiskevær. Det spesielle lyset,

fra blå timer og flammende nordlys til

generelle annonser

49

midnattssol og evige sommerdager.

Spennende naturfenomener, isbreer,

sterke tidevannsstrømmer og mye


web annonser

Derfor vil den kun bestå av logo, bilde, tittel og webadresse.

Slik gjør man: ƒƒ Finn ønsket bilde på foto.nordnorge.com - legg til handlekurv og send utvalg som lenke til designansvarlig - med samme ref. som infomail. ƒƒ Hvis du allerede har bildet, bør det minimum være skarp ved visning i fullskjerm på din PC. ƒƒ Send så annen info pr mail iflg huskelisten til høyre.

huskeliste ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Oppgi ønsket format Oppgi nettadressen den skal “linkes” til på gjeldende språk Skal annonsen være liggende/stående? Oversend tittel ferdig oversatt på gjeldende språk Oppgi fotokreditering Oppgi frist for ferdigstilling

468 x 60 px

MIDNIGHT SUN ADVENTURES 728 x 90 px

MIDNIGHT SUN ADVENTURES 50

web annonser

NORTHERN LIGHT MAGIC

Web-annonser kommer i mange ulike formater, så her viser vi bare et utvalg av de mest vanlige. Web-annonser har til hensikt å lede potensielle feriegjester til vårt nettsted - nordnorge.com.

www.no


ES

web annonser

120 x 600 px

200 x 200 px

www.northernnorway.com

NORTHERN LIGHT MAGIC

VINN EN REISE

NORTHERN LIGHT MAGIC

RES

160 x 600 px

northernnorway.com

300 x 250 px

THE NORTH CAPE EXPERIENCES www.northernnorway.com

web annonser

51


brosjyrer 2.2


reiseguiden nord-norge Reiseguiden har et gitt et eget særpreg som skiller seg ut fra resten av reiselivsnorge. Reiseguiden har fokus på å skape reiselyst og samtidig fungere som et godt og brukervennlig oppslagsverk, både for den individuelt reisende og for planlegging av gruppereiser. Reiseguiden skal ivareta våre 12 regioner på best mulig måte, med utgangspunkt i lik vektlegging av den enkelte region. Den vektlegger bilder i større grad enn før, for å kunne skape økt reiselyst ved bruk av både tekst og bilder.

Her viser vi noen eksempler på bruk av ulike maler >>

54

reiseguiden nord-norge


reiseguiden reiseguiden nord-norge

55


innsalgsdokument Innsalgsdokumentet skal primært fungere som et rent informativt dokument, men skal sekundært også skape følelsen av et fellesskap gjennom bruk av bilder fra hele landsdelen. Forsiden har derfor et unikt design som representerer alle våre 12 regioner, gjennom bruk av 12 ulike bilderuter. Formålet er å skape et inkluderende førsteinntrykk.

Generelt kan bilder benyttes for å løfte frem de ulike tiltak og kampanjer som presenteres, i tillegg til en inndeling av de ulike markeder. Presentasjon av de ulike tiltak og kampanjer har et eget maloppsett, slik at vi ivaretar kontinuitet og godt forståelse. På denne måten blir innsalgsdokumentet et godt og brukervennlig oppslagsverk for alle våre regioner.

Forside

56

innsalgsdokument


innsalgdok

innside

innsalgsdokument

57


markedsplan 58

Markedsplanen er et mer rent informativt dokument som ikke vektlegger bruk av bilder i sü stor grad som vüre andre trykksaker. Dette spesielt med hensyn til størst mulig nedskalering av dokumentes størrelse. Bilder benyttes kun ved introduksjon av nytt kapittel. Ikke underkapitler. Markedsplanen benytter ingen faste tekstmaler ved produksjon, men har ellers samme layout som Innsalgsdokumentet.

Forside

markedsplan


Bilder benyttes også her ved introduksjon av nytt kapittel. Men ikke underkapitler.

Årsrapporten har ingen faste tekstmaler ved produksjon, men har ellers samme layout som Innsalgsdokumentet. Det som skiller innsalgsdokumentet, årsrapporten, og markedsplanen er mest de ulike forsidene.

Forside

årsrapport

årsrapport

Årsrapporten er på lik linje med markeds-planen et mer rent informativt dokument som ikke vektlegger bruk av bilder i så stor grad som våre andre trykksaker.

59


display

2.3


Her viser vi noen eksempler.

lofoten islands

the north cape adventure

plakater

Plakater har en enkel layout som har til hensikt å sette fokus på et spesifikt produkt eller temaområde. Alle plakater skal benytte et godt bilde og en god tittel som fremhever hverandre. Standard logoregler skal følges og tilhørende webadresse skal alltid følge med og være godt synlig.

62

plakater

majestic lyngen alps


roll-ups

Roll-ups har på lik linje med plakater en enkel layout som skal sette fokus på et spesifikt produkt eller temaområde. Det skal benyttes et godt bilde og en god tittel som fremhever hverandre. Standard logoregler skal alltid følges og tilhørende webadresse skal alltid følge med og være godt synlig.

www.nordnorge.com

www.nordnorge.com

experience the arctic adventure

explore the northern lights

TORY

explore the endless nature

Her viser vi noen eksempler.

www.nordnorge.com

roll-ups

63


boards De skal kun designes internt, hvis ikke skal tildelte maler benyttes ved evt bruk av eksternt byrå. Ta også hensyn til evt gjenbruk før layout, systemløsning etc bestemmes, slik at man unngår bruk og kast metoden.

IT’S A DIFFERENT STORY

Boards tar for seg både messevegger og ulike veggdisplay løsninger. Menneskefiguren indikerer hvilken layout på display som bør benyttes, som tar hensyn til veggens høyde og bredde som er gjeldende. Her er det vanskelig å sette en eksakt standard, hvor eksemplene kun er ment som veiledende eksempler. Ellers skal Boards følge samme grunnleggende regler som plakater, rollups etc.

64

boards


boards

IT’S A DIFFERENT STORY

IT’S A DIFFERENT STORY

IT’S A DIFFERENT STORY

IT’S A DIFFERENT STORY

IT’S A DIFFERENT STORY

IT’S A DIFFERENT STORY

IT’S A DIFFERENT STORY

NT STORY

IT’S A DIFFERENT STORY

IT’S A DIFFERENT STORY

IT’S A DIFFERENT STORY

boards

65


Bannere har på lik linje med Roll-ups en enkel layout som skal sette fokus på et spesifikt produkt eller temaområde. Det skal benyttes et godt bilde og en god tittel som fremhever hverandre. Standard logoregler skal alltid følges og tilhørende webadresse skal alltid følge med og være godt synlig.

1

summer

bannere for tak og display

Her viser vi noen eksempler på både horisontalt og vertikalt format.

2

MERK! ƒƒ Ved produksjon av horisontalt banner skal forslag nr 3 benyttes, hvis det lar seg gjøre. ƒƒ Ved produksjon av vertikalt banner skal forslag nr 4 benyttes, hvis det lar seg gjøre. ƒƒ Størrelse på banneret er avhengig av takhøyde hvor det skal brukes og type arena. ƒƒ Man kan også kjøre kun logo som site eksempel viser.

the north cape magic 3

the northern lights 66

bannere for tak og display


6

the midnight sun

arctic winter

logobanner

the northern lights

5

bannere for tak og display

bannere

4

67


bekledning 3.1


jakker 70

Vi har valgt Norrønna bekledning som i stor grad ivaretar våre profilfarger. Vi har også benyttes oss av ulike farger slik at NNR fremstår som like fargerik som landsdelen. Her ser man noen eksempler på jakker.

MERK! Trykk skal være på skulder i logo som eksemplet viser. Full oversikt kan sees på www.norrona.no. Vi benytter produktseriene - Lyngen, Svalbard, Lofoten eller Narvik som alle er en del av Nord-Norge. I tillegg supperer vi med /29-serien til Norrøna.

jakke


fleece

Vi også valgt Norrønna fleece som i enda større grad ivaretar våre profilfarger. Her er alle våre profilfarger representert. Som eksemplene viser, er det egen dame- og herremodeller som man kan velge i.

fleece

71


skjorte 72

Som arbeidsskjorter har vi valgt helt hvite skjorter, som kan leveres med b책de kort og lang arm i egne dame- og herremodeller. Logo er brodert p책 i fullfarge.

skjorte


piqué

Som alternativ arbeidsskjorte har vi valgt helt hvite Piqué-skjorter som også leveres i egne dame- og herremodeller. Logo er brodert på i fullfarge.

piqué

73


effekter

3.2


t-shirts Disse t-shirts kan benyttes til premiering og som give-aways i ulike konkurranser og kampanjer. De kan også benyttes av ansatte. “Nord-Norge” skjorten skal kun benyttes i de skandinaviske landene. “Story” skjorten kan benyttes i alle marked. Begge skjortene kan trykkes med de ulike fontfargene som forslagene viser, ihht fargeprofil.

76

t-shirts


t-shirts t-shirts

77


www.nordnorge.com

give-aways 78

Vi har ogs책 ulike effekter som kan benyttes som give-aways. Her viser vi noen eksempler. Nye effekter vurderes kontinuerlig og etter behov.

give-aways


verdibrev

Til ulike formål har vi behov for å hedre noen som har utmerket seg eller gjort seg fortjent til en premie. Da benytter vi ulike verdibrev som eksemplene her viser. Det finnes også en eksklusiv gavekonvolutt som kan benyttes i forbindelse med overekkelse av gavekortet (A4). Diplomer skal være ferdig innrammet (A3).

DIPLOM FOR BESTE REISELIVSAKTØR 2012 TILDELES

GAVEKORT RUNDREISE I NORD-NORGE TILDELES

_________________________________________________________ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

_________________________________________________________ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

NOK

15.000,-

______________________________________________________ BELØP I HELE KRONER

___________________________ navn

___________________________ navn

___________________________ navn

___________________________ SIGNATUR

www.nordnorge.com

www.nordnorge.com

verdibrev

79


kalender NNR har som planer å utgi en egen kalender som presenterer alle regioner i Nord-Norge. Kalenderen kan benyttes både som regional merkevarebygging og som give-away. Denne er fremdeles under utvikling, men her ser dere noen eksempler på layuot.

NORD-NORGE 2013 Uke 80

kalender

35

ma

ti

on

to

fr

1

2


kalender

OKTOBER 2012 AUGUST 2012 SEPTEMBER 2012

Uke

ma

ti

on

to

fr

1

2

Uke 6

ma 7

ti 8

on 9

14 3 21 10 28 17

15 4 22 11 29 18

16 5 23 12 30 19

35 36

3

4

5

37

10

11

12

to

fr

lø 1

35

13 36

38

17

18

19

20 37

39

24

25

26

27 38

SVALBARD & LONGYEARBYEN

39 incididunt ut 24 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

6

7

13

14

20

21

27

28

9

15

16 3

22

on

to

fr

Lofoten

1

2

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

23 10

37 Kirkenes

26

ti

8

36

Nordkapp

Tromsø

ma

35

Longyearbyen

25

2

Uke

29

30 17

38

Bodø

VEST-FINNMARK & NORDKAPP Brønnøysund

Nordkapp

Longyearbyen

39

Tromsø

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

24

Kirkenes

Lofoten

Bodø

VESTERÅLEN

Nordkapp

Longyearbyen Kirkenes Tromsø

Brønnøysund

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lofoten

Bodø

Brønnøysund

kalender

81


interiør

3.3


skilt & fasade Ved skilting av fasade og kontordører benytter vi egne skilt. Her benyttes logo-emblemet henholdsvis kombinert med foretaksnavn eller person. Kan også brukes ved merking av parkeringsplasser. NNR skal ikke ha store skilt som eventuelt kan forveksles med en turistinformasjon. Dette skal man ta hensyn til, da det er viktig å ikke villede besøkende. Skilt bestilles internt. Her viser vi noen eksempler på hvordan vi bør fremstå.

NordNorsk Reiseliv AS EKSEMPEL - skilt ved inngang + evt parkering

Arne Trengereid administrerende direktør

John-Steve Linløkken fagsjef marked og merkevaren nord-norge

EKSEMPEL - dørskilt privat kontor

84

skilt & fasade


skilt & fasade

EKSEMPEL inngangsdør

EKSEMPEL personlig kontor

skilt & fasade

85


miljø & farger Interiør er vanskelig å låse fast til en eksakt mal, derfor presenterer vi her noen eksempler på hvordan man kan benytte profilfargene. Viktig at man har som formål å skape lyse trivelige lokaler og en balansert atmosfære. Derfor skal man bruke flere farger og ikke bare en, slik at ikke alt blir feks helt orange.. En vegg kan feks settes i en utvalgt farge, men ikke et helt rom. Primærfagen skal alltid være hvit. Prosjektorvegg / brosjyrevegg har en fastsatt mal. Her sender man inn veggmål (hxb) + prosjektorflate, hvor så designer ferdigstiller og bestiller nødvendig utstyr.

EKSEMPEL brosjyrevegg

miljø og farger

A DIFFERENT STORY

A DIFFERENT STORY

86

dekor vegger

T’S DIFFERENT TORY

BROSJYRER EKSEMPEL Bibliotek hylle

BROSJYRER

Projektorflater

IT’S A DIFFERENT STORY

eksempler: FARGEVALG gardiner Hvite persienner eller rullegardiner


EKSEMPEL DISPLAY prosjektorvegg

BROSJYRER

IT’S A DIFFERENT STORY IT’S A DIFFERENT STORY

miljø & farger

Projektorflater

EKSEMPEL GRID prosjektorvegg

story-tekst kan også settes i grå 40%

miljø & farger

87


innredning & møbler Stoler kan bestilles i ulike farger som er tilpasset NNR profil. Bildene til høyre viser også hvordan ulike miljøer kan fremstå. Lyst, kreativt og fargerikt. Arbeidsflater skal være lyse i hvit eller lys grå og andre interiørelementer kan være i ulike farger ihht profil. Se inspirasjonsbilder til høyre.

88

innredning & møbler


innredning

INSPIRASJONSBILDER som tar hensyn til både miljø, farger og innredning

innredning & møbler

89


veggdekor Veggbilder bestilles internt og kan leveres med büde hvit og sort ramme. Format skal vÌre i panorama og bidra til ü skape reiselyst. Tilgjengelige bilder kan ovesendes pr mail før man bestiller.

Tittel og fotograf kommer her

90

veggdekor


veggdekor

EKSEMPEL veggbilder

veggdekor

91


digitale formater

4.1


besøksportal 94

Nettsiden til nordnorge.com ble lansert våren 2011, som pr i dag representerer web-profilen slik den er bestemt. For visualisering se www.nordnorge.com eller ta kontakt med NNRs designansvarlig.

besøksportal

Nettsiden består i dag av en trespråklig platform: - norsk, engelsk og tysk. På sikt er det ønskelig å utvide antall språk. NNR jobber kontinuerlig med implementering og modernisering nye løsninger.


gavekonvolutt som kan benyttes i forbindelse med overekkelse av gavekortet (A4). Diplomer skal vĂŚre ferdig innrammet (A3).

bransjenett

bransjenett

Til ulike formĂĽl har vi behov for ĂĽ hedre noen som har utmerket seg eller gjort seg fortjent til en premie. Da benytter vi ulike verdibrev som eksemplene her viser. Det finnes ogsĂĽ en eksklusiv

95


fotobank 96

Ny fotobank ble lansert høsten 2012. I første runde blir banken å ivareta NNRs bilder samt destinasjoners egne bilder. Videre vil fotobanken gjøres om til en mediebank, som vil i løpet av 2013

besøksportal

ivareta både filmer, brosjyrer, profilmaler, tekster etc. Mediebanken skal etterhvert fungere som et komplett vektøy for distribusjon av ulike type medie- og designverktøy.


Regionsbank bruker fĂĽ egen forside, med logo, tekst og bakgrunnsbilde ihht sin profil. NNR bunnmeny er statisk.

bransjenett

regionsbank

Alle destinasjoner og ulike samarbeidspartnere kan kjøpe seg inn som bruker av fotobanken, med egen innlogging til sin regionsbank.

97


nyhetsbrev 98

Nyhetsbrevet er en del av bransjenettstedet, hvor nyheter utsendes direkte via samme system. Nyhetsbrevet ble tatt i bruk ved lansering av bransjenettsiden. Her kan man velge ut nyheter til nyhetsbrevet å sende direkte fra nettstedet.

nyhetsbrev

Nyhetsbrev-løsningen ivaretar også andre type utsendelser, både kunngjøringer, pressemeldinger og invitasjoner. Her viser vi noen eksempler >


Bildet som ble vist flest ganger “siste måned” skal være neste måneds toppbilde.

nyhetsbrev

facebook

Facebook skal kummuniseres kun engelskspråklig. Siden benytter også bare logosymbolet og ikke hele logoen, med hensyn til facebook-formatet.

99


co-brand

4.1


co-brand / nivå 1 Ved Co-branding Nivå 1 benyttes hovedlogoen til NNR. Nivå 1 er når NNR fronter utgivelsen eller trykksaken. Logo kan da plasseres slik som forslagene viser. Her er det viktig at NNR logo dominerer og viser tydelig at NNR står i front av produktet.

102

co-brand / nivå 1


co-brand / niv책 1

NORTHERN LIGHT MAGIC

co-brand / niv책 1

103


co-brand / nivå 2 Ved Co-branding Nivå 2 benyttes co-brand til NNR. Nivå 2 er når NNR ikke fronter utgivelsen eller trykksaken. Logo kan da plasseres slik som forslagene viser. Her skal NNR logo ikke dominere.

VERDENS VAKRESTE KYST

104

co-brand / nivå 2


VAKRESTE KYST VERDENS VAKRESTE KYST

co-brand / niv책 2 105 co-brand / niv책 2


co-brand web Til høyre ser du et eksempel på bruk av Co-branding hvor Hamsuns Rike har valgt å benytte samme malverk som NordNorsk Reiseliv, men hvor de likevell får muligheten til å sette eget preg på designet. NNR har derfor co-brand logo plassert i bunn. Dette er et tilbud som NNR kan tilby alle destinasjoner og vil kunne tilpasses den enkelte destinasjon. Ta kontakt med designansvarlig for mer informasjon.

106

co-brand / web


co-brand / web co-brand / web

107


www.nordnorge.com bransje.nordnorge.com

|

foto.nordnorge.com

Profilhåndbok