Page 65

Arealfordeling i %: Høye fjell:

Dyrket og dyrkbar mark: 6,1 % Skogsmark: 22,8 % Annet areal: 71,1 % Lurfjelltind: Børvasstindene: Steigtind: Heggmotind:

1284 m.o.h. (opptil) 1176 m.o.h. 793 m.o.h. 798 m.o.h.

Største øyer:

Landegode: Straumøya: Knaplundsøya:

30 km2 29 km2 6,3 km2

Saltstraumen: Verdens sterkeste tidevannsstrøm; 400 mill m3 vann passerer sundet i løpet av seks timer. Vernede områder: Gåsvatnan Landskapsvernområde* Karlsøyvær Naturreservat Bliksvær Naturreservat Strandå og Os Landskapsvernområde Østerdalen Landskapsvernområde* Strandåvassbotn Naturreservat Ljønesøya Naturreservat Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark* Myrnesset Naturreservat

53,1 km2 50 km2 43,2 km2 16,7 km2 13,6 km2 6,3 km2 3,5 km2 1,9 km2 0,2 km2

* Arealet gjelder den delen av verneområdet som ligger innenfor Bodø kommune. Bodø og nabokommunene har v­ erdens tetteste havørnbestand.

www.visitbodo.com

FAKTA OM BODØ

65

Bodø Guide 2015 - NORWEGIAN  
Bodø Guide 2015 - NORWEGIAN  
Advertisement