Page 1

DESIGN MANUAL 1


2


Konseptet er primært utviklet med henblikk på Norge, Norden og Europa, men skal også fungere på andre språk. Nord-Norge konkurrerer i kategorien naturbaserte opplevelser. Det er her vi har vår attraksjonskraft. Dette avspeiler seg i kundeløftet, som skal oppsummere det etterlatte inntrykket av all markedsføring av landsdelen. KUNDELØFTET LYDER - ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS.

Dette refererer til fire bestemte opplevelsesområder. ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Naturfenomener. Det arktiske. Kyst & kystkultur. Samisk kultur.

Så er det definert fire verdier, som beskriver personligheten til merkevaren, altså hvordan vi skal kommunisere budskapet. VERDIENE ER - FRISKT. OVERRASKENDE. TRYGT. TIDSRIKTIG.

3

FORORD

Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard inngikk januar 2010 et felles samarbeid gjennom stiftelsen av NordNorsk Reiseliv AS. Sammen skal vi styrke landsdelens attraktivitet som reisemål. Vi har lagt grunnlaget for en ny, felles markedsføring, med en tydelig plan for hva og hvordan Nord-Norge skal kommunisere.


4


Manualens rolle er å gi alle som jobber med design og markedsføring av Nord-Norge et sett av verktøy og en god forståelse av den visuelle identiteten til merkevaren. Manualen presenterer et regelverk for hvordan profilv verktøyene skal brukes og gir samtidig en rekke eksempler på utvalgte, designede flater. Eksemplene viser designet slik det er ment å fremstå fra designbyrået og er slik bilder på riktig bruk av den visuelle identiteten. Det vil alltid oppstå situasjoner der man må utvikle design på flater som ikke er dekket i denne manualen. I slike tilfeller er viktig å forholde seg til regelverket, men tilpasse designet slik at det passer flaten. Et designsystem er ikke 100% statisk og vil utvikle seg noe over tid. Eksemplene i denne manualen bør derfor både sees som inspirasjon til utvikling av design på nye flater samtidig som de er eksempler på riktig bruk av den visuelle identiteten.

5

OM MANUALEN

Designmanualen er et viktig verktøy for langsiktig merkevarebygging. Den bør distribueres til de som arbeider med kommunikasjon i Nord-Norge, og deles med samtlige samarbeidspartnere innen design og markedsføring.


INNHOLD 1

PROFILVERKTØY ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

2

3

Logo 12 Typografi 14 Farger 16 Elementer 18 Layout 20 Fokusområder 30 4 Bilder 32 Tekster 34 Regioner 36

KONTOR ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Informasjon 41 Visittkort 42 5 Konvolutter 44 Brevark 46 Powerpoint 48 E-post 50

6

ANNONSER ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Short Stories 54 Informative 56 Generelle 58 Webannonser 60

BROSJYRER ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Reiseguide Vinterfolder Innsalgsdokumentet Strategisk Markedsplan Årsmelding

64 66 68 70 72

DISPLAY ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Plakater 76 Roll-ups 78 Boards 80 Bannere 82


DIGITALE FORMATER ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

7

Webprofil 86 Bransjenett 88 Fotobank 90 Nyhetsbrev 92 Facebook 94 Slideshow 96 Spesialformater 98

ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Skilt & Fasade 122 Miljø & Farger 124 Møbler 126 Veggbilder 128 Dekketøy 130 Gaver 132

10 CO-BRANDING

BEKLEDNING ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

8

9 INTERIØR

ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Jakke 102 Fleece 104 Skjorte 106 Piqué 108

EFFEKTER ƒƒ T-shirts 112 ƒƒ Diverse 114 ƒƒ Kalender 116 ƒƒ Verdibrev 118

7

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Co-brand Web

136 138 140 142

INNHOLD

6


8


NordNorsk Reiseliv AS (NNR) innehar intern kompetanse for utforming av alle type profilrelaterte produksjoner. Ansatte kan derfor henvende seg til designansvarlig for alle type produksjoner. FERDIGE MALER Utlån av ferdige NNR originaler er mulig (.ai/.indd), noe som gjør det enklere for NNR og deres leverandører og samarbeidspartnere. BILDER Når det gjelder bruk av bilder, skal disse være godkjent av NNR før bruk. Det at et bilde befinner seg i vår fotobank er ikke det samme som om at NNR nødvendigvis benytter dette i sin profil. ANNET Ved spørsmål, kontakt Merkevareansvarlig John-Steve Linløkken: john-steve@nordnorge.com Eller eventuelt med Designer Tore Schöning Olsen: tore@nordnorge.com

9

RETNINGSLINJER

PRODUKSJONER


PROFILVERKTテ郎


1


LOGO Nord-Norsk Reiseliv har 2 ulike logoer. Det hvite feltet bak selve symbolet er en del av logoen og den skal derfor alltid fremstå med denne hvite bakgrunnen. Hvis logoen står på en hvit bakgrunn skal logo med skygge benyttes, slik at vi unngår at logoen ikke bare “henger” i luften.

“Northern Norway” brukes i alle internasjonale marked, mens “NordNorge” skal brukes i Norge, Sverige og Danmark. Den hvite rammen indikerer også minimumsavstander. Sort/hvit versjonen skal kun brukes der det ikke er mulighet for full farge trykk (sort/hvitt trykk, faks ol.)

logostørrelse: - minimum 1,5 cm bredde

12


LOGO

CO-BRANDING Bruk av Co-branding logo er forklart i denne manualens siste kapittel som tar for seg alle de ulike nivĂĽer innen Co-branding.

logostørrelse: - minimum 2,5 cm bredde

13


TYPOGRAFI NordNorsk Reiseliv bruker to fonter i sin kommunikasjon. Johnston brukes i hovedsak på headinger i bold og med store bokstaver. Calvert kan brukes til det meste. Erstatningsfont er Arial. FELLES GRUNNREGLER

BRUK AV JOHNSTON

Her følger standard grunnregler, som skal benyttes så lenge ikke andre unntak er satt.

• Johnston benyttes i hovedsak som hovedtittel i ulike sammenhenger.

GENERELL BRUK AV CALVERT

• Også til alt relatert “IT’S A DIFFERENT STORY” tekster.

ƒƒ Man bør helst ikke sette brødtekst og ingress i bold / fet tekst. Bruk “Light”. ƒƒ Orddeling / hyphenate skal alltid slås av, slik at det ikke forkomme ordelinger. ƒƒ Tekst skal altid være venstrestilt eller satt i justify / full bredde. ƒƒ Overskrift i Calvert skal minimum være satt til 5 pt større enn ingress eller evt brødtekst hvor man ikke har ingress. ƒƒ Overskrifter og undertitler kan settes i ulike farger (ihht de 3 hovedfargene) ƒƒ Ingress skal alltid settes til 2 pt større en brødteksten. ƒƒ Brødtekst skal alltid settes i 100% sort. ƒƒ Ingress/brødtekst skal ALDRI stå i kapitler (store bokstaver)

• Man skal helst unngå orddelinger • Tekst kan både venstre- og høyrestilles. SMÅ BOKSTAVER Hvor det er behov for liten skrift må man forholde seg til følgende regler:

WEB & DIGITALT Designelmenter skal benytte Calvert eller Johnston etter standard regler. Men det vil alltid forekomme unntak, som på feks web med hensyn til lesbarhet etc. Artikkel-tekster skal benytte Arial som erstatningsfont med følgende settinger: ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Overskrifter i 24pt - bold - #007dc5 Undertitler i 20pt - bold - #007dc5 Ingress i 16pt - normal - #000000 Brødtekst i 12pt - #000000

Calvert-Light setting ved under 8 pt font ƒƒ minimum størrelse: 6 pt ƒƒ linjeavstand: + 2 pt ƒƒ kniping (fast): + 50 em ƒƒ minimum font bredde: 90%

Profilfarger kan også benyttes til utheving av tekster i brødtekst. Da med tanke på linker, merknader etc. Denne skal settes i fargen blå #007dc5.

POWERPOINT / BREVMALER

MERK!

Det finnes maler både med profilfonter og Arial som erstatningsfont. Alle maler har predefinerte settinger under Paragraph styles/stiler i de ulike dokumentene. Disse skal man benytte seg av så godt man kan.

alle i NNR skal innstallere Calvert og Johnston lokalt på sin PC.

14

Spør hvis det forekommer usikkerheter.


Lorem ipsum dolor sit amet et, consect etur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

JOHNSTON JOHNSTON

JOHNSTON

Lorem ipsum dolor sit amet consect etur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

JOHNSTON

CALVERT

JOHNSTON

JOHNSTON

JOHNSTON

JOHNSTON

Lorem ipsum dolor sit amet consect etur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

JOHNSTON

CALVERT

15

TYPOGRAFI

CALVERT


FARGER Fargene fra logoen brukes også generelt i profilen. Det er valgt ut tre hovedfarger, som er de største fargeboksene; - den nederst blå, - den midterste lilla, - den øverste orange. De brukes der det trengs, spesielt med tanke på økt synlighet. Også på typografi som støtte for sort. De resterende fargene brukes mer forsiktig, og skal støtte hovefargene. Ved val av farger må man også ta hensyn til harmoni.

Pantone Process Black

Pantone Process Black

Pantone 3005

Pantone 3005 Pantone 2728

Pantone Pantone 2736 2728 Pantone Pantone 259 2736

C: M: Y: K:

C: M: Y: K:

C: M: Y: K:

C: M: Y: K:

C: M: Y: K:

0 0 0 100

0 0 0 100

100 40 0 0

100 40 0 0

C: M: Y: K:

92 65 0 0

16

C: 83 M: 83 Y: 0 K: 0

92 65 0 0

C: M: Y: K:

C: 75 M: 100 Y: 0 K: 0

83 83 0 0

Pantone 259

Panton

C: M: Y: K:

C: M: Y: K:

75 100 0 0

5 9 2 0


SENTER

BUNN

Pantone 248PantonePantone 220PantonePantone RedPantone 032 Pantone 248 220 Red 0321655 Pantone 1655 C: M: Y: K:

50 95 25 0

C: M: Y: K:

50 C: 95 M: 25 Y: 0 K:

25 90 50 0

C: M: Y: K:

25 C: 90 M: 50 Y: 0 K:

13 83 75 0

C: M: Y: K:

13 C: 83 M: 75 Y: 0 K:

0 75 100 0

C: M: Y: K:

0 75 100 0

17

FARGER

TOPP


ELEMENTER Som en forlengelse av logoen er det laget et mønster som kan brukes på rene flater. ALDRI på en bildeflate. Man kan bruke utsnitt av komposisjonene under og det er også lov å utelukke segmenter som eksemplene viser.

18


ELEMENTER

19


LAYOUT / LOGO Logoen står alltid på en hvit flate, og den skal alltid stå øverst til venstre på en flate som er NNR 100%. Se bruk av Co-branding logo i manualens siste kapittel.

Man må også ta hensyn til hvilken type eksponering som er gjeldende ved valg av layout, slik at logo blir godt synlig. Ikke for liten og ikke for stor.

10x21

< A3

A4

20

A5


A5

10x21

< A3

A4

21

LAYOUT / LOGO

MERK! Andre spesialformater som feks. boards ol.,må vurderes ut i fra skjønn iht ulike arena. Se eget kapittel Display for ulike eksempler på logo plassering og størrelse.


LAYOUT / GRID A4 VERTIKALT FORMAT

TEKSTBOKSER

Her med utgangspunkt i A4. Å følge dette gir en konsistent identitet for hele merkevaren. Systemet er lagt opp slik at det er ganske fleksibelt. Det kan fungere på ulike type trykksaker med lite eller mye tekst, og kan lett overføres til andre formater. De forskjellige malene er navngitt for å indikere type bruk. Man kan tilpasse sidemalene til både 2,3 og 4 kolonners inndeling basert på ulike behov. Under “Brosjyrer” i denne manualen kan du se malene tatt i bruk. BASIC GRID

BILDESIDER M/EVT TEKSTBOKS

22


BILDEBOKSER

LISTINGER

Enkel bildeside

23

LAYOUT / GRID

TEKSTSIDER


LAYOUT / GRID A4 HORISONTALT FORMAT TEKSTSIDER

Her med utgangspunkt i A4. Å følge dette gir en konsistent identitet for hele merkevaren. Systemet er lagt opp slik at det er ganske fleksibelt. Det kan fungere på ulike type trykksaker med lite eller mye tekst, og kan lett overføres til andre formater. De forskjellige malene er navngitt for å indikere type bruk. Man kan tilpasse sidemalene til både 2,3 og 4 kolonners inndeling basert på ulike behov. Under “Brosjyrer” i denne manualen kan du se malene tatt i bruk.

TEKSTBOKSER

BASIC GRID

LISTINGER

24


LISTE OPPSLAG

BILDE- / TEKSTSIDE

BILDESIDER M/EVT TEKSTBOKSER

25

LAYOUT / GRID

BILDEBOKSER


LAYOUT / STORY Her med utgangspunkt i liggende A4. Å følge dette gir en konsistent identitet. Layout er lagt opp ganske fleksibel, slik at den kan fungere på forskjellig type trykksaker og formater. HUSK ƒƒ Malen har ikke bestemte mål, så her må man tilpasse “Layout / Story” ihht valg av “Layout / Logo”. ƒƒ “Layout / Logo” skal alltid dominere i størrelse, slik at “Layout / Story” blir sekundær. ƒƒ Layout skal ikke minst harmonere, slik at “Logo”, “Short Stories” og “temabilde” ikke kommer i konflikt med hverandre. FONT OG FARGE SETTINGER ƒƒ Bruk alltid Johnston-font for Story-tekster, Light og Bold. Dette for at den skal skille seg fra Logo som benytter Calvert-font. ƒƒ Linjene skal settes i 50% K - alt annet i 100% K. ƒƒ Hovedtekst og domenet skal ha lik tekst-størrelse (light tekst). ƒƒ TAG i bunn skal alltid settes i minimum 3 pt større font og i bold + all caps. ƒƒ Det hvite feltet har også en egen skygge i 25 % opacity. Skyggen settes med hensyn til bilde/bakgrunn.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

IT’S A DIFFERENT STORY www.northernnorway.com

26


LAYOUT / STORY

27


LAYOUT / TITTEL Her med utgangspunkt i liggene A4. Å følge dette gir en konsistent identitet for hele merkevaren. Systemet er lagt opp slik at det er ganske fleksibelt, slik at det kan fungere på ulike type trykksaker og formater.

TITLE HEADING

Først velger man “Layout / Logo” for så å sette tittel ihht tilhørende grid med 2 til 3 tekstlinjer som skal utgjøre bredden på logoen. Tittel skal ikke settes på andre måter enn vist her.

TITLE HEADING VENSTRE SIDE - BUNN

28


TITLE HEADING

TITLE HEADING TITLE HEADING Hテ郎RE SIDE - TOPP

Hテ郎RE SIDE - BUNN

29

LAYOUT / TITTEL

TITLE HEADING


FOKUSOMRÅDER NORD-NORGES FOKUSOMRÅDER: ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Naturfenomener & Lyset Det Arktiske Kyst & Kystkultur Det Samiske

NORD-NORGE OMFATTER: ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Nordland Troms Finnmark Svalbard

De fire områdene blir prioritert fordi de tilfredsstiller følgende kriterier: ƒƒ Skal differensiere Nord-Norge fra konkurrentene våre alene eller i fellesskap ƒƒ Et viktig motiv for mange for å reise til Nord-Norge ƒƒ Et reisemotiv som kan stå alene (spydspiss) ƒƒ Er relevant for Finnmark, Troms, Nordland og Svalbard

NATURFENOMENER & LYSET ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Landemerker, nordkapp Skiftende vær, kontraster Isbreer Malstrømmene Nasjonalparker Torghatten Fjell møter hav Vega verdensarv Lyngsalpene Viddene Skjærgård Nordlys Midnattssol

30

DET ARKTISKE ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Ekstremgeografi Polarnetter Flora og Fauna Isbjørn Polarhistorien Svalbard Snø og is Nordlys Midnattssol


ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Øyrikene, Lofoten, Senja Fiskekulturen Fiskeværene Handelsstedene Mytologi, sagn og eventyr Språket, humoren Matkultur Hurtigruten Vikinghistorien Litteraturen Malerne Sel og hval Musikken

DET SAMISKE ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Historie og mytologi Levesett Tre stammers møte Sjøsamisk kultur Reindrift Joik Festivalene Duoddji Maten

31

FOKUSOMRÅDER

KYST & KYSTKULTUR


BRUK AV BILDER Her viser vi et utvalg av de bildene som benyttes mest pr i dag basert på de 4 fokusområder. Endelig utvalg vil ikke bli satt før fotoprosjektet er ferdigstilt, men disse gir en viss indikasjon.

På sikt vil det også blir egne inndelinger for sommer- og vinterbilder. Se også Kapittel - Regioner for flere referansebilder.

32


ƒƒ foto.nordnorge.com ƒƒ www2.imageshop.no/finnmark ƒƒ www2.imageshop.no/innovasjon

Alle bilder kan lastes ned fra en av våre Fotobanker MERK! Noen bilder er lånt fra våre destinasjonsselskaper.

33

BILDER

FOTOBANKER


BRUK AV TEKSTER NordNorsk Reiseliv jobber med å få utformet ulike tekster til forskjellig bruk. Noen er allerede klare. Vennligst ta kontakt med John-Steve Linløkken ved eventuelle spørsmål relatert andre tekster og ulike språk. Epost: johnsteve@nordnorge.com

HER PRESENTERER VI 2 ULIKE TEKSTER: ƒƒ Våre 4 hovedområder ƒƒ Short short stories

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÅRE 4 HOVEDOMRÅDER NATURFENOMENER OG LYSET Her møter du fjell som stuper i hav og hav som slår opp på land. Susende vidder, buldrende malstrømmer og brakende isbreer. Midnattsol og nordlys. Vær som gjør at du bare må ut. Og vær som gjør at du bare må inn. Lyngsalpenes tinder og skjærgårdens øyer. Verdensarven Vega og mysteriet Trollhatten og endepunktet Nordkapp. I et lys som finnes bare her, og i nye farger for hver årstid. -----------------------

NATURAL WONDERS AND THE LIGHT Experience natural phenomena such as glaciers, tidal currents and spectacular weather. Add in the unique Northern Lights and magical colours, the golden rays of the Midnight Sun and the never-ending summer’s days.

DET ARKTISKE

KYST OG KYSTKULTUR

DET SAMISKE

Her møter du arktisk landskap, flora og fauna. Polarhistorie som går langt tilbake, polarforskning som er langt framme. Og isbjørn det er greit å ha litt langt unna. Bekmørke polarnetter og gåtefullt nordlys. Sommere i gyldenrød midnattsol. Gruvedrift, fiske og fangst. Fuglefjell med yrende liv og nysgjerrig sel som vil se.

Her møter du Lofotens øyrike, gamle handelssteder, ledige rorbuer og livlige fiskevær. Børing og rib, kajakk og Hurtigrute. Et fargerikt folk, med livsglede og fortellerglede. Vikinghistorie, skrøner og sagn. Musikk og litteratur, brukskunst og malekunst. Og matkultur fra havets kjøkken, skalldyr, fisk og hval.

Her møter du den samiske urbefolkningen, med sin unike historie, sin egne mytologi og sitt helt spesielle forhold til naturen. Nesten 100.000 reinsdyre, ved kysten om sommeren og på vidda om vinteren. De fargerike koftene, festivalene, den følelsesladde joiken - rettet til en person, til et dyr eller naturen. Det særegne språket og duodji, det samiske håndverket.

-----------------------

-----------------------

-----------------------

THE ARCTIC

COAST AND COASTAL CULTURE

THE SAMI CULTURE

Explore the Arctic landscape, and discover the history behind the daring polar expeditions, mining adventures and a culture based on hunting and fishing. Experience the abundance of wildlife; steep cliffs housing thousands of birds, polar bears and seals. Travel here and meet the people who live as far north as you can get.

Close your eyes, take a deep breath and picture the wide open coastal landscape, the white sandy beaches and the spectacular fjords and mountains that plunge straight into the sea. Add in the coastal culture with its authentic fishermen’s cottages, vibrant fishing villages and lively modern towns.

34

Picture the fascinating Sami culture and your encounter with the region’s indigenous people. Imagine the hospitable people of Northern Norway and their fantastic sense of humour.


1

3

5

7

kulingen sto inn fra storhavet og bølgende slo helt opp på veien. vi satt inne hele kvelden med hver vår tekopp og så regnet piske mot ruta. neste morgen våknet vi til dette. ----------------------gale force winds were blasting in from the ocean and the waves were breaking on the road. we sat inside all night with a cup of tea, watching the rain beating against the window pane. next morning we woke up to this.

vi hadde ventet i over fire timer og skulle akkurat til å gi opp. plutselig var det der, og der, og der, og der. vi la oss på rygg i snøen og bare stirret. ingen sa noe. det var ingenting å si. ----------------------we had been waiting for over four hours and were just about to give up. suddenly, there it was. and there. and there. we lay on our backs in the snow, just staring. nobody said anything. there was nothing to say.

det var langt over midnatt da vi kom i land fra fisketuren. likevell var det unger ute å lekte overalt. vi spurte en av dem om når de pleide å legge seg. om høsten, svarte han. ----------------------it was late before we got back from our fishing trip. even so, there were children outside playing in the midnight sun. we asked one of them what time they went to bed. in the autumn, he replied.

og fem minutter senere satt vi inne på kjøkkenet hans og så på gamle bilder av fiskebåten han en gang eide. så gjestfri du er, sa jeg. eller bare litt selskapssyk, smilte ham. ----------------------and five minutes later we were sitting in his kitchen looking at old photos of the fishing boat he once owned. you are very hospitable, I said. or maybe just in need of company, he smiled.

2

4

6

8

nordkapp, 71 grader nord. hadde stått der en liten evighet, vendt mot nordavinden, med lukkede øyne. nå måtte jeg til bilen, de andre ventet, eller måtte jeg det? jeg snudde meg å løp tilbake til kanten, måtte fylle lungene med luft fra nordpolen en siste gang før jeg kunne forlate dette merkelige stedet. ----------------------the north cape, 71 degrees north, had been standing there forever. facing the north wind, with eyes shut. had to get back to the car now, the others were waiting, or did I? I turned and ran back to the edge. just had to fill my lungs with air from the north pole one last time before I could leave this remarkable place.

varmen satt enda i kinnene etter den lange padleturen. forfriskelsen og følelsen av det klare vannet mot kroppen. tanken på ungene som snart ville komme oppglødde tilbake fra fisketur. og gleden over beslutningen vi alle hadde tatt natten før, om å bli her en uke til.

vi spurte om hvordan de får laget unger i en overbefolket lavvo. ikke noe problem, svarte johann, som selv har fjorten søsken. vi fyller ungene med reinkjøtt. da sover de tungt i mange timer, og kysten er klar.

når du starter hver dag av ferien nord for polarsirkelen med å bade i sjøen, viser du at du har baller. men resten forminskes ganske kraftig.

----------------------the warmth I could still feel in my cheeks after a long bout of kayak paddling. how refreshing the clear water felt against my skin. the thought of the kids who’d soon be returning all fired up from their fishing trip. and the delight in the decision we’d all made the night before, to stay here for another week.

----------------------we asked them how they managed to make babies in an overpopulated lavvu tent. no problem, johan answered, himself one of fourteen brothers and sisters. we fill the kids with reindeer meat. It makes them sleep deeply for hours and then the coast is clear.

----------------------when you start every day of your holiday north of the arctic circle by bathing in the sea, you show you’ve got balls. the rest, however, shrinks considerably.

35

TEKSTER

SHORT SHORT STORIES


REGIONER Her presenterer vi ulike fokusområder som våre regionene prioriterer i form av stikkord og bilder. Noen bilder er lånt fra de ulike destinasjonene og må derfor ha godkjenning før eventuell bruk. Noen bilder kan bli byttet da utvelgelsen fremdeles er i en pågående prosess.

HELGELAND

BODØ & SALTEN

LOFOTEN

øyhopping, vandring kajakk, syv søster, himmelblå

skjærgården, saltstraumen, kjerringøy, kultur, hamsuns rike,

rorbuer, kajakk, nordlyset, unik kultur, landskapet

NARVIK & OFOTEN vinter og ski, lyset, vandring, stetinden, det historiske

36

VESTERÅLEN hvalsafari/fauna vandring, nordlyset, fiske, trollfjorden

HARSTAD & SØR-TROMS

skjærgården, fiske, festivaler, midtnattsol, det historiske


TROMSØ & NORD-TROMS

KAUTOKEINO & SØR-FINNMARK

NORDKAPP & VEST-FINNMARK

KIRKENES & ØST-FINNMARK

LONGYEARBYEN & SVALBARD

senja, fauna, fiske vandring, skiturisme, hundeslede

tromsø by, lyngen, nordlyset, lyset, vandring

samisk kultur, lavvo, nordlyset, vandring, hundeslede

nordkapp, ishotellet, verdensarven, hundeslede, nordlyset

kongekrabbe/ fiske, snøscooter hundeslede, fauna, russisk grense

hundeslede, scooter, isgrotting, båtturer, skiturer, fauna

37

REGIONER

SENJA & MIDT-TROMS


KONTOR


2


40


I dette kapitlet tar vi for oss alle brukermaler og personlige verktøy. Det vil si maler og verktøy som benyttes av alle internt hos NNR i det daglige virke. MERK! For å kunne ivareta vår egen profil til enhver tid, samt forsikre oss mot misbruk av dokumenter, skal alle dokumenter som utformes lagres i PDF før utsendelse. Dette er også et format som alle kan lese. Programvare kan lastes ned gratis til alle type PC’er. FØLGENDE ER LISTET I DETTE KAPITTLET: ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Hvordan bestille visttkort ? Hvordan få digital mail-signatur ? Konvolutter og bruksområder Bruk av ulike brevmaler Bruk av powerpoint-mal Hva skal de ulike malene brukes til ?

41

INFORMASJON

BRUK AV MALER


VISITTKORT Visittkortet har 4 sider hvor utsiden ivaretar kontaktinfo (norsk og engelsk) og insiden presenterer ulike “it’s a different story” tekster (engelsk).

NORSK

Visittkortet benytter både norsk og engelsk logo. I tillegg kan det benyttes som et bordkort ved feks bruk på messestands, presentasjoner o.l. Format - 4 siders 5,5 x 9 cm ( full farge).

BESTILLING Innhent fullstendig kontaktinfo både på norsk og engelsk ihht eksemplet til høyre, for de personer som bestillingen gjelder. Husk å oppgi antall visittkort ihht behov. Informasjonen sendes pr epost til, john-steve@nordnorge.com med kopi til tore@nordnorge.com

42

ENGELSK


VISITTKORT

43


KONVOLUTTER NNR har 2 ulike konvolutter som benyttes til ulike formål. Konvoluttene skal være tilgjengelig på alle NNR kontorer. FØLGENDE REGLER GJELDER: ƒƒ Det er kun regnskap som skal benytte C5-formatet ƒƒ Alle andre forsendelser skal benytte C4-formatet ƒƒ Ettikett / mottakers adresse skal settes i samme skriftretning som logo og NNR adressefelt, ikke vertikalt.

NordNorsk Reiseliv as Postboks 1163 NO-9506 Alta Norge www.nordnorge.com

44

IT’S A DIFFERENT STORY

C5

NordNo Postbok NO-950 Norge

www.no


NordNorsk Reiseliv as Postboks 1163 NO-9506 Alta Norge www.nordnorge.com

IT’S A DIFFERENT STORY

A DIFFERENT STORY

KONVOLUTTER

C4

45


BREVMALER 1 NNR har to ulike brevmaler som skal benyttes. BREVMAL 1 Denne brevmalen (se eksempel) er den personlige brevmalen. Dvs. at når man skal fatte et brev hvor mottaker skal kunne forholde seg til en bestemt ansatt i NNR som kontaktperson, skal denne malen benyttes. Her kan man også opplyse om mottakers referanseperson. BREVMAL 2 Denne brevmalen er den generelle malen som kan benyttes av alle, i forbindelse med generelle henvendelser hvor man ikke nødvendigvis trenger å opplyse om NNR kontaktperson eller referanseperson.

Malene er ferdig utformet og skal bestilles hos designansvarlig av den enkelte. HUSK! fonter må også bestilles og installeres før bruk av brevmalen.

46


BREVARK

2

47


POWERPOINT

GENERELLE REGLER: ƒƒ Man skal ikke skrive tekst på introbilde (se eksempel 1) ƒƒ Man skal kun benytte enten vertikal eller horisontal overskrift ikke begge deler (se eksempel 2). ƒƒ Man skal ikke sette bilder på tekstsider. Bilder skal kun settes i fullskjermvisning, imellom tekstsidene (se eksempel 3). ƒƒ Man kan fritt benytte seg av alle malene i eksempel 3, eller bare velge 1 av fargene - enten farget eller hvit bakgrunn eller alle malene.

Det finnes 2 ulike ppt-maler. En som ivaretar NNR fonter og en som benytter standard Arial erstatningsfont. Man skal helst benytte seg av malen som ivaretar NNR fonter (Johnston/Calvert)

1

2

48


49

POWERPOINT

3 3


E-POST På lik linje med det fysiske visittkortet kan man benytte både norsk og engelsk logo også på e-post signaturen.

VALG AV FONTER OG FARGER ƒƒ Man skal benytte Arial som standardfont i mailoppsettet og i SORT farge på alle brødtekster. ƒƒ Overskrifter kan også settes i sort tekst. Alternativt i klar blå slik som i dette dokumentet. ƒƒ Undertitler kan også settes i sort tekst. Alternativt i klar orange slik som i dette dokumentet. ƒƒ Bakgrunnen skal alltid være hvit. ƒƒ Standardteksten som følger under skal alltid inkluderes i utgående mail, under signatur. Teksten settes inn i bunn av epost-signaturen (se forrige avsnitt - Slik gjør man).

BESTILLING Innhent fullstendig kontaktinfo både på norsk og engelsk ihht eksemplet til høyre, for de personer som bestillingen gjelder. Informasjonen sendes pr epost til, john-steve@nordnorge.com med kopi til tore@nordnorge.com E-POST OG SIGNATUROPPSETT Når man mottar signaturene er de ferdigutformet som et bilde med link til bransje.nordnorge.com (EN på de engelske). Disse oversendes pr epost. SLIK GJØR MAN: ƒƒ Klikk videresend på mottat mail med signaturene. ƒƒ Marker først den norske signaturen - klikk så “Ctrl-C” ƒƒ Opprett så ny signatur i ditt epostprogram, hvor du videre limer inn signaturbildet ved å klikke “Ctrl-V”. Navngi signaturen feks som “Norsk signatur”. Husk å sett norsk signatur som standardsignatur og på “automatisk”. ƒƒ Gjenta det samme når du så oppretter engelsk signatur. ƒƒ Når du sender epost trenger du kun å endre signatur når det er behov for engelsk signatur.

Important Email Information. The information in this email is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. If you are not the intended addressee please contact the sender and dispose of this e-mail.

MERK! avhengig av din windows-versjon vil oppsettet være ulikt fra versjon til versjon. Spør it-ansvarlig om hjelp hvis nødvendig.

50


ENGELSK

51

E-POST

NORSK


ANNONSER


3


SHORT STORIES ANNONSER

1

Short Stories annonser benyttes som ren merkevarebygging for NordNorge. Det er ikke utformet noen universale annonser her. Dvs at alle i NNR som bestiller denne type annonse, kan komme med egne ønsker i tråd med ønsket budskap, marked, sesong, tema etc. Eksemplene som vi viser til her, er noen av de som er publisert pr dags dato. SLIK GJØR MAN: - IT’S A DIFFERENT STORY

ƒƒ Finn ønsket bilde på foto.nordnorge.com og ikke last ned bilde, men legg til handlekurv og send utvalg som lenke til designansvarlig - med samme ref. som infomail. ƒƒ Hvis du allerede har bildet, bør det være minst 4-5 mb. ƒƒ Send så annen info pr mail iflg huskelisten under.

Foto: CH / Innovation Norway

www.northernnorway.com

kulingen sto inn fra storhavet og bølgende slo helt opp på veien. vi satt inne hele kvelden med hver vår tekopp og så regnet piske mot ruta. neste morgen våknet vi til dette.

- IT’S A DIFFERENT STORY www.northernnorway.com

Annonse-EV-Short-Story.indd 1

13-04-11 11:20:28

HUSKELISTE Oppgi ønsket format/mondul Skal annonsen være liggende/stående? Skal annonsen ha utfall eller ikke (evt hvor mye)? Hvilken “Short Story” tekst? Norsk eller Engelsk versjon? Oppgi fotokreditering Frist for ferdigstilling

Merk! Annonsen skal gå via NNR ansvarlig til gjeldende media. Derfor trenger ikke Designer kontaktperson. Dette er også med hensyn til kvalitetssikring, som er bestillers ansvar. Den vil også alltid sendes ut med kopi til Merkevareansvarlig i NNR fra Designer.

- IT’S A DIFFERENT STORY www.northernnorway.com

Foto: Roger Johansen / NordNorsk Reiseliv AS

ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

it was way beyond midnight when we came back from the fishing trip. but there were kids outside playing everywhere anyway. we asked one of them, when they usually went to bed. in the fall, he said.

- IT’S A DIFFERENT STORY www.northernnorway.com

Annonse-JS-Short-Story.indd 1

14-06-11 13:08:24

4

54


3

SHORT STORIES

2

- IT’S A DIFFERENT STORY

Foto: Johan wildhagen / Innovation Norway

www.northernnorway.com

når du starter hver dag av ferien nord for polarsirkelen med å bade i sjøen, viser du at du har baller. men resten forminskes ganske kraftig.

- IT’S A DIFFERENT STORY www.nordnorge.com www.northernnorway.com

Annonse-JS-Short-Story.indd 1

13-05-11 11:12:04

- IT’S A DIFFERENT STORY www.nordnorge.com

- IT’S A DIFFERENT STORY www.northernnorway.com

så fine bilder, sa alle da vi kom hjem. det beste vises likevel ikke på et slikt bilde. lange padleturen. forfriskelsen av det klare

we asked them how they managed to

vannet mot kroppen. tanken på ungene som

make babies in an overpopulated lavvu tent.

snart ville komme oppglødde tilbake fra fisketur.

no problem, johan answered, himself one

håpet om at det ikke ville bli riktig med én gang.

of fourteen brothers and sisters. we fill the Photo: Jørn Tomter

Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovation Norway

varmen som enda satt i kinnene mine etter den

og gleden over beslutningen vi alle hadde tatt natten før, om å bli her oppe en uke til.

- IT’S A DIFFERENT STORY www.nordnorge.com

Annonse-JS-Short-Story.indd 1

15-03-11 10:28:01

5

kids with reindeer meat. It makes them sleep deeply for hours and then the coast is clear.

- IT’S A DIFFERENT STORY www.northernnorway.com

Annonse-JS-Short-Story.indd 1

13-05-11 11:07:32

6

55


INFORMATIVE ANNONSER

1

Informative annonser kan være alt fra kunngjøringer, ledig stilling etc. Disse annonsene vil kunne variere en del avhengig av formål. Men her viser vi eksempler hvor det er snakk om utlysning av en ledig stilling. SLIK GJØR MAN: ƒƒ Finn ønsket bilde på foto.nordnorge.com og ikke last ned Du er kanskje ikke oppvokst her, NordNorsk Reiseliv as jobber med markedsføring og utvikling av Nord-Norge som reisemål. Selskapet har avdelingsbilde, men legg til handlekurv og i send utvalg som lenkeinkluderer til utstrakt teamarbeid på tvers av avdelingskontorene. kontor Bodø, Tromsø og Alta. Arbeidet i organisasjonen men du kjenner følelsen av NordNorge. Det åpne kystlandskapet Selskapet er en kompetansebedrift bestående av 17 årsverk. Budsjettert omsetning for 2011 er ca. 40 mill. designansvarlig med samme ref. som infomail. med de hvite sandstrender langs de utallige øyer. Et spektakulæret NordNorsk Reiseliv AS søker landskap derhar fjell stuper ned i hav. bør det være minst 4-5 mb. ƒƒ Hvis du allerede bildet, Kystkulturen, rorbuer og levende ƒƒ Send så annen info pr mail iflg huskelisten under.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

HUSKELISTE

Det spesielle lyset, fra blå timer nattssol og evige sommerdager. Spennende naturfenomener, isbreer, sterke tidevannsstrømmer og mye vær. Den samiske kulturen og møtet med det opprinnelige.

fo r å l e d e a r b e i d e t m e d d e n v i d e re u t v i k l i n g e n av s e l s k a p e t . V i s e r e t t e r d e g s o m i n n e h a r relevant ledererfaring, samt erfaring fra strategi- og forretningsutvikling. Du er en sterk relasjonsbygger som liker å gå foran, og som motiveres av å nå nye høyder gjennom fokus på muligheter i så vel markedet som i egen organisasjon.

du lede laget vårt mot neste nivå? ƒƒ Oppgi ønsket format/mondul Vil Vi tilbyr en spennende jobb i et sterkt kompetansemiljø med engasjer te kollegaer og verdens beste produkt! Møte med de gjestfrieliggende/stående? mennesker, ƒƒ Skal annonsen være den frodige nordlendingen og den Les mer om stillingen på www.bedriftskompetanse.no. Spørsmål rettes til styreleder Hans Olav nordnorske humoren. Den sjeneƒƒ Oversend ferdig tekst- FERDIGKarde, korrekturlest både tlf. 901 51 981, eller evt Bedriftskompetanse as ved Linn Sollund-Walberg, tlf. 990 06 318. røse landsdelen er i sansene dine. Det vil bli utarbeidet søkerliste i samsvar med offentlighetens bestemmelser. Hvis du mener Norsk og Engelsk. å ha grunnlag for å få søknaden unndratt offentlighet ber vi deg begrunne dette. ƒƒ Oppgi fotokreditering Søknadsfrist: 6. mai 2011 ƒƒ Frist for ferdigstilling

Merk! Annonsen skal gå via NNR ansvarlig til gjeldende media. Derfor trenger ikke Designer kontaktperson. Dette er også med hensyn til kvalitetssikring, som er bestillers ansvar. Den vil også alltid sendes ut med kopi til Merkevareansvarlig i NNR fra Designer.

Du er kanskje ikke oppvokst her, men du kjenner følelsen av Nord-Norge. Det åpne kystlandskapet med de hvite sandstrender langs de utallige øyer. Et spektakulæret landskap der fjell stuper ned i hav. Kystkulturen, rorbuer og levende fiskevær. Det spesielle lyset, fra blå timer og flammende nordlys til midnattssol og evige sommerdager. Spennende naturfenomener, isbre-er, sterke tidevannsstrømmer og mye vær. Den samiske kulturen og møtet med det opprinnelige. Møte med de gjestfrie mennesker, den frodige nordlendingen og den nordnorske humoren. Den sjenerøse landsdelen er i sansene dine.

NordNorsk Reiseliv as jobber med markedsføring og utvikling av Nord-Norge som reisemål. Selskapet har avdelings-kontor i Bodø, Tromsø og Alta. Arbeidet i organisasjonen inkluderer utstrakt teamarbeid på tvers av avdelingskontorene. Selskapet er en kompetansebedrift bestående av totalt 17 årsverk. Budsjettert omsetning for 2011 er ca. 40 mill. NordNorsk Reiseliv AS søker

ADMINISTRERENDE DIREKTØR for å lede arbeidet med den videre utviklingen av selskapet. Vi ser etter deg som innehar relevant ledererfaring, samt erfaring fra strategi- og forretningsutvikling. Du er en sterk relasjonsbygger som liker å gå foran, og som motiveres av å nå nye høyder gjennom fokus på muligheter i så vel markedet som i egen organisasjon.

Vil du lede laget vårt mot neste nivå?

Vi tilbyr en spennende jobb i et sterkt kompetansemiljø med engasjerte kollegaer og verdens beste produkt! Les mer om stillingen på www.bedriftskompetanse.no. Spørsmål rettes til styreleder Hans Olav Karde, tlf. 901 51 981, eller Bedriftskompetanse as ved Linn Sollund-Walberg, tlf. 990 06 318. Det vil bli utarbeidet søkerliste i samsvar med offentlighetens bestemmelser. Hvis du mener å ha grunnlag for å få søknaden unndratt offentlighet ber vi deg begrunne dette.

Søknadsfrist: 6. mai 2011

stående

56


Du er kanskje ikke oppvokst her, men du kjenner følelsen av NordNorge. Det åpne kystlandskapet med de hvite sandstrender langs de utallige øyer. Et spektakulæret landskap der fjell stuper ned i hav. Kystkulturen, rorbuer og levende

NordNorsk Reiseliv as jobber med markedsføring og utvikling av Nord-Norge som reisemål. Selskapet har avdelingskontor i Bodø, Tromsø og Alta. Arbeidet i organisasjonen inkluderer utstrakt teamarbeid på tvers av avdelingskontorene. Selskapet er en kompetansebedrift bestående av 17 årsverk. Budsjettert omsetning for 2011 er ca. 40 mill.

Det spesielle lyset, fra blå timer nattssol og evige sommerdager. Spennende naturfenomener, isbreer, sterke tidevannsstrømmer og mye vær. Den samiske kulturen og møtet med det opprinnelige.

fo r å l e d e a r b e i d e t m e d d e n v i d e re u t v i k l i n g e n av s e l s k a p e t . V i s e r e t t e r d e g s o m i n n e h a r relevant ledererfaring, samt erfaring fra strategi- og forretningsutvikling. Du er en sterk relasjonsbygger som liker å gå foran, og som motiveres av å nå nye høyder gjennom fokus på muligheter i så vel markedet som i egen organisasjon.

Møte med de gjestfrie mennesker, den frodige nordlendingen og den nordnorske humoren. Den sjenerøse landsdelen er i sansene dine.

NordNorsk Reiseliv AS søker

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Du er kanskje ikke oppvokst her, men du kjenner følelsen av Nord-Norge. Det åpne kystlandskapet med de hvite sandstrender langs de utallige øyer. Et spektakulæret landskap der fjell stuper ned i hav. Kystkulturen, rorbuer og levende fiskevær. Det spesielle lyset, fra blå timer og flammende nordlys til midnattssol og evige sommerdager. Spennende naturfenomener, isbre-er, sterke tidevannsstrømmer og mye vær. Den samiske kulturen og møtet med det opprinnelige. Møte med de gjestfrie mennesker, den frodige nordlendingen og den nordnorske humoren. Den sjenerøse landsdelen er i sansene dine.

Vi tilbyr en spennende jobb i et sterkt kompetansemiljø med engasjer te kollegaer og verdens beste produkt!

NordNorsk Reiseliv as jobber med markedsføring og utvikling av Nord-Norge som reisemål. Selskapet har avdelings-kontor i Bodø, Tromsø og Alta. Arbeidet i organisasjonen inkluderer utstrakt teamarbeid på tvers av avdelingskontorene. Selskapet er en kompetansebedrift bestående av totalt 17 årsverk. Budsjettert omsetning for 2011 er ca. 40 mill.

Les mer om stillingen på www.bedriftskompetanse.no. Spørsmål rettes til styreleder Hans Olav Karde, tlf. 901 51 981, eller Bedriftskompetanse as ved Linn Sollund-Walberg, tlf. 990 06 318.

NordNorsk Reiseliv AS søker

Vil du lede laget vårt mot neste nivå?

Det vil bli utarbeidet søkerliste i samsvar med offentlighetens bestemmelser. Hvis du mener å ha grunnlag for å få søknaden unndratt offentlighet ber vi deg begrunne dette.

Søknadsfrist: 6. mai 2011

ADMINISTRERENDE DIREKTØR for å lede arbeidet med den videre utviklingen av selskapet. Vi ser etter deg som innehar relevant ledererfaring, samt erfaring fra strategi- og forretningsutvikling. Du er en sterk relasjonsbygger som liker å gå foran, og som motiveres av å nå nye høyder gjennom fokus på muligheter i så vel markedet som i egen organisasjon.

liggende

Vil du lede laget vårt mot neste nivå?

Vi tilbyr en spennende jobb i et sterkt kompetansemiljø med engasjerte kollegaer og verdens beste produkt! Les mer om stillingen på www.bedriftskompetanse.no. Spørsmål rettes til styreleder Hans Olav Karde, tlf. 901 51 981, eller Bedriftskompetanse as ved Linn Sollund-Walberg, tlf. 990 06 318. Det vil bli utarbeidet søkerliste i samsvar med offentlighetens bestemmelser. Hvis du mener å ha grunnlag for å få søknaden unndratt offentlighet ber vi deg begrunne dette.

Søknadsfrist: 6. mai 2011

57

INFORMATIV

2


GENRELLE ANNONSER Generelle annonser har fokus på ren markedsføring av hele landsdelen Du er kanskje ikke oppvokst her, men du følelsen av Nord-Norge. Det eller utvalgte regioner, temaområder, produktområder etc.kjenner åpne kystlandskapet med de hvite sandstrender langs de utallige øyer. Et

SLIK GJØR MAN:

spektakulært landskap der fjell stuper ned i hav. Kystkulturen, rorbuer og levende fiskevær. Det spesielle lyset, fra blå timer og flammende nordlys til

OPPLEV LOFOTEN

ƒƒ Finn ønsket bilde på foto.nordnorge.com og ikke last ned midnattssol og evige sommerdager. bilde, men legg til handlekurv og send utvalg som lenke tilnaturfenomener, isbreer, Spennende sterke tidevannsstrømmer og mye vær. designansvarlig - med samme ref. som infomail. Den samiske kulturen og møtet med det opprinnelige. Møte med de gjestfrie mennesker, den frodige nordlendingen ƒƒ Hvis du allerede har bildet, bør det være minst 4-5 mb. og den nordnorske humoren. Den sjenerøse landsdelen er i sansene dine. ƒƒ Send så annen info pr mail iflg huskelisten under.

HUSKELISTE ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Oppgi ønsket format/mondul Skal annonsen være liggende/stående? Oversend ferdig tekst- FERDIG korrekturlest Oppgi fotokreditering Frist for ferdigstilling

THE NORTHERN LIGHTS

Du er kanskje ikke oppvokst her, men du kjenner følelsen av Nord-Norge. Det åpne kystlandskapet med de hvite sandstrender langs de utallige øyer. Et spektakulært landskap der fjell stuper ned i hav. Kystkulturen, rorbuer og levende fiskevær. Det spesielle lyset, fra blå timer og flammende nordlys til midnattssol og evige sommerdager.

Spennende naturfenomener, isbreer,

Spennende naturfenomener, isbreer,

vær. Den samiske kulturen og møtet

sterke tidevannsstrømmer og mye med det opprinnelige. Møte med de

sterke tidevannsstrømmer og mye vær.

gjestfrie

Den samiske kulturen og møtet med det

mennesker,

den

frodige

nordlendingen og den nordnorske

opprinnelige. Møte med de gjestfrie

humoren. Den sjenerøse landsdelen er

mennesker, den frodige nordlendingen

i sansene dine.

og den nordnorske humoren. Den sjenerøse landsdelen er i sansene dine.

Du er kanskje ikke oppvokst her, men du kjenner følelsen av Nord-Norge.

Merk! Annonsen skal gå via NNR ansvarlig til gjeldende www.nordnorge.com media. Derfor trenger ikke Designer kontaktperson. Dette er også med hensyn til kvalitetssikring, som er bestillers ansvar. Den vil også alltid sendes ut med kopi til Merkevareansvarlig i NNR fra Designer.

Det åpne kystlandskapet med de hvite sandstrender langs de utallige øyer. Et spektakulært landskap der fjell stuper ned i hav. Kystkulturen, rorbuer og levende fiskevær. Det spesielle lyset, fra blå timer og flammende nordlys til midnattssol og evige sommerdager. Spennende naturfenomener, isbreer, sterke tidevannsstrømmer og mye vær. Den samiske kulturen og møtet med det opprinnelige. Møte med de gjestfrie

mennesker,

den

frodige

nordlendingen og den nordnorske humoren. Den sjenerøse landsdelen er i sansene dine.

www.nordnorge.com

stående

58


kjenner følelsen av Nord-Norge. Det åpne kystlandskapet med de hvite sandstrender langs de utallige øyer. Et spektakulært landskap der fjell stuper ned i hav. Kystkulturen, rorbuer og levende fiskevær. Det spesielle lyset, fra blå timer og flammende nordlys til midnattssol og evige sommerdager. Spennende naturfenomener, isbreer, sterke tidevannsstrømmer og mye vær.

THE NORTHERN LIGHTS

Den samiske kulturen og møtet med det opprinnelige. Møte med de gjestfrie mennesker, den frodige nordlendingen og den nordnorske humoren. Den

OPPLEV LOFOTEN

sjenerøse landsdelen er i sansene dine. Du er kanskje ikke oppvokst her, men du kjenner følelsen av Nord-Norge. Det åpne kystlandskapet med de hvite sandstrender langs de utallige øyer. Et spektakulært landskap der fjell stuper ned i hav. Kystkulturen, rorbuer og levende fiskevær. Det spesielle lyset, fra blå timer og flammende nordlys til

GENERELLE

Du er kanskje ikke oppvokst her, men du

midnattssol og evige sommerdager.

Spennende naturfenomener, isbreer,

Spennende naturfenomener, isbreer,

vær. Den samiske kulturen og møtet

sterke tidevannsstrømmer og mye vær. Den samiske kulturen og møtet med det opprinnelige. Møte med de gjestfrie mennesker, den frodige nordlendingen og den nordnorske humoren. Den sjenerøse landsdelen er i sansene dine.

sterke tidevannsstrømmer og mye

med det opprinnelige. Møte med de gjestfrie

mennesker,

den

frodige

nordlendingen og den nordnorske humoren. Den sjenerøse landsdelen er i sansene dine.

Du er kanskje ikke oppvokst her, men du kjenner følelsen av Nord-Norge.

www.nordnorge.com

Det åpne kystlandskapet med de hvite

sandstrender langs de utallige øyer. Et

spektakulært landskap der fjell stuper ned i hav. Kystkulturen, rorbuer og

liggende

levende fiskevær. Det spesielle lyset, fra blå timer og flammende nordlys til midnattssol og evige sommerdager. Spennende naturfenomener, isbreer, sterke tidevannsstrømmer og mye vær. Den samiske kulturen og møtet med det opprinnelige. Møte med de gjestfrie

mennesker,

den

frodige

nordlendingen og den nordnorske humoren. Den sjenerøse landsdelen er i sansene dine.

www.nordnorge.com

59


WEB-ANNONSER HUSKELISTE ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Derfor vil den kun bestå av logo, bilde, tittel og webadresse. SLIK GJØR MAN: ƒƒ Finn ønsket bilde på foto.nordnorge.com og ikke last ned bilde, men legg til handlekurv og send utvalg som lenke til designansvarlig - med samme ref. som infomail. ƒƒ Hvis du allerede har bildet, bør det minimum være skarp ved visning i fullskjerm på din PC. ƒƒ Send så annen info pr mail iflg huskelisten til høyre.

Oppgi ønsket format Oppgi nettadressen den skal “linkes” til på gjeldende språk Skal annonsen være liggende/stående? Oversend tittel ferdig oversatt på gjeldende språk Oppgi fotokreditering Frist for ferdigstilling

Merk! Annonsen skal gå via NNR ansvarlig til gjeldende media. Derfor trenger ikke Designer kontaktperson. Dette er også med hensyn til kvalitetssikring, som er bestillers ansvar. Den vil også alltid sendes ut med kopi til Merkevareansvarlig i NNR fra Designer.

468 x 60 px

MIDNIGHT SUN ADVENTURES

728 x 90 px

MIDNIGHT SUN ADVENTURES

60

NORTHERN LIGHT MAGIC

Web-annonser kommer i mange ulike formater, så her viser vi bare et utvalg av de mest vanlige. Web-annonser har til hensikt å lede potensielle feriegjester til vårt nettsted - nordnorge.com.

www.no


ES

120 x 600 px

200 x 200 px

www.northernnorway.com

NORTHERN LIGHT MAGIC

NORTHERN LIGHT MAGIC

VINN EN REISE

northernnorway.com

300 x 250 px

THE NORTH CAPE EXPERIENCES www.northernnorway.com

61

WEB ANNONSER

RES

160 x 600 px


BROSJYRER


4


REISEGUIDE NORD-NORGE Reiseguiden har et gitt et eget særpreg som skiller seg ut fra resten av reiselivsnorge. Reiseguiden har fokus på å skape reiselyst og samtidig fungere som et godt og brukervennlig oppslagsverk, både for den individuelt reisende og for planlegging av gruppereiser. Reiseguiden skal ivareta våre 12 regioner på best mulig måte, med utgangspunkt i lik vektlegging av den enkelte region. Tidligere har Nord-Norge hadt adskilt reiseguide og profilbrosjyre, som nå er slått sammen til en ny felles reiseguide for hele NordNorge. Denne vektlegger bilder i større grad enn før, for å kunne skape økt reiselyst ved bruk av både tekst og bilder.

Her viser vi noen eksempler på bruk av ulike maler >>

64


REISEGUIDE

65


VINTERFOLDEREN Vinterfolderen skal ha fokus på produkter tilpasset den individuelt reisende, med prisede produkter. Alle regioner blir invitert, med muligheten til å sette ekstra fokus på sin region med en egen vinterfolder. Folderen skal alltid starte med en regionsbeskrivelse som skaper reiselyst og et eget regionskart. Grunnleggende reiseinformasjon for å komme seg fra og regionen skal allid være med. Bilder med tilhørende produktbeskrivelser skal så stå i fokus. Folderen har en horisontal layout gir god mulighet for display av gode bilder, med en forside som også fungerer vertikalt med hensyn til standard brosjyre display. Horisontal layout gir også økt brukervennlighet med hensyn til digital distribusjon. En eventuell fremtidig “Sommerfolder” vil benytte samme layout.

66


VINTERFOLDER

67


INNSALGSDOKUMENTET Innsalgsdokumentet skal primært fungere som et rent informativt dokument, men skal sekundært også skape følelsen av et fellesskap gjennom bruk av bilder fra hele landsdelen. Forsiden har derfor et unikt design som representerer alle våre 12 regioner, gjennom bruk av 12 ulike bilderuter. Formålet er å skape et inkluderende førsteinntrykk. Generelt kan bilder benyttes for å løfte frem de ulike tiltak og kampanjer som presenteres, i tillegg til en inndeling av de ulike markeder. Presentasjon av de ulike tiltak og kampanjer har et eget maloppsett, slik at vi ivaretar kontinuitet og godt forståelse. På denne måten blir innsalgsdokumentet et godt og brukervennlig oppslagsverk for alle våre regioner.

MERK! Tekstmaler vil bli utsendt til alle som er delaktige i innholdsproduksjonen. Ferdigstilt tekst skal alltid utsendes til både merkevareansvarlig og designansvarlig.

68


INNSALGDOK

EKSEMPEL: - FORSIDE INNSALGSDOKUMENTER

69


MARKEDSPLAN Markedsplanen er et mer rent informativt dokument som ikke vektlegger bruk av bilder i så stor grad som våre andre trykksaker. Dette spesielt med hensyn til størst mulig nedskalering av dokumentes størrelse. Bilder benyttes kun ved introduksjon av nytt kapittel. Ikke underkapitler. Markedsplanen benytter ingen faste tekstmaler ved produksjon, men har ellers samme layout som Innsalgsdokumentet.

70


MARKEDSPLAN

EKSEMPEL: - FORSIDE STRATEGISK MARKEDSPLAN

71


ÅRSRAPPORT Årsrapporten er på lik linje med markedsplanen et mer rent informativt dokument som ikke vektlegger bruk av bilder i så stor grad som våre andre trykksaker. Bilder benyttes også her ved introduksjon av nytt kapittel. Men ikke underkapitler. Årsrapporten har ingen faste tekstmaler ved produksjon, men har ellers samme layout som Innsalgsdokumentet. Det som skiller årsrapporten, markedsplanen og innsalgsdokumentet mest er de unike forsidene som benyttes.

72


ÅRSMELDING

EKSEMPEL: - FORSIDE ÅRSMELDING

73


DISPLAY


5


PLAKATER Plakater har en enkel layout som har til hensikt å sette fokus på et spesifikt produkt eller temaområde. Alle plakater skal benytte et godt bilde og en god tittel som fremhever hverandre. Standard logoregler skal følges og tilhørende webadresse skal alltid følge med og være godt synlig. Her viser vi noen eksempler.

76


PLAKATER

THE NORTH CAPE ADVENTURE

LOFOTEN ISLANDS

MAJESTIC LYNGEN ALPS

77


ROLL-UPS Roll-ups har på lik linje med plakater en enkel layout som skal sette fokus på et spesifikt produkt eller temaområde. Det skal benyttes et godt bilde og en god tittel som fremhever hverandre. Standard logoregler skal alltid følges og tilhørende webadresse skal alltid følge med og være godt synlig. Her viser vi noen eksempler.

78


ROLL-UP

EXPERIENCE THE ARCTIC ADVENTURE

EXPLORE THE ENDLESS NATURE

EXPLORE THE NORTHERN LIGHTS 79


BOARDS Boards følge samme grunnleggende regler som plakater, rollups etc. De skal kun designes internt, så fremt det lar seg gjøre. Ta også hensyn til evt gjenbruk før layout, systemløsning etc bestemmes, slik at man unngår bruk og kast metoden.

IT’S A DIFFERENT STORY

Boards tar for seg både messevegger og ulike veggdisplay løsninger. Menneskefiguren indikerer hvilken layout på display som bør benyttes, som tar hensyn til veggens høyde og bredde som er gjeldende. Her er det vanskelig å sette en eksakt standard, hvor eksemplene kun er ment som veiledende eksempler. Ellers skal

80


IT’S A DIFFERENT STORY

IT’S A DIFFERENT STORY

IT’S A DIFFERENT STORY

81

IT’S A DIFFERENT STORY

IT’S A DIFFERENT STORY

ENT STORY

IT’S A DIFFERENT STORY

IT’S A DIFFERENT STORY

IT’S A DIFFERENT

IT’S A DIFFERE

BOARDS

IT’S A DIFFERENT STORY IT’S A DIFFERENT STORY

IT’S A DIFFERENT STORY


BANNERE

1

SUMMER

Bannere har på lik linje med Roll-ups en enkel layout som skal sette fokus på et spesifikt produkt eller temaområde. Det skal benyttes et godt bilde og en god tittel som fremhever hverandre. Standard logoregler skal alltid følges og tilhørende webadresse skal alltid følge med og være godt synlig. Her viser vi noen eksempler på både horisontalt og vertikalt format.

2

MERK! Ved produksjon av vertikalt bannerformat er forslag nr 4 og foretrekke og skal benyttes så fremt det lar seg gjøre.

THE NORTH CAPE MAGIC 3

THE NORTHERN LIGHTS 82


THE NORTHERN LIGHTS

WINTER

83

BANNERE

THE MIDNIGHT SUN

ARCTIC

6 5 4


DIGITALE FORMATER


6


WEB-PROFIL Nettsiden til nordnorge.com ble lansert våren 2011, som pr i dag representerer web-profilen slik den er bestemt. For videre visualisering og forståelse av oppbygning, besøk www.nordnorge. com eller ta kontakt med NNRs designansvarlig. Nettsiden består i dag av en trespråklig platform som ivaretar norsk, engelsk og tysk. På sikt er det også ønskelig å utvide antall språk. NNR jobber kontinuerlig med implementering og modernisering nye løsninger.

86


WEB-PROFIL

87


BRANSJENETT Nytt bransjenettsted lanseres høsten 2011, under nettadressen bransje.nordnorge.com. Her viser vi en liten smakebit. Bransjenettsiden består i dag av en to-språklig platform (norsk/ engelsk), som i tillegg har et eget intranett for den nordnorske reiselivsbransjen. Bransjenettstedet vil gi en bedre kommunikasjonsflyt i begge retninger, hvor også nord-norske destinasjonselskaper kan logge seg inn for å registrere sine egne nyheter direkte.

88


BRANSJENETT

89


FOTOBANKEN I dag eksisterer fotobanken under et annet design, men som vil bli fornyet i løpet av 2012. Det jobbes også med økt brukervennlighet og nye funksjonaliteter. Oppgradert platform vil bli lansert sammen med nytt design. Her presenterer vi en liten smakebit, men enelig design vil fremtre med noen mindre endringer.

LOGG INN

OPPRETT NY BRUKER

FORSIDEN

SE BILDER

DIN HANDLE KURV: 0 er lagt til

SE BILDER I KART

Tøm handlekurven

HANDLEKURV

VILKÅR

I samarbei med NordNorsk Reiseliv AS

90


OPPRETT NY BRUKER

FORSIDEN

SE BILDER

DIN HANDLE KURV: 0 er lagt til

SE BILDER I KART

FOTOBANK

LOGG INN

Tøm handlekurven

HANDLEKURV

VILKÅR

I samarbei med NordNorsk Reiseliv AS

91


NYHETSBREV Nyhetsbrevet er en del av bransjenettstedet, hvor nyheter utsendes direkte via samme system. Nyhetsbrevet vil bli tatt i bruk ved lansering av bransjenettsiden. Dette er en delvis automatisert løsning, hvor man kan velge ut nyheter til nyhetsbrevet direkte på nettstedet. Noe som effektiviserer utsendelsen.

Nyhetsbrev-løsningen ivaretar også andre type utsendelser, både på Norsk og Engelsk, slik som kunngjøringer, pressemeldinger og invitasjoner. Her viser vi noen eksempler >

92


NYHETSBREV

93


FACEBOOK Ny timeline profil under utvikling

94


FACEBOOK

95


SLIDESHOW Det finnes egne maler for slideshow som feks skal benyttes ved presentasjoner, visning på storskjerm etc. Slideshow kan bestilles internt. SLIK BESTILLER MAN: ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

bruk fotobanken for utvelgelse av bilder. legg ønskede bilder til handlekurven send utvalg som lenke (ikke last ned bilder) oversendt eventuell beskrivelse av formål og oppsett pr mail til designansvarlig. ƒƒ husk å inkluder frist og visningsformat. ƒƒ skreddersøm er også mulig ved bruk av plakatmal (bilder med ulike titler) eller bruk av “Short stories” tekster.

96


Photo: Bjørn Klauer

northernnorway.com Photo: Lyngen Lodge

northernnorway.com Photo: Terje Rakke / Nordic Life

97

SLIDESHOW

northernnorway.com


BEKLEDNING


7


JAKKER Vi valgt Norrønna - Lofoten jakker som i stor grad ivaretar våre profilfarger. Vi har også benyttes oss av ulike farger slik at NNR fremstår som like fargerik som landsdelen. Som eksemplene viser, er det egen dame- og herremodeller som man kan velge i.

100


JAKKE

Herre

Dame

101


FLEECE Vi også valgt Norrønna - Lofoten fleece som i enda større grad ivaretar våre profilfarger. Her er alle våre profilfarger representert. Som eksemplene viser, er det egen dame- og herremodeller som man kan velge i.

102


FLEECE

Herre

Dame

103


SKJORTE Som arbeidsskjorter har vi valgt helt hvite skjorter, som kan leveres med b책de kort og lang arm i egne dame- og herremodeller.

104


SKJORTE

105


PIQUĂ&#x2030; Som alternativ arbeidsskjorte har vi valgt helt hvite PiquĂŠ-skjorter som ogsĂĽ leveres i egne dame- og herremodeller.

106


PIQUÉ

107


EFFEKTER 108


8 109


T-SHIRT Disse t-shirts kan benyttes til premiering og som give-aways i ulike konkurranser og kampanjer. Kan ogs책 benyttes internt.

110


T-SHIRTS

111


DIVERSE EFFEKTER Vi har ogs책 ulike andre effekter som kan benyttes ved behov, men disse m책 bestilles etter behov. Her er noen eksempler. Nye forslag vurderes kontinuerlig og etter behov.

112


DIVERSE

113


KALENDER NNR har som planer å utgi en egen kalender som presenterer alle regioner i Nord-Norge. Denne er fremdeles under utvikling, men her ser dere noen eksempler.

2012 NORD-NORGE Uke 35

ma

114

ti

on

to

fr

1

2


Uke

ma

ti

on

to

fr

35

AUGUST 2012 lø

1

2

SEPTEMBER 2012

36

3

4

5

6 Uke

7 ma

8 ti

9 on

37

10

11

12

13 35

14

15

16

38

17

18

19

20 36

21 3

22 4

23 5

6

7

39

24

25

26

27 37

28 10

29 11

30 12

13

14

35 15

16

19

20

21

36 22

3 23

4

5

6

26

27

28

37 29

10 30

11

12

18 25

38 SVALBARD & LONGYEARBYEN

fr

1

2

Uke

8

ma

9

ti

on

to

fr

1

2

7

8

9

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

Nordkapp

17

18

Longyearbyen

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

24

Kirkenes

Tromsø

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

39

to

25

Lofoten

Bodø

Brønnøysund

VEST-FINNMARK & NORDKAPP

38 39

Nordkapp

Kirkenes

Tromsø

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

17

Longyearbyen

Lofoten

24

Bodø

Brønnøysund

VESTERÅLEN Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Nordkapp

Longyearbyen Kirkenes Tromsø

Lofoten

Bodø

Brønnøysund

115

KALENDER

OKTOBER 2012


VERDIBREV Til ulike form책l har vi behov for 책 hedre noen som har utmerket seg eller gjort seg fortjent til en premie. Da benytter vi ulike verdibrev som eksemplene her viser.

116


FOR BESTE REISELIVSAKTØR 2012 TILDELES

GAVEKORT

_________________________________________________________

RUNDREISE I NORD-NORGE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

TILDELES

_________________________________________________________

___________________________ navn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

___________________________ navn

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

NOK

___________________________ navn

15.000,-

______________________________________________________ BELØP I HELE KRONER

___________________________ SIGNATUR

www.nordnorge.com

www.nordnorge.com

117

VERDIBREV

DIPLOM


INTERIØR 118


9 119


SKILT & FASADE Ved skilting av fasade og kontordører benytter vi egne skilt. Her benyttes logoemblemet henholdsvis kombinert med foretaksnavn eller person. Kan også brukes ved merking av parkeringsplasser.

NordNorsk Reiseliv AS

NNR skal ikke ha store skilt som eventuelt kan forveksles med en turistinformasjon. Dette skal man ta hensyn til, da det er viktig å ikke villede besøkende.

EKSEMPEL - skilt ved inngang + evt parkering

Skilt bestilles internt. Her viser vi noen eksempler på hvordan vi bør fremstå.

Arne Trengereid administrerende direktør

John-Steve Linløkken fagsjef marked og merkevaren nord-norge

EKSEMPEL - dørskilt privat kontor

120


SKILT & FASADE

EKSEMPEL inngangsdør

EKSEMPEL personlig kontor

121


MILJØ & FARGER Interiør er vanskelig å låse fast til en eksakt mal, derfor presenterer vi her noen eksempler på hvordan man kan benytte profilfargene. Viktig at man har som formål å skape lyse trivelige lokaler og en balansert atmosfære. Derfor skal man bruke flere farger og ikke bare en, slik at ikke alt blir feks helt orange. En vegg kan feks settes i en utvalgt farge, men ikke et helt rom. Prosjektorvegg / brosjyrevegg har en fastsatt mal. Her sender man inn veggmål (hxb) + prosjektorflate, hvor så designer ferdigstiller og bestiller nødvendig utstyr.

IT’S A DIFFERENT STORY

FARGEVALG gardiner

BROSJYRER

FARGEVALG vegger

122

A DIFFERENT STORY

EKSEMPEL Bibliotek hylle

BROSJYRER

Projektorflater

IT’S A DIFFERENT STORY

EKSEMPEL brosjyrevegg

Hvite persienner eller rullegardiner

A DIFFERENT STORY


123

EKSEMPEL DISPLAY prosjektorvegg

BROSJYRER

IT’S A DIFFERENT STORY IT’S A DIFFERENT STORY

Projektorflater

MILJØ & FARGER

EKSEMPEL GRID prosjektorvegg


MØBLER Stoler kan bestilles i ulike farger som er tilpasset NNR profil. Bildene til høyre viser også hvordan ulike miljøer kan fremstå. Lyst, kreativt og fargerikt. Bildene er kun eksempelbilder.

EKSEMPEL kontorstoler

124


125

MØBLER

INSPIRASJONSBILDER bruk av møbler / farger


VEGGBILDER Veggbilder bestilles internt og kan leveres med både hvit og sort ramme. Format skal være i panorama og bidra til å skape reiselyst. Tilgjengelige bilder kan sendes pr mail før man bestiller. Se også side 33 i denne maualen for inspirasjon.

Tittel og fotograf kommer her

126


VEGGBILDER

EKSEMPEL veggbilder

127


DEKKETØY Dekketøy kan bestilles på forespørsel. Her viser vi eksempler på vannglass, tallerken og krus. Logoen skal fremstå som klar å tydelig, og derfor skal ikke feks krus i ulike farger som krangler med logen benyttes.

128


DEKKETテ郎

129


CO-BRANDING


10


NIVÅ 1 / CO-BRANDING Her må vi se på noen regler sammen

132


NIVÅ 1

NORTHERN LIGHT MAGIC

133


NIVĂ&#x2026; 2 / CO-BRANDING Regelverk er under utarbeidelse

134


NIVĂ&#x2026; 2

VERDENS VAKRESTE KYST

snarvei 1 snarvei 2 snarvei 3 snarvei 4 snarvei 5 snarvei 6

135


NIVĂ&#x2026; 3 / CO-BRANDING Regelverk er under utarbeidelse

136


VAKRESTE KYST VERDENS VAKRESTE KYST

NIVÅ 3

137


CO-BRAND WEB Co-brand er under utvikling. Ta kontakt ved spørsmål og eventuelt ønsker om bruk av NordNorsk Reiselivs co-brand profil. Til høyre ser du et eksempel på bruk av Co-branding hvor Hamsuns Rike har valgt å benytte samme malverk som NordNorsk Reiseliv, men hvor de likevell får muligheten til å sette eget preg på designet.

138


CO-BRAND WEB

139


www.nordnorge.com bransje.nordnorge.com

|

foto.nordnorge.com

Designmanualen  

DESIGN MANUAL 1 2 Naturfenomener. Det arktiske. Kyst &amp; kystkultur. Samisk kultur. Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard inngikk janu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you