Page 1

SELMER OG NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) INVITERER:

PE for breakfast/Breakfast for PE Faste frokostmøter med faglig meny Tema denne gang:

Tentativ møteplan:

Tentative plan:

CARRIED INTEREST OG SKATT:

Viktigheten av “fulle opplysninger” BESKATNING AV CARRIED INTEREST HAR SIDEN 2012 VÆRT ET FOKUSOMRÅDE FOR SKATTEETATEN. MED HERKULES-DOMMEN HAR DEN FØRSTE SAKEN VÆRT I TINGRETTEN OG FLERE SAKER ER UNDER OPPSEILING. I frokostmøtet vil Thommessen-advokaten Ståle R. Kristiansen, som representerte Herkules Capital i Oslo tingrett, og Selmer-advokatene Sverre Hveding og Morten Sandli gi status på området og gjennomgå forhold som kan medføre risiko for omklassifisering. De vil også gjennomgå viktigheten av å gi fulle opplysninger ved innsending av ligningsdokumenter for å sikre at det gjelder 2-års endringsfrist for både selskaper og partnere.

11. mars 2014: Fradragsrett for transaksjonsomkostninger

8. april 2014: Konkurranseforbud for ledende ansatte

13. mai 2014: Incentiver og managementpakker i porteføljeselskaper

10. juni 2014: Restrukturering og gjeldsforhandling i porteføljeselskaper 16. september 2014: MVA på forvaltningshonorar 14. oktober 2014:

SEMINARET HOLDES 11. FEBRUAR 2014 HOS SELMER, TJUVHOLMEN ALLÈ 1, 5. ETASJE, OSLO.

P2P – oppkjøp av børsnoterte selskaper

PROGRAM

Kom gjerne med innspill til tematikk og foredragsholdere!

è Kl. 08.00: Mingling og frokostservering è Kl. 08.30: Foredrag og diskusjon Frokost levert av Bergshaven Bakeri og Konditori

Are Herrem; a.herrem@selmer.no Knut T. Traaseth; ktt@nvca.no

Invitasjon til frokostseminar 11 02 14 kopi  

PE for breakfast/Breakfast for PE 11.01.2014

Advertisement